Arv

Kan jeg selge en eiendom fritt, selv om jeg har arvinger?

Publisert: 13.11.2017

I 1968 arvet jeg et delvis nedlagt småbruk på cirka 300 dekar som for det meste bestod av uproduktivt utmark, men med 40 mål dyrket mark. Nå vil jeg selge, men min eldste sønn har begynt å gi uttrykk for at han vil ha det. Jeg har to barn fra første ekteskap og ett fra nåværende ekteskap. Småbruket ligger i Nord Norge og vi bor på Sørvestlandet. Det er 19 år siden han var der sist, så jeg trodde det var en kurant sak å selge. Når jeg ble oppringt av en kjøper sa jeg derfor ja, men uten å snakke med barna om saken. Har jeg lov til å selge fritt?

Les mer

Kan svigerforeldre gjøre krav på gård etter odelsloven?

Publisert: 06.11.2017

Jeg sitter i uskiftet bo på en gård med bo og driveplikt etter at min ektefelle døde. Vi hadde sameie. Våre to barn er ikke interessert i å ta over og vil fraskrive seg odel på farsgården når jeg etter hvert må selge. Vil mine svigerforeldre eller deres barn kunne gjøre krav på gården etter odelsloven?

Les mer

Får ikke hente eiendeler hos eksen

Publisert: 02.11.2017

Jeg og eksen gjorde det slutt for noen måneder siden. Jeg har ikke fått hentet alle tingene mine der ennå, og nå nekter han meg å komme hente tingene. Han beholdt huset og bilen, selv om vi har kontrakt på at dette var noe vi hadde felles. Dette valgte jeg å gjøre for at vi begge to skulle komme godt ut av det. Jeg har derimot ikke mottatt noen økonomisk kompensasjon for dette. Og det er jeg egentlig ikke så interessert i heller. Men jeg vil ha resten av tingene mine som han nå nekter.

Les mer

Eierandel på odelsgård

Publisert: 01.11.2017

Min samboer og jeg skal flytte inn på gård/småbruk, der han har odel. Til eksempel er gården verdt 5 millioner. Han får 50 % "odelsavslag", og deretter 1 250 000 i forskudd på arv. Kjøpesum blir da 1 250 000, hvor vi deler lånet likt. I tillegg skal vi pusse opp, og deler ytterligere lån. Jeg får da gjeld på gården tilsvarende under 1/7 av gårdens verdi på det åpne marked. Vil det da være naturlig/rettferdig at jeg har tilsvarende eierskap ved evt ekteskap, eller kan jeg ha rett på mer?

Les mer

Bare ett barnebarn arver familiehytte

Publisert: 26.10.2017

Mine foreldre vil gi bort familiehytten vi har vært faste brukere av og vedlikeholdt sammen siden 1960. De vil gi den til ett av sine barnebarn som er min eneste søsters sønn. Selv har jeg en datter og vi skal ikke ha noen del av denne arven. Jeg er blitt forespeilet en bruksrett, det skal også mine foreldre ha. Jeg føler at dette er en forfordeling det er svært vanskelig å godta. Hva slags bruksrett kan jeg kreve? Vil en bruksrett kunne føre til at arveloven trer inn med en mer rettferdig ordning?

Les mer

Overføre halvparten av gård til ektefelle

Publisert: 26.10.2017

Kan man overføre halve gården til ektefelle, slik at de vil eie like mye, om det etter de nye reglene ikke er odel på gården lenger? Slik at det ved arveoppgjør vil deles slik som det ville vært om det var et vanlig bolighus?

Les mer

Odelsrett der andre er foran i arverekken

Publisert: 23.10.2017

Hvis en gård skal overtas på odel og det er 8 foran meg i arverekken, må disse fraskrive seg odelen før jeg kan overta?

Les mer

Mor ønsker ikke at barnebarna skal arve

Publisert: 20.10.2017

Vi er fire søsken og en tre barnebarn (barna til vår søster) som arver min mor. Eiendeler og eiendom er solgt og fordelt. Min mor hadde ca. 600 000 kroner i kontanter som hun ønsket at barna hennes skulle ha, men ikke skulle deles med barnebarna. Før hun døde skrev hun dette og undertegnet, hva hennes vilje var. Er dette nok rettslig da barnebarna ikke vil godta dette?

Les mer

NAV krever bo for restgjeld

Publisert: 20.10.2017

Jeg er arving etter min far. Han har hatt en bil kjøpt med tilskudd fra NAV. NAV har sagt de vil kreve boet for restgjeld på bilen, og dette overstiger langt bilens verdi. Min far hadde ingen midler som kan dekke dette, og jeg vurderer å frasi meg arven ettersom det ser ut til å bli store kostnader. Hva skjer da med bilen? Hvem skal eventuelt selge denne? Eller blir det NAV som blir eier av bilen?

Les mer

Arver barn moms og skattegjeld?

Publisert: 20.10.2017
Emneord:

Arver barn (alle over 18 år) moms og skattegjeld?

Les mer
1 2 3 60