Arbeidstid

Mener arbeidsgiver regner lønn og avspasering feil

Publisert: 08.01.2021

Har spørsmål rundt lønn og avspasering på helligdag. Når man i desember jobbet dag på julaften og kveld på nyttårsaften tilsvarer dette en total på 10 timer 133 % HT. Pga avspasering på 1. juledag har sjefen regnet lønnen slik: 3.5 t (julaften) + 7 t (nyttårsaften) for HT, men også -6 t (plassert på 6. des, men sier det er pga for lite timer til avspasering i "timebank" 1. juledag). Hadde en total på 4.75 t i timebanken for avspasering. Kan dette stemme, kun 4 t 133 % for julejobbingen?

Les mer

Arbeidstiden har blitt redusert

Publisert: 04.01.2021

Omorganisering av virksomheten. vi hadde møte den 02.11.20 hvor vi fikk beskjed at bare de berørte blir innkalt til møte og prosessen skal være avsluttet den 15.12.20. Jeg var ikke en av de berørte som ble innkalt. Men den 14.12.20 ble jeg oppringt av lederen og fikk beskjed over tlf at stillingen blir redusert til 20 %. Hun ville at vi skulle ha møte over Teams dagen etter kl 14.30. Tirsdag den 15.12.20 sendte hun melding hvor hun ba meg om vi kunne ta torsdag en 17.12.20. Det er saken min.

Les mer

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å avspasere?

Publisert: 04.01.2021

Hvis man har opparbeidet seg en god sum timer i timebanken, har arbeidsgiver lov til å tvinge deg til å ta dem ut hvis de ikke har noe jobb til deg den dagen? F,eks har jobb på man, tirs, ons og torsdag og ikke fredag kan arbeidsgiver da tvinge deg til å ta dem ut på fredag da. Avtalt takk på timer i timebanken er ikke overgått.

Les mer

Får ikke jobbe til tross for kontrakt

Publisert: 29.10.2020

Jeg har kontrakt på 80 prosent fast, men får ingen timer. Sjefen jobber alle vaktene, og nekter å gi meg noen timer. Hun sa også at hun måtte jobbe 35-40 t i uken, og det var derfor jeg ikke kan få timer. Jeg har hørt at jeg da har krav på utbetaling av lønn selv om jeg ikke jobber. Er dette sant?

Les mer

Får ikke ønsket arbeidstid

Publisert: 29.10.2020

Jeg er ansatt på en firma i 5,5 år 100 % fast stilling. Etter mammaperm var jeg sykemeldt, men var i kontakt med arbeidsgiver. Har holdt kontakt via mail, tlf og var en gang på møte da jeg har fortalt alt når ca kommer jeg tilbake på jobb. Da det kom tiden jeg er tilbake ville hun ikke samarbeide. Pga mangel av barnehageplass jeg kan ikke jobbe to dager i uke. Hun prioriterer folk som er ekstrahjelper og sier at hun har ikke nok timer for meg. Er det lov? Jeg må få lønna mi uansett ikke sant?

Les mer

Får ikke lenger vakter i barnehage

Publisert: 28.10.2020

Jeg har jobbet for en barnehage som ringevikar i ett år. I starten fikk jeg vakter ganske ofte og jobbet jeg ca. 2 dager om uken. Nylig har de fått en ny vikar som jobber ganske ofte, mens jeg har fått betydelig mindre vakter. Denne uken skal jeg jobbe enten en halv dag eller to timer på dagen. Nå lurer jeg på om det er lovlig at de har erstattet meg med noen uten grunn (nye vikaren)? Hun har venninner som har jobbet lenge for barnehagen. Er dette grunnen? Hvis ja, så er det lovlig?

Les mer

Føre timer i særlig uavhengig stilling

Publisert: 16.10.2020

Har en stilling som særlig uavhengig, men nå har jobben min bedt meg om å begynne å føre timer. Sånn jeg tolker lovteksten så kan ikke de kreve dette. Samt at min leder prøver å prioritere mine oppgaver. Jeg har ingen myndighet i min stilling, det vil si at jeg ikke kan gjøre noe innkjøp eller noe uten godkjenning. Har jeg rett i dette?

Les mer

Muntlig avtale om høyere stillingsprosent

Publisert: 16.10.2020

Jeg har nå jobbet på en arbeidsplass i snart 3 år som deltidsansatt. Under denne perioden har jeg og min leder inngått en muntlig avtale 3 ganger om at jeg skal få en 100 % stilling. De to første gangene har ikke dette blitt overholdt. For noen uker siden inngikk vi en ny muntlig avtale om 100 %. Da var det helt klart at jeg skulle få denne. Ikke før det sto i kontrakten fikk jeg vite at stillingen kun varte i 4 måneder, så gjør de meg om til deltidsansatt igjen. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Plutselig fjernet fra turnusliste

Publisert: 15.09.2020

Min datter jobber turnus. Hun har hatt faste vakter 2 søndager i mnd som oppvaskhjelp/servitør. Nå er hun plutselig blitt fjernet fra turnuslista,fordi det ikke var arbeid for henne. Kan arbeidsgiver bare fjerne navnet fra turnuslista uten å gi beskjed? Hun er 17 år og ser selvfølgelig frem til de vaktene som hun har. Hun har vært ansatt der snart i 2 år.

Les mer

Timelisten endret, men ikke kontrakt

Publisert: 10.09.2020

Har kontrakt fra ifjor der det står at det er normallønn under kjøring. Dette vart tatt bort på vår timeliste i jan/feb, men kontrakten er ikkje endret. Fekk ingen endringskontrakt. Er da kontrakten gyldig?

Les mer
1 2 3 13