Arv

Mor har gitt bort hytte fra uskiftet bo

Publisert: 20.09.2018
Emneord: ,

Har et spørsmål i forbindelse med arveoppgjør. Min mor ga bort hytta si for 20 år siden som gave til min bror, hun satt i uskiftet bo. Hytta ble taksert til 135 000 kr den gang. Han betalte ikke noe til noen. Min søster og jeg fikk ikke noe. Min mor døde nettopp og jeg lurer på om hvordan oppgjøret skal skje nå. Skal hytta taes med i oppgjøret? I og med at jeg og min søster ikke har fått farsarv?

Les mer

Arv og uskiftet bo

Publisert: 20.09.2018
Emneord: ,

For 13 år siden flyttet jeg og mine barn sammen med mine foreldre som da kjøpte hus som ble gjort om til generasjonsbolig. For 5 år siden døde min far, mor er i uskifte. Jeg betaler en god husleie, og tar meg av alt vedlikehold på denne eiendommen. Spørsmål: Hva må vi gjøre for å komme best ut av arv. Jeg har 4 søsken. Vil gjerne kjøpe denne eiendommen.

Les mer

Arvet bolig av sin avdøde bror

Publisert: 18.09.2018

Min avdøde bror uten livsarvinger har testamentert sin bolig til meg. Tingretten har fastslått at kun jeg og min søster er arvinger etter ham. Kartverket har konkludert med at jeg skal betale dokumentavgift for hele markedsverdien av eiendommen. Skulle jeg ikke vært fritatt for min ideelle del av arven (1/2-parten) med tanke på dokumentavgiften?

Les mer

Ønsker ikke å arve gjeld etter foreldrene

Publisert: 14.09.2018
Emneord: ,

Hvordan fraskriver jeg meg selv fra gjeld fra f.eks. foreldrene mine? Hvis jeg fraskriver meg mine foreldres gjeld og de har verdier jeg ikke har fått vite om, vil jeg fraskrive meg verdier også? For det jeg vet er at jeg ikke har råd å overta gjelden, og huset deres er på en øde plass.

Les mer

Er felles hytteeiendom sameie?

Publisert: 14.09.2018
Emneord: ,

Tre søsken har arvet en eiendom med 3 hytter etter sine foreldre. Eiendommen har kun 1 gårds- og bruksnummer. I skjøtet på eiendommen står det hvilke av søsknene som skal ha hvilke hytter. Er dette et sameie? Hvis ja, hva gjelder hvis en av søsknene ønsker å selge sin del på det åpne markedet. Vil hele eiendommen legges ut for salg (med alle de tre hyttene), eller vil kun 1/3 av eiendommen bli lagt ut for salg med den hytten som vedkommende er oppført med i skjøtet?

Les mer

Fordele arv mellom felles barn og særkullsbarn

Publisert: 14.09.2018

Min mor og far var gift, begge hadde 1 barn hver fra tidligere forhold og jeg er eneste fellesbarn. Min far døde, og da fikk min fars barn farsarven. Min mor solgte da den boligen som hun og far eide sammen. Mor har kjøpt seg ny bolig. Sitter hun da fortsatt i uskiftet bo? Min mor er tydelig på at jeg har krav på arv etter min far den dagen mor dør. Vil jeg ha arverett som ved uskiftet bo? 50 % etter far og pliktarv etter min mor som jeg må dele med mors andre barn?

Les mer

Fordele arv mellom barn og ny kone

Publisert: 14.09.2018

Jeg har tre barn fra tidligere ekteskap. Jeg har nylig giftet meg på nytt. Jeg bringer nedbetalt bolig og hytte med inn i ekteskapet. Det er ikke investert noe i disse etter ekteskapsinngåelse. Jeg bringer formue på 1,2 mill inn i ekteskapet. Det er ikke spesifisert særeie eller testamente. Hvordan fordeles dette når jeg dør? Skal alt, boliger og formue, skjevfordeles slik at kone og tre barn får 25 % av alt hver? Eller holdes noe helt utenfor slik at mine tre barn arver 1/3 hver?

Les mer

Pris for advokattjenester

Publisert: 14.09.2018
Emneord: ,

Jeg har en advokat som spesialiserer seg på arv, og tar kroner 4000 inkl moms pr time. Er dette en vanlig pris i Norge?

Les mer

Far vil overføre leilighet til døtre

Publisert: 13.09.2018

Jeg sender dette til dere for min far. Han er i ferd med å selge huset og skal kjøpe leilighet i stedet. Han vil gjerne da at den leiligheten skal stå på oss tre døtrene – altså overføre leiligheten til oss. Er det smart å gjøre nå før han «kjøper leiligheten». I tilfelle vil det koste noe ekstra og evt. kan han gjøre det uten min mors samtykke? Hun er på sykehjemmet og har frontallappdemens, så hun er ikke med i denne verden lenger.

Les mer

Samboere uten livsarvinger

Publisert: 13.09.2018

Et ektepar har ingen livsarvinger. Den ene ektefellen dør, den andre blir sittende i uskiftet bo og får siden en samboer. Hvis den gjenlevende ektefellen dør, vil da samboeren arve hele boet eller vil slektsarvingene til den første ektefellen ha krav på halvparten av boet ?

Les mer
1 2 3 73