Arv

Arving har underslått midler fra boet

Publisert: 02.09.2019

Kalles det forskudd på arv, når en arving har tatt/underslått penger, etter at den vi arver, har vært død i flere måneder? Forholdet er anmeldt politiet, vil vedkommende kunne kreve mer i arv?

Les mer

Mor har delt ut midler fra uskiftet bo

Publisert: 02.09.2019

Min far døde i april 2006. Han skrev til meg gjennom et brev 2003 at familiefirma skulle gå til min mor, som skulle sitte i utskiftet bo. Firma med masse penger på bok skulle deles på 3 søsken. Min mor har forsnakket seg nå i august 2019 om at hun hadde gitt alle aksjene til mine 2 søsken. Det vil si 37 aksjer til min søster, 37 aksjer til min bror og 36 aksjer til min svoger, gift til min søster. Min mor og resten av familie har ikke sagt til meg at mine søster og svoger forsynte seg av firma.

Les mer

Hva betyr at man har blitt tilkjent saksomkostninger?

Publisert: 02.09.2019
Emneord:

I fjor vant jeg en arvetvist hvor min bror var selvprosederende. Han anket med advokat og fikk godkjennelse. Han betalte ikke tapsomkostninger, og nå skriver min advokat i vårt prosesskriv under anken forkastes, at jeg "tilkjennes saksomkostninger for Oslo byfogdembete og for Borgarting lagmannsrett", noe som jeg tolker hen at jeg skal betale min brors saksomkostninger, noe jeg trodde staten gjorde når den tapende part ikke gjør det?

Les mer

Hvordan finne ut om tante har vært kausjonist?

Publisert: 02.09.2019

Vår fars søster er død og vi skal ha privat skifte. På hvilken måte kan vi få vite om hun har vært kausjonist for noen (ukjent for oss per i dag)?

Les mer

Testamentert forkjøpsrett på hus

Publisert: 02.09.2019

Min mormor har testamentert at jeg skal kjøpe huset etter henne mot å betale ut hennes tre barn med 1/3 hver av markedsverdi. Min mor har tidligere fått hjelp til kjøp av bolig av min mormor, men dette er ikke skrevet ned noe sted. Er dette noe hennes brødre kan kreve å få tilsvarende sum av, når dette er noe hun gjorde for nærmere 10 år siden? (Min mormor sitter i uskiftet bo) Og vil dette ha noe å si for meg og kjøp til markedsverdi? Min mor ønsker nemlig ikke ta imot sin 1/3 for å hjelpe meg.

Les mer

Skjevdeling av arv ved skilsmisse

Publisert: 30.08.2019

Jeg arvet et hus sammen med min søster og i testamentet sto det at arven var særeie. Noen år senere kjøpte jeg en leilighet som var fullt lånefinansiert med pant i den arvede eiendommen. Jeg giftet meg det samme året som leiligheten ble kjøpt, jeg var altså gift på tidspunktet den ble kjøpt, men ikke da jeg arvet huset. Vi skal nå skilles. Vil den leiligheten jeg kjøpte kunne skjevdeles, eller skal gevinsten deles likt mellom oss. Vi har hatt felles økonomi og delt på utgifter.

Les mer

Avdød mors samboer kommer med krav til boet

Publisert: 27.08.2019

Min mor døde for noen måneder siden. Jeg og mine søsken har arvet boet og halve huset. Der samboeren har kontrakt på 50 % av huset. Men nå kommer han med det at han vil ha igjen det han har lagt inn i huset i tillegg til 50 % av huset. Pluss alle utgifter han har hatt til reise fram og tilbake til sykehus de 3 siste årene (40 000). Han mener at vi skal betale han for det! Har han rett på noe av dette av oss?

Les mer

Mannen min og jeg skal gå fra hverandre. Han har a..

Publisert: 27.08.2019

Mannen min og jeg skal gå fra hverandre. Han har arvet store beløp av sine foreldre og blant annet en leilighet i utlandet. Har jeg krav på noe av denne arven? Jeg kan ikke huske å ha skrevet under på eventuell særeie, men hvor kan jeg i så fall finne ut om jeg har det? Jeg gikk ned i stillingsprosent da foreldrene hans døde for å egenhendig tømme en bolig han måtte selge for å betale arveavgiften. Jobber fremdeles deltid. Har jeg noen rettigheter i forhold til tapt arbeidsinntekt og pensjon?

Les mer

Gård der odelsretten ikke er avklart

Publisert: 23.08.2019

En gård er til salgs (tvangssalg) og i salgsoppgaven står det at eiendommen er underlagt bo- og driveplikt iht konsesjons- og jordloven. Det står videre at de odelsberettigede ikke har fraskrevet seg sin odelsrett. Kjøper tar på seg risikoen for at en av disse eventuelt går til odelsløsningssak. Selger stiller odelsgaranti etter nærmere avtale. Betyr dette at dersom jeg kjøper gården, så vil barna til de som har eid gården frem til nå, fortsatt ha odelsrett og kunne stille krav om dette?

Les mer

Skjevdeling når en part har brukt arv på huslån

Publisert: 02.08.2019

Er gift, men nå skal vi gå fra hverandre. Vi kjøpte hus sammen for 10 år siden da tok vi opp felles lån. Mannen har brukt noe av sin arv på å betale ned på vår felles husgjeld. Eier han mer av huset enn meg nå da?

Les mer