Arv

Ønsker skjervdeling av arv ved skilsmisse

Publisert: 27.05.2020
Emneord: ,

Jeg arver 1,2 mill etter mine foreldre. Nå i juni blir dette utbetalt. Jeg ønsker å beholde disse pengene hvis jeg og min ektefelle går fra hverandre, skjevdeling. Vi har 5 mill i lån og tanken er å betale ned på lånet med disse midlene. Hvis jeg bruker dem til nedbetaling vil jeg allikevel kunne få med meg disse pengene ut av ekteskapet ved et senere brudd?

Les mer

Hvem skal signere testament?

Publisert: 22.05.2020
Emneord: ,

Hvis jeg skriver et testamente om fordeling av boet etter meg, vil dette være gyldig hvis mine barn underskriver dette, eventuelt andre (vitner). Hva sier loven om å skrive testamente uten advokat?

Les mer

Bror har overtatt hus etter mors død

Publisert: 22.05.2020

En mor går bort, satt i uskiftet bo, etterlater seg en datter og en sønn. Sønnen bodde sammen med mor i barndomshjemmet. Bror sier til søster at det ikke er noe å arve. Ifølge han foreligger det ikke noe testamente. Ifølge grunnboken har broren overtatt huset 2 måneder etter deres mors bortgang for en viss sum. Spørsmål: Hvem har han betalt de pengene til? Hvordan kan det ha foregått på en lovlig måte?

Les mer

Bare ett barnebarn får forskudd på arv

Publisert: 06.05.2020

Farfar har en sønn og to barnebarn. Barnebarna har ikke samme mor, far er skilt fra begge, gift på nytt. Farfar hadde to eiendommer. For en del år tilbake fikk barnebarn 1 kjøpe den ene eiendommen av farfar til en pris langt under markedsverdi. Barnebarn 2 ble lovet en tilsvarende fordel i den andre eiendommen på et senere tidspunkt. Den andre eiendommen er nå lagt ut for salg av barnebarn 1, farfar står fremdeles som eier. Det ser ut til at barnebarn 1 i samråd med far arver eiendom 2. Er dette lov?

Les mer

Gjelder norske eller danske arvelover?

Publisert: 06.05.2020

Vi er et gift par som har dansk statsborgerskap, og bor nu i Norge på 12 år, hvor vi har kjøpt et hus. Nu vil vi ha beske på hva for arvelov vi skal rette os etter, den danske eller norske? Jeg har 3 barn fra tidlige og min mann har 2 barn fra tidlige. Vi har fått tilsagn om at alle barn vil ha at den lengstlevende kan sitte i uskiftet bo ifølge dansk lov, men gelder det også her eller?

Les mer

Arv etter besteforeldre

Publisert: 06.05.2020

Jeg er livsarving og ingen kontakt med familien. Jeg stiller likt som min tante i arveoppgjør siden min mor er død. (Arv etter besteforeldre). Hvordan går man frem for å sikre seg at man ikke blir utelatt på arv man har krav på. Pliktdelsarv? Er det domstolen? Tingrett?

Les mer

Halvbrors arverett

Publisert: 27.04.2020

Halvbrors arverett etter barnløs halvsøster: Halvbroren er ikke vokst opp sammen med sine halvsøstre, men har kjent til at han hadde dem. Har hatt egen familie med mor og stefar, ikke adoptert av stefar. Har halvbroren arverett i forhold til andelen av arv (de har felles far) etter sin ene barnløse halvsøster? De har aldri hatt kontakt, da halvsøstrene ikke visste om ham. De gjenlevende søstrene fikk vite om sin halvbror etter at den eldste var død, for ca 9 år siden.

Les mer

Arver barnebarna direkte fra bestemor?

Publisert: 14.04.2020

Arver mine 2 barn automatisk min andel etter min mor, som sitter i uskiftet bo etter far døde, er 103, og bor på hjem, dersom jeg dør først?

Les mer

Sikre at kone får sitte i uskiftet bo

Publisert: 07.04.2020
Emneord: ,

Jeg er gift for andre gang og har to særkullsbarn (16 og 18). Min kone har ikke barn. Hvilken ordninger er mulig for å sikre at min kone kan sitte uskiftet ved min eventuelle bortgang?

- Hva med signert samtykke fra mine barn? - Kan ektepakt med "særeie i livet-felleseie v død" være en måte for å redusere en ev. arveutbetaling på? Barna vil uansett arve "alt" når vi begge er døde. - Annet?

Jeg har forsikring som reduserer "arveutbetalinger".

Les mer

Gi pengegave til en sønn

Publisert: 07.04.2020

Jeg skal gi en sønn et kontantbeløp som forskudd på arv. Hvordan får jeg registrert det slik at det tas hensyn til ved senere arveoppgjør mellom barna (2 sønner)?

Les mer
1 2 3 63