Arbeidsmiljø

Hvor lenge gjelder et skriftlig varsel på jobb?

Publisert: 25.10.2018

Fikk for en tid tilbake skriftlig advarsel på jobb. Deretter ble laget en kort oppfølgingsplan. Etter ca 3 mnd ble jeg innkalt til medarbeidersamtale og fikk opplyst at tilliten var gjenopprettet. Men, hefter den gamle advarselen fortsatt ved meg eller har den ikke lenger gyldighet?

Les mer

Blitt avskjediget under sykemeldingsperiode

Publisert: 18.09.2018

Jeg mottok en avskjediget fra jobben 9. april. Jeg har nå blitt sykemeldt fra 1. april og t.o.m 13. april. Vil det si at avskjedigheten er ugyldig, og at jeg kan kreve tilbakebetaling og sykepenger? Man kan jo ikke bli sagt opp når man er sykemeldt vel?

Les mer

Ønsker å ha bønnetid på jobb

Publisert: 31.08.2018

Jeg er maler, og jeg jobber på byggeplass. Der vi har også brakker hvor vi spiser og vi har klær der. Mitt religion er Islam. Vi muslimer må gjøre Sala/Namaz/bønn. På sommeren dagen er ca 17-18 t og det er bra. Men på vinteren er dagen er litt korte og det betyr da vi må gjøre det på jobb. Jeg spør om vi har lov å gjøre den på jobb. Den tar ca 5 min eller maks 10 min. (Jeg kan jobbe lengre eller ikke skrive timer for det). Og vi gjør det ikke høyt.

Les mer

Ønsker kompensasjon for overtid

Publisert: 30.08.2018

På de siste mer enn to år det har svært en uvanlig situasjon på arbeidsplassen. Det er mye overtid uten betaling, ukorrekte arbeidslister, dårlig arbeidsmiljø. Ønsker å få kompensasjon for det. Alt er dokumentert. Kan dere å hjelpe med?

Les mer

Føler seg mobbet på arbeidsplassen

Publisert: 05.06.2018

Jeg opplever at jeg har blitt mobbet ut av min stilling som rektor ved en skole i en liten kommune med bare én skole. Det har foregått siden oktober 2017, og i april i år greide jeg ikke mer, og sa opp. De som har stått bak denne trakasseringen og mobbingen, er et kommunestyremedlem (arbeidsgiver), skolehelsesøster og til slutt rådmannen som begynte sin verbale trakassering i februari år. Jeg har støtte fra HMS og fagforening, som har gitt opp. Har vært delvis sykmeldt, og er mentalt utslitt. Noen råd?

Les mer

Sende klage til arbeidsgiver og Arbeidstilsynet

Publisert: 09.05.2018

Jeg har bestemt meg for å sende inn en formell klage til hovedstyret på arbeidsplassen min i tillegg til Arbeidstilsynet og lurer på hvordan jeg skal gå frem. Jeg har flere ansatte i ryggen som er ønsker og har sagt at de er villige til å skrive under på denne formelle klagen. Denne klagen er rettet mot eieren av bedriften jeg arbeider for.

Les mer

Arbeidsgiver vil stenge Facebookside for ansatte

Publisert: 30.04.2018

Kan et helseforetak bestemme at vi på en avdeling ikke må ha en hemmelig gruppe på Facebook hvor alle de som jobber på avdelingen er medlem. Vi har fått beskjed på å slette den fordi den ikke er åpen/offentlig. Er det lov?

Les mer

Klage på arbeidsforhold

Publisert: 30.04.2018

Faktarapport er helt feil. Hvor kan men klage på det? Jeg har blitt anklaget for masse ting jeg ikke har gjort og rapporten har ikke med min versjon. Flere ha sagt at jeg trenger advokat. Hvor kan man klage på det? Jeg har blitt utsatt for trakassering. Folk nekter å jobbe sammen med meg.

Les mer

Strenge regler for parkering på jobb

Publisert: 27.04.2018

Vi har nå på jobben fått beskjed om at all parkering skal foregå ved å rygge inn på parkeringsplassene. Gjelder både inne på fabrikkområdet og parkering ved offentlig vei, det er uklart om bedriften eier parkering ved veien. Hvis man ikke parkerer slik som bedriften vil, så er det trusler om at det får konsekvenser for arbeidsforholdet. Har bedriften hjemmel til å bestemme hvordan man parkerer, så lenge man parkerer på normal måte?

Les mer

Ønsker å si opp vanskelig ansatt

Publisert: 08.11.2017

Jeg har en ansatt som har svært dårlige mellommenneskelige ferdigheter og er ikke villig til å samarbeide. Hun angrep meg for å være en dårlig leder. Spørsmålet mitt er: er disse gyldige grunnene til å avvise ham? Hvis ikke, hva er gyldige grunner? Hvordan kan vi beskytte oss mot hennes anklager om usunt arbeidsmiljø?

Les mer