Arveavgift

Formuesskatt etter arv

Publisert: 25.10.2018

Jeg er norsk statsborger og har arvet penger etter min fars død. Vet at det ikke er noe arveavgift i Norge, men hvordan er det med formueskatten? Hvordan er reglene? Vi har et boliglån nå. Har også planer å kjøpe en leilighet i Oslo om jeg har fått pengene!

Les mer

Overta hus etter mormor

Publisert: 03.10.2018

Jeg og min bror skal overta huset etter vår mormor, mens hun lever. Hvordan går man frem? Må vi betale noen avgifter på dette? Skal det regnes som gave eller forskudd på arv?

Les mer

Skatt på pengegave til datter

Publisert: 27.09.2018

Jeg ønsker å gi min datteren penger på ca 300 000 kr. Må hun betaler skatt for pengene hun fikk av meg?

Les mer

Mor vil overføre hytte til barna

Publisert: 10.09.2018

Min mor ønsker å sette over hytta på meg og min søster. Verdivurdering på hytta er 2 mill, og min søster og jeg er blitt enige om at jeg overtar hytta og betaler ut henne med halvparten av verdien på hytta. Min mor er 80 år og ønsker borett på hytta. Vil denne boretten senke verdien på hytta? Jeg vil da få forskudd på arv på 1 million og må betale ut min søster med 1 mill. Hvordan gjør vi dette i praksis? Vil det bli skatt eller noen avgift/dokumentavgift på dette? Bør hun selge meg hytta isteden for arv?

Les mer

Far vil gi overskudd fra leilighetssalg i gave

Publisert: 13.08.2018

Min far har solgt sin leilighet som han har bodd i over 15 år. Han hadde ingen gjeld igjen på leiligheten og ønsker å gi meg rundt halvparten av salgsgevinsten (ca 2 millioner kr) i gave. Utløser dette noen form for arveskatt for meg? Jeg har en bror. Kan min far fritt bestemme beløp som skal gis til meg og min bror eller må han fordele likt?

Les mer

Skatt av penger etter arvet hytte

Publisert: 11.06.2018
Emneord: ,

Vi er 4 søsken som arver en hytte. Jeg ønsker å bli løst ut av denne til en avtalt sum. Må jeg betale skatt av denne summen?

Les mer

Skatt av billig bolig

Publisert: 04.06.2018

Vi har en bolig som den ene av våre barn skal kjøpe til fordelaktig pris. Taksten er kr. 2,5 millioner, og vi tenker å selge boligen for kr. 1 million til vår datter. Utløser dette noen form for skatt? Vi ser differansen som forskudd på arv.

Les mer

Arve skatteposisjon

Publisert: 23.05.2018
Emneord: ,

Vi skal selge huset etter vår avdøde far. Slik jeg har forstått det, overtar arvingene skatteposisjonen til avdøde. Rett før han døde satte far i gang en prosess med å skille ut en tomt på eiendommen. Det vil antagelig øke salgssummen hvis vi fullfører fradelingen, men vil det da sette oss i en skatteposisjon for salget av den fradelte tomta?

Les mer

Skatt på arv fra Pakistan

Publisert: 22.05.2018

Min far (norsk statsborger) med opprinnelse fra Pakistan gikk bort for 15 år siden i Norge. Han hadde arvet eiendom fra sin far i Pakistan og senere sin mor. Denne eiendommen var felleseie for alle mine tanter og onkler og etter mye frem og tilbake, har deler av dette nå blitt solgt og vi har fått utlevert vår andel (jeg og mine søsken og min mor). Spørsmål: Er det skatt på slik arv? Hvordan meldes det til inn?

Les mer

Skatt og forskudd på arv

Publisert: 14.05.2018

Jeg skal kjøpe leilighet. Og til dette skal pappa hjelpe meg med egenkapitalen jeg mangler. Han skal gi meg 220 000 kr. Hvordan vil dette påvirke han med tanke på skatt?

Les mer