Arveoppgjør

Dele arv med barna til avdød søster

Publisert: 11.12.2017

Min far vurderer å gi sitt barndomshjem (han lever) til meg og mine søsken, vi er tre stykker igjen, da ei søster er død. Hun etterlot seg to barn, og var gift da hun døde. Hvordan fordeles eventuelt hennes part av huset/forskuddsarven mellom barn og mann, i forhold til oss andre søsken?

Les mer

Bostyrer ga arven til en uten arverett

Publisert: 11.12.2017

Min bror arvet en gjeterhytte (nybygg 2010/11). Den er pr. idag tinglyst på min bror og en annen med 50/50. Bostyrer i offentlig skifte representerte min bror og den andre arvingen i arvesaken. Bostyrer bistod også samtidig en tredjepart der vedkommende som hadde motstridende interesser i boet. Bostyrer "fratok" hytten fra arvingen og overførte denne til en ikke-arving. Kan en advokat gjøre det og hva kan jeg gjøre (har fullmakt) for å få denne saken opp?

Les mer

Ønsker å unngå dokumentavgift

Publisert: 27.11.2017

Vi skal kjøpe huset til min kones foreldre og ønsker å unngå dokumentavgift. Har lest at de kan fortsette å stå som hjemmelshaver og at boligen ikke skjøtes over til oss. I stede kan det tinglyses en sikringssperre. Hva betyr dette for oss i praksis? Vil det medføre noen konsekvenser for oss nå eller ved et senere arveoppgjør?

Les mer

NAV krever bo for restgjeld

Publisert: 20.10.2017

Jeg er arving etter min far. Han har hatt en bil kjøpt med tilskudd fra NAV. NAV har sagt de vil kreve boet for restgjeld på bilen, og dette overstiger langt bilens verdi. Min far hadde ingen midler som kan dekke dette, og jeg vurderer å frasi meg arven ettersom det ser ut til å bli store kostnader. Hva skjer da med bilen? Hvem skal eventuelt selge denne? Eller blir det NAV som blir eier av bilen?

Les mer

Andel av farsarv

Publisert: 20.10.2017

Min mor sitter i uskiftet bo. Verdier ca. Kr 2 000 000,- kun bankinnskudd. To livsarvinger, vi skal skifte og få ut farsarven ( vedtak i Tingretten). Hva kan vi forvente å få utbetalt?

Les mer

Arv når man er uføretrygdet

Publisert: 23.08.2017
Emneord: ,

Hvordan påvirker arv fra foreldre uføretrygden man mottar? Det er snakk om arv av en hytte. Jeg har uføretrygd, og skal arve sammen med to søsken (min mor tenker å overføre hytta til oss mens ho lever).

Les mer

Har eks krav på min arv?

Publisert: 23.08.2017

Er i separasjon fra min eks og vil i nærmeste fremtid arve et hus og tomt med stor verdi som jeg skal dele med min søster. Spørsmålet er har min eks krav på noe verdi i dette huset og tomten nå når vi kun er separert? Da far er dødssyk og kan kanskje ikke kan eller rekker signere på et særeie dokument. Hvordan kan jeg løse dette på kort tid?

Les mer

Bør hytta gis som forskudd på arv?

Publisert: 11.08.2017

Mine foreldre og jeg kjøpte for ti år siden en hytte sammen hvor vi betalte kr. 500 000,- hver. For tre år siden kjøpte jeg mine foreldres hus og pusset opp 1. etasje hvor de flyttet inn. Jeg fikk da 500 000,- i rabatt mens mine fire søsken fikk tilsvarende i forskudd på arv. Nå ønsker mine foreldre at jeg skal overta hele hytta når de dør. Kan de lage et skriftlig dokument på det til et eventuelt arveoppgjør, eller bør de overdra hytta til meg mens de fortsatt lever?

Les mer

Fordele arv mellom barn og samboer

Publisert: 07.06.2017

Vi er tre søsken som har arvet bil etter min avdøde far. Den har en salgsverdi på ca 180 000, 2013-modell. Bilen står på han.

Hans samboer krever halvparten av bilen, siden de i den tid byttet inn felles bil, innbyttepris ca 60 000. Jeg mener salgsummen bør fordeles på oss søsken, og samboer i tilfelle, altså på 4, ikke at hun skal ha halvparten. Ifølge forhandler var også innbyttebilen min fars, men det er vanskelig å finne ut av det. Hva er riktig å gjøre her?

Les mer

Fordeling av arv mellom barn og særkullsbarn

Publisert: 07.06.2017

Min far arvet i sin tid en hytte fra sin far. Min mor som har sittet i uskiftet bo døde nylig. De hadde meg og et særkullsbarn på morssiden.

Det jeg lurer på er om dette særkullsbarnet har krav på noe av verdien av denne hytta som min biologiske far arvet fra sine foreldre? Det finnes ikke testament.

Les mer
1 2 3 6