Arv over landegrensene

Uskiftet bo når den ene parten bor i utlandet

Publisert: 24.09.2019

Jeg er norsk statsborger (adresse Norge), min kone er dansk (adresse Danmark). Hun har 2 danske barn. Hvordan kan vi få en avtale der siste avdøde sitter i uskiftet bo?

Les mer

Skatt på arv fra utlandet

Publisert: 09.05.2019

Jeg er en voksen på 18 år og bor i Norge i lag med far og stebror og stesøster. Jeg fikk post fra bank i utlandet om at jeg har arvet stort beløp fra en som døde i familien, og at siden jeg er eneste som har svart banken, så får jeg den.

Banken i utlandet skal ordne alt av saken, og de sier at jeg får kun motta beløp og de skal fikse alt det andre med saken. Hvis de pengene kommer til Norge, er det skatt eller noe avgifter som skal betales eller hva?

Les mer

Arv når man har utenlandsk ektefelle

Publisert: 24.04.2019

Min mann er fra utlandet, men har norsk statsborgerskap. Han har to voksne barn som bor i utlandet (deres mor lever ikke lenger). Sammen har vi et mindreårig barn. Vi eier ikke bolig, men har noe egenkapital. Han hadde med seg kapital inn i fellespotten vår, men det er jeg som har stått for lønnsinntekt mesteparten av tiden vi har vært gift/bodd i Norge. Hva skjer med tanke på arv dersom min mann dør før meg? Hva har sønnene i utlandet krav på? Kan de si fra seg arven fra faren hvis de vil?

Les mer

Arveoppgjør etter far som bor i Spania

Publisert: 16.04.2019

Min far er spansk og konen er ikke min mor. De bor i Spania. Jeg er norsk og bor i Norge. Hvilke arveregler gjelder når jeg skal arve fra min far? Ville det lønne seg for meg å være spansk statsborger? Han har flere faste eiendommer.

Les mer

Arv etter svensk tante

Publisert: 30.01.2019

Jeg skal arve en tante fra Sverige. Hvordan kan jeg få særeie på arven? Jeg er gift, men min mann er syk og bor på sykehjem. Han har tre barn fra tidligere og vi har to barn til sammen. Vi har felles økonomi, men om jeg arver går pengene inn i vår felles økonomi og jeg må dele min arv mellom alle barna? Vil helst at min arv går til mine to barn. Hvordan kan jeg få til dette?

Les mer

Uskiftet bo i Spania

Publisert: 30.01.2019

Saken gjelder uskiftet bo. Lurer på hvordan man stiller seg ift feriebolig i utlandet. I Spania. Har lest at det ikke er mulig å sitte i uskiftet bo i Spania. Berører det boet her hjemme i Norge?

Les mer

Avgift på arv fra Brasil?

Publisert: 18.01.2019

Min samboer, brasiliansk og EU-statsborger, som jobber og er bosatt i Norge skal kanskje motta forskudd på arv fra sine foreldre bosatt i Brasil (med brasiliansk og EU-statsborgerskap). Begge foreldre lever. Er det da noen spesiell type skatt på dette i Norge? Gjelder noen spesielle beløpsgrenser?

Les mer

Arveavgift når arving bor i USA?

Publisert: 18.01.2019

Må en norsk statsborger bosatt i USA betale arveavgift/skatt til USA/Norge på arv mottatt fra Norge?

Les mer

Arv etter mor i Frankrike

Publisert: 13.12.2018

Min mor bodde i Frankrike. Hun var norsk statsborger og hadde i tillegg fått fransk statsborgerskap da hun giftet seg. Faren min (hennes ektemann) og broren min er franske statsborgere og bor i Frankrike. Jeg bor i Norge og har dobbelt statsborgerskap. Hun hadde eiendeler i Norge (inkludert hytte), i Frankrike og evt. i tredje land. Skal samme regler for arveavgift benyttes uavhengig av hvor eiendelene befinner seg? Skal samme regler benyttes for broren min og meg? Må vi skaffe skifteattest her?

Les mer

Arv fra Polen

Publisert: 25.10.2018

Min mor er polsk og bor i Polen, og jeg er polsk, men fikk norsk statsborger i 1992 og jeg bor i Norge. Jeg fikk for ca 3 år siden hennes leilighet skrevet over på meg, siden de andre barna har fått før av henne. Vår far er død. Det jeg lurer på hun er 85 år og eier en unik motorsykkel som ble kjøpt som investering for ca 1 år siden. Hun sier jeg skal arve den når hun dør. Hva er reglene rundt det? Må jeg betale toll/mva for å få den inn til Norge?

Les mer