Arbeidstid

Vaktbytter må ordnes privat på jobben

Publisert: 03.07.2018

Jobben har en facebookgruppe der ledige vakter legges ut. En la ut forespørsel om noen kunne ta hennes vakt. Jeg sa ja. Oppdaget i vaktboka at det står internbytte. Jeg er ringevikar og har ingen vakt å bytte. Sa kun ja til å ta en vakt. Forhører meg rundt dette. Svaret er at det er enklest for de som skal registrere i lønnssystemet. Lønn skal gjøres opp privat mellom oss to. Jeg mister feriepenger og pensjon, og hun andre får det for det jeg jobber. Hvilken lovhjemmel gir rett til dette?

Les mer

Tvinges til å ta fri på inneklemte dager

Publisert: 03.07.2018

Jeg befinner meg i en arbeidssituasjon som innkjøper i en teknologibedrift der jeg går på halvårskontrakter. De fast ansatte jobber 15 min. ekstra hver dag slik at de kan ta fri alle inneklemte dager. I år har det vært mange og jeg har tapt mange tusen på dette. Jeg har prøvd å få lov til å jobbe på disse dagene, men bedriften sier nei. Kan bedriften påtvinge på meg dette tapet av inntekt?

Les mer

Sjefen endrer arbeidstid på kort varsel

Publisert: 03.07.2018
Emneord: ,

Jeg jobber som frisør og der jeg jobber må så har jeg en stilling på 60 til 80 %-stilling. Sjefen setter opp timene sånn vi skal jobbe, men så får jeg stadig melding samme dagen jeg skal jobbe at jeg trenger ikke starte før senere. For eks: jeg skal begynne på jobb kl. 13.00, men får melding om at jeg kan starte kl. 16.00 eller at jeg starter kl. 10.00 og skal jobbe til kl .16.00 og får da gå 2 eller 3 timer før jeg er ferdig før jeg er stille. Er det lov å gjøre det hun gjør?

Les mer

Betaling for avlyst vakt

Publisert: 30.04.2018

Jeg ble satt opp på varetelling en søndag i butikken hvor jeg er deltidsansatt. Jeg møtte opp på jobb kl. 10, men til min frustrasjon, så hadde ikke min overordnede fikset nødvendig tilgang til kjøpesenteret. Ergo, inngangskortet vårt fungerte ikke og vakten ble avlyst etter en liten time. Har jeg i dette tilfelle rett på betaling av det forhåndsavtalte? PS: Står ingenting spesifikt om avlysing av vakter e.l. i min arbeidskontrakt.

Les mer

Arbeidsgiver gir ikke nok vakter

Publisert: 30.04.2018

Jeg jobber som stuepike deltid 50 % stilling. Det står 10 arbeidsdager i min kontrakt. Men min arbeidsgiver nekter å sette meg opp på vaktlisten for de dagene jeg bør få. Så jeg taper flere av mine arbeidsdager.

PS: Den som har 100 % stilling får jobbe 20 dager per måned (35,5 timer per uke). Hva bør jeg gjøre? Deltid 50 %stilling: Hvor mange dager får jeg jobbe i følge arbeidsmiljøloven? Må min arbeidsgiver betale meg de dagene som jeg taper?

Les mer

Arbeidstid i oppsigelsestiden

Publisert: 30.04.2018

Har en 20 % stilling og vil slutte. Kan jeg bli tvunget til å jobbe utover stillingsprosenten i oppsigelsetiden på 3 mnd? Har aldri jobbet så lite som 20 %, men er det som står i kontrakten.

Les mer

Arbeidsgiver setter opp vakter som ikke passer

Publisert: 30.04.2018

Har et tilfelle på min arbeidsplass hvor ledelsen prøver å presse ut oss med 10 % stilling. Vi er i utgangspunktet ansatt for å jobbe annenhver helg, i ferier og ved behov i ukedagene. Dette er muntlig avtalt med tidligere sjef. Nåværende sjef har satt oss opp på vakter i ukedagene fast, noe han vet ingen av oss har mulighet til. Vi vet at dette er gjort for å få oss til å si opp, har vi noen rettigheter her?

Les mer

Redusert stillingsbrøk etter fem år

Publisert: 09.03.2018

Endringsoppsigelse: Jeg rammes av reduksjon i stillingsbrøk etter mer enn 5 års ansettelse. Arbeidsgiver påstår at stillingsbrøken var midlertidig og reduseres til opprinnelig brøk ved førstegangs ansettelse. Jeg pålegges også 1 mnd oppsigelse. Er dette korrekt iht arbeidsmiljøloven?

Les mer

Fast ansatt får ikke vakter

Publisert: 09.02.2018

Jeg har jobbet på et treningssenter som har blitt kjøpt opp av et større kjede. I den nye kontrakten står det at jeg er fast ansatt, men det står ingenting om gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Nå viser det seg at jeg får ingen vakter, heller ikke vikarer da jeg ikke egner meg til den nye stillingen. Har jeg noen krav? Jeg har en antagelse om at de vil si meg opp, men at de ikke kan så jeg står der bare på vent til jeg sier opp?

Les mer

Krav på økt stillingsprosent

Publisert: 06.02.2018

Jeg er helsefagarbeider med over 13 års erfaring innen helse. Jeg flyttet fra en kommune til en annen i 2015. I 2016 april fikk jeg 11 % fast helgejobb på et sykehjem. Har jeg rett å får en øking i stillingen?

Les mer
1 9 10 11