Arveoppgjør

Søster tar med eiendeler fra felles fritidshus

Publisert: 10.04.2018

Jeg og min søster arvet et fritidshus etter vår far. Jeg selger meg ut, men ser at hun har tatt med seg ting ifra huset. Jeg eier huset enda 50%, og da mener jeg at hun ikke kan ta med seg ting hjem uten samtykke fra meg. Har ikke fordelt alt enda. Hva kan jeg gjøre ?

Les mer

Har separert ektefelle krav i boet?

Publisert: 31.01.2018

Separert når ektefelle dør, og barna er da livsarvinger. Eldste sønn tar imot arv og gjeld, vil da betale gjelden og overta huset. Gjenlevende separerte ektefelle får vite at hun har xxx kr i gjeld på huslånet. Betyr det at hun da har en eierandel i huset? Hvordan blir da oppgjør av boet?

Les mer

Fordeling av arv mellom særkullsbarn og felles barn

Publisert: 31.01.2018

Vi lurer på hva som blir svaret i denne saken. Ektefellene x og y hadde vært gift i i fem år, da hun ble drept i en båtulykke. Hun har to barn fra et tidligere forhold. Sammen har de også to barn. Paret hadde felleseie, og den samlede formuen utgjorde kr 6 000 000 etter at gjelden var trukket fra. Hvor mye skal arvingene ha hvis det blir skiftet bo nå?

Les mer

Riktig takst på barndomshjem

Publisert: 31.01.2018
Emneord: ,

Mine foreldre er døde. Eg har tre brødre med kvar sitt hus. Den eine bor i barndomshjemmet vårt. Er han pliktig til å betale oss verditakst på huset? Det skal ikkje selges.

Les mer

Dele arv med barna til avdød søster

Publisert: 11.12.2017

Min far vurderer å gi sitt barndomshjem (han lever) til meg og mine søsken, vi er tre stykker igjen, da ei søster er død. Hun etterlot seg to barn, og var gift da hun døde. Hvordan fordeles eventuelt hennes part av huset/forskuddsarven mellom barn og mann, i forhold til oss andre søsken?

Les mer

Ønsker å unngå dokumentavgift

Publisert: 27.11.2017

Vi skal kjøpe huset til min kones foreldre og ønsker å unngå dokumentavgift. Har lest at de kan fortsette å stå som hjemmelshaver og at boligen ikke skjøtes over til oss. I stede kan det tinglyses en sikringssperre. Hva betyr dette for oss i praksis? Vil det medføre noen konsekvenser for oss nå eller ved et senere arveoppgjør?

Les mer

NAV krever bo for restgjeld

Publisert: 20.10.2017

Jeg er arving etter min far. Han har hatt en bil kjøpt med tilskudd fra NAV. NAV har sagt de vil kreve boet for restgjeld på bilen, og dette overstiger langt bilens verdi. Min far hadde ingen midler som kan dekke dette, og jeg vurderer å frasi meg arven ettersom det ser ut til å bli store kostnader. Hva skjer da med bilen? Hvem skal eventuelt selge denne? Eller blir det NAV som blir eier av bilen?

Les mer

Andel av farsarv

Publisert: 20.10.2017

Min mor sitter i uskiftet bo. Verdier ca. Kr 2 000 000,- kun bankinnskudd. To livsarvinger, vi skal skifte og få ut farsarven ( vedtak i Tingretten). Hva kan vi forvente å få utbetalt?

Les mer

Arv når man er uføretrygdet

Publisert: 23.08.2017
Emneord: ,

Hvordan påvirker arv fra foreldre uføretrygden man mottar? Det er snakk om arv av en hytte. Jeg har uføretrygd, og skal arve sammen med to søsken (min mor tenker å overføre hytta til oss mens ho lever).

Les mer

Har eks krav på min arv?

Publisert: 23.08.2017

Er i separasjon fra min eks og vil i nærmeste fremtid arve et hus og tomt med stor verdi som jeg skal dele med min søster. Spørsmålet er har min eks krav på noe verdi i dette huset og tomten nå når vi kun er separert? Da far er dødssyk og kan kanskje ikke kan eller rekker signere på et særeie dokument. Hvordan kan jeg løse dette på kort tid?

Les mer
1 2 3 6