Arbeidsmiljø

Arbeidsgiver vil nekte røyking på jobb

Publisert: 14.09.2016

Jeg kjører anleggsmaskin og røker. Fikk melding fra HMS-leder for noen dager siden der han påstår at etter røykeloven §25 er det ikke lov å røyke i anleggsmaskinen. Jeg er uenig i dette. Har han rett i dette? 

Les mer

Advarsel for forsovelse

Publisert: 29.06.2016

Jeg forsov meg 40 min på jobb. Fikk beskjed om at hvis det skjer igjen, får jeg skriftlig advarsel. Jeg har noen kollegaer som kommer for sent 5-10 min hver morgen. Ei kom 25 minutter for sent og nå kom en annen nesten 1 time for sent. De fikk ikke noe påpakk eller noe slikt.

Jeg har aldri forsovet meg til jobb og er her som regel 10-15 min før jobben starter. Føler meg urettferdig behandlet og at det er meg han går etter. Alt sjefen sa til dem er pass tiden og bra de kom. Har jeg grunn til å få advarsel?

Les mer

Problem med tidligere ansatt

Publisert: 20.06.2016

Vi driver et utested og har en sak gående med en tidligere ansatt. Denne skal nå opp i forliksrådet. Det er han som fremmer saken. Han benytter seg av vårt utested, noe som skaper dårlig stemning blant de ansatte og gjester. Vil det være til noe skade for oss ifht saken og nekte han adgang til saken er oppe og avgjort?

Les mer

Konflikt på arbeidsplassen

Publisert: 13.04.2016

Jeg jobber i et helserelatert yrke og en konkurrent som også sitter i etisk komite i vår forening har sendt sms'er med produserte løgner om meg til min arbeidsgiver for å sette meg i dårlig lys. Sånn som jeg oppfatter saken så er det både brudd på taushetsplikt, misbruk av stilling i vinnings hensikt og falske anklager. Jeg har tilskrevet leder av etisk råd og avventer svar, men vil gjerne høre deres råd om hva som er riktig framgangsmåte i en slik sak.

Les mer

Sjefen forsyner seg av dagsoppgjøret

Publisert: 11.04.2016

Har eier av butikk lov til å ta penger fra posene vi andre ansatte har kvittert for etter dagsoppgjøret ? Har opplevd flere ganger at posene er blitt åpnet og er tomme. De ligger i et skrin på jobb til levering i bank. Eier har flere ganger tatt penger vi andre har kvittert for, noe som gjør at vi føler oss veldig ubekvemme.

Les mer

Erstatningsansvar for feil på jobb

Publisert: 11.04.2016

Hvis en ansatt roter det til på jobb så grovt at et de blir saksøkt av et annet firma, hva vil skje med den ansatte det gjelder? Kan firmaet han jobber for kreve han for erstatning?

Les mer

Utskjelt av arbeidstaker

Publisert: 04.04.2016

Jeg bare lurer på om det er lov at arbeidstaker ringer deg opp for å skjelle deg ut utenfor arbeidstiden din?

Les mer

Tilrettelegging ved nedsatt funksjonsevne

Publisert: 01.03.2016

Hva skjer hvis arbeidsgiver ikke tilrettelegger? Har nedsatt funksjonevne og styrke i høyre armen, dokumentert og diagnotisert av legespesialist. Er 100 % sykemeldt, det finnes ikke noe oppfølnnigsplan eller tilretteleggingsplan. Vi har hatt kun tre samtaler i løpet av to år og han sier alltid at han ikke kan gjøre noe med det fordi han kan ikke kan tilby passende arbeidsoppgaver.

Jeg føler at han går direkte på person og ikke oppfører seg profesjonelt. Har jeg en sak hvis jeg vurderer å saksøke arbeidsgiveren ?

Les mer

Kleskode for arbeidstakere

Publisert: 01.03.2016

Hva er den mest hensiktsmessige måten å si fra til en av tre ansatte om kleskoden på jobben? Altså, ikke gå med miniskjørt. Har lest flere steder at også i Norge er dette fy, særlig i vår bedrift der image er viktig.

Les mer

Klage på vanskelig kollega

Publisert: 19.02.2016

Nyansatt spesialpedagog har vist seg å ha liten kompetanse og trenger konstant hjelp og veiledning, upålitelig i en spesialklasse som trenger mye stabilitet, ikke tilgjengelig for samarbeid osv.

Elevene får ikke oppfølgingen ifht fag og ADL. Usikkert arbeidsmiljø pga personens ustabile humør. Ansatte har dokumentert, men ledelsen mener vi ikke kan gjøre noe. Har vi i kollegiet og elevene noen rettigheter?

Les mer