Arv over landegrensene

Amerikanske arveregler i Norge

Publisert: 14.05.2018

Jeg er norsk statsborger bosatt i USA, gift med en amerikaner og uten barn. Anerkjennes ordningen "transfer on death" (der konti og eiendom overdras direkte til oppsatt person, som overtar det uten å gå gjennom noen rettsinnstans) i Norge? Og anerkjennes "irrevocable trust" der arven testamenteres til en "trust" som en "trustee" fordeler i henhold til oppsatt testamente?

Les mer

Arv i Australia

Publisert: 14.05.2018

En venninne var gift med en australsk statsborger en del år og de har en voksen datter. Far har flyttet tilbake til Australia og giftet seg på nytt. Hvordan skal vi finne ut hvilken arverett som gjelder den dagen far i Australia dør? Vil datter i Norge arve noe som helst?

Les mer

Overføre arv til utlandet

Publisert: 23.08.2017

Er det skatt på arvet enebolig etter siste gjenlevende foreldre? Hva er reglene her? Har sett forskjellig info på nett, og bor ikke i Norge lenger. Er det skatt på arvet pengebeløp? Kan dette overføres direkte til utlandet hvis man er bosatt og skattepliktig i dette landet?

Les mer

Arv etter tante i Danmark

Publisert: 10.05.2017

Vår tante var gift i Danmark. Vår danske onkel er død. De hadde ingen barn sammen. Jfr. den danske arvelovens §2 har den avdødes foreldre arverett, dersom vedkommende ikke har barn eller andre livsarvinger.

Vår tantes foreldre er ikke lenger i live, dermed går arven videre til hennes eneste søsken, vår far. Han døde i 2011, noe som gjør meg og mine to søsken til siste gjenlevende arvinger . På bakgrunn av dette mener jeg og mine søsken at vi har rett på 1/4 av arven etter tante (§ 5 stk i arveloven).

Svar fra dansk bobestyrer sier vi ikke er arvinger etter dansk lov. I henhold til arvelov §15 stk 2 kunne avdøde disponere over formuen, da ekteparet ikke etterlot seg livsarvinger, og det er gjort i testament. Vi har ikke fått sett testament.

Men er ikke vi livsarvinger da? Skal vi ikke ha arven som vår far skulle hatt?Synes det er rart de kan hoppe over oss når det står det det står i § 5.

Les mer

Usikkerhet rundt arverett og adopsjon

Publisert: 09.05.2017

Jeg og min bror ble født i Norge, men ble med vår far til England da vi var små. Vår mor, som nå er død, etterlater et testament der hun sier alt etter ho skal deles mellom min bror og meg. Så sier min bror at han ble adoptert av sin stemor, noe vår mor sa ikke var sant. Min bror har vært i militæret i Norge. Hvordan finner man ut dette. På skifteattesten står det ingenting om adopsjon. Hvis man er adoptert i England, vil det da stå i papirene her i Norge?

Les mer