Arbeidstid

Nye føringer på arbeidstid i Sivilforsvaret

Publisert: 20.04.2016
Emneord: ,

Jeg er tjenestepliktig i Sivilforsvaret, nylig er det kommet føringer på pauser og fritid i tjenestetiden (Kurs, samlinger, øvelser og innsatser).  Det er tillagt nulltoleranse på alkoholinntak også på fritid mellom to eller flere tjenestedøgn.

Eksempel: kveldsøvelse 1700 til 2100 første dag og dagsøvelse 0800 til 1600 neste dag. Hvordan stiller dette seg med styringsretten mot arbeidstaker/tjenestepliktige? Og når arbeidsgiver/Sivilforsvaret begrenser hva en kan gjøre og ikke gjøre i fritid, regnes denne tiden som arbeidstid da?

Les mer

Ikke fått beskjed om oppsatte vakter

Publisert: 06.04.2016

Skulle jobbe på mandag 28.03, altså en helligdag. Hadde ikke fått beskjed om dette fra personalansvarlig. Vi har liste som henger på jobb som er 20 minutter kjøring hjemmefra. Jeg hadde ikke fått denne med meg siden den var hengt opp etter at jeg hadde vært på jobb sist, og som regel legger ansatte den ut på nett.

Jeg får senere melding fra personalansvarlig at han visste at jeg ikke hadde fått den med meg og valgte å ikke si ifra på telefon. I mine øyne ble jeg frarøvet lønn for en helligdag. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Muntlig arbeidsavtale

Publisert: 04.04.2016

Jeg er ansatt i to bedrifter. I den ene bedriften er jeg bundet opp til å jobbe hver lørdag, så i den andre har jeg en muntlig avtale om å ikke jobbe lørdager. Vi har nå fått ny sjef i den bedriften jeg har den muntlige avtalen, hun har satt meg opp annenhver lørdag fremover.

Jeg fortalte at jeg ikke har mulighet til dette, og til svar fikk jeg at da må jeg slutte i en av jobbene. Har hun rett til å gjøre dette? Og hva er egentlig mine rettigheter nå?

Les mer

Advarsel fra arbeidsgiver

Publisert: 29.02.2016

Jeg jobber i restaurantbransjen som servitør og har 100 % fast stilling. Har hatt en høygravid samboer hjemme som jeg måtte gå hjem til et par ganger med tillatelse fra hovmester. Nå vil daglig leder gi meg advarsel på grunn av dette. Hva sier loven? I tillegg gir de meg ikke 100 % arbetstider og de sier at jeg ikke får det fordi jeg har gått hjem et par ganger tidligere. Hva sier loven?

Les mer

Krav på arbeidsavtale basert på reelt antall utført arbeidstid?

Publisert: 23.02.2016

Jeg jobber deltid i en butikk, ca 20-25 timer per uke. I kontrakten står det at jeg skal jobbe 2 timer per uke. Er dette et forsøk fra arbeidsgiver på å slippe å betale hvis jeg skulle bli syk o.l ? Har jeg krav på å få kontrakt på reelt antall timer?

Les mer
1 3 4 5