Arbeidsmiljø

Konflikt på arbeidsplassen

Publisert: 13.04.2016

Jeg jobber i et helserelatert yrke og en konkurrent som også sitter i etisk komite i vår forening har sendt sms'er med produserte løgner om meg til min arbeidsgiver for å sette meg i dårlig lys. Sånn som jeg oppfatter saken så er det både brudd på taushetsplikt, misbruk av stilling i vinnings hensikt og falske anklager. Jeg har tilskrevet leder av etisk råd og avventer svar, men vil gjerne høre deres råd om hva som er riktig framgangsmåte i en slik sak.

Les mer

Sjefen forsyner seg av dagsoppgjøret

Publisert: 11.04.2016

Har eier av butikk lov til å ta penger fra posene vi andre ansatte har kvittert for etter dagsoppgjøret ? Har opplevd flere ganger at posene er blitt åpnet og er tomme. De ligger i et skrin på jobb til levering i bank. Eier har flere ganger tatt penger vi andre har kvittert for, noe som gjør at vi føler oss veldig ubekvemme.

Les mer

Erstatningsansvar for feil på jobb

Publisert: 11.04.2016

Hvis en ansatt roter det til på jobb så grovt at et de blir saksøkt av et annet firma, hva vil skje med den ansatte det gjelder? Kan firmaet han jobber for kreve han for erstatning?

Les mer

Utskjelt av arbeidstaker

Publisert: 04.04.2016

Jeg bare lurer på om det er lov at arbeidstaker ringer deg opp for å skjelle deg ut utenfor arbeidstiden din?

Les mer

Tilrettelegging ved nedsatt funksjonsevne

Publisert: 01.03.2016

Hva skjer hvis arbeidsgiver ikke tilrettelegger? Har nedsatt funksjonevne og styrke i høyre armen, dokumentert og diagnotisert av legespesialist. Er 100 % sykemeldt, det finnes ikke noe oppfølnnigsplan eller tilretteleggingsplan. Vi har hatt kun tre samtaler i løpet av to år og han sier alltid at han ikke kan gjøre noe med det fordi han kan ikke kan tilby passende arbeidsoppgaver.

Jeg føler at han går direkte på person og ikke oppfører seg profesjonelt. Har jeg en sak hvis jeg vurderer å saksøke arbeidsgiveren ?

Les mer

Kleskode for arbeidstakere

Publisert: 01.03.2016

Hva er den mest hensiktsmessige måten å si fra til en av tre ansatte om kleskoden på jobben? Altså, ikke gå med miniskjørt. Har lest flere steder at også i Norge er dette fy, særlig i vår bedrift der image er viktig.

Les mer

Klage på vanskelig kollega

Publisert: 19.02.2016

Nyansatt spesialpedagog har vist seg å ha liten kompetanse og trenger konstant hjelp og veiledning, upålitelig i en spesialklasse som trenger mye stabilitet, ikke tilgjengelig for samarbeid osv.

Elevene får ikke oppfølgingen ifht fag og ADL. Usikkert arbeidsmiljø pga personens ustabile humør. Ansatte har dokumentert, men ledelsen mener vi ikke kan gjøre noe. Har vi i kollegiet og elevene noen rettigheter?

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

Publisert: 13.08.2015

Trakassering og annen form for mobbing er forbudt. Som arbeidstaker har du vern mot slik behandling. Mobbing på arbeidsplassen kan gi rett til erstatning.  

Les mer