Arbeidstid

Plutselig fjernet fra turnusliste

Publisert: 15.09.2020

Min datter jobber turnus. Hun har hatt faste vakter 2 søndager i mnd som oppvaskhjelp/servitør. Nå er hun plutselig blitt fjernet fra turnuslista,fordi det ikke var arbeid for henne. Kan arbeidsgiver bare fjerne navnet fra turnuslista uten å gi beskjed? Hun er 17 år og ser selvfølgelig frem til de vaktene som hun har. Hun har vært ansatt der snart i 2 år.

Les mer

Timelisten endret, men ikke kontrakt

Publisert: 10.09.2020

Har kontrakt fra ifjor der det står at det er normallønn under kjøring. Dette vart tatt bort på vår timeliste i jan/feb, men kontrakten er ikkje endret. Fekk ingen endringskontrakt. Er da kontrakten gyldig?

Les mer

Må gå ned i stilling eller bli oppsagt

Publisert: 24.08.2020

Jeg er permittert fra min 100 % stilling som butikkmedarbeider. Jeg har fått beskjed om at jeg enten kan komme tilbake i en 50 % stilling, eller bli sagt opp, da de ikke lenger har behov for en 100 % stilling. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Ønsker å avspasere hele dager

Publisert: 24.08.2020

På min arbeidsplass er det helgevakter, hel arbeidsdag på lørdag og 3-timers på søndag. Det er to helge-dager i måneden per ansatt og akkurat den delen er uproblematisk, men alle helge-timene som jobbes inn kompenseres med at man kutter av en time her og der på hverdagsvaktene, i stedet for at man kan ta ut dette i en fridag eller lignende. Problemer er at det oppleves totalt som om jeg får mindre fri, da de timene jeg kan gå tidlig enkelte dager ikke gagner meg, er det mulig å gjøre med dette?

Les mer

Får ikke avspasere eller overtidsbetalt

Publisert: 24.08.2020

Jeg jobber som kranbilsjåfør, og har såkalt flatlønn. Vi får ikke overtidsbetalt utover 8 timer, bare vanlig timesbetalt, ingenting ekstra. Ikke avspasering, ikke overtidstillegg, bare vanlig timebetalt. Er dette lovlig?

Les mer

Arbeidsavtale ved virksomhetsoverdragelse

Publisert: 24.08.2020

Har et spørsmål angående lønn. Bedriften jeg arbeider for fikk nye eiere (virksomhetsoverdragelse). Jeg ble tilbudt høyere lønn (muntlig avtale), men ingen andre betingelser ble nevnt. Fikk ingen ny arbeidskontrakt, de hadde ikke tid. Når arbeidet er ferdig, trekker de meg i lønn for lunsj (hadde ofte bare 10 min pause) og fikk ikke overtidsbetaling. I avtale med tidligere eier, fikk jeg betalt for lunsj og overtid, da jeg er tilgjengelig for bedriften hele tiden. Hvilke rettigheter har jeg her?

Les mer

Arbeidstid for assistenter

Publisert: 24.08.2020

Hvor mange timer må en jobbe pr. uke i 50 % komprimert stilling? Gjelder assistenter som jobber i skole og følger skoleruta 39 uker i året.

Les mer

Pålegges fast overtid

Publisert: 13.08.2020

Jeg arbeider 100 % på en klinikk. Har overtid på over 40 pr uke/t over 9 pr dag. Tid mellom ordinær arbeidstid og overtid er altså merarbeid. Siden vi har hatt stengt, kan jeg bruke jan, feb og mars som eks. Av 37 dgr disse mnd, ble det merarbeid på 29 av dem. Dette er representativt for min arbeidshverdag. Timene er ment å avspaseres, men dette mener sjefen at jeg skal gjøre mens jeg svarer på telefon/mail. Altså ikke fri. Hvordan er reglene når merarbeid blir regelen ikke unntaket?

Les mer

60 % stilling og røde dager

Publisert: 30.04.2020

Jeg er ansatt i 60 % stilling med faste arbeidsdager, mandag, tirsdag og torsdag. Hvordan forholder jeg meg når mine arbeidsdager faller på røde dager, må jeg da jobbe det inn?

Les mer

Jobbe inn røde dager

Publisert: 27.04.2020

Er det riktig, at på en vaktmesterfirma at man "jobber inn" røde dager, slik at du i teorien ikke er fri uten du "jobber deg fri" gjennom at ta hele torsdagens og fredagens arbeid på torsdag når fredag er rød dag?

Les mer
1 2 3 12