Arveoppgjør

Trekke lån fra arv

Publisert: 01.10.2018

Fire arvinger. En har fått lån tidligere av foreldre som ikke er nedbetalt. Skal lånet indeksreguleres og trekkes fra arven?

Les mer

Fordele arv mellom barn og ny kone

Publisert: 14.09.2018

Jeg har tre barn fra tidligere ekteskap. Jeg har nylig giftet meg på nytt. Jeg bringer nedbetalt bolig og hytte med inn i ekteskapet. Det er ikke investert noe i disse etter ekteskapsinngåelse. Jeg bringer formue på 1,2 mill inn i ekteskapet. Det er ikke spesifisert særeie eller testamente. Hvordan fordeles dette når jeg dør? Skal alt, boliger og formue, skjevfordeles slik at kone og tre barn får 25 % av alt hver? Eller holdes noe helt utenfor slik at mine tre barn arver 1/3 hver?

Les mer

Kjøpe ut de andre arvingene fra bolig

Publisert: 13.08.2018

Kan jeg som arving og bobestyrer i min mors bo, kjøpe leiligheten hennes og betale ut mine søsken?

Les mer

Regning etter avdød mor

Publisert: 13.08.2018

Jeg er enebarn og min mor som er enke har akkurat gått bort. Hun har ikke noen midler/verdier, og bodde på kommunens gamlehjem. Hver år fikk hun "etterregning av vederlag" som hun betalte av med en lav sum hver mnd. Også i år kom et krav som hun ikke har begynt å betale av ennå før hun gikk bort. Må jeg arve denne gjelden. Kan jeg sende inn "erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi"?

Les mer

Hva tar med med til advokat ifm arveoppgjør?

Publisert: 13.08.2018

Lurer på hva jeg burde ha med meg av papirer når jeg skal møte en advokat ifm med et arveoppgjør.

Les mer

Arv etter besteforeldre når mor er død

Publisert: 09.08.2018

Min mor er død, men foreldrene hennes lever fortsatt, begge etablert i nye forhold, og begge har fått barn på hver sin kant. Jeg vet at jeg og mine søsken nå er arvinger etter vår mor, men hvilke rettigheter har vi? Vi vet at vår mor er utelatt som arving på begge sider av familien, er dette lov? På morssiden har hennes mor solgt et hus til et av barna og fordelt pengene på de andre søsknene foruten vår mamma, kan dette anses som forskudd på arv? Dette er ca 8 år siden.

Les mer

Arv etter morfar bosatt i England

Publisert: 02.08.2018

I testamentet til min daværende engelskboende morfar, som døde tidlig på 1990-tallet, sto det at jeg skulle arve huset hans etter at hans kone - min mormor - var død. Mormoren min gikk bort for 1 1/2 år siden. I testamentet står det at onklene mine (to av barna til mormor og morfar) skal ha ansvaret for at testamentet blir oppfylt. Men ting tar tid. Hva kan jeg gjøre for å få fortgang i denne prosessen?

Les mer

Har fars samboer krav på odel?

Publisert: 01.08.2018

Min far er enkemann og bor sammen med en ny kvinne. Vi barna har ikke gjort noe fremstøt angående morsarv. Han har solgt vårt gamle hjem, og bor nå hos sin nye samboer. Jeg overtok for flere år siden en odelseiendom fra min far. Nå er min far alvorlig syk, og jeg har da følgende spørsmål:

1. Har ny samboer krav på noen av min fars (avdøde mor) verdier?

2. Har min overtagelse av odelseiendom innvirkning på et eventuelt arveoppgjør?

3. Kan det være hensiktsmessig å overlate dette til en advokat?

Les mer

Overføring av leilighet til bare ett barn

Publisert: 19.06.2018

Min mor har en leilighet som hun har skrevet over på min søster. Vi er tre søsken. Min søster betaler ingenting på denne leiligheten, det gjør min mor. Min mor har bruksrett. Er dette lov? Har vi andre søsknene ingen rettigheter her? Tror min mor er blitt presset til å gjøre dette. Dette ble gjort i hemmelighet og vi oppdaget dette tilfeldig. Det var ikke meningen at vi skulle få vite dette.

Les mer

Spørsmål om odelsrett på familiegård

Publisert: 19.06.2018

Har et spørsmål angående arv og odel på en gård. Jeg har en eldre søster som nå ønsker å overta familiegården på odel. I den forbindelse har jeg ikke noe jeg skulle ha sagt? Har fått beskjed at dette er en sak mellom min far og min søster, er dette riktig? Føler meg ganske så overkjørt!

Les mer
1 2 3 8