Arveoppgjør

Døende bestefar vil selge huset

Publisert: 19.04.2021

Min bestefar er døende, han ønsker å selge huset han og bestemor hadde sammen. Vi er 2 barnebarn som er arvinger sammen med 3 tanter/onkler (vår mor gikk bort noen år tilbake). Mine onkler/tanter har uten å gi informasjon lagt huset ut for salg og samtidig solgt eiendeler i huset uten at jeg og min søsken har fått beskjed eller fått mulighet til å ta noe form for vurdering. Er dette lov? Hvordan håndtere dette videre?

Les mer

Bror krever for mye for arvet bil

Publisert: 18.02.2021
Emneord: ,

Min far var enkemann og har nå nylig død. Han har en bolig og en bil, begge er uten gjeld. Jeg og min bror er eneste arvinger. Bilen ønsket jeg å overta, den er taksert til verdi 250 000. Første avtale var at jeg skulle utbetale halve summen til min bror 125 000 i form av mindre arv. Nå mener min bror at jeg sitter igjen med en verdi på 250 000 og at han dermed skal ha 250 000 fra arveoppgjøret. Dvs at jeg i teorien betaler full verdi for bilen. Hva blir riktig?

Les mer

Beste måten å gjennomføre arveoppgjøret

Publisert: 18.02.2021

Far er død. Mor lever. To brødre/arvinger. Far etterlater seg penger/fond/hytte/biler. Yngstemann skal arve huset, etter avtale for mange år siden. Eldstemann ble etter fars død «fratatt» arv av hytte etter en konfrontasjon/overenskomst for et par år siden, dette skriftlig på et notat vår mor innehar. Er dette lovlig/rett måte å trekke arv på? Hva er best for alle parter, uskiftet/skiftet bo? Mor og arvinger ønsker å «gjøre opp» nå. Hva må betales i avgifter og hva er smartest/riktig å gjøre?

Les mer

Skjevdeling av hytte ved arveoppgjør

Publisert: 02.02.2021

Ektepar, samboere ca. 10 år, før ekteskap ble inngått. Har nå vært gift over 20 år. Begge har barn fra tidligere forhold, ingen felles barn. Den ene parten hadde hytte som inngikk i felleseiet i forbindelse med ekteskapsinngåelsen. Eget hus ble kjøpt felles da ekteskap ble inngått. Begge har vært yrkesaktive hele tiden, alle utgifter er delt likt. Vil mannens barn kunne kreve skjevdeling av hytten i forbindelse med arveoppgjør? Hvordan kan et arveoppgjør her egentlig bli?

Les mer

Melde inn arvet bolig til kartverket?

Publisert: 02.02.2021
Emneord: ,

Jeg er eneste arving etter min far, og har fullmakt i dødsboet som det sto i testamentet. Jeg eier allerede 50 % av en enebolig som han har testamentert til meg. Må jeg melde dette inn til kartverket? Eller kan det stå som dødsbo inntil videre da jeg planlegger å selge boligen i de neste månedene?

Les mer

Kan man nekte de andre arvingene tilgang på bolig?

Publisert: 14.01.2021
Emneord: ,

Jeg og min mor eide en bolig. Moren min gikk bort i helgen. Jeg og mine tre søsken arver da henne. (vi har ingen far i bildet) Min del av boligen (der jeg også er folkeregistrert) er da 62,22 %. Kan jeg da i følge loven låse boligen så ingen andre kommer inn? Og kan jeg selge til tross for at mine søsken ikke vil at jeg skal selge?

Les mer

Ny arvelov fra 1. januar 2021

Publisert: 11.01.2021

Den nye loven om arv og dødsboskifte (arveloven) – LOV-2019-06-14-21 – trådte i kraft 1. januar 2021. Loven har avløst arveloven 1972 og skifteloven 1930.

Les mer

Ønsker å fordele arven likt

Publisert: 25.11.2020

Min fetter døde, han er barnløs/uten foreldre eller søsken. Vi er flere grener, med forskjellige antall søsken i hver gren, dette er de eneste arvingene. Tillater loven at vi f.eks avtaler å dele likt hver arving, noe som avviker fra «gren»-prinsippet. I dette tilfellet vil gren-prinsippet gi dem som hadde minst kontakt/relasjon få opptil 4 ganger mer enn de som pleide mest omgang. Fins det eksempler på slike avtaler? Alle er voksne og hadde ikke forventet denne arven.

Les mer

Bror vil kjøpe ut de andre arvingene

Publisert: 27.10.2020
Emneord: ,

Jeg og to søsken har arvet et hus fra min far. Min bror ønsker å kjøpe ut oss andre to fra huset. Vi har fått 3 verdivurderinger og tatt snittet av de. Nå vil min bror ta bort ev framtidige meglerkostnader fra snittet. Er dette rett? Jeg vil egentlig at boligen skal ut for salg for å få rett verdi, men det vil ikke han. Hvordan bør man løse dette?

Les mer

Fordele arv mellom søstre

Publisert: 23.09.2020

Vi er tre søstre som skal arve vår mor. Arven er på ca 200 000. Den ene søsteren har lånt 100 000 av vår mor som ikke er tilbakebetalt. Hvordan fordele arven rettferdig?

Les mer
1 2 3 10