Arbeidstid

Mister ekstravakter pga sykemelding

Publisert: 22.10.2018

Kona har blitt innkalt pga tidligere sykemeldinger sammen med bedriftshelsetjenesten og blitt straffet med at hun ikke får ekstravakter før etter et halvt år, dette er en offentlig stilling i helsevesenet. Bedriftshelsetjenesten i kommunen har sagt at sykemeldingen er godkjent og ok (hun har hatt operasjoner), men likevel har avdelingsleder gått til dette skritt. Er dette lov å gjøre dette?

Les mer

Arbeidstid med sykemelding

Publisert: 22.10.2018

Jeg jobber turnus/rotasjon på anlegg. Jeg er 13 dager på anlegget, og har fri 15 dager. Jobber man-lør, og fri søndag, totalt 12 arbeidsdager. Hver arbeidsdag er 11 timer, bortsett fra første dagen, når vi går på kl 15:00 og jobber til kl 23:00. Totalt arbeidede timer blir da 129.

Jeg ble syk 2 dager i arbeidsperioden, og brukte da egenmelding. Arbeidsgiver sier at jeg får betalt 7,5 timer pr dag. Arbeidsgiver snittberegner lønn ved sykdom(egenmelding), som ved sykemelding. Er dette rett?

Les mer

Arbeidsgiver endrer kraftig på arbeidstiden

Publisert: 14.09.2018

Jeg jobber i 100 % fast lederstilling. Jeg har jobbet mest på dagen, men ved behov tar jeg også kveldsøkter og jobber helg. Nå vil arbeidsgiveren endre arbeidstiden slik at jeg har fast arbeidstid tirsdag - lørdag 14.00 - 21.30. Hvis jeg ikke godtar det, så blir jeg sagt opp. Har de lov til å kreve at jeg jobber sånn, mens det betyr ingen familieliv i ubegrenset tid?

Les mer

Får ikke jobbe pga delvis sykemelding

Publisert: 06.09.2018

Jeg har jobbet 50 % siden jan 2018. Jobbrelatert skade. Min oppsigelsessak er under behandling og har behov for tilrettelegging for å kunne jobbe 100 %. Mulighetene for tilrettelegging finnes i bedriften og bedriften sier NEI til mitt forslag. I dag har jeg opplevd en situasjon som jeg har aldri har vært borti. Mine arbeidsoppgaver som jeg mestrer godt i 50 % blei fratatt og bedriften nekter meg tilgangen på jobb. Har bedriften rett til å gjøre det? Og hvis ja, på hvilken grunnlag?

Les mer

Ønsker å ha bønnetid på jobb

Publisert: 31.08.2018

Jeg er maler, og jeg jobber på byggeplass. Der vi har også brakker hvor vi spiser og vi har klær der. Mitt religion er Islam. Vi muslimer må gjøre Sala/Namaz/bønn. På sommeren dagen er ca 17-18 t og det er bra. Men på vinteren er dagen er litt korte og det betyr da vi må gjøre det på jobb. Jeg spør om vi har lov å gjøre den på jobb. Den tar ca 5 min eller maks 10 min. (Jeg kan jobbe lengre eller ikke skrive timer for det). Og vi gjør det ikke høyt.

Les mer

Ønsker kompensasjon for overtid

Publisert: 30.08.2018

På de siste mer enn to år det har svært en uvanlig situasjon på arbeidsplassen. Det er mye overtid uten betaling, ukorrekte arbeidslister, dårlig arbeidsmiljø. Ønsker å få kompensasjon for det. Alt er dokumentert. Kan dere å hjelpe med?

Les mer

Prøvetid regnes ikke med i ansiennitet

Publisert: 30.08.2018

Jeg har vært ansatt i samme bedrift i over 10 år. Når jeg skulle forhandle lønn for ansiennitet, så mener arbeidsgiver at prøvetiden ikke skulle regnes med i min ansiennitet. Det står ingen ting om dette i min arbeidskontrakt. Er dette riktig?

Les mer

Lønn hvis man får færre timer enn avtalt

Publisert: 29.08.2018

Jeg er ansatt som butikkmedarbeider ca. 80 %-stilling. Ukentlig arbeidstid -30 timer pr uke. Daglig arbeidstid opp til 8 timer inkludert pause. Kan jeg kreve lønn for timene da arbeidsgiver ikke klarer å skaffe meg? Jeg er tilgjengelig for å jobbe riktig antall timer og firma har tatt to nye ansatte.

Les mer

Flytter til utlandet – vil beholde jobben hjemme

Publisert: 28.08.2018

Flytter til utlandet for å studere etter mangeårig arbeidsforhold i dagligvarebransjen, og ble derfor fortalt jeg måtte si opp før jeg reiser. Er dette faktisk noe jeg må gå med på, eller kan jeg presse på å få stillingen min endret til ferievikar eller nekte?

Les mer

Når regnes pause som en del av arbeidstiden?

Publisert: 20.08.2018

I Arbeidsmiljøloven § 10-9 står det: Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.

Jeg leser dette som at dersom du som arbeidstaker kun får en av delene så skal pausen regnes som en del av tiden. Dvs at dersom du ikke har pauserom, men kan forlate arbeidet skal allikevel pausen regnes som en del av arbeidstiden. Må begge kriteriene være oppfylt eller kun den ene?

Les mer
1 2 3 5