Arbeidsledighetstrygd

Permittert fra 47 % stilling

Publisert: 14.04.2020

Jeg har jobb med bare 47 % stilling ikke noe mer. Jeg er permittert på grunn av coronavirus. Men kan jeg få dagpenger når jeg skal jobbe halv 47 %? Jeg har ikke andre jobb. Eller jeg kan jobbe bare 7 % og få dagpenger?

Les mer

Får ikke gjennomført arbeid pga korona

Publisert: 14.04.2020

Jeg jobber som støttekontakt 16 timer i uken, men på grunn av viruset som går nå, så får jeg ikke gjennomført timene med mine brukere. Ansvar for 4 forskjellige. Jeg er ikke fast ansatt i kommunen, men har avtale som går under oppdragsavtale. Har jeg mulighet og søke NAV om dagpenger i denne situasjonen? Rett på penger fra dem?

Les mer

Jobbe som vikar når man får dagpenger

Publisert: 07.04.2020

Jeg jobber 27 % i en restaurant. Jeg har nå blitt permittert i 1 måned pga. corona. Jeg har søkt om 27 % dagpenger fra NAV. Kan jeg jobbe som vikar i en matbutikk i denne måneden uten at dette reduserer dagpenger fra NAV?

Les mer

Rettigheter som selvstendig næringsdrivende

Publisert: 06.04.2020

Vi er selvstendig næringsdrivende. Kroppsomsorg og fysisk velvære og massasje. 13/3/2020 ble forbudt. Hva har jeg rett til? Har jeg rett til dagpenger fra NAV? Eller har jeg rett til en fast kostnad fra staten. Å drive virksomhet siden september 2019. Må jeg betale husleie for næringsarealer når jeg ikke kan bruke eiendommen til det formålet den ble leid for? Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem i denne situasjonen.

Les mer

Dagpenger til student som jobber 100 %

Publisert: 06.04.2020

Jeg er ansatt i 100 % stilling. Samtidig er jeg fulltidsstudent på en treårig bachelor som begynte i august 2019. Jeg mottar fullt studielån. Jeg er nå permittert 100 % i jobben min. Hvilke rettigheter har jeg på dagpenger og kan studielånet mitt få negative konsekvenser?

Les mer

Dagpenger for ringevikar

Publisert: 06.04.2020

Jeg jobber som ringevikariat ved et offentligtannlegekontor. I mars var jeg satt opp en god del dager jeg skulle jobbe, men så skjedde corona og klinikken ble stengt. Jeg har ikke fått noe permitteringsvarsel. Har jeg noe rett på dagpenger og dokumentasjon på permittering for å vise til Nav for dagene jeg mistet? Eller gjelder det ikke noe for ringevikar?

Les mer

Beregne dagpengegrunnlag

Publisert: 06.04.2020

Har to jobber, men kun ene jobben er jeg blitt permittert fra pga. korona. Det står 28 % på ansettelseskontrakten og permitteringsvarselet, men har regnet at de siste 12 eller 36 mnd har jeg jobbet ca 42 %. (Har sagt i fra til Nav om dette, venter på svar der). Hva vil gjelde for Nav her for å få dagpenger? Bør arbeidsgiver si noe om dette i permitteringsvarselet at jeg har jobbet mer enn det kontrakten tilsier?

Les mer

Krav på dagpenger?

Publisert: 06.04.2020

Jeg har 2 jobber, begge som 100 %. Jeg har blitt permittert fra den ene ifbm korona. Har jeg krav på dagpenger?

Les mer

Dagpenger og flere deltidsjobber

Publisert: 31.03.2020

Jeg har en 70 % stilling som frisør (24 timer pr uke) som jeg er permittert fra pga korona. I tillegg har jeg 2 renholderjobber som jeg jobber fast hver uke 16 timer (denne er jeg ikke permittert fra). Hvilken rett har jeg på dagpenger fra hovedjobben min, da jeg fortsatt har renholderjobbene? De klarer ikke å dekke opp mine faste utgifter, da det er frisør jeg tjener i hovedsak mest på. Vil jeg nå bli trukket 16 timer av de 24 timene, vill jo jeg tape betraktelig mye.

Les mer

Færre vikartimer pga korona

Publisert: 30.03.2020

Jeg er lærervikar, samtidig som jeg studerer. Har de siste årene jobbet tilnærmet 80 % ved siden av studiene. Nå som skolen er stengt jobber jeg kun 4 timer i uken (nettbasert). Hadde skolen vært åpen ville jeg med stor sannsynlighet jobbet fulle arbeidsuker. Er dette grunnlag for dagpenger?

Les mer