Arv

Deling av formue

Publisert: 29.01.2016

Jeg er separert og holder nå på med skifte. Min eksmann mener at jeg skal dekke halve hans forbruksgjeld, jeg mener at han kun kan kreve avdrag for den gjelden på felleseiet. Nå er det ikke mye verdier i felleseiet.

Denne gjelden har han pådratt seg uten at jeg har fått vite om det i forkant. Han har hatt et enkeltmannsforetak der noe av gjelden stammer fra, han har også kjøpt en del utstyr som han tar med ut av ekteskapet. Han påstår selv at dette har gått til fellesskapet, feks ferier. Jeg har betalt størstedelen av feriene vi har hatt.

Les mer

Beholde hus etter samlivsbrudd

Publisert: 29.01.2016

Vi har to barn sammen og kjøpte huset til min pappa. Vi fikk dette huset 500 000 kr billigere som da var forskudd på min arv. Nå skal vi flytte fra hverandre og jeg kunne egentlig tenkt meg å beholde huset. Vi kjøpte huset til 2 millioner og det har nå en takst på 2,7 etter at det er pusset opp en del. Hvordan skal vi gjøre dette? Er det mulig for meg å beholde huset? Har ca 340 000 i inntekt i året. På de årene vi har bodd her har vi begge betalt likt på lånet.

Les mer

Skjevdeling av verdier

Publisert: 29.01.2016

Ingen barn og har bolig som er lagt ut for salg. Da vi kjøpte boligen så gikk hun inn med ca. 100 000 i avgifter som hun hadde spart fra før vi giftet oss og faren min sto som sikkerhet for resten av lånet. Vi har i løpet av årene hatt en felleskonto for regninger og boliglån der jeg har stått for ca. 60% og hun 40% av innskudd. I en periode hun hadde det hardt på jobb så ble hun arbeidsledig og jeg tok alt økonomisk ansvar.

Nå vil hun ha 50% av boligfortjenesten, som er greit, men også de 100 000 hun hadde fra før og 50% av innbo. Kan jeg si imot?

Les mer

Eierandel av leilighet ved samlivsbrudd

Publisert: 29.01.2016

Ved kjøp av leilighet så gikk hver av oss inn med en sum hver som kan dokumenteres ved banktransaksjoner. Mitt spørsmål er om den andre parten kan kreve av det innskutte beløp ved samlivsbrudd. Lån har vi sammen som er 50/50. Innbo er felles, utgifter til strøm etc. deles med en fordelingsnøkkel som vi er enige om muntlig. Har ikke samboerkontrakt.

Les mer

Skal tidligere gave regnes med i arveoppgjør?

Publisert: 27.01.2016

En mor dør og etterlater seg fem barn, der ett av barna er særkull. Særkullbarnet får i 1967 en sum på kr. 20 000 av mor og stefar for å kunne arve sin biologiske fars gård. Når særkullbarnet skal arve mor, skal/vil summen på kr. 20 000 bli regnet med i arven hvis dette ikke er skrevet?

Les mer

Krav på arv etter 33 år som medeier?

Publisert: 27.01.2016

Min far og hans daverende samboer kjøpte en bolig sammen på 70-tallet. De bodde sammen der i 3 år, så flyttet hun ut. Boligen er tinglyst på dem begge. Min far overtok boligen etter henne. I følge han har han betalt henne ut. De betalte begge på lånet sammen, videre betalte han resten da hun flyttet ut. Far døde brått, og nå sier hun at hun vil ha halvparten av dagens verdi.

Har hun krav på det eller er det foreldet? Hun har ikke rettet noe krav på de 33 åra som hun har stått medeier. Hun har heller ikke vært på eiendommen for vedlikehold.

Les mer

Ukjent arving

Publisert: 27.01.2016

Dersom det viser seg i forbindelse med farsarv fra besteforeldre at du har et halvsøsken du ikke visste om, 20 år etter at faren din døde - kan du da kreve å få se fødselsattest eller evt. kreve DNA-test for å være sikker på at den andre påståtte arvingen har retten på sin side?

Les mer

Oppgjør av privat lån ved arv

Publisert: 27.01.2016
Emneord: ,

Jeg lånte i sin tid penger av min svigermor som jeg betaler renter på. Lånet blir oppgitt på min og hennes selvangivelse hvert år. Spørsmål: Når boet skal gjøres opp, mellom min kone og svigerinne, kan eller skal lånet indeksreguleres til en høyere sum (belånt i 2007), eller er det den opprinnelige summen som skal legges til grunn ved bobehandlingen ?

Les mer

Forskudd på arv

Publisert: 27.01.2016

Min kone er enearving til sin mor. Enebarn, far død for mange år siden. Hva er fremgangsmåte, og nødvendige skjema for at min kone kan ta forskudd på arv fra sin mor? Forskudd på arv gjelder bankinnskuddet til mor. 

Les mer

Utelate familie fra testament

Publisert: 27.01.2016
Emneord: ,

Jeg er singel, har aldri vært gift/samboer, og har heller ingen barn. Nærmeste familie er min bror, og han har to døtre. Jeg går ut ifra at han vil arve alt dersom jeg ikke skriver testament? Kan jeg utelate ham i et testament, og f.eks. si at mine nieser skal ha 1/3 hver, og 1/3 til en venn?

Kan jeg i så fall sette betingelser for at min venn skal arve? Min venn må f.eks. holde seg edru nok til å holde på samme jobb i tre år, hvis ikke skal siste del av arven fordeles på mine nieser. Hvem kan i så fall følge opp og håndheve dette?

Les mer