Arbeidstid

Kan man gå ned i stilling uten oppsigelse?

Publisert: 29.11.2018

Kan man gå ned i stilling uten oppsigelse?

Les mer

Får ikke betalt for avtalt arbeidstid

Publisert: 15.11.2018

Jeg jobber som ringevikar i kommune. Arbeidstid er 08.00 - 15.30 mandag-fredag, men vanligvis er vi ferdig før fordi det ikke er nok arbeid. De som er fast ansatt får betalt 08.00 - 15.30 uavhengig om de er der til 15.30 eller de går hjem kl 13.00. Vi som er tilkallingsvikar får kun betalt for den tiden vi er på jobb (selv om arbeidstiden er frem til 15.30 og vi er vikar for en fast ansatt som får betalt full dag). Det står ingenting om dette i Hovedtariffavtalen(som kommunen følger). Er dette lov?

Les mer

Har ikke arbeidsavtale med ny stillingsbrøk

Publisert: 15.11.2018

Da jeg flyttet til en annen by, fikk jeg en ny, midlertidig kontrakt på redusert stilling hos arbeidsgiver. Dette godtok jeg ettersom jeg endret arbeidssted til hjemmekontor, men i realiteten fortsatte jeg i samme stillingsbrøk som før. Denne kontrakten gikk ut for noen måneder siden, uten at jeg har fått ny kontrakt - og jeg har fortsatt i gammel stillingsbrøk siden. Har jeg nå noen rettigheter i forhold til ansettelse/stillingsbrøk?

Les mer

Søknad om fleksibel arbeidstid

Publisert: 15.11.2018

Arbeidsgiver søkte om fleksibel arbeidstid på permanent basis etter arbeidsmiljøloven. Fleksibelt arbeidstid blitt bevilget i 5 år på råd nå. Dokumentert i medarbeidersamtalereferat. Ingen ulemper for arbeidsgiver. Får ikke svar. Venter 2 mnd. nå. Hvor lenge skal man vente på svar? Hvordan kan man purre på svar?

Les mer

Hva er egentlig arbeidstiden?

Publisert: 15.11.2018

Jeg har en kontrakt hvor det står at jeg skal jobbe 15 timer i uken, men dette om forbehold om endring ved roligere/mer hektiske perioder. Vil det si at dette like så godt kunne vært en null timers kontrakt, og at jeg ikke har krav på 15 timer? Fant også nettopp ut at jeg ikke jobber 15 timer i uken, men 15 1/2 og 14 timer. Er dette evt kontraktbrudd?

Les mer

Må ordne vaktskifte privat

Publisert: 14.11.2018

En assistent som har 100 % stilling fikk avslag på søknad om en dags permisjon på et kommunalt sykehjem. En student som har 10 % stilling kunne ta vakta, men da må assistenten betale ut lønn til studenten av egen lomme. Det blir ikke dokumentert av arbeidsgiver at studenten er på arbeid denne dagen. Er studenten likevel forsikret mot yrkesskade denne dagen?

Les mer

Sykemeldt mens deltidskontrakt utløper

Publisert: 14.11.2018

Jeg hadde en kontrakt på ca 52 % som gikk ut mens jeg var 100 % sykemeldt, og en fast kontrakt på ca 12 %, (så tilsammen ca 65 %). Nå har jeg bare den kontrakten på ca 12 % igjen og jeg er fortsatt 100 % sykemeldt. Jeg får sykepenger for hele den stillingen som jeg hadde da jeg ble sykemeldt. Hvordan vil det bli når jeg skal begynne på gradert arbeid igjen? Vil jeg fortsatt få sykepenger for hele den stillingen, eller vil det bare bli for den stillingsprosenten som jeg har igjen?

Les mer

Arbeidsgiver trekker seg fra avtale om overtid

Publisert: 14.11.2018

Jeg fikk mulighet til å gjøre et prosjekt som kom brått på. Min kontorsjef var enig med meg på telefon at prosjektet skulle gjøres. Vi ble enig om at jeg skulle få en overtidsavtale for å gjøre prosjektet som ville kreve merarbeid. Jeg skrev et resymé av samtalen som jeg sendte kontorsjef på e-post. Antall timer ble det ikke snakket om. Et halvår etterpå blir jeg fortalt av min kontorsjef at det ikke lenger er mulig å inngå en overtidsavtale. Kan man trekke seg slik? Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Får ikke nok timer i løpet av måneden

Publisert: 14.11.2018

Jeg er ansatt på en kafé i 100 % stilling, med timelønn, som min arbeidsavtale sier. Vanlig arbeidstid har vært 8 timer om dagen, 5 dager i uken. De siste månedene har jeg jobbet 5 dager i uken, men rundt halvparten av vaktene mine har jeg kun blitt satt opp 6 timer. Dette utgjør en god del lønn. Er dette lov fra arbeidsgivers side? Jeg har sagt fra flere ganger at jeg ikke får tilstrekkelig med timer i løpet av en uke/en mnd. Har jeg krav på etterbetalt lønn for de timene jeg ikke har blitt gitt?

Les mer

Får ikke overtidsbetaling for ekstravakter

Publisert: 25.10.2018

Jeg jobber i butikk. En uke jobbet jeg 6 vakter, som vil si ca 45 timer den uken! 3 av vaktene var ekstravakter. Arbeidsgiver mener jeg ikke har rett på overtidsbetaling, men hva stemmer? Ifølge arbeidsmiljøloven er grensen per uke 40 timer. Men de henviser til paragraf 10-5 om gjennomsnittsberegning. Jeg ser der at den kan brukes ved skriftlig avtale, noe vi ikke har! Hva stemmer i denne situasjonen?

Les mer
1 2 3 6