Arbeidstid

Redusert stillingsbrøk etter fem år

Publisert: 09.03.2018

Endringsoppsigelse: Jeg rammes av reduksjon i stillingsbrøk etter mer enn 5 års ansettelse. Arbeidsgiver påstår at stillingsbrøken var midlertidig og reduseres til opprinnelig brøk ved førstegangs ansettelse. Jeg pålegges også 1 mnd oppsigelse. Er dette korrekt iht arbeidsmiljøloven?

Les mer

Fast ansatt får ikke vakter

Publisert: 09.02.2018

Jeg har jobbet på et treningssenter som har blitt kjøpt opp av et større kjede. I den nye kontrakten står det at jeg er fast ansatt, men det står ingenting om gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Nå viser det seg at jeg får ingen vakter, heller ikke vikarer da jeg ikke egner meg til den nye stillingen. Har jeg noen krav? Jeg har en antagelse om at de vil si meg opp, men at de ikke kan så jeg står der bare på vent til jeg sier opp?

Les mer

Krav på økt stillingsprosent

Publisert: 06.02.2018

Jeg er helsefagarbeider med over 13 års erfaring innen helse. Jeg flyttet fra en kommune til en annen i 2015. I 2016 april fikk jeg 11 % fast helgejobb på et sykehjem. Har jeg rett å får en øking i stillingen?

Les mer

Møteplikt på personalmøte

Publisert: 03.11.2017
Emneord: ,

Jeg arbeider 40 % i en butikk, er mor og arbeider ekstra som personlig assistent. I kveld var det krise hos den jeg var assistent for og det kræsjet med personalmøtet som var betalt på butikken. Sjefen der ser svært alvorlig på saken og vil ha et møte med meg pga dette. Har jeg møteplikt på personalmøte? Jeg opplever dette som et etisk dilemma. Jeg er avhengig av de ekstra pengene jeg kan tjene hos den jeg er assistent for. Hva råder du meg til å gjøre her?

Les mer

Kan arbeidsgiver redusere stillingsprosent?

Publisert: 17.10.2016

Jeg har vært fast ansatt i en 40 % stilling i 6,5 år pga. gradert uførhet. Avtalen var at jeg skulle jobbe to dager av 7,5 t i uken. Dette er utprøvd av NAV og arbeidsgiver og funnet best for alle parter.

Nå har bedriften begynt å redusere timer på deltidsarbeiderne, deriblant meg. Jeg får nå bare en ca 30 % stilling. Det er ansatt to nye fulltidsstillinger på under 18 mnd. Jeg mener de må kutte timer hos de sist fast ansatte før de kan forandre min kontrakt. Hva bør jeg gjøre? Dette er et stort konsern med mange avdelinger.

Les mer

Betalt for møter etter arbeidstid

Publisert: 02.09.2016

Jeg har arbeidstid til 14.30 og er pålagt møte fra enten 17.00 eller 18.00. Spørsmålet er da hvordan det stiller seg til overtidsbetalt eller om jeg selv kan velge å jobbe overtid fram til møtet starter. Dette er noe som kan være ca en gang i måneden.

Les mer

Nye føringer på arbeidstid i Sivilforsvaret

Publisert: 20.04.2016
Emneord: ,

Jeg er tjenestepliktig i Sivilforsvaret, nylig er det kommet føringer på pauser og fritid i tjenestetiden (Kurs, samlinger, øvelser og innsatser).  Det er tillagt nulltoleranse på alkoholinntak også på fritid mellom to eller flere tjenestedøgn.

Eksempel: kveldsøvelse 1700 til 2100 første dag og dagsøvelse 0800 til 1600 neste dag. Hvordan stiller dette seg med styringsretten mot arbeidstaker/tjenestepliktige? Og når arbeidsgiver/Sivilforsvaret begrenser hva en kan gjøre og ikke gjøre i fritid, regnes denne tiden som arbeidstid da?

Les mer

Ikke fått beskjed om oppsatte vakter

Publisert: 06.04.2016

Skulle jobbe på mandag 28.03, altså en helligdag. Hadde ikke fått beskjed om dette fra personalansvarlig. Vi har liste som henger på jobb som er 20 minutter kjøring hjemmefra. Jeg hadde ikke fått denne med meg siden den var hengt opp etter at jeg hadde vært på jobb sist, og som regel legger ansatte den ut på nett.

Jeg får senere melding fra personalansvarlig at han visste at jeg ikke hadde fått den med meg og valgte å ikke si ifra på telefon. I mine øyne ble jeg frarøvet lønn for en helligdag. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Muntlig arbeidsavtale

Publisert: 04.04.2016

Jeg er ansatt i to bedrifter. I den ene bedriften er jeg bundet opp til å jobbe hver lørdag, så i den andre har jeg en muntlig avtale om å ikke jobbe lørdager. Vi har nå fått ny sjef i den bedriften jeg har den muntlige avtalen, hun har satt meg opp annenhver lørdag fremover.

Jeg fortalte at jeg ikke har mulighet til dette, og til svar fikk jeg at da må jeg slutte i en av jobbene. Har hun rett til å gjøre dette? Og hva er egentlig mine rettigheter nå?

Les mer

Advarsel fra arbeidsgiver

Publisert: 29.02.2016

Jeg jobber i restaurantbransjen som servitør og har 100 % fast stilling. Har hatt en høygravid samboer hjemme som jeg måtte gå hjem til et par ganger med tillatelse fra hovmester. Nå vil daglig leder gi meg advarsel på grunn av dette. Hva sier loven? I tillegg gir de meg ikke 100 % arbetstider og de sier at jeg ikke får det fordi jeg har gått hjem et par ganger tidligere. Hva sier loven?

Les mer