Arbeidsmiljø

Opplever mobbing på jobb

Publisert: 27.01.2020

Jeg har vært i praksis/ senere jobb i 2 år, på den jobben jeg er i nå så er det en av de ansatte som klart har mobbet meg nesten siden dag 1. Andre har også sett det, trusler har også blitt satt frem, både fysisk og verbalt. Jeg har snakket med daværende verneombud og daglig leder, daglig leder snakket med personen, men han innrømmet ingenting, så da sa sjefen at det blir ord mot ord. Denne jobben er noe jeg vil beholde, men jeg gruer meg når vi vi skal ha vakter alene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Utsatt for falske rykter på jobb

Publisert: 23.09.2019

Jeg lurer på hvilken rettigheter jeg har da noen har spredd falske rykter til min arbeidsgiver om at jeg bruker stoff? Dette har også ført til at jeg måtte i møte med ledelsen der jeg ble anklaget for bruk og salg. Dette har ført til at tilliten mellom arbeidsgiver og meg er blitt svekket. Har også hørt fra andre kolleger som har snakket med arbeidsgiveren min om at de har spurt mye spørsmål angående meg. Jeg vurderer å si opp jobben da jeg ikke liker å bli beskyldt for falske rykter.

Les mer

Spørsmål om arbeidsmiljøloven

Publisert: 20.09.2019

Har en rekke spørsmål rundt min arbeidsgiver som har brutt en rekke lover innenfor arbeidsmiljøloven. Jeg er nyansatt, i prøveperiode. Blitt utsatt for trakassering i sjikane foran mine kolleger. En litt innviklet sak, flott om dere har tid til å hjelpe meg med litt rådgivning.

Les mer

Arbeidsgiver tar ikke helsesituasjon på alvor

Publisert: 13.06.2019

Jeg har fått diagnosen panikkangst, og dette gjør at i noen perioder er jeg svimmel på morgenene og må komme 20 - 50 minutt senere på jobb. I en sak der jeg var uenig med arbeidsgiver, valgte arbeidsgiver å si at jeg "måtte være mer raus" og "at siden jeg var en stor belastning for jobben" i disse periodene, burde jeg i hvert fall stille mer opp. Har arbeidsgiver lov å bruke min helse mot meg på denne måten?

Les mer

Kan menn nektes å ha langt hår på jobb?

Publisert: 12.04.2019

Jeg jobber i et flyselskap der vi har et uniformsreglement å forholde oss til. Det er nå en diskusjon om hvorvidt arbeidsgiver kan bestemme hva slags hårfrisyre vi skal ha. Noen av guttene har langt hår og arbeidsgiver krever nå at vi skal klippe håret. Når det gjelder kvinnelige medarbeidere i uniform får de ha oppsatt hår, flette eller hestehale med spesifiserte mål. Finnes det noe i lovverket som kan hindre arbeidsgivers krav, spesielt med tanke på at jeg må klippe meg?

Les mer

Kan leder stille spørsmål om ansatte bak deres rygg?

Publisert: 27.03.2019

Jeg hadde arrangert en befaring sammen med en kollega uten å invitere en annen kollega, dette falt ikke i god smak, og personen rapporterte meg inn til leder. I ettertid hadde leder gått bak min rygg og forhørt seg hvordan jeg var å jobbe med. Er dette lov uten at jeg er informert om saken?

Les mer

Tidligere arbeidsgiver driver svertekampanje

Publisert: 27.03.2019

Tidligere arbeidsgiver driver en aktiv svertekampanje mot meg. Usanne beskyldninger, administrerende direktør tar kontakt med min nye arbeidsgiver for å informere om at jeg ikke ønsket i deres lokaler og med påstander som er direkte usanne. Har ikke blitt informert om at jeg er uønsket og har heller ikke blitt konfrontert med de andre beskyldningene. Har sendt brev til vedkommende og bedt om et avklaringsmøte uten å fått svar. Er bekymret for at dette skal skade mitt renommé og jobbmuligheter.

Les mer

Hvor lenge gjelder et skriftlig varsel på jobb?

Publisert: 25.10.2018

Fikk for en tid tilbake skriftlig advarsel på jobb. Deretter ble laget en kort oppfølgingsplan. Etter ca 3 mnd ble jeg innkalt til medarbeidersamtale og fikk opplyst at tilliten var gjenopprettet. Men, hefter den gamle advarselen fortsatt ved meg eller har den ikke lenger gyldighet?

Les mer

Blitt avskjediget under sykemeldingsperiode

Publisert: 18.09.2018

Jeg mottok en avskjediget fra jobben 9. april. Jeg har nå blitt sykemeldt fra 1. april og t.o.m 13. april. Vil det si at avskjedigheten er ugyldig, og at jeg kan kreve tilbakebetaling og sykepenger? Man kan jo ikke bli sagt opp når man er sykemeldt vel?

Les mer

Ønsker å ha bønnetid på jobb

Publisert: 31.08.2018

Jeg er maler, og jeg jobber på byggeplass. Der vi har også brakker hvor vi spiser og vi har klær der. Mitt religion er Islam. Vi muslimer må gjøre Sala/Namaz/bønn. På sommeren dagen er ca 17-18 t og det er bra. Men på vinteren er dagen er litt korte og det betyr da vi må gjøre det på jobb. Jeg spør om vi har lov å gjøre den på jobb. Den tar ca 5 min eller maks 10 min. (Jeg kan jobbe lengre eller ikke skrive timer for det). Og vi gjør det ikke høyt.

Les mer