Arbeidstid

Endret turnus pga korona

Publisert: 31.03.2020

Jeg har fast 80 prosent stilling på sykehjem. Pga corona har ledelsen bestemt å endre turnus med å jobbe 4 dager langvakter, for så 8 dager fri pga smitterisiko inn på hjemmet. Jeg fikk beskjed av min leder at jeg da vil skylde 18 timer på 12 uker som jeg enten må ta ut i ferie eller jeg må jobbe inn igjen etter endt periode. Er dette lovlig? Må jeg bare godta dette?

Les mer

Færre vikartimer pga korona

Publisert: 30.03.2020

Jeg er lærervikar, samtidig som jeg studerer. Har de siste årene jobbet tilnærmet 80 % ved siden av studiene. Nå som skolen er stengt jobber jeg kun 4 timer i uken (nettbasert). Hadde skolen vært åpen ville jeg med stor sannsynlighet jobbet fulle arbeidsuker. Er dette grunnlag for dagpenger?

Les mer

Mister vakter pga korona

Publisert: 30.03.2020

Jobber som ekstrahjelp i butikk (ca. 30-40 timer i mnd.) på kjøpesenter. Grunnet Covid-19 har senteret nå reduserte åpningstider. Dette har ført til at arbeidsgiver har fjernet meg fra en rekke vakter, og satt meg opp på både færre og kortere arbeidsdager. Jeg har derfor mistet over 50 % av timeantallet jeg egentlig skulle ha jobbet. Til info er jeg fulltidsstudent, og har i følge NAV ikke krav på dagpenger. Studielånet dekker kun husleie. Hva gjør jeg?

Les mer

Firmaet går ikke med på nedsatt stilling

Publisert: 23.03.2020

Jeg ønsker å gå ned til 80 % stilling, men firmaet jeg jobber for sier de ikke er interessert i deltidsansatte? Hva gjør jeg, og om det kommer til oppsigelse, hvor lang oppsigelselstid har jeg?

Les mer

Mister vakter i påsken

Publisert: 23.03.2020

Jeg jobber i en bolig innenfor helsetjenesten. Har en fast stilling på 30 %, med jobb hver annen helg. I påsken var jeg tidligere satt opp til 3 nattevakter en helg pluss vanlig dag kveld dag en annen helg. Ser nå at arbeidsgiver har fjernet nattevaktene mine, og har kun 2 dagvakter og 1 kveldsvakt hele mnd. Er dette lov, får jeg fortsatt betalt min faste lønn? Fikk bare beskjed av arbeidsgiver at «det er lite vakter i april.». Kan vaktene mine bare fjernes? Er avhengig av disse pengene.

Les mer

Mister 100 % vikarstilling

Publisert: 23.03.2020

Siden september 2019 har jeg jobbet som tilkallingsvikar i barnehage. 11. mars får jeg melding fra styrer om jeg kan jobbe 100 % fremover, da en kollega er skadet. Jeg sier ja og får vaktliste for uke 12. 12. mars får jeg melding om at barnehagen stenges, og bare fast personal skal møte, og at jeg ikke har rett på videre lønn. Etter protester får jeg godkjent lønn uke 12, som det var satt opp på vaktplan, og må møte til nedvask av barnehagen. Kan de gå tilbake på avtale om 100 % jobb fremover? Rett til permittering?

Les mer

Mister vakter pga korona

Publisert: 23.03.2020

Jeg har en kontrakt som deltid 40 %, men har alltid jobbet 80-100 %. Nå som følge av koronavirus har jeg mistet alle vaktene mine pga. at jeg må være hjemme med barna, da barnehagen er stengt. I utgangspunktet hadde jeg en fast vaktplan langt frem i tid som tilsvarer 80-100 %. Og har alltid jobbet mye mer enn 40 %. Kan arbeidsgiver gjøre dette? Jeg sitter jo igjen med brått nesten ingen inntekt, fordi jeg må være hjemme med barn.

Les mer

Redusert arbeidstid pga korona

Publisert: 18.03.2020

Har fått redusert timetallet mitt pr. uke pga korona-virus. Kan jeg søke NAV om kompensasjon for de timene jeg mister?

Les mer

Nedkortet arbeidstid

Publisert: 18.03.2020

Senteret jeg jobber ved har innført kortere åpningstider i disse dager, noe som gjør at jeg får færre timer. Hva med de timene jeg egentlig skulle ha jobbet? Får man noen erstatning? Det vil jo utgjør store forskjeller på lønningen om man får 2 timer mindre pr. dag, samt at ubekvemtilleggene også forsvinner.

Les mer

Turnus har færre timer enn avtalt stillingsprosent

Publisert: 18.03.2020

Har på sykehjem 20 % stilling på kontrakten, har fast turnus hver 3. helg (lørdag og søndag). Dette tilsvarer ikke nok timer i forhold til 20 %. Arbeidsgiver mener jeg må jobbe inn 135 t i 2020 pga dette. Er det lov? Noen sier ja, andre sier nei. Og hva skjer dersom jeg sier opp og skylder timer? Må jeg tilbakebetale lønn f.eks?

Les mer