Arbeidstid

Får færre timer på jobb

Publisert: 14.08.2019

Jeg jobber 100 % på et pizzasted, med dager fra 10-17. Arbeidsgiver har nå bestemt seg for at vi skal åpne 12:00, i stedet for 10, men at vakten min fortsatt er ferdig 17:00. For min del betyr det da å miste 10 timer i uka, 40 timer i mnd, som blir ca 7000 kr mindre i mnd. Har jeg noen krav på å få utbetalt for timene jeg mister?

Les mer

Overtid slettes ved oppsigelse

Publisert: 14.08.2019

På jobb blir det sagt opp masse pga for få brukere. Mange har jobbet mange overtidstimer, opp til 300 t. De sier nå pga nedbemanning at de sletter avspaseringene. Vi kan da kreve penger for arbeidet?

Les mer

Fjernet fra vaktliste uten forvarsel

Publisert: 21.06.2019

Jeg jobber som ekstrahjelp i en butikk. En kollega var langtidssykemeldt før påske, og min sjef spurte meg om jeg ønsket ekstra vakter til sommeren. Jeg takket ja til det. Nå har plutselig sykemeldt kollega kommet tilbake på jobb, og sjefen har uten forvarsel fjernet meg fra vaktlista. Det er snakk om mange vakter. Er dette egentlig lov?

Les mer

Fast stilling uten arbeidsoppgaver

Publisert: 10.04.2019

Jeg har en 100% fast stilling i et annlegsfirma, men de har ingen arbeidsoppgaver til meg. Hva kan jeg gjøre med dette? Må jeg skaffe meg en ekstra stilling i et annet firma? Jeg jobber på timelønn, så det vil si at jeg ikke har fått betalt for dagene jeg må være hjemme? Har ikke hatt en eneste time de to siste ukene. Blir jo et problem å skaffe ekstra jobb hvis plutselig begge steder må bruke meg i jobb.

Les mer

Når kan jeg kreve fast ansettelse?

Publisert: 27.03.2019

Lure på noe om norske arbeidslover. Eks. Jeg fikk jobbe med midlertidig ansatt-kontrakt i 13. april 2018 i 4 mnd. Så sluttet første kontrakten. Jeg jobbet mer 4 mnd (midlertidig ansatt). Etter det fortsatte jeg å jobbe mer 6 mnd (midlertidig ansatt). Slik jobbet jeg i over ett år som midlertidig ansatt.

Jeg lurer på når man kan kreve fast ansettelse i den jobben eller når sjefen må ansette meg fast.

Les mer

Når har man krav på 100 % stilling?

Publisert: 27.03.2019

Har vært midlertidig/vikar som lærer i snart 6 år. Har jobbet i 100 % stilling. Fikk 60 % fast stilling i 2017. Har til nå hatt 40 % vikariat utover dette. Vikariatet går ut 31.03 og arbeidsgiver vet ikke om jeg får mer jobb. Flere jobber i vikariat for samme periode og 2 ufaglærte. Har jeg noen krav på 100 % fast stilling? Bor på en øy og er alenemor. Kan de si at jeg får jobb ved en annen skole i kommunen når behovet har vært her i så mange år?

Les mer

Arbeidsgiver krever mer arbeid enn stillingsprosenten tilsier

Publisert: 27.03.2019

Jeg er ansatt i 100 % stilling, 35,5 timer per uke. Arbeidsgiver sier likevel at jeg skal jobbe 7,5 t per dag og én dag i uka 8 timer. Dette overskrider 35,5 t per uke (altså at jeg da må jobbe 37,5-38 timer per uke).

Skjønner ikke helt hvordan dette henger sammen. Kan dette stemme? Kan det ha noe å gjøre med at jeg ikke har betalt pause, eller at det er en engasjementstilling med noe turnusjobbing?

Les mer

Tillegg for helkontinuerlig skiftarbeid

Publisert: 24.01.2019

Jeg jobber i et vaktselskap tilknyttet NHO og dermed vekteroverenstkomsten 2016-2018. Min avdeling har vakthold 24/7 365, men jeg jobber selv aldri mellom 01.00 og 06.00 da noen andre jobber fast natt. Har jeg allikevel rett på tillegg og reduksjon i alminnelig arbeidstid for helkontinuerlig skiftarbeid? Helkontinuerlig skiftarbeid er i avtalen definert på denne måten ''Med helkontinuerlig skiftarbeid menes arbeid som drives 24 timer i døgnet uten normal stans på søndag- og helligdager.''

Les mer

Kan man ha personalmøter på søndager?

Publisert: 18.01.2019

Jeg har et raskt spørsmål om personalmøter. Jeg er ansatt på en matvarebutikk, og sjefen min har kalt inn til personalmøte neste søndag. Jeg lurer på om dagligvarebutikker har lov til å holde personalmøter på søndager?

Les mer

Kan man gå ned i stilling uten oppsigelse?

Publisert: 29.11.2018

Kan man gå ned i stilling uten oppsigelse?

Les mer
1 2 3 5