Arv

Fordeling av arv mellom enke og særkullsbarn

Publisert: 04.08.2021

Jeg har blitt enke etter 14 år i ekteskapet. Mannen min hadde to barn fra før. Spørsmålet mitt er hvordan skal eg beregne arven. Både eg og mannen var/er yrkesaktive. Eg har jobbet i løpet av 14 år 100 %. Vi hadde ikke noe særskilt avtale om økonomien, men for 4 år siden har vi gjort en (muntlig) avtale at i stedet for at eg legger inn mine sparemidler på vår felles konto skal eg opprette eget sparekonto og trekker en del fra min lønnskonto. Må eg utbetale hans barn også fra mine to konti?

Les mer

Har samboer rett på arv fra mor?

Publisert: 28.06.2021

Jeg arvet leilighet etter min avdøde mor. Vi er samboere med felles barn på 10 år, har felles boliglån og billån, men samboerskapet går ikke på skinner. Regnes leilighet jeg arvet fra min mor, som noe vi har ervervet sammen, og har min samboer rett til andel av arvede leilighet i tilfelle evt brudd?

Les mer

Uskiftet bo og fordeling av arv mellom halvsøsken

Publisert: 24.06.2021

Min far døde nylig. Min far satt i uskiftet bo etter min mor som døde i 1985. Etter en kort stund blei min far samboer med en kvinne og de fikk en sønn i lag. Kort tid etter så blei det slutt mellom min far og samboeren. Vi er nå to arvinger etter min far. Jeg og min halvbror. Hvordan deler vi arven nå? Jeg har ikke fått min morsarv og regner med at jeg først skal ha den før jeg og min halvbror deler arv etter vår felles pappa nå?

Les mer

Hvordan skal arven fordeles?

Publisert: 24.06.2021
Emneord: ,

Når bror dør ugift og barnløs, og foreldrene ikke er i live, hvordan skal da arven fordeles mellom eneste gjenlevende søsken og barn etter tidligere avdøde søsken?

Les mer

Arv etter far med mye gjeld

Publisert: 18.06.2021

Min far døde brått og det viser seg at det er stor gjeld. Vi er tre helsøsken og to halvsøsken, disse to er ikke myndige. Vår far eide eget hus, i tillegg hadde våre besteforeldre satt over hus og hytte på vår far og hans ene søsken. Vi har ikke mulighet til å overta all denne gjelden og salg av hus vil ikke dekke den. Det er mange smålån og vanskelig med oversikt. Hva kan vi gjøre? Hva skjer med vår fars andel i besteforeldres hus og hytte?

Les mer

Arv etter barnløs tante og onkel

Publisert: 18.06.2021

Min tante gikk nylig bort og satt i uskiftet bo. Hennes avdøde mann var min fars bror. De hadde ingen barn. Hvordan fordeles arven etter min tante og onkel til familien? De etterlate er min far og noen nevøer og nieser.

Les mer

Arv etter far som har giftet seg på nytt

Publisert: 15.06.2021

Min datters utenlandske far har giftet seg og stiftet ny familie i Norge. Vi var ikke gift og far og datter har ikke kontakt. Vil min datter arve på lik linje med halvsøsknene?

Les mer

Hva skjer med barnet hvis aleneforelder dør?

Publisert: 11.06.2021

Jeg er alenemor og lurer på hva som skjer med mitt barn om jeg dør? Bør jeg skrive et testament om jeg vil at barnet mitt skal bo hos en av søsknene mine?

Les mer

Må alle mine barn arve meg?

Publisert: 02.06.2021

Må alle mine barn arve meg? Kan en få alt?

Les mer

Sikre at fremtidig ektefelle ikke får arv etter besteforeldre

Publisert: 02.06.2021

Jeg skal arve min farfar/farmor engang i fremtiden. Og min farfar er veldig bestemt på at jeg må passe på at dette forblir mitt. Men hvis jeg får samboer/kone før jeg arver dem, vil dette da gå til samboer/kone ?

Les mer
1 2 3 84