Arv

Oppdaget borett på odelsgård

Publisert: 20.10.2020

Min mann overtok et småbruk på odel for en del år siden. Det ble tatt takst og han betalte ut sin søster. Men da vi etter noen år skulle skifte bank, fikk vi opplyst fra banken at det var heftelse på gården. Det viste seg at min manns søster hadde borett i gården. Dette ante vi ingenting om. Vi hadde advokat og hun hadde advokat. Ingen av dem sjekket dette og opplyste min mann om heftelsen. Hans søster unnlot å varsle om dette og hun fikk betalt etter full takst. Er boretten virkelig gyldig?

Les mer

Overdragelse av andelsbolig

Publisert: 15.10.2020

Hvordan melde overdragelse/salg av andelsbolig til min sønn til skattemyndighetene. Betaling forgår slik:

1. overtagelse av eksisterende lån 2. forskudd på arv 3. lån (til meg)

Forskudd på arv må meldes. Bør jeg tinglyse panteobligasjon på lånebeløpet. Lånebeløpet skal gjøres opp ved et fremtidig salg.

Les mer

Overta gård uten å ha odelsrett

Publisert: 14.10.2020

Min onkel har gått bort. Jeg ønsker å overta gården. Gården har ikke vært i drift på over 10 år. Dyrka mark blir leid ut. Han har en sønn som er 16 år med odel og arverett. Han bor i Danmark. Jeg tror ikke han vil overta bruket. Men har ikke pratet med noen av partene. Er usikker på hvordan det er lurt å gå frem i en sånn sak?

Les mer

Far vil godskrive lån til barn

Publisert: 06.10.2020

Min far lånte meg noen hundre tusen til min første bolig. Nå ønsker han å godskrive 200 000 av lånet. Lånet er offentlig registrert med 2 % rente, som har løpt i 10 år uten at jeg har betalt ned noe. Hvordan får vi registrert at lånet mitt blir redusert med 200 000?

Les mer

Arv etter farfar

Publisert: 23.09.2020

Jeg mistet min far for en stund siden, og da sa jeg fra meg alt av arv etter han. For det var mest negative tall. Nå døde min farfar. Har jeg da rett på arv etter han? Eller blir det slik at, når jeg sa fra meg alt av arv etter min far, så kan jeg ikke arve min farfar?

Les mer

Når gjelder pliktdelsarv?

Publisert: 23.09.2020
Emneord: ,

Pliktdelsarven er begrenset til 1 million kroner per barn. Du har med andre ord krav på 1 million kroner fra både mor og far, hvis arven er stor nok til det. Med tre barn blir for eksempel den samlede pliktdelsarven 6 millioner kroner. I den nye arveloven som kommer er pliktdelsarven økt til 15 G. Det er nesten 1,5 millioner kroner. Loven vil sannsynligvis bli gjeldende i 2021. Gjelder pliktdelsarv fra både mor og far hvis mor er død og far sitter i uskiftet bo?

Les mer

Testamentere bort uskiftet bo

Publisert: 23.09.2020

Vi er 3 søsken. Far sitter i uskiftet bo og vi skrive testament som gir min søster hytta han eier (inngår i felleseie han hadde med min mor). Han sier han vil gi meg og min andre søster pliktarven på 1.5 mill hver etter de nye reglene 01.01.21. og resten vil gå til søsteren som han vil gi hytta. Verdien i det uskiftede boet er anslått til 6 mill. Kan han gjøre dette? Eller er det pliktarv fra både min far og min nå avdøde mor etter de nye reglene trår i kraft?

Les mer

Fordele arv mellom søstre

Publisert: 23.09.2020

Vi er tre søstre som skal arve vår mor. Arven er på ca 200 000. Den ene søsteren har lånt 100 000 av vår mor som ikke er tilbakebetalt. Hvordan fordele arven rettferdig?

Les mer

Hvor mye skal særkullsbarn får fra uskiftet bo

Publisert: 22.09.2020

Jeg sitter i uskiftet bo etter min samboer som døde for 5 år siden. Han har en datter som er hans arving. Mine barn og hans skrev en arvepakt før han døde. Vår felles gjeld på leiligheten, har jeg betalt ned siden han døde. Nå vurderer jeg å selge leilighet og kjøpe ut min samboers datter, men hva har hun krav på? Taksten og gjelden da min mann døde, eller taksten jeg får nå minus det som er igjen av farens gjeld? Huseierforeningens advokat mener det første, hva mener dere?

Les mer

Rett til arv etter farfar?

Publisert: 17.09.2020

Min far døde for tre år siden. Han hadde 5 søsken. Jeg sa fra meg arven etter ham, da han hadde bare gjeld og ingen verdier. Han hadde også stor gjeld til mine besteforeldre. Bestemor døde for mange år siden og for tre mnd. siden så døde min farfar på 90 år, han bodde på hjem. Har jeg rettighet til arv etter han?

Les mer
1 2 3 72