Arveoppgjør

Arveoppgjør og særeie

Publisert: 13.05.2019

Jeg har vært gift siden 2001. Både mannen min og jeg har voksne barn fra forrige ekteskap. I 2017 signerte vi ektepakt hos en advokat med følgende punkt: Vi skal ha delvis særeie. Vi bestemmer at bankkontoer som står registrert på hustruen skal være hennes særeie. Det jeg lurer på er: Betyr det at hvis ektemannen min dør, blir bankkontoene mine en del av felleseie og en del av arveoppgjøret?

Les mer

Arveoppgjør etter at en bror fikk kjøpe hytte billig

Publisert: 09.05.2019

Vi er tre brødre, A, B og C. For ca 15 år siden overførte våre foreldre hytta til oss som sameige. Forskudd på arv? Etter ca 5 år bestemmer vi oss for at den ene broren (C) skal overta hytta. Vi avtaler en lav verdi av hytta, ikke markedstakst som grunnlag for overtakende parts utløsning.

Nå skal vi arve salg av leilighet min mor har eigd, flyttet på aldershjem. Kan den lave utløsningssummen ha betydning for bror C's andel av denne nye arven, dvs han skal ha mindre pga fordel med lav hyttepris.

Les mer

Er det ny ektefelle eller barn som skal arve etter far?

Publisert: 09.05.2019

Jeg en enebarn til min far, som er gift med ny partner (de har vært gift i 15 år). Det er ikke skrevet et testamente. Med bolig og livsforsikring osv er det litt uklart for meg hvem som skal arve hva. Hva har jeg rett på som enearving av min far?

Les mer

Gjøre opp arv når dement mor sitter i uskiftet bo

Publisert: 29.04.2019

Vi er to søsken. Kan vi gjøre opp arven fra min far når min mor sitter i uskiftet bo og er blitt dement? Isåfall, hvordan går vi frem for og få dette gjort?

Les mer

Ønsker ikke at arvinger skal snoke i private dagbøker

Publisert: 29.04.2019

Jeg ønsker å testamentere det jeg eier til en venn. Mitt spørsmål er ift opprydding av min bolig den dagen jeg dør. Og da tenker jeg på private ting, ikke møbler o.l. Jeg skriver bl.a dagbok, i tillegg til at jeg har masse private dokumenter. Dette er ting jeg ikke ønsker at noen som kjenner meg skal lese da det kan oppstå sårede følelser med det. Jeg ønsker bare at dette skal makuleres. Kan en advokat påta seg denne oppgaven mot betaling fra boet?

Les mer

Venter arv, men skylder skatt

Publisert: 24.04.2019

Jeg har arvet (testamentert) et småbruk utenfor Oslo fra min avdøde far, men er usikker på hva jeg skal foreta meg siden jeg skylder skatt etter bokettersyn og en skjønnsligning. Vil kemneren ta pant i eiendommen og eventuelt selge den på tvangsauksjon?

Min mor lever fremdeles, vil det være mulig og overføre småbruket til henne og selge den? Jeg har flyttet adresse til Thailand og oppholdt meg her i 18 år uten inntekt eller trygd fra Norge.

Les mer

Pappa vil gi bort penger fra uskiftet bo

Publisert: 08.04.2019

Pappa har solgt huset og flyttet på sykehjem. Han sitter i uskiftet bo etter at han ble enkemann for 40 år siden. Han ønsker å gi bort mesteparten av pengene fra hussalget til sine barn nå mens han selv er i live. Vi er 4 søsken - samt at han har et barn utenom ekteskapet som vi eller han ikke har sett/hatt kontakt med.

Spørsmålet er: Kan han bruke/gi bort penger etter hussalget etter fordeling som han selv vil - nå mens han er klar og i live? Er det noen begrensninger?

Les mer

Hva er timeprisen for bobestyrer?

Publisert: 05.04.2019

Hvor mye er det vanlig at en bobestyrer (en av arvtakerne) får for jobben? Er det vanlig å få en pengesum eller betale en timepris? Står noen plasser at en uerfaren privat person som tar på seg denne jobben kan bruke mellom 30 - 200 timer. Det står også videre at etter 2014 er det ingen offentlige etater (tidligere skatteetaten) som sjekker om alt er blitt gjort riktig ved privat skifte ved dødsbo.

Les mer

Arve forsikringspenger og gjeld

Publisert: 04.04.2019

Vår far døde nylig. Han bodde i kommunal leilighet, uførepensjon og har de siste årene hatt mye gjeld som medførte gjeldsordning som ble avsluttet januar 19. Han hadde 40 000 kr i kontanter da han døde som personalet har sendt til skifteretten. I tillegg hadde han gruppelivsforsikring, fripolise og forsikring ved død. Hvordan skal vi gå frem iht skifte i denne saken? Vi ønsker ikke å arve gjeld. Kan man likevel motta forsikringspenger?

Les mer

Frykter at mor bruker opp farsarven

Publisert: 04.04.2019

Min mor sitter i uskiftet bo, da min far er død. Kan jeg få ut farsarven før det er for seint? Hun driver fremdeles og låner på huset. Husets verdi er på ca 3 millioner og hun skylder 1,5 millioner. Hun vil ikke vise meg testamentet etter far.

Les mer