Arveoppgjør

Overføring av leilighet til bare ett barn

Publisert: 19.06.2018

Min mor har en leilighet som hun har skrevet over på min søster. Vi er tre søsken. Min søster betaler ingenting på denne leiligheten, det gjør min mor. Min mor har bruksrett. Er dette lov? Har vi andre søsknene ingen rettigheter her? Tror min mor er blitt presset til å gjøre dette. Dette ble gjort i hemmelighet og vi oppdaget dette tilfeldig. Det var ikke meningen at vi skulle få vite dette.

Les mer

Spørsmål om odelsrett på familiegård

Publisert: 19.06.2018

Har et spørsmål angående arv og odel på en gård. Jeg har en eldre søster som nå ønsker å overta familiegården på odel. I den forbindelse har jeg ikke noe jeg skulle ha sagt? Har fått beskjed at dette er en sak mellom min far og min søster, er dette riktig? Føler meg ganske så overkjørt!

Les mer

Minstearv til gjenværende ektefelle

Publisert: 11.06.2018

NN har sittet i uskiftet bo i over 20 år. Arvingene ønsker et skifte, og NN vurderer å innfri deres ønske. I lov om arv under Kapittel II. Arv på grunnlag av ekteskap, står det under § 6. «Ektemaken har rett til fjerdeparten av arven når det er livsarvinger etter arvelateren. Minstearven skal likevel tilsvare 4 ganger grunnbeløpet i folketrygda ved dødsfallet.» Er det grunnbeløpet som gjaldt ved dødstidspunktet eller er det dagens grunnbeløp som gjelder?

Les mer

Fordeling av arv mellom livsarvinger

Publisert: 11.06.2018

Min mor bor på sykehjem og skal selge sin leilighet. Vi var to livsarvinger, men min bror døde i mars, han etterlot seg en voksen sønn. Verdiene av salg av leilighet skal inn på min mors bankkonto og deles først etter hennes død.

Spørsmålet er: Hvordan blir delingen mellom meg og min avdøde brors sønn? Kan jeg forlange at skifteretten tar seg av dette?

Les mer

Uoppgjort lån og arveoppgjør

Publisert: 11.06.2018
Emneord: , ,

Vi er tre arvinger. En av oss fikk lån på 100 000 av våre foreldre for 20 år siden. Det er ikke tilbakebetalt. Hvordan forholder vi oss til det i arveoppgjøret?

Les mer

Fordeling av arv etter barnløs tante

Publisert: 06.06.2018

Jeg hadde en barnløs tante som var gift med en mann som hadde 5 brødre. De er nå begge døde (hun først) og jeg er min tantes eneste arving. Hvordan fordeles arven mellom meg og de 5 brødrene? Tante og onkel satt i uskiftet bo. Jeg ser to muligheter:

a) jeg arver 50 % og de resterende 50 % deles mellom de 5 brødrene

b) arven deles i 6, der jeg og hver av de 5 brødrene får samme arv.

Les mer

Sikre seg mot nye krav om arv

Publisert: 30.05.2018

Ektemann har gått bort. 3 felles barn og et særkullsbarn etter ektemann. Enke sitter i uskiftet bo i forhold til egne barn, mens særkullsbarn får utbetalt sin farsarv. Hvordan dokumenteres/registreres dette slik at man er sikker på at man ikke får arvekrav på et senere tidspunkt fra særkullsbarn. Kanskje et eller annet dokument dere begge parter signerer for at farsarv utbetales til bankkontonr XXXX.XX.XXXXX også kan utebetalingen skje. Finner lite om akkurat dette. Tinglysning av dokument?

Les mer

Arveoppgjør om gård mellom fem søsken

Publisert: 30.05.2018
Emneord: , ,

Fem søsken skal møtes for å avgjøre/gjøre opp en landbrukseiendom etter våre foreldre. Hvilke papirer/dokumenter/skjema trenger vi? Eldste bror vil gjerne kjøpe for takst, og gi meg borett/bruksrett til huset så lenge jeg lever, mot en husleie. Vi trenger råd om hvilke dokumenter vi trenger til dette møtet mellom fem søsken. Må det settes opp en kontrakt av advokat, eller finnes det standard skjema for slikt?

Les mer

Særeie på hytta

Publisert: 14.05.2018

Min far har særeie på hytte. Han er ikke gift med min mor. Har hans nye ektefelle krav på arv av denne hytta, som han har særeie på?

Les mer

Får ikke kopi av arveoppgjør

Publisert: 14.05.2018
Emneord: ,

Jeg blir nektet kopi av arveoppgjør etter min mor og far døde, det har gått 9 år siden siste døde, alt var overført til min søster før min far døde, hun satte han på gata. Jeg har prøvd i mange år og få tak i papirene til mine foreldre, men kommer ingen vei. Hvor kan jeg henvende meg for å få ut disse papirene?

Les mer
1 2 3 7