Arbeidstid

Betaling for helligdager når man er timebetalt

Publisert: 23.01.2020

Får man ikke betalt for helligdager når man har timesbetalt selv om man har faste arbeidstider som er spesifisert med ukedager og tid per dag? Og alle uker er like hele året. Hadde ikke dagene være hellige så ville man altså jobbet disse dagene.

Les mer

Arbeidstid som personlig assistent

Publisert: 22.01.2020

Jeg jobber som brukerstyrt personlig assistent og funksjonsassistent. Kontraktene våre spesifiserer et visst antall timer vi skal jobbe per uke. Om den jeg jobber for drar på ferie en uke, er sykmeldt e.l. mister jeg en del av eller alle timene mine, og dermed en del av inntekten min. Er dette egentlig riktig og lovlig praksis?

Les mer

For få timer i forhold til arbeidsavtale

Publisert: 21.01.2020

Jobber idag i en 100 % stilling i en restaurant, men får ikke satt opp nok vakter til å dekke timene som er opplyst i arbeidsavtalen min, 37,5 timer i uka. Hva har jeg krav på når det kommer til lønn, når timeantallet blir lavere enn det arbeidsavtalen min opplyser?

Les mer

Mister 50 %-stilling

Publisert: 17.01.2020

Har en nåværende 50 % vikarstilling hvor jeg har hatt denne vikarstillingen siden august i 2019. Jeg fikk 50 % vikar i desember, men ble ikke skrevet noen kontrakt på det. Nå i januar så ble jeg fortalt at en ny ansatt blir hyret inn for å ta over min 50 % vikar stilling. Arbeidsgiver sier at grunnen til at jeg mister 50 % er fordi jeg ikke har planer om å jobbe lengre enn til august, hvor jeg synes dette er urettferdig å hyre inn en ny for å ta over min stilling.

Les mer

Arbeidsgiver kutter i antall timer

Publisert: 15.01.2020

Jeg jobber fulltid i en restaurant med rundt 10 andre servitører. Vi er 5 med fulltidskontrakt. Nå over nyttår har eierne av konsernet vi jobber i bestemt seg for å kutte ned på timer og bemanning, noe som etterlater oss med fulltidsstillinger igjen med rundt 10-15 timer i uken, og deltidsansatte kan bli stående uten vakter i løpet av en arbeidsuke. Vi med fulltidskontrakt blir sittende igjen med 40 timer i måneden, hvordan kan jeg gå frem for å få timene våre betalt?

Les mer

Arbeidsgiver er ikke villig til å gi ammefri

Publisert: 06.01.2020

Jeg har en arbeidsgiver som gjør seg vanskelig mtp ammefri. Min baby er under 1 år, ikke glad i fast føde eller flaske. Jeg ammer 0600, 1400 og 18:30 minimum. Arbeidsgiver er usikker på om jeg kan få ammefri og hvis jeg får må det bli kl 11. Har arbeidsgiver lov til å nekte meg ammefri eller bestemme tidspunkt for dette? Jeg ønsker å ta 5 ukers ulønnet permisjon etter far er ferdig med sin lønnede permisjon. Har fått nei til dette. Kan de det? Jeg jobber i butikk og eneste problem er bemanning.

Les mer

Må man si opp hvis man må ned i stilling pga helse?

Publisert: 03.01.2020

Jeg har fast 100 % kommunal stilling i helsevesenet. Dessverre er arbeidsevne redusert med ca 70 % til tross for tilrettelegging etc. Hvis uføregrad blir satt til 70 %, må jeg da omplasseres/fratre fra min stilling? Hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker?

Les mer

Arbeidsgiver har betalt for lite i lønn

Publisert: 02.12.2019

Jeg jobber i en daglig varebutikk med 20 % stilling. Jeg jobber hver uke over 40 timer. Første måned jeg fikk 5000 kr mindre i lønn. Jeg har snakket med sjefen. Han sier ja, han skal fikse det, men jeg fikk ingenting og nå denne måned det mangler igjen 3000 kr. Da jeg sa det til han, blir han sur på meg. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Rett til sykt barn-dager når man jobber deltid?

Publisert: 07.11.2019
Emneord: ,

Lurer på reglene ang syke barn. Dersom du jobber 20 % og har satt opp faste arbeidsdager, har man rett på sykt barn dag for den ene dagen man er satt opp? Gjelder de samme rettighetene som en fulltidsansatt? Forstår at man må ha arbeidet minst 4 uker uker for å ha opparbeidet seg disse rettighetene

Les mer

Hvor mange timer er en 100 % stilling?

Publisert: 06.11.2019
Emneord: ,

Jeg jobber på hotell. Jeg har 75 % stilling. Hvordan kan jeg få 100 % stilling? Og hvor mange timer jeg må jobbe totalt i året for å få 100 %?

Les mer
1 2 3 7