Arbeidstid

For lite tid til å fullføre arbeid

Publisert: 02.06.2021

Jeg jobber som renholder i en bedrift og har nå fått to steder å vaske fast. Jeg får et og halv time på hver sted og synes at den ene stedet er alt for stort for å vaskes ferdig på en og en halv time. Kan jeg kreve mer tid? I tillegg til det står ikke stillingsprosent på arbeidsavtalen. Hva kan jeg gjøre om det?

Les mer

Overtidsbetaling etter endring i skift

Publisert: 19.05.2021

Jobber vanligvis fra 8 til 16 i ukedager, men skal i noen uker fremover gå 12 timers nattskift 4 dager i uken. Ingen tariffavtale. Hvilke lønnstillegg / overtidsbetaling har jeg krav på? Hvor lenge i forveien må arbeidsgiveren varsle endring i arbeidstid fra dag til natt eller natt til dag? På hvor kort varsel kan arbeidsgiveren kreve av meg å gå tilbake til vanlig arbeidstid mens det egentlig vart avtalt å jobbe nattskift eller man akkurat går nattskift?

Les mer

Får ikke jobbet nok timer

Publisert: 18.05.2021

Jeg jobber i bilutleiebransjen, som ikke går på tariffavtale. Jeg har 100 % stilling som tilsier 40 t pr uke. Jeg får ofte påpekt av andre kollegaer når vaktplan kommer, og jeg bemerker lite timeantall, at jeg går på "timing", de andre har fastlønn. Jeg får ofte ikke antall timer jeg skal ha som 100 %, og jeg har veldig liten kontroll på hvor mye lønn jeg har får hver mnd. Hvordan kan jeg gå fram ang fastlønn? Kan jeg sette krav osv? Hvilke rettigheter har jeg? Har også 7 år ansiennitet.

Les mer

Mister lønn for røde dager

Publisert: 07.05.2021

Jeg jobber som timesansatt, men har faste tidspunkter for arbeid i løpet av en uke. 13. og 24. mai denne måneden er røde dager. Jeg har blitt fratatt mine vakter fordi de har satt opp de som til vanlig jobber søndager. Er dette lov? Og skal jeg ikke ha lønn uansett da? Min bedrift er bundet til tariffavtaler.

Les mer

Sjefen har innført nye arbeidstider

Publisert: 05.05.2021

Jobber som en IT-Servicemedarbeider, og har i min kontrakt arbeidstid med flex mellom 08.00 - 16.00 / 09.00 - 17.00. Men nå ved flytting av arbeidsplassen vår, ber sjefen meg nå om å jobbe fra 06.00-14.00. Er dette lovlig å påtvinge, eller kan jeg forholde meg til hva som står i kontrakten min?

Les mer

Sykemeldt pga trakassering fra sjefen

Publisert: 27.04.2021

Jeg er fortiden 40 % sykemeldt pga trakassering av sjefen. Sjefen forlanger nå at jeg må jobbe ekstra utover de 60 % jeg nå jobber, som er 3 dager i uken. Han mener han har rett til å kreve at jeg sitter utover kveldene etter min normale arbeidstid som er fra 8 - 16 eller jobber ekstra dager. Han mener at det er arbeidskontrakten som gjelder og at om jeg ikke gjør dette er det brudd på arbeidskontrakten. Kontrakten som er på 100 % stilling sier jeg kan bli pålagt overtidsarbeid uten lønn.

Les mer

Rett på ferie i ny jobb?

Publisert: 22.04.2021

Jeg begynte i ny jobb den 15. april i år. I kontrakten står det at jeg er ansatt til 30. juli med mulighet for forlengelse. Har jeg rett på ferie?

Les mer

Får ikke vikartimer etter sykemelding

Publisert: 15.04.2021
Emneord: , ,

Jeg har vært sykemeldt i 4 måneder. Jeg er innleid som vikar via bemanningsbyrå i en bedrift hvor jeg jobbet der ca 1.5 år! Vi får kun ukes oppdrag. I de 2-3 første mnd hadde jeg ikke fulle uker, men ettersom sjefen var fornøyd med meg så fikk jeg som regel fulle uker. Så jobbet 100 %. Jeg ønsker å delvis komme tilbake på jobb, men sjefen jeg innleid hos sier det ikke er behov, finn deg noe annet i mellomtiden ble jeg fortalt? Har jeg ingen rettigheter? Jeg har 10 % på kontrakten hos bemanningsbyrået.

Les mer

Trekk i lønn for legebesøk

Publisert: 13.04.2021

Jeg har godkjent yrkesskade. Har arbeidsgiver rett til å trekke meg i lønn når jeg må til lege/fysioterapeut i arbeidstiden?

Les mer

Når gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9?

Publisert: 12.04.2021

Gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9 kun pålagt overtidsarbeid? Altså ikke overtid en velger selv å ta på seg, men overtidsarbeid arbeidsgiver pålegger deg.

Les mer
1 2 3 14