Arbeidsledighet

Rett på dagpenger når man jobber deltid?

Publisert: 17.03.2020

Jobbet fulltid 100 % i 4,5 år. Begynte på allmenn studieforberedende (VG4) i august for å ta studiekompetanse, 4 dager i uken, jobber resterende 3 og 1 ettermiddag i uken. Reduserte derfor fra september 2019 stilling til 60 % for perioden. Fastlønn basert på årstotal timer 60 %. Bedriften permitterer nå alle, hotellet stenges grunnet coronakrisen. Spørsmålet er, får jeg dagpenger? Jeg er fast ansatt, men pr nå 60 %. Jeg går på vgs, ikke høyere studier. Jeg avhenger av inntekten, 3 mnd igjen av skoleår.

Les mer

Rett til dagpenger som vikar

Publisert: 16.03.2020

Jeg jobber i en barnehagen som midlertidig ansatt, men 100 % som vikar. Kontrakten min går ut i juli. Nå på grunn av corona er barnehagen stengt. Jeg er en student som har ikke rett til lån og stipend. Vet at arbeidsgiveren permitterer min stilling, har jeg krav til dagpenger eller må jeg søke om sosialhjelp?

Les mer

Gjeldsordning som arbeidsledig

Publisert: 30.10.2019

Jeg er alenemor med to barn en som er syk. Har gjeld fra før som jeg ikke kan betale nå pga at jeg er uten jobb. Er er det mulig å søke en gjeldsordning som arbeidsledig? Hvis ikke, hva er alternativet?

Les mer