Arv

Skal forskudd på arv meldes til skatteetaten?

Publisert: 07.06.2017

Har fått 1.5 mill forskudd på arv av min mor. Skal det føres opp til skatteetaten på eget skjema?

Les mer

Fordele arv mellom barn og samboer

Publisert: 07.06.2017

Vi er tre søsken som har arvet bil etter min avdøde far. Den har en salgsverdi på ca 180 000, 2013-modell. Bilen står på han.

Hans samboer krever halvparten av bilen, siden de i den tid byttet inn felles bil, innbyttepris ca 60 000. Jeg mener salgsummen bør fordeles på oss søsken, og samboer i tilfelle, altså på 4, ikke at hun skal ha halvparten. Ifølge forhandler var også innbyttebilen min fars, men det er vanskelig å finne ut av det. Hva er riktig å gjøre her?

Les mer

Fordeling av arv mellom barn og særkullsbarn

Publisert: 07.06.2017

Min far arvet i sin tid en hytte fra sin far. Min mor som har sittet i uskiftet bo døde nylig. De hadde meg og et særkullsbarn på morssiden.

Det jeg lurer på er om dette særkullsbarnet har krav på noe av verdien av denne hytta som min biologiske far arvet fra sine foreldre? Det finnes ikke testament.

Les mer

Vil ha morsarven

Publisert: 07.06.2017

Min far skal selge hus. Min mor gikk bort for noen år siden. Jeg er usikker på om han har gjort noe etter at mor døde. Hva er mine rettigheter? Hvordan kan jeg få ut arven min? Kan han ta fra meg arven? Hvor kan jeg kontakte noen som kan hjelpe meg?

Les mer

Ønsker ikke å arve foreldres gjeld

Publisert: 07.06.2017

En enslig forelder er død. Personen bodde alene i kommunal leilighet, etterlater seg ca. 100 000 i gjeld og svært lite av verdi. Barna (som er voksne) ønsker ikke å arve gjelden og ønsker heller ikke å arve noe annet/ ha noe med dødsboet å gjøre. Barna har tatt ansvar for personens begravelse. Tingretten vil ikke foreta seg noe, da de ikke har opplysninger om at det finnes midler i boet til å dekke et offentlig skifte. Hvem har da ansvaret for å tømme den kommunale leiligheten, kaste innbo osv? Er barna forpliktet til å ta ansvar for dødsboet ?

Les mer

Kan man arve gjeld?

Publisert: 19.05.2017

Jeg er gift og har ikke barn. Min mann har gjeld som jeg har ikke skrevet på. I tilfelle om det er noe skjer med mannen min og dør han, er jeg skal betale lånet hans?

Les mer

Manglende oppgjør for morsarven

Publisert: 10.05.2017

Vår mor døde på 80-tallet. Da var vi 3 søsken som alle var under 12 år. Vår far giftet seg på nytt på 90-tallet. Huset som vår far og mor hadde bygget sammen bor vår far og nye kone fortsatt i.

Vi søsken har nå tenkt å kreve vår del av morsarven. Hvordan fordeles et hus og hvordan er det lurt for oss å gå fram? Ser at det står at boet skulle vært gjort opp i det han giftet seg på nytt, dette er ikke gjort. Er dette lovlig?

Les mer

Arv etter tante i Danmark

Publisert: 10.05.2017

Vår tante var gift i Danmark. Vår danske onkel er død. De hadde ingen barn sammen. Jfr. den danske arvelovens §2 har den avdødes foreldre arverett, dersom vedkommende ikke har barn eller andre livsarvinger.

Vår tantes foreldre er ikke lenger i live, dermed går arven videre til hennes eneste søsken, vår far. Han døde i 2011, noe som gjør meg og mine to søsken til siste gjenlevende arvinger . På bakgrunn av dette mener jeg og mine søsken at vi har rett på 1/4 av arven etter tante (§ 5 stk i arveloven).

Svar fra dansk bobestyrer sier vi ikke er arvinger etter dansk lov. I henhold til arvelov §15 stk 2 kunne avdøde disponere over formuen, da ekteparet ikke etterlot seg livsarvinger, og det er gjort i testament. Vi har ikke fått sett testament.

Men er ikke vi livsarvinger da? Skal vi ikke ha arven som vår far skulle hatt?Synes det er rart de kan hoppe over oss når det står det det står i § 5.

Les mer

Oppnevne bobestyrer

Publisert: 10.05.2017

Vi skal nå gjennomføre et privat skifte. Vi er 2 helsøsken og 2 halvsøsken det finnes ingen testament og ingen av halvsøsknene er adoptert.

Hvem skal velges som bobestyrer?Finnes det noe juridisk svar på dette ?Jeg mener et eller begge helsøsknene har krav på jobben som bobestyrer.

Les mer

Hjelp til å utfylle skjøte

Publisert: 09.05.2017
Emneord:

Min far gir meg hytta som forskudd på arv, lurer på hvor jeg kan henvende meg for å få hjelp til å utfylle et skjøte!

Les mer
1 2 3 56