Arbeidsmiljø

Klage på arbeidsforhold

Publisert: 30.04.2018

Faktarapport er helt feil. Hvor kan men klage på det? Jeg har blitt anklaget for masse ting jeg ikke har gjort og rapporten har ikke med min versjon. Flere ha sagt at jeg trenger advokat. Hvor kan man klage på det? Jeg har blitt utsatt for trakassering. Folk nekter å jobbe sammen med meg.

Les mer

Strenge regler for parkering på jobb

Publisert: 27.04.2018

Vi har nå på jobben fått beskjed om at all parkering skal foregå ved å rygge inn på parkeringsplassene. Gjelder både inne på fabrikkområdet og parkering ved offentlig vei, det er uklart om bedriften eier parkering ved veien. Hvis man ikke parkerer slik som bedriften vil, så er det trusler om at det får konsekvenser for arbeidsforholdet. Har bedriften hjemmel til å bestemme hvordan man parkerer, så lenge man parkerer på normal måte?

Les mer

Ønsker å si opp vanskelig ansatt

Publisert: 08.11.2017

Jeg har en ansatt som har svært dårlige mellommenneskelige ferdigheter og er ikke villig til å samarbeide. Hun angrep meg for å være en dårlig leder. Spørsmålet mitt er: er disse gyldige grunnene til å avvise ham? Hvis ikke, hva er gyldige grunner? Hvordan kan vi beskytte oss mot hennes anklager om usunt arbeidsmiljø?

Les mer

Mistet forsikring etter jobbkonflikt

Publisert: 09.11.2016

Jeg har jobbet i mange år i et flyselskap. Der hadde jeg en loss of licens-forsikring hos DNB. Jeg måtte avslutte jobben der etter en varslingssak som endte med flere års mobbing. Dette gjorde meg syk. I konflikten som oppstod, ble jeg fratatt rettigheten til å beholde mitt sertfikat/lisens, dette har jeg da forsøkt å få ut fra forsikringsselskapet DNB LIV uten hell. Jeg har fått Krifa, min fagforening, til å ta saken til forsikringsklagenemda, men der fikk DNB medhold. Nå vil ikke Krifa følge saken videre, men jeg trenger hjelp.

Les mer

Problemer med ansatt

Publisert: 28.10.2016

Jeg starter opp min egen salong for tre år siden og er ganske fersk som arbeidsgiver. Har hatt mykje problem med ein ansatt. Vi jobber som frisør og derfor er kundeservice en av viktige faktorer for at kunden kjem tilbake. Har hatt problem med den ansatte siden ho begynte hos oss, er veldig ustabil i humør og dette går utover miljøet å jobb og på kundar. Har hatt medarbeidersamtaler for å kunne hjelp,e men føler eg ikkje får noko tilbake. Vedkommende har sykmeldt seg no i to uker og har fått vite at ho skal på tur til Tyskland. Er det lov?

Les mer

Arbeidsgiver mener e-post er taushetsbelagt

Publisert: 28.10.2016

Har arbeidsgiver rett til å nekte meg å sende/vise mail han har sendt til meg videre til fagforening? Da jeg ba han oppgi hvilke lover og regler han kunne vise til som nektet meg dette sa han at han ikke var advokat men "antok at dette berøres bl.a. av åndsverksloven, lov om personopplysninger, lov om opphavsrett, privatretten, taushetsplikter, og andre personvernlover." Er dette sant? Kan han nekte meg som tillitsvalgt å sende hans mail videre så jeg kan få hjelp?

Les mer

Mobbing på jobb

Publisert: 17.10.2016

Jeg har over en periode på to år blitt trakassert og mobbet av to ledere på jobb. Jeg har kontaktet HR i firmaet, men de som faktisk trodde på meg har fått sparken.

Jeg har vært i kontakt med Arbeidstilsynet, men de sier at jeg må bevise at jeg blir psykisk trakassert. Det er helt umulig da det selvfølgelig aldri er noen vitner til hendelser, og min leder har selvfølgelig en "god" forklaring på alt han blir konfrontert med. Hvordan forholder man seg i en slik situasjon?

Les mer

Arbeidsgiver vil nekte røyking på jobb

Publisert: 14.09.2016

Jeg kjører anleggsmaskin og røker. Fikk melding fra HMS-leder for noen dager siden der han påstår at etter røykeloven §25 er det ikke lov å røyke i anleggsmaskinen. Jeg er uenig i dette. Har han rett i dette? 

Les mer

Advarsel for forsovelse

Publisert: 29.06.2016

Jeg forsov meg 40 min på jobb. Fikk beskjed om at hvis det skjer igjen, får jeg skriftlig advarsel. Jeg har noen kollegaer som kommer for sent 5-10 min hver morgen. Ei kom 25 minutter for sent og nå kom en annen nesten 1 time for sent. De fikk ikke noe påpakk eller noe slikt.

Jeg har aldri forsovet meg til jobb og er her som regel 10-15 min før jobben starter. Føler meg urettferdig behandlet og at det er meg han går etter. Alt sjefen sa til dem er pass tiden og bra de kom. Har jeg grunn til å få advarsel?

Les mer

Problem med tidligere ansatt

Publisert: 20.06.2016

Vi driver et utested og har en sak gående med en tidligere ansatt. Denne skal nå opp i forliksrådet. Det er han som fremmer saken. Han benytter seg av vårt utested, noe som skaper dårlig stemning blant de ansatte og gjester. Vil det være til noe skade for oss ifht saken og nekte han adgang til saken er oppe og avgjort?

Les mer