Arveoppgjør

Arv etter mormor

Publisert: 13.12.2018

Min mormor har gått bort. Mamma er også gått bort. Hun har 2 gjenlevende søsken. Blir jeg da automatisk kontaktet angående arvedelen etter min mors del av arven, eller er dette noe jeg må melde fra om selv?

Les mer

Fordele arv på særkullsbarn

Publisert: 10.12.2018

Vi er gift, hun har to særkullsbarn og jeg har ett. Vi har ingen felles barn. Vi skal starte bedrift, og hun ønsker å sikre at barna arver like store deler av denne, dvs 1/3 til hver. Hun ønsker å løse dette ved at eierskapet er 33 % vs 67 %? Dette vil i så fall bety at jeg, ved ett eventuelt samlivsbrudd, kun får med meg 1/3 av verdien. Vil det være bedre å løse dette med testamentering, og kan vi i så fall dele arven på denne måten?

Les mer

Redd for at bestemor tapper boet

Publisert: 10.12.2018

Min bestemor døde akkurat. Hun var gift med en mann og de har felles barn. Min bestemor derimot hadde 1 særkullsbarn fra før. Særkullsbarnet var altså min far, som døde for mange år siden. Er det lov for min syke bestemor i samarbeid med hennes ektemann og deres felles barn å tappe boet i forkant av dødsfallet? Dette være seg f.eks salg av fast eiendom til underpris eller pengeoverføringer med gavehensikt eller andre metoder for å bygge ned min bestemors formue? Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Arv etter barnløs tante

Publisert: 10.12.2018

Min barnløse tante, enke i 18 år, ønsker å fordele forskudd på arv. Hun bor på sykehjem og har solgt sin leilighet. I deres 25 år gamle testamente står at "det beholdne bo" skal fordeles likt mellom min tantes søster (nå død, har tre barn og tre barnebarn) og hennes manns nevø (har et barn). Gjelder "det beholdne bo" bare oppgjøret fra salg av leilighet? Eller skal hennes øvrige formue/ (spare-)penger i årene som enke også fordeles på tre tantebarn og en onkel/nevø?

Les mer

Hva skjer med hytta når ektemannen dør?

Publisert: 27.11.2018

Ola dør. Han er gift med Kari. De har to felles barn og Ola har en sønn fra før. Alle barna er voksne. Ola og Kari har samlet felleseie på kr 5 000 000, inkludert her er en hytte Kari arvet fire år før Ola dør, hytta har en verdi på ca 1 300 000. Spørsmålet er: Når Kari nå må gjøre opp med særkullsbarnet, skal da hytten være en del av arven? Trenger hun gjøre opp farsarven med de to fellesbarna og? Hvordan skal dette gjøres?

Les mer

Fordele leieinntekter fra barndomshjem

Publisert: 27.11.2018

Bror til min mann har bodd i barndomshjem i 5 år etter farens død (74 år nå). Har nå flyttet ut. De har også to søsken som ikke bor i nærheten av hjemstedet, men vi er nabo her. Min svoger har betalt husleie uten skriftlig kontrakt. Nå hevder 2 søsken at denne husleien skal deles på disse 3 som ikke har kunnet disponere barndomshjemmet. Min mann mener at dette må stå som en buffer i forhold til det som står foran dem nå ifm gjennomgang av huset etc. Jeg er redd for krangel. Hvordan løse dette?

Les mer

Ønsker ikke å arve stor gjeld

Publisert: 22.11.2018

Situasjon: samboere med 2 felles barn. Bolig verdi 3,4 millioner med gjeld på 2,4 millioner.

Samboer dør og etterlater seg 1,3 millioner i kredittgjeld som ikke var kjent. Det finnes livsforsikring både via forsikringsselskap og via jobb. Men dersom man sier nei til å arve for å unngå å arve 1,3 millioner kroner i kredittgjeld, mister man da også retten på livsforsikring selv om disse er begunstiget gjenlevende samboer?

Forsikringsselskapet sier at de trenger skifteattest. Noen råd?

Les mer

Krangel om arv til Forliksrådet

Publisert: 22.11.2018

Gjelder fordeling av arv mellom 3 barn der to av barna har fordelt arven seg i mellom etter skifteattest. Tredjemann ble ikke tilgodesett i arveoppgjøret fordi vedkommende har mottatt store verdier fra før. Vedkommende har tatt saken til Forliksrådet. Forliksrådet kan avsi dom hvis en part ber om det og tvistesummen er under 125 000,- Men hvordan beregnes tvistesummen når vedkommende krever kr. 200 000 av arven? Er tvistesummen da kr.200 000,- eller er den kr.100 000 ettersom det er 2 motparter?

Les mer

Trekke lån fra arv

Publisert: 01.10.2018

Fire arvinger. En har fått lån tidligere av foreldre som ikke er nedbetalt. Skal lånet indeksreguleres og trekkes fra arven?

Les mer

Fordele arv mellom barn og ny kone

Publisert: 14.09.2018

Jeg har tre barn fra tidligere ekteskap. Jeg har nylig giftet meg på nytt. Jeg bringer nedbetalt bolig og hytte med inn i ekteskapet. Det er ikke investert noe i disse etter ekteskapsinngåelse. Jeg bringer formue på 1,2 mill inn i ekteskapet. Det er ikke spesifisert særeie eller testamente. Hvordan fordeles dette når jeg dør? Skal alt, boliger og formue, skjevfordeles slik at kone og tre barn får 25 % av alt hver? Eller holdes noe helt utenfor slik at mine tre barn arver 1/3 hver?

Les mer
1 2 3 9