Arveavgift

Beregne skatt på salg av arvet bolig

Publisert: 10.12.2018

Vår far døde for fire år siden. Han etterlot seg en fritidseiendom som han kunne selge skattefritt. Det er først nå vi har hatt en intern budrunde for å avklare hvem som skal sitte med huset. Er klar over at dette resulterer i skatt på verdistigningen boligen har hatt på fire år (siden vi ikke har hjemlet den over på oss og eid i fem år). Spørsmålet er hva det skal betales 23 % skatt på? Summen han kjøper oss ut for minus markedspris 2014, eller den generelle verdistigning boligen har hatt?

Les mer

Skatt på forskudd på arv?

Publisert: 13.11.2018

Jeg har lest liknende spørsmål på denne siden, men trenger en avklaring. Min mor er nå på sykehjem og har solgt sin leilighet. Min søster og jeg skal dele salgssummen likt som forskudd på arv. Er det noen som skal varsles om at vi får denne summen nå, bortsett fra kanskje skatteetaten? Hun sitter i uskiftet bo og jeg har fått en hytte som forskudd på arv tidligere. Dette er nedfelt i et testamente og som sier at dette skal utliknes ved vår mors bortgang.

Les mer

Skatt ved salg av arvet leilighet

Publisert: 26.10.2018

Vi (søskenpar) arvet en tomannsbolig og en utleieleilighet etter min far. Vi vil gjerne sitte igjen med begge deler, men vi har hørt at vi får skatteavdrag på leiligheten fordi vår far aldri bodde der. Er det ikke slutt på arveavgift? Hva må vi betale eller passe på i denne forbindelsen?

Les mer

Formuesskatt etter arv

Publisert: 25.10.2018

Jeg er norsk statsborger og har arvet penger etter min fars død. Vet at det ikke er noe arveavgift i Norge, men hvordan er det med formueskatten? Hvordan er reglene? Vi har et boliglån nå. Har også planer å kjøpe en leilighet i Oslo om jeg har fått pengene!

Les mer

Overta hus etter mormor

Publisert: 03.10.2018

Jeg og min bror skal overta huset etter vår mormor, mens hun lever. Hvordan går man frem? Må vi betale noen avgifter på dette? Skal det regnes som gave eller forskudd på arv?

Les mer

Skatt på pengegave til datter

Publisert: 27.09.2018

Jeg ønsker å gi min datteren penger på ca 300 000 kr. Må hun betaler skatt for pengene hun fikk av meg?

Les mer

Mor vil overføre hytte til barna

Publisert: 10.09.2018

Min mor ønsker å sette over hytta på meg og min søster. Verdivurdering på hytta er 2 mill, og min søster og jeg er blitt enige om at jeg overtar hytta og betaler ut henne med halvparten av verdien på hytta. Min mor er 80 år og ønsker borett på hytta. Vil denne boretten senke verdien på hytta? Jeg vil da få forskudd på arv på 1 million og må betale ut min søster med 1 mill. Hvordan gjør vi dette i praksis? Vil det bli skatt eller noen avgift/dokumentavgift på dette? Bør hun selge meg hytta isteden for arv?

Les mer

Far vil gi overskudd fra leilighetssalg i gave

Publisert: 13.08.2018

Min far har solgt sin leilighet som han har bodd i over 15 år. Han hadde ingen gjeld igjen på leiligheten og ønsker å gi meg rundt halvparten av salgsgevinsten (ca 2 millioner kr) i gave. Utløser dette noen form for arveskatt for meg? Jeg har en bror. Kan min far fritt bestemme beløp som skal gis til meg og min bror eller må han fordele likt?

Les mer

Skatt av penger etter arvet hytte

Publisert: 11.06.2018
Emneord: ,

Vi er 4 søsken som arver en hytte. Jeg ønsker å bli løst ut av denne til en avtalt sum. Må jeg betale skatt av denne summen?

Les mer

Skatt av billig bolig

Publisert: 04.06.2018

Vi har en bolig som den ene av våre barn skal kjøpe til fordelaktig pris. Taksten er kr. 2,5 millioner, og vi tenker å selge boligen for kr. 1 million til vår datter. Utløser dette noen form for skatt? Vi ser differansen som forskudd på arv.

Les mer