Arbeidsmiljø

Føler seg mobbet på arbeidsplassen

Publisert: 05.06.2018

Jeg opplever at jeg har blitt mobbet ut av min stilling som rektor ved en skole i en liten kommune med bare én skole. Det har foregått siden oktober 2017, og i april i år greide jeg ikke mer, og sa opp. De som har stått bak denne trakasseringen og mobbingen, er et kommunestyremedlem (arbeidsgiver), skolehelsesøster og til slutt rådmannen som begynte sin verbale trakassering i februari år. Jeg har støtte fra HMS og fagforening, som har gitt opp. Har vært delvis sykmeldt, og er mentalt utslitt. Noen råd?

Les mer

Sende klage til arbeidsgiver og Arbeidstilsynet

Publisert: 09.05.2018

Jeg har bestemt meg for å sende inn en formell klage til hovedstyret på arbeidsplassen min i tillegg til Arbeidstilsynet og lurer på hvordan jeg skal gå frem. Jeg har flere ansatte i ryggen som er ønsker og har sagt at de er villige til å skrive under på denne formelle klagen. Denne klagen er rettet mot eieren av bedriften jeg arbeider for.

Les mer

Arbeidsgiver vil stenge Facebookside for ansatte

Publisert: 30.04.2018

Kan et helseforetak bestemme at vi på en avdeling ikke må ha en hemmelig gruppe på Facebook hvor alle de som jobber på avdelingen er medlem. Vi har fått beskjed på å slette den fordi den ikke er åpen/offentlig. Er det lov?

Les mer

Klage på arbeidsforhold

Publisert: 30.04.2018

Faktarapport er helt feil. Hvor kan men klage på det? Jeg har blitt anklaget for masse ting jeg ikke har gjort og rapporten har ikke med min versjon. Flere ha sagt at jeg trenger advokat. Hvor kan man klage på det? Jeg har blitt utsatt for trakassering. Folk nekter å jobbe sammen med meg.

Les mer

Strenge regler for parkering på jobb

Publisert: 27.04.2018

Vi har nå på jobben fått beskjed om at all parkering skal foregå ved å rygge inn på parkeringsplassene. Gjelder både inne på fabrikkområdet og parkering ved offentlig vei, det er uklart om bedriften eier parkering ved veien. Hvis man ikke parkerer slik som bedriften vil, så er det trusler om at det får konsekvenser for arbeidsforholdet. Har bedriften hjemmel til å bestemme hvordan man parkerer, så lenge man parkerer på normal måte?

Les mer

Ønsker å si opp vanskelig ansatt

Publisert: 08.11.2017

Jeg har en ansatt som har svært dårlige mellommenneskelige ferdigheter og er ikke villig til å samarbeide. Hun angrep meg for å være en dårlig leder. Spørsmålet mitt er: er disse gyldige grunnene til å avvise ham? Hvis ikke, hva er gyldige grunner? Hvordan kan vi beskytte oss mot hennes anklager om usunt arbeidsmiljø?

Les mer

Mistet forsikring etter jobbkonflikt

Publisert: 09.11.2016

Jeg har jobbet i mange år i et flyselskap. Der hadde jeg en loss of licens-forsikring hos DNB. Jeg måtte avslutte jobben der etter en varslingssak som endte med flere års mobbing. Dette gjorde meg syk. I konflikten som oppstod, ble jeg fratatt rettigheten til å beholde mitt sertfikat/lisens, dette har jeg da forsøkt å få ut fra forsikringsselskapet DNB LIV uten hell. Jeg har fått Krifa, min fagforening, til å ta saken til forsikringsklagenemda, men der fikk DNB medhold. Nå vil ikke Krifa følge saken videre, men jeg trenger hjelp.

Les mer

Problemer med ansatt

Publisert: 28.10.2016

Jeg starter opp min egen salong for tre år siden og er ganske fersk som arbeidsgiver. Har hatt mykje problem med ein ansatt. Vi jobber som frisør og derfor er kundeservice en av viktige faktorer for at kunden kjem tilbake. Har hatt problem med den ansatte siden ho begynte hos oss, er veldig ustabil i humør og dette går utover miljøet å jobb og på kundar. Har hatt medarbeidersamtaler for å kunne hjelp,e men føler eg ikkje får noko tilbake. Vedkommende har sykmeldt seg no i to uker og har fått vite at ho skal på tur til Tyskland. Er det lov?

Les mer

Arbeidsgiver mener e-post er taushetsbelagt

Publisert: 28.10.2016

Har arbeidsgiver rett til å nekte meg å sende/vise mail han har sendt til meg videre til fagforening? Da jeg ba han oppgi hvilke lover og regler han kunne vise til som nektet meg dette sa han at han ikke var advokat men "antok at dette berøres bl.a. av åndsverksloven, lov om personopplysninger, lov om opphavsrett, privatretten, taushetsplikter, og andre personvernlover." Er dette sant? Kan han nekte meg som tillitsvalgt å sende hans mail videre så jeg kan få hjelp?

Les mer

Mobbing på jobb

Publisert: 17.10.2016

Jeg har over en periode på to år blitt trakassert og mobbet av to ledere på jobb. Jeg har kontaktet HR i firmaet, men de som faktisk trodde på meg har fått sparken.

Jeg har vært i kontakt med Arbeidstilsynet, men de sier at jeg må bevise at jeg blir psykisk trakassert. Det er helt umulig da det selvfølgelig aldri er noen vitner til hendelser, og min leder har selvfølgelig en "god" forklaring på alt han blir konfrontert med. Hvordan forholder man seg i en slik situasjon?

Les mer