Arbeidsulykker

Advarsel fra arbeidsgiver etter ulykke på jobb

Publisert: 21.01.2020

Min mann har hatt uhell å kjørt av veien med brøytebil på svært dårlig føre på jobb. Dette har de gitt han 2 advarsler for, og nå de sier at 2. advarsel er sparken. Har de lov til det? Skal sies at han ikke hadde kjetting på da føre var ok da det plutselig kom et glatt parti. Han er ikke fagorganisert, da arbeidsgiver ikke vil at noen av hans ansatte er det.

Les mer

Melde inn gammel arbeidsulykke

Publisert: 08.10.2019

Jeg var hos politiet i dag og forhørte meg litt. Men de sa jeg bør heller høre med en advokat. Det gjelder en arbeidsulykke. Men det er snart 7 år siden. Jeg oppdaget nå at min daværende arbeidsgiver (NMH) aldri meldte inn ulykken som yrkesskade. Jeg gav til og med utfylte yrkesskadeskjemaer til min sjef som han skulle signere og sende inn. Den gang da. Har snakket med NMH. De er trege og vil ikke melde det inn nå virker det som. Hva gjør jeg?

Les mer

Arbeidsgiver sender ikke informasjon til NAV

Publisert: 09.05.2018

Jeg hadde i januar 2011 en arbeidsulykke. Jeg falt på isen og mistet flere tenner. Fra arbeidsgiver bli jeg informert om alt blir sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Men det var ikke sant. Så langt har ingenting blitt sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Jeg har søkt om det hele tiden, men nå fikk jeg for første gang det skriftlig fra arbeidsgiver at alt har blitt sendt inn. NAV sier de bare har fått mine meldinger, men at arbeidsgiver har aldri sendt noe til NAV eller yrkesskadeforsikring.

Les mer