Arveoppgjør

Bror har overtatt hus etter mors død

Publisert: 22.05.2020

En mor går bort, satt i uskiftet bo, etterlater seg en datter og en sønn. Sønnen bodde sammen med mor i barndomshjemmet. Bror sier til søster at det ikke er noe å arve. Ifølge han foreligger det ikke noe testamente. Ifølge grunnboken har broren overtatt huset 2 måneder etter deres mors bortgang for en viss sum. Spørsmål: Hvem har han betalt de pengene til? Hvordan kan det ha foregått på en lovlig måte?

Les mer

Arv etter besteforeldre

Publisert: 06.05.2020

Jeg er livsarving og ingen kontakt med familien. Jeg stiller likt som min tante i arveoppgjør siden min mor er død. (Arv etter besteforeldre). Hvordan går man frem for å sikre seg at man ikke blir utelatt på arv man har krav på. Pliktdelsarv? Er det domstolen? Tingrett?

Les mer

Fordeling av arv etter mor

Publisert: 20.03.2020

Min mor døde i dag og hun satt i uskiftet bo etter min far .Jeg har ikke hatt kontakt med henne på mange år. Jeg har tre bødre. Kan de fordele arv etter henne uten at jeg blir med på delingen? Mine 3 brødre har jo hatt kontakt med henne mens jeg av grunner ikke har hatt. Hun har ikke så mye, men litt penger i banken, slik at det etter begravelse og slike ting vil være noe igjen til oss. Så det jeg lurer på om mine brødre kan fordele arven seg i mellom?

Les mer

Arv etter mann med særeie

Publisert: 25.02.2020

Vi er gift og har særkullsbarn. Vi kjøpte bolig før vi giftet oss, men boligen står tinglyst på han og han står alene på lånet. Jeg betaler løpende utgifter. Han har lån på 1/3 av boligens verdi. Han har formue i bolig og andel/aksjer i eiendomsfirma han har fått overført fra sin far. Om han skulle falle i fra vil jeg da arve 1/4 av hele hans formue også det som faren har overført til han før vi gifta oss? Eller kan faren ha opprettet et klausul mot dette?

Les mer

Samboer krever husleie for oppbevaring av avdød manns eiendeler

Publisert: 18.02.2020
Emneord: ,

Min sønns avdøde far har en samboer som krever husleie og/eller leie for oppbevaring av hans avdøde fars eiendeler i de siste 5 mnd. etter at han døde. Dette har hun selv trenert tiden på, altså avhenting av tingene, og har nå også krevd en kontrakt fra min sønn, hvor han skal skrive alt han har tenkt å hente ut. Kan hun virkelig kreve noe sånt? Hun nekter min sønn å hente ut de gjenstående tingene, før hun har fått kr 10 000.-.

Les mer

Holde hytte utenfor arveoppgjør

Publisert: 07.02.2020

Jeg sitter i uskiftet bo. Har vært i nytt forhold i en del år. Vi har begge særkullsbarn. Har nå kjøpt hytte sammen med kjæresten min. Er det mulig å lage en avtale som gjør at gjenlevende kan sitte med hytten så lenge han/hun ønsker om en av oss skulle falle fra? Utsette arveoppgjøret på hytten altså?

Les mer

Fordeling av arv mellom særkullsbarn

Publisert: 07.02.2020

Min mor er gift på nytt. Moren min har kun meg som sitt barn, hennes nye mann har også ett barn fra tidligere. De har ingen felles barn. Om min mors mann dør før min mor. Hvordan fordeles da arven mellom meg og sønnen til min mors mann? Min mor og hennes mann bor begge på sykehjem. Alt av verdier som skal fordeles står i banken.

Les mer

Skifte etter fars dødsfall

Publisert: 07.02.2020
Emneord: ,

Mistet far i selvmord, en komplisert og sårbar situasjon. Huset han bodde i solgte han for noen mnd siden, der er det overtakelsesdato allerede om noen få uker. Kontrakt ble skrevet. Ser ikke hvordan vi skal rekke å få gjennomført skifterett og alt annet innen den tid. Lurer på reglene rundt forlenget tid pga dødsfallet. Og om krav på fri rettshjelp og stønad til offentlig skifte siden jeg er ufør og ikke er kredittverdig for å ta opp noe lån til offentlig skifte, som høres lurest ut i denne situasjonen.

Les mer

Hjelp til å beregne arv

Publisert: 07.02.2020

Ett av barna har fått kjøpe barndomshjemmet (1994) og bor der sammen med foreldrene, og søsken får 200 000 i skattefri forskudd på arv, ikke noe annet. Så dør foreldrene og det skal deles. I mellomtiden har boligverdien 10-doblet seg. Den 1/3-delen som søsknene hadde krav på og har fått 200 000 av, skal den beregnes ut fra verdien på huset nå, slik at de delene også er 10 g så mye verdt? -eller hvordan tenker man her?

Les mer

Hva regnes som innbo og løsøre?

Publisert: 07.02.2020
Emneord: ,

Vedrørende fordeling av arv, hvor noen arver "innbo og løsøre" og andre deler øvrige eiendeler. Hva inngår i "innbo og løsøre"? Tenker spesielt på slik som bil, aksjer og innskudd/gjeld i bank.

Les mer
1 2 3 9