Arv

Vil kjøpe foreldrenes bolig med avtalt pris

Publisert: 10.04.2018

Jeg har tenkt å kjøpe boligen til mine foreldre, men ønsker informasjon om hvordan vi bør gjøre dette.Verdien på boligen er 2 millioner og jeg skal kjøpe den for 1 million. Hva sier loven om dette? Vil dette medføre noe problemer som arvinger senere, eller vil det komme noen form for skatt ved salget eller kjøpet? Trenger mest mulig informasjon før jeg gjør noe.

Les mer

Kan ektefeller ha to forskjellige adresser?

Publisert: 10.04.2018

Kan ektefeller ha to forskjellige adresser ( en primærbolig hver) i tilfeller hvor det har vært vanskeligheter i forholdet uten at vi er separert eller skilt? Kan leiligheten ved senere anledning gis som forskudsarv til barnet vårt uten større utgifter?

Les mer

Søster tar med eiendeler fra felles fritidshus

Publisert: 10.04.2018

Jeg og min søster arvet et fritidshus etter vår far. Jeg selger meg ut, men ser at hun har tatt med seg ting ifra huset. Jeg eier huset enda 50%, og da mener jeg at hun ikke kan ta med seg ting hjem uten samtykke fra meg. Har ikke fordelt alt enda. Hva kan jeg gjøre ?

Les mer

Vil bygge hus på fremmed grunn

Publisert: 04.04.2018

Jeg har et spørsmål ang tomtefeste. Min mormor har en gård, hvor min mor har odel, deretter min storebror. På gården er det to hus, et bryggerhus (nåværende hovedhus) og et falleferdig hus (hovedhuset fra gammelt av). Jeg ønsker å rive det gamle huset, og sette opp et nytt. I følge kommunen er det vanskelig å skille ut en tomt inne på et tun. Er det mulig at jeg kan bygge hus på fremmed grunn, og skrive en slags kontrakt slik at dette huset er og forblir mitt? Slik at ikke huset følger gården.

Les mer

Skatt på forskudd på arv

Publisert: 25.03.2018

Jeg eier en leilighet sammen med faren min, 50 % hver. Jeg har bodd i leiligheten i 15 år og skal nå selge. Min far har bare stått som eier på papiret, aldri disponert leiligheten. Han vil at hele salgssummen skal tilfalle meg. Må jeg da betale skatt på 50 % av gevinsten ved salg?

Les mer

Redd for at svigerdatter stikker av med sønnens penger

Publisert: 14.03.2018

Vi ga vår sønn 1 700 000 kr i forbindelse med kjøp av bolig. Ser at forholdet til sønn og svigerdatter ikke er av de beste. Huset står i dag på vår sønn, da hun ikke jobber. Hun har tenkt å bli medeier den dagen hun begynner å jobbe. Nå lurer vi på om vi kan skrive et dokument via advokat, som sier at vi lånte han disse pengene? Vi, min mann og jeg underskriver da med et vitne. Dette for å sikre at hun ikke stikker av med halvparten av disse pengene om de skulle gå fra hverandre i fremtiden.

Les mer

Mottatt inkassokrav for sin avdøde far

Publisert: 06.03.2018

Jeg mottok i dag et krav fra inkassoselskap som er fra 2012, etter min avdøde far. Jeg ringte og spurte de hva dette gjaldt, og hvorfor jeg ikke har hørt noe om dette før. De sier de sendte en faktura i 2014, da til en adresse jeg ikke bodde på. Etter 2014 sier de at de ikke har sendt ut purring eller faktura. Er det rett at jeg nå skal betale dette kravet etter min far så mange år etter, når jeg ikke har hørt noenting fra dem? Jeg aner ikke engang hva dette er for noe.

Les mer

Hva skjer med gjelden i tilfelle dødsfall?

Publisert: 06.03.2018

Jeg har diverse kredittkort som jeg betaler ned på. Ca. 100 000 kr inkludert kreditt på min bankkonto, totalt ca.100 000 kr. Må min kone betale dette om jeg dør eller må andre betale? Hva skjer om dette ikke er betalt før jeg dør?

Les mer

Rettigheter når samboer har odel

Publisert: 02.03.2018

Min samboer har odel på gården vi bor på og skal nå i disse dager ta over. Saksbehandler som hjelper oss med overtakelsen anbefaler han å ha særeie på gården. Jeg er litt usikker på hva jeg føler rundt dette. Har jeg noen rettigheter hvis vi flytter fra hverandre en gang? Vil det lønne seg for oss å gifte oss eller er det like «bra» med samboerkontrakt? Er redd dette ikke er særlig lønnsomt for meg.

Les mer

Arverett på hytte

Publisert: 28.02.2018

Mine foreldre har et gårdsbruk der det ligger en hytte i utmark, bygget i 1963. Hytta ligger i et område som ble kjøpt som tilleggsjord på 80-tallet. Det foreligger ingen papirer på hytta. Hytteeier er nå falt bort, og nå dukker spørsmålet opp om hvem som eier hytta.

Min far hevder hytteeier fikk ha hytten der på "sin tid" og at den skulle gå tilbake til grunneiger når den var over, altså nå. Dette er ikke dødsboet enig i. Spørsmålet blir da: Hvem eiger hytta? Hva gjør man videre?

Les mer
1 2 3 57