Arveavgift

Hva skjer hvis regler om arveavgift endres?

Publisert: 07.02.2020

Eg skal overta en fritidsbolig fra mine foreldre. Deler av oppgjøret blir som forskudd på arv, resten vil eg betale mine foreldre. Ved evt. ny rødgrønn regjering som gjeninnfører arveavgift, kan man da risikere at forskudd på arv som gis i 2020 kan bli beskattet? Selv om forskuddet kom før evt. regjeringsskifte?

Les mer

Gi penger som gave eller forskudd på arv?

Publisert: 24.09.2019

Min samboer gikk bort i 2018. Vi hadde 2 hus og formue sammen og jeg sitter i delvis uskifte. I sommer har jeg solgt et av husene som jeg eide med lik del som min avdøde samboer. Vi har tre barn sammen, og nå ønsker jeg og gi en million til hvert av barna. Bør det gis som gave eller forskudd på arv? Det er ikke arveavgift i dag, men hva skjer om arveavgiften gjeninnføres?

Les mer

Skatte av forskudd på arv

Publisert: 24.09.2019

Jeg kjøpte en leilighet for seks år siden med god hjelp fra mine foreldre, som betalte ca 70 % av kjøpesummen. De har nedbetalt lånet sitt i løpet av denne tiden. Jeg har bodd i leiligheten alene, helt frem til den ble solgt nå nylig. Mine foreldre ønsker ikke å få noe tilbake, da de anser hjelpen som et forskudd på arv. Mitt spørsmål er da om vi skulle ha/må skatte noe av denne arven?

Les mer

Arveavgift etter at gårdsbruk er solgt

Publisert: 24.09.2019
Emneord: ,

Eg og mine 2 søstre arvet et lite gardsbruk etter våre foreldre. No har den eine søstra betalt oss ut av arven. Summen var på kr 340 000. Må vi betale skatt av en utbetalt arv?

Les mer

Skatt på arv fra utlandet

Publisert: 09.05.2019

Jeg er en voksen på 18 år og bor i Norge i lag med far og stebror og stesøster. Jeg fikk post fra bank i utlandet om at jeg har arvet stort beløp fra en som døde i familien, og at siden jeg er eneste som har svart banken, så får jeg den.

Banken i utlandet skal ordne alt av saken, og de sier at jeg får kun motta beløp og de skal fikse alt det andre med saken. Hvis de pengene kommer til Norge, er det skatt eller noe avgifter som skal betales eller hva?

Les mer

Skatt på forskudd på arv

Publisert: 16.04.2019

Har 3 barn og ønsker å gi forskudd på arv på kr 200 000,- til hver i forbindelse med deres boligkjøp. Har forstått at arveavgift er det slutt på, men "rykter" sier at allikevel kan div offentlige etater komme inn i bilde. Må det føres på deres skattemelding feks? Er det andre ting en må være obs på? Syns jeg har betalt nok i skatt på pengene og at de skal kunne bruke alt til bolig.

Les mer

Arveavgift på salg av arvet leilighet

Publisert: 28.01.2019

Vi arvet en leilighet i 2013, som vi betalte arveavgift på. Vi vurderer og selge den nå. Da det ble innbetalt arveavgift, fikk vi beskjed fra Skatteetaten om at hvis den selges på et senere tidspunkt, må det betales 15 % arveavgift på forskjellen mellom verdi som det er betalt avgift av og eventuell høyere salgssum. Medfører dette riktighet. Trodde arveavgift ble avskaffet i 2014?

Les mer

Leilighet er bare tinglyst på mor

Publisert: 24.01.2019

Av ukjent grunn ble borettslagsleiligheten til mor og far tinglyst bare i mors navn. Dette skaper utfordringer hvert år i forhold til rentefradrag da mor har minstepensjon og far må be om at rentene overføres til hans selvangivelse slik at han får mindre skatt. Hva skjer med far hvis mor dør først. Må han betale arveavgift? Er det lurt at de forsøker å tinglyse leiligheten på begge to? Eiendommen har økt i verdi siden de kjøpte. Vil det være kostbart å tinglyse igjen?

Les mer

Avgift på arv fra Brasil?

Publisert: 18.01.2019

Min samboer, brasiliansk og EU-statsborger, som jobber og er bosatt i Norge skal kanskje motta forskudd på arv fra sine foreldre bosatt i Brasil (med brasiliansk og EU-statsborgerskap). Begge foreldre lever. Er det da noen spesiell type skatt på dette i Norge? Gjelder noen spesielle beløpsgrenser?

Les mer

Arveavgift når arving bor i USA?

Publisert: 18.01.2019

Må en norsk statsborger bosatt i USA betale arveavgift/skatt til USA/Norge på arv mottatt fra Norge?

Les mer