Arv

Er arv felleseie?

Publisert: 12.03.2019

Har vært gift en gang før å har 3 voksne barn. Ble skilt og giftet meg igjen med ei som også har 3 voksne barn, men vi har ingen felles. Nå er det full skjæring etter 16 år.

I disse siste åra har eg arvet en del saker å ting fra min farsgard, da min gjenlevende mor flyttet fra garden. Spørsmålet er: Er dette plutselig felleseie eller er det mitt? Har også en såkalt trygdebil, en bil eg har fått tilskudd til å kjøpe med spesielle behov som min nåværende kone påstår er felles.

Les mer

Arverett som samboere uten testament

Publisert: 04.03.2019

Min samboer ligger for døden. Vi bor sammen i en leilighet som han eier. Han har ingen barn, men har søsken i utlandet. Hvilke rettigheter har jeg mtp på arv? Ønsker selvfølgelig å bli boende i hjemmet vårt. Vi har ingen samboerkontrakt. Det er heller ikke skrevet noe testament. Vi har vært samboere i omlag 15 år.

Les mer

Uskiftet bo i testamente

Publisert: 04.03.2019

«Å sitte i uskiftet bo innebærer at arveoppgjøret med førsteavdøde ektefelles arvinger utsettes og at gjenlevende ektefelle overtar den førsteavdøde ektefellens formue, eiendeler og gjeld». Dersom man har særkullsbarn, kan man da skrive testament på at ene part skal sitte i uskiftet bo?

Les mer

Ønsker å beholde huset hvis en ektefelle faller fra

Publisert: 23.02.2019
Emneord: ,

Min kone og jeg bor i Danmark, men er norske statsborgere. Vi bor i et hus som vi eier halvparten hver av. Jeg har fire barn og min kone har to. Vi har ingen barn sammen.

Er det mulig at min kone kan fortsette og bo i vårt hus hvis jeg faller fra. Kan hun overta min del av huset i et skrevet testamente? Og vil det samme kunne gjøres hvis hun faller fra før meg?

Les mer

Påvirker endringer av arveloven testamente?

Publisert: 23.02.2019

Dersom jeg skriver et testamente i dag mens pliktdelen til livsarvinger er p.t 1 MNOK og dette beløpet økes til 2,5 MNOK som jeg ser har vært diskutert, hva vil da gjelde ifm med min bortgang? Vil den nye loven overstyre testamentet?

Les mer

Testament og særkullsbarn

Publisert: 23.02.2019

Min samboer har tre barn, jeg har ingen, og vi har ingen felles. Er det mulig å ha et slikt testament som vist nedenfor? At barna hans ikke får ut arv før evt jeg også er gått bort. Undertegnede, som lever i avtalt samliv, bestemmer herved at den av oss som lever lengst skal arve den andre og råde over arven som sin fulle og hele eiendom. Når lengstlevende er død, skal formuen deles enten etter lengstlevendes testament eller mellom arvinger etter loven.

Les mer

Arvet beløp fra venninne

Publisert: 05.02.2019
Emneord:

Jeg har fått et brev fra Oslo Byfogdembete om underretning at jeg - sammen med 15 andre personer og fire organisasjoner / er tilgodesett et beløp etter min venninnes bortgang. Jeg lurer på hva er gangen/prosedyren i en slik sak? Det er snart fire måneder siden min venninne gikk bort. På forhånd takk for svar og veiledning.

Les mer

Vi la samboer arve

Publisert: 05.02.2019
Emneord:

Jeg har hatt en samboer i 30 år. Jeg eier alt men han betaler en husleie på kr 5000 hver måned. Hvis jeg dør før han har jeg skrevet et testamentet hvor det står at han skal få lov til å bo i leiligheten min inntil to år og ha 10 % av salgssummen når leiligheten blir solgt. Testamentet er ikke tinglyst men signert av tre vitner hvor en er min sønn. Jeg er enke med to voksne barn, men vi har ingen felles barn. Mine barn har tidligere fått sin farsarv.

Les mer

Betignelser i særeieavtale

Publisert: 05.02.2019
Emneord:

Jeg har et landsted, som jeg ønsker at mine tre barn skal overta i felleskap etter min bortgang. Jeg tenker at de overtar 1/3 hver som særeie. Hvis ett av mine barn faller bort før sin ektefelle, ønsker jeg at gjenlevende skal ha bruksrett i sin levetid, men at særeiet skal arves av mine etterkommere, dvs. gjenlevende søsken eller deres barn. Kan dette løses med betingelser i særeieavtalen?

Les mer

Redd for arven under skilsmisseoppgjør

Publisert: 05.02.2019

Kona har akkurat fortalt at hun vil gå fra meg. Her er ingenting ordnet ennå. Skal på familievernkontoret i løpet av uka på første møte. Kan kona/eks gjøre krav på noe i boet etter min far? Hvilke senarioer snakker vi?

Les mer
1 2 3 60