Arv

Mor ønsker å kjøpe hus i barnets navn

Publisert: 19.01.2018

Min mor ønsker å kjøpe hus i mitt navn. Hva betyr det for meg legalt sett, og hva bør jeg gjøre? Hvorfor skulle hun ønske det? Hun er ikke helt klar på hvorfor. Mitt første instinkt er å si nei.

Les mer

Ønsker å selge eierandel av gård til mor

Publisert: 12.01.2018

Jeg og broren min overtok gården etter at vår far døde for noen år siden. Han vil gjerne bo der, men har ikke muligheter til å ha gården alene så vi eier nå gården begge to. Nå har det kommet til det at jeg er på god vei til å starte egen familie og ønsker og bo med kjæreste og fremtidige barn utenfor gården. Så da lurer jeg og min mor på om det går an at hun kjøper min del av gården så hun og min bror eier det og ikke jeg. Jeg er den yngste, så det er min bror som har odel.

Les mer

Rett på arv fra odelsgård som bror har kjøpt

Publisert: 12.01.2018

Jeg lurer på noe angående fordeling mellom 3 søsken ved salg /overtagelse av gårdsbruk . I 1999 vart mor og far skilt etter 25 års ekteskap. Vi var en familie på 5. Spørsmålet er : Da sønn kjøpte gården av far i 2005 , fekk itte vi andre noe som helst . Har vi som søsken krav på en viss prosentandel ved salg/overdragelse av gardsbruk ? Søster frasa seg odel. Og jeg ønsket itte å ta over på grunn av at far var ugrei.

Les mer

Hytte og uskiftet bo

Publisert: 11.01.2018

Vår far og mor er gift. Far arvet en hytte av sin far som far og mor følgelig bruker. Hvordan vil arven av hytta forløpe seg når far går bort og mor sitter igjen i uskiftet bo? Vi er 3 søsken.

Les mer

Begjært tvangssalg av odelsgård

Publisert: 05.01.2018

Jeg er yngst i en søskenflokk på 4. Den eldste overtok familiegården for noen år siden, men har opparbeidet seg en solid gjeld, så det er nå begjært tvangssalg. Spørsmålet mitt er hvordan er muligheten for min del å kjøpe gården? Gården er i veldig dårlig forfatning, men har noen mål med skog. Hvor lang tid tar det vanligvis fra et tvangssalg besluttes til salget blir gjort? Det ble begjært i september 2017.

Les mer

Ønsker samboeravtale og testament

Publisert: 14.12.2017

Vi er et samboerpar som ikke har noen felles barn, han har 3 barn med noen andre, og jeg 2 barn med en annen mann. Vi ønsker å sette opp en samboeravtale og eventuelt et testamente, der vi kan arve hverandre 50 %. Sånn at dersom en av oss faller bort, får den som blir igjen arvet 50 % og ungene 50 % dersom dette er mulig. Vet du hva en sånn avtale vil koste hos en advokat, og hva det koster i tinglysing?

Les mer

Rettigheter etter at man har frasagt seg odelsretten

Publisert: 11.12.2017

Min halvsøster kjøpte familiegården fra min mor i 2009, da måtte jeg og min lillebror frasi oss odelsretten. Hun kjøpte den fordi hun var den eneste som kunne på det tidspunktet, det var en krisesituasjon fordi min mor hadde ødelagt gårdens økonomi. Det ble understreket at dette var den beste løsningen for å beholde gården i familien. Nå har jeg funnet ut at søsteren min vil selge gården på det åpne markedet, til tross for at jeg og min bror vil kjøpe gården. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Uklart testamente etter avdød onkel

Publisert: 11.12.2017

Vi er 6 søskenbarn som arvet en onkel, død i år. Han testamenterte sin leilighet til en av nevøene, resten (penger) til de andre 5. (Testamente skrevet i 1994). Leiligheten ble solgt for noen år siden da han trengte en omsorgsleilighet. Vil den ene nevø arve salgssummen av leiligheten, eller vil summen bli lagt til den øvrige pengearven og så bli fordelt på alle 6 arvinger?

Les mer

Mor ønsker at arven skal være særeie

Publisert: 11.12.2017

Jeg arver nå et beløp fra mor, som fortsatt lever. Hun har sagt muntlig at arven skal være mitt særeie. Det er også noe min ektefelle og jeg er enige om. Må vi skrive en avtale på det? Dersom jeg velger å sette beløpet inn på vårt felles rammelån for en tid, blir arven min da tapt? Vi er gjengifte og har egne men ingen felles barn.

Les mer

Dele arv med barna til avdød søster

Publisert: 11.12.2017

Min far vurderer å gi sitt barndomshjem (han lever) til meg og mine søsken, vi er tre stykker igjen, da ei søster er død. Hun etterlot seg to barn, og var gift da hun døde. Hvordan fordeles eventuelt hennes part av huset/forskuddsarven mellom barn og mann, i forhold til oss andre søsken?

Les mer
1 2 3 54