Arbeidstid

Hva er egentlig arbeidstiden?

Publisert: 15.11.2018

Jeg har en kontrakt hvor det står at jeg skal jobbe 15 timer i uken, men dette om forbehold om endring ved roligere/mer hektiske perioder. Vil det si at dette like så godt kunne vært en null timers kontrakt, og at jeg ikke har krav på 15 timer? Fant også nettopp ut at jeg ikke jobber 15 timer i uken, men 15 1/2 og 14 timer. Er dette evt kontraktbrudd?

Les mer

Må ordne vaktskifte privat

Publisert: 14.11.2018

En assistent som har 100 % stilling fikk avslag på søknad om en dags permisjon på et kommunalt sykehjem. En student som har 10 % stilling kunne ta vakta, men da må assistenten betale ut lønn til studenten av egen lomme. Det blir ikke dokumentert av arbeidsgiver at studenten er på arbeid denne dagen. Er studenten likevel forsikret mot yrkesskade denne dagen?

Les mer

Sykemeldt mens deltidskontrakt utløper

Publisert: 14.11.2018

Jeg hadde en kontrakt på ca 52 % som gikk ut mens jeg var 100 % sykemeldt, og en fast kontrakt på ca 12 %, (så tilsammen ca 65 %). Nå har jeg bare den kontrakten på ca 12 % igjen og jeg er fortsatt 100 % sykemeldt. Jeg får sykepenger for hele den stillingen som jeg hadde da jeg ble sykemeldt. Hvordan vil det bli når jeg skal begynne på gradert arbeid igjen? Vil jeg fortsatt få sykepenger for hele den stillingen, eller vil det bare bli for den stillingsprosenten som jeg har igjen?

Les mer

Arbeidsgiver trekker seg fra avtale om overtid

Publisert: 14.11.2018

Jeg fikk mulighet til å gjøre et prosjekt som kom brått på. Min kontorsjef var enig med meg på telefon at prosjektet skulle gjøres. Vi ble enig om at jeg skulle få en overtidsavtale for å gjøre prosjektet som ville kreve merarbeid. Jeg skrev et resymé av samtalen som jeg sendte kontorsjef på e-post. Antall timer ble det ikke snakket om. Et halvår etterpå blir jeg fortalt av min kontorsjef at det ikke lenger er mulig å inngå en overtidsavtale. Kan man trekke seg slik? Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Får ikke nok timer i løpet av måneden

Publisert: 14.11.2018

Jeg er ansatt på en kafé i 100 % stilling, med timelønn, som min arbeidsavtale sier. Vanlig arbeidstid har vært 8 timer om dagen, 5 dager i uken. De siste månedene har jeg jobbet 5 dager i uken, men rundt halvparten av vaktene mine har jeg kun blitt satt opp 6 timer. Dette utgjør en god del lønn. Er dette lov fra arbeidsgivers side? Jeg har sagt fra flere ganger at jeg ikke får tilstrekkelig med timer i løpet av en uke/en mnd. Har jeg krav på etterbetalt lønn for de timene jeg ikke har blitt gitt?

Les mer

Får ikke overtidsbetaling for ekstravakter

Publisert: 25.10.2018

Jeg jobber i butikk. En uke jobbet jeg 6 vakter, som vil si ca 45 timer den uken! 3 av vaktene var ekstravakter. Arbeidsgiver mener jeg ikke har rett på overtidsbetaling, men hva stemmer? Ifølge arbeidsmiljøloven er grensen per uke 40 timer. Men de henviser til paragraf 10-5 om gjennomsnittsberegning. Jeg ser der at den kan brukes ved skriftlig avtale, noe vi ikke har! Hva stemmer i denne situasjonen?

Les mer

Får ikke betalt for røde og inneklemte dager

Publisert: 25.10.2018

Jeg har en avtale på 100 % heltid, men med timelønn. Jeg ble ikke informert om at jeg ikke får betalt under røde dager og heller ikke hvis butikken holder stengt på inneklemte dager.

Er det riktig at jeg kan miste så mye penger når butikken velger å holde stengt på vanlig arbeidsdag, eller har jeg krav på betaling de dagene? Har vært fulltid timelønn tidligere, men var ikke obs på at man ikke hadde krav på betalte helligdager da jeg alltid har hatt det. Trodde 100 % er 100 %?

Les mer

Mister ekstravakter pga sykemelding

Publisert: 22.10.2018

Kona har blitt innkalt pga tidligere sykemeldinger sammen med bedriftshelsetjenesten og blitt straffet med at hun ikke får ekstravakter før etter et halvt år, dette er en offentlig stilling i helsevesenet. Bedriftshelsetjenesten i kommunen har sagt at sykemeldingen er godkjent og ok (hun har hatt operasjoner), men likevel har avdelingsleder gått til dette skritt. Er dette lov å gjøre dette?

Les mer

Arbeidstid med sykemelding

Publisert: 22.10.2018

Jeg jobber turnus/rotasjon på anlegg. Jeg er 13 dager på anlegget, og har fri 15 dager. Jobber man-lør, og fri søndag, totalt 12 arbeidsdager. Hver arbeidsdag er 11 timer, bortsett fra første dagen, når vi går på kl 15:00 og jobber til kl 23:00. Totalt arbeidede timer blir da 129.

Jeg ble syk 2 dager i arbeidsperioden, og brukte da egenmelding. Arbeidsgiver sier at jeg får betalt 7,5 timer pr dag. Arbeidsgiver snittberegner lønn ved sykdom(egenmelding), som ved sykemelding. Er dette rett?

Les mer

Arbeidsgiver endrer kraftig på arbeidstiden

Publisert: 14.09.2018

Jeg jobber i 100 % fast lederstilling. Jeg har jobbet mest på dagen, men ved behov tar jeg også kveldsøkter og jobber helg. Nå vil arbeidsgiveren endre arbeidstiden slik at jeg har fast arbeidstid tirsdag - lørdag 14.00 - 21.30. Hvis jeg ikke godtar det, så blir jeg sagt opp. Har de lov til å kreve at jeg jobber sånn, mens det betyr ingen familieliv i ubegrenset tid?

Les mer