Arbeidstillatelse

Mangler arbeidstillatelse

Publisert: 05.08.2019

What to do when I and the company I work for realizes that I am in an illegal situation as a worker due to the absence of the work visa, reagrding to a misunderstanding about the meanings of citizenship and nactionality? Importantly to remark that neither party acted in the interest of illegality. Since we know this we have to do something. What should we do correctly to solve that problem?

Les mer

Hente avløser fra utlandet

Publisert: 01.08.2018

Driver landbruk, med dyr, gras, skog. Har lenge søkt etter gårdsarbeider/avløser uten hell. Har nå fått kontakt med en serbisk mann som virker veldig aktuell. Jeg kan tilby ham arbeidskontrakt for fast, 100 % stilling og husleiekontrakt på leilighet. Men da jeg kontaktet UDI for å høre hvordan vi skulle gå frem for å ordne arbeids/oppholdstillatelse, sa de klart fra at så lenge han ikke hadde høyere relevant utdanning innen landbruk fikk han ikke det. Er det da ikke håp for han å få arbeid/opphold?

Les mer

Fornyet arbeidstillatelse

Publisert: 11.08.2016

Offshore worker for the last 11 years. Worked after my permit expired. I was told by the heliport authorities that Spanish Residence would be sufficient. I went straight to the UDI to explain the situation and try to renew work permit. The UDI sent me directly to the police who started deportation proceedings. I have 5 days to reply in the form of a letter to the police. Are you able to provide me with legal advice? 

Les mer

Arbeidstillatelse i Norge

Publisert: 20.06.2016

Background: Some years ago I was part of a crime in Norway and jugded. I was also asked through a translator on the phone to agree that I will not come back to Norway and said yes. Question: Where and how do I apply for cancelling mentioned paper? Purpose: I would like to work in Norway.

Les mer

Arbeidstillatelse – vanskelig å få arbeidstillatelse i Norge

Publisert: 12.08.2015

Statsborgere fra land utenfor EU har til dels store problemer med å få arbeidstillatelse i Norge. Utenlandske studenter kan ha større problemer enn ventet med å få jobb i Norge etter studiene. For statsborgere fra EU-land er arbeidstillatelse i Norge en relativt enkel sak.

Les mer

Arbeidstillatelse – Omar mistet arbeidstillatelsen

Publisert: 12.08.2015

Omar fikk midlertidig beskyttelse i Norge og startet et firma. Firmaet gikk godt, men ekteskapet sprakk. Da han ble skilt, mistet Omar arbeidstillatelsen. Han fikk heller ikke ervervstillatelse, fordi slike tillatelser bare gjelder ny virksomhet.

Les mer