Arbeidstid

Får ikke jobbe etter mammapermisjon

Publisert: 17.03.2020

Min mammapermisjon gå over nå på fredag. Før permisjonen begynte, jobbet jeg fast, men stilling min blir endret, så nå er jeg fast vikar og tenkte å kommme tilbake på jobb, men da sier arbeidsgiver at jeg er jo bare vikar og nå stille pga coronavirus. Hva kan jeg søke hos NAV? Så at man kan søker dagpenger som beregner 36 mnd lønn.

Les mer

Kutt i timeantall

Publisert: 17.03.2020

Jeg har en 70 % stilling i en butikk som har nylig fått reduserte timer. Mine arbeidstimer har blitt kuttet fra 7,5 t til 5 t og jeg skal totalt jobbe 105 timer i måneden som er varierende utifra antall dager, noe som blir veldig redusert. Har jeg rett på betaling for de timene jeg er satt opp på turnus? Jeg er foreløpig sykemeldt ut uken pga covid-19. Det er ingenting i min kontrakt som tilsier at de kan kutte ned i timer. 100 % vår jobber sine fulle timer.

Les mer

Mister vakter pga koronaviruset

Publisert: 13.03.2020

Jeg jobber deltid på en butikk og vi blir satt opp på månedslister, nå har corona-smitten tatt av og kjøpesenteretbutikken holder til på har bestemt at det skal være kortere åpningstider, som vil si at jeg mister vaktene mine fremover, da jeg jobber kveldsvakter. Hvis jeg har blitt satt opp for å jobbe og så skjer dette her, har jeg da krav på vanlig lønn disse vaktene jeg mister? Eller har jeg ingen rett til noe lønn her?

Les mer

Mistet vakter pga sykemelding

Publisert: 13.03.2020

Jobber deltid i butikk og ble sykemeldt fra torsdag. Var oppsatt på vakt torsdag og fredag på utlån til en annen butikk, samme kjede. Vaktene som utlån takket jeg ja til for over en mnd siden. Nå ser jeg sykemeldingen er lagt inn, men at sjefen har fjernet arbeidstidene mine for torsdag og fredag og satt de til 0 t. Er det lov? Har jeg ikke rett på betaling de dagene jeg er sykemeldt, men skulle jobbet?

Les mer

Rett på lønn hvis vakter fjernes pga korona?

Publisert: 12.03.2020

Har jeg rett på lønn hvis en/flere vakt er fjernet pga nedbemanning forårsaket av Covid-19? Dette er vakter som er avtalt på forhånd og som typisk har pågått som en turnusordning. Har ikke satt prosentstilling i arbeidskontrakten, men har jobbet kontinuerlig annenhver helg og vært tilkallingsvakt på andre oppdrag.

Les mer

Rettigheter som tilkallingshjelp og korona

Publisert: 12.03.2020

Jeg jobber som som vekter (stillingsbeskrivelse tilkallingshjelp). Jeg er satt opp på vaktlister på ulike arrangementer/oppdrag som er bestilt. Nå i disse coronatider blir mange av disse avbestilt og arbeidsgiver mener de ikke behøver å betale siden jeg er ekstrahjelp. Vaktene er bekreftet og var i en vaktliste. Det er ikke tatt noen forbehold fra arbeidsgiver om at arrangement kan bortfalle. Har de da en lønnsplikt? Jeg har jo satt av tid til arbeid og planlegger min økonomi deretter.

Les mer

Krav på pause

Publisert: 10.03.2020
Emneord: ,

Jeg jobber turnus en uke på og en uke av, altså 71 timer på en uke da søndag er 11 timer og resten 10 timer, lurte på hvor mange minutter pause jeg har krav på, på en natt som er 21 til 07.30 Og søndag natt til mandag som er 20 til 07.30.

Les mer

Kan arbeidsgiver endre lengden på skifte uten videre?

Publisert: 28.02.2020

Arbeider nattskift i 82 % og går 9.25 timers skift. Når ny turnus skrives, kan jeg tvinges til å gå 12 timers skift? Kan arbeidsgiver flytte meg til annet arbeid om jeg ikke vil gå 12 timers skift?

Les mer

Minimum av timer man får betalt for

Publisert: 24.02.2020

Hvis man blir innkalt til jobbing på dagen (pga sykdom etc.) Hvor mange timer skal man få betalt, minimum? Er tilfeller vi blir kalt inn for to timer, husker at det var en regel for det fra forrige jobb. 4 timer utbetalt eller lignende?

Les mer

Endring av arbeidstid

Publisert: 21.02.2020

Jeg jobbet administrativ på lager 37,5 timer i uken i 50 % stilling . Fikk vikariat istedenfor på 66,33 % hvorav har samme administrative oppgaver + hver 3 helg turnus. Alt disse 66,33 % i turnus med 35 timer uken. Nå er påsken og de flytter mine administrative dager som er turnus til vanlige dager som jeg vanlig ikke jobber, sier at man trenger ikke lager på røde dager. Uten forskyvning kompensasjon kan de det? Offentlig tredelt turnus.

Les mer