Arbeidstid

Får ikke jobbe pga delvis sykemelding

Publisert: 06.09.2018

Jeg har jobbet 50 % siden jan 2018. Jobbrelatert skade. Min oppsigelsessak er under behandling og har behov for tilrettelegging for å kunne jobbe 100 %. Mulighetene for tilrettelegging finnes i bedriften og bedriften sier NEI til mitt forslag. I dag har jeg opplevd en situasjon som jeg har aldri har vært borti. Mine arbeidsoppgaver som jeg mestrer godt i 50 % blei fratatt og bedriften nekter meg tilgangen på jobb. Har bedriften rett til å gjøre det? Og hvis ja, på hvilken grunnlag?

Les mer

Ønsker å ha bønnetid på jobb

Publisert: 31.08.2018

Jeg er maler, og jeg jobber på byggeplass. Der vi har også brakker hvor vi spiser og vi har klær der. Mitt religion er Islam. Vi muslimer må gjøre Sala/Namaz/bønn. På sommeren dagen er ca 17-18 t og det er bra. Men på vinteren er dagen er litt korte og det betyr da vi må gjøre det på jobb. Jeg spør om vi har lov å gjøre den på jobb. Den tar ca 5 min eller maks 10 min. (Jeg kan jobbe lengre eller ikke skrive timer for det). Og vi gjør det ikke høyt.

Les mer

Ønsker kompensasjon for overtid

Publisert: 30.08.2018

På de siste mer enn to år det har svært en uvanlig situasjon på arbeidsplassen. Det er mye overtid uten betaling, ukorrekte arbeidslister, dårlig arbeidsmiljø. Ønsker å få kompensasjon for det. Alt er dokumentert. Kan dere å hjelpe med?

Les mer

Prøvetid regnes ikke med i ansiennitet

Publisert: 30.08.2018

Jeg har vært ansatt i samme bedrift i over 10 år. Når jeg skulle forhandle lønn for ansiennitet, så mener arbeidsgiver at prøvetiden ikke skulle regnes med i min ansiennitet. Det står ingen ting om dette i min arbeidskontrakt. Er dette riktig?

Les mer

Lønn hvis man får færre timer enn avtalt

Publisert: 29.08.2018

Jeg er ansatt som butikkmedarbeider ca. 80 %-stilling. Ukentlig arbeidstid -30 timer pr uke. Daglig arbeidstid opp til 8 timer inkludert pause. Kan jeg kreve lønn for timene da arbeidsgiver ikke klarer å skaffe meg? Jeg er tilgjengelig for å jobbe riktig antall timer og firma har tatt to nye ansatte.

Les mer

Flytter til utlandet – vil beholde jobben hjemme

Publisert: 28.08.2018

Flytter til utlandet for å studere etter mangeårig arbeidsforhold i dagligvarebransjen, og ble derfor fortalt jeg måtte si opp før jeg reiser. Er dette faktisk noe jeg må gå med på, eller kan jeg presse på å få stillingen min endret til ferievikar eller nekte?

Les mer

Når regnes pause som en del av arbeidstiden?

Publisert: 20.08.2018

I Arbeidsmiljøloven § 10-9 står det: Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.

Jeg leser dette som at dersom du som arbeidstaker kun får en av delene så skal pausen regnes som en del av tiden. Dvs at dersom du ikke har pauserom, men kan forlate arbeidet skal allikevel pausen regnes som en del av arbeidstiden. Må begge kriteriene være oppfylt eller kun den ene?

Les mer

Vaktbytter må ordnes privat på jobben

Publisert: 03.07.2018

Jobben har en facebookgruppe der ledige vakter legges ut. En la ut forespørsel om noen kunne ta hennes vakt. Jeg sa ja. Oppdaget i vaktboka at det står internbytte. Jeg er ringevikar og har ingen vakt å bytte. Sa kun ja til å ta en vakt. Forhører meg rundt dette. Svaret er at det er enklest for de som skal registrere i lønnssystemet. Lønn skal gjøres opp privat mellom oss to. Jeg mister feriepenger og pensjon, og hun andre får det for det jeg jobber. Hvilken lovhjemmel gir rett til dette?

Les mer

Tvinges til å ta fri på inneklemte dager

Publisert: 03.07.2018

Jeg befinner meg i en arbeidssituasjon som innkjøper i en teknologibedrift der jeg går på halvårskontrakter. De fast ansatte jobber 15 min. ekstra hver dag slik at de kan ta fri alle inneklemte dager. I år har det vært mange og jeg har tapt mange tusen på dette. Jeg har prøvd å få lov til å jobbe på disse dagene, men bedriften sier nei. Kan bedriften påtvinge på meg dette tapet av inntekt?

Les mer

Sjefen endrer arbeidstid på kort varsel

Publisert: 03.07.2018
Emneord: ,

Jeg jobber som frisør og der jeg jobber må så har jeg en stilling på 60 til 80 %-stilling. Sjefen setter opp timene sånn vi skal jobbe, men så får jeg stadig melding samme dagen jeg skal jobbe at jeg trenger ikke starte før senere. For eks: jeg skal begynne på jobb kl. 13.00, men får melding om at jeg kan starte kl. 16.00 eller at jeg starter kl. 10.00 og skal jobbe til kl .16.00 og får da gå 2 eller 3 timer før jeg er ferdig før jeg er stille. Er det lov å gjøre det hun gjør?

Les mer