Arbeidstid

Krav på overtid når avtalte timer overskrides

Publisert: 07.10.2019

Søsteren min jobber i en 50 % stilling på restaurant, 18,75 timer i uka. Sjefen hennes har satt hun opp på en ekstra 7,5 timers vakt annenhver uke. Dvs. at hun jobber 90 timer på 4 uker, i stede for 74, som kontrakten tilsier. Har hun krav på overtidsbetaling på de 7,5*2 timene som hun må jobbe ekstra?

Les mer

Redusert stilling etter at firmaet fikk nye eiere

Publisert: 26.09.2019

Jeg jobber i en privat bedrift i 100 % stilling, har jobbet i snart 10 år der. På 1 1/2 uke fikk jeg beskjed om 2 nye medeiere og at min stilling går ned til 50 % og dette inntreffer fra 1. nov. Jeg er alenemor og ufattelig skuffet og fortvilet, er 100 % sykemeldt fra jobben nå. Her er det folk som har begynt etter meg som får fortsette. Har ikke skrevet under noe.

Les mer

Butikksjef vil redusere stillingsprosent

Publisert: 25.09.2019

Jeg fikk økt prosentstilling til 80 % tidligere i år. Jeg jobber i butikk. Vi har høyere omsetning i butikken på sommeren enn resten av året. Nå vil sjefen sette meg ned i stilling igjen pga av dårligere omsetning i sommer kontra i fjor. Har han lov til dette?

Les mer

Arbeidsgiver har halvert stilling på kort varsel

Publisert: 24.09.2019

Jeg jobber i en privat bedrift i 100 % stilling. Har jobbet i snart 10 år der. På 1 1/2 uke fikk jeg beskjed om 2 nye medeiere og at min stilling går ned til 50 % og dette inntreffer fra 1. nov. Jeg er alenemor og ufattelig skuffet og fortvilet, er 100 % sykemeldt fra jobben nå. Her er det folk som har begynt etter meg som får fortsette. Har ikke skrevet under noe.

Les mer

Arbeidsgiver pålegger overtid hver dag

Publisert: 23.09.2019

Bedriften jeg er ansatt i, forventer at jeg jobber overtid. Problemet er at dette skjer hver dag, hele året. Uten at noe slikt er nedfelt i arbeidsavtalen. De 3 siste år har jeg et snitt på 400 overtidstimer pr år. Begynner å bli bekymret for egen helse, og tok dette opp med arbeidsgiver. Han spurte da om dette var riktige jobben for meg. Tingen er den, at jeg trives, men blir dårlig av all overtiden. Vet om reglene for overtid, spm er om hva kan jeg gjøre nå?

Les mer

Tilpasset arbeidstid når man studerer

Publisert: 23.09.2019

Jeg har fått innvilget skole på kveldstid. Men dette er i Tønsberg og jeg holder til i Larvik. Skolen starter 16:30. Jeg er som regel ferdig 16:00, men noen dager har jeg vakt fra 0900-1700. Noen uker har jeg 3-4 dager med 24t vakt hvor jeg tar med meg jobben hjem. Spørsmålet er, er det noen rettigheter jeg har da jeg som ansatt har noen krav til å få dette tilrettelagt for skolen?

Les mer

Turnus er endret

Publisert: 17.09.2019

Jeg er blitt tildelt en 100 % medleverturnus, etter 2 uker i arbeid har jeg fått muntlig beskjed om at turnus blir endret til todelt turnus til fordel for noen andre. Dette passer ikke livssituasjonen mtp studier. Det blir umulig for meg å møte opp på nok vakter til å få levbar lønn. Kan de bare gjøre dette uten videre?

Les mer

Redusert stilling pga omsorg for barn

Publisert: 13.09.2019

Jeg har søkt om redusert stilling pga omsorg for barn under 10 år frem til mai 2020. Har nå 91 % stilling. Er ansatt i en 100 % stilling og samtidig beordret til å utføre en annen 100 % stilling i tillegg (jobber i staten). Dette ble mye og jeg ba derfor om å gå opp igjen i 100 % stilling. Dette fikk jeg avslag på, på grunn av innvilget søknad om redusert stilling frem til mai 2020. Har arbeidsgiver lov til å gi dette avslaget? Det begrunnes med økonomi.

Les mer

Senere ansatte får større stillingsprosent

Publisert: 10.09.2019

Jeg er ansatt i en butikk 50 %. Nå er kontrakten min straks ferdig. Sjefen har sagt at kan få ny kontrakt, men mindre - 50 % . Men hun skal ansette nye folk og han får 100 %. Er det mulig at nyansatte får mer % stilling, men ikke jeg som har jobbet der lenger?

Les mer

Mister uføreforsikring hvis man jobber

Publisert: 02.09.2019

Kanskje ikke helt riktig kategori å spørre under jobb, men mitt spørsmål er om å prøve å komme tilbake i litt jobb og om uføreforsikring i Klp. Jeg er 100 % ufør. Jeg var ung da jeg vart ufør og jobbet på den tiden 50 % selvstendig som møbelsnekker og 50 % som arbeidsleder på en vernet bedrift. Om jeg begynner å jobbe 50 % selvstendig, hvorfor har jeg da ikke rett på penger fra Klp? Jeg hadde jo i utgangspunktet to forskjellige jobber?

Les mer
1 2 3 7