Arbeidsledighet

NAV hjelper ikke arbeidssøker

Publisert: 08.11.2017

Jeg leter etter informasjon om hvilke rettigheter har jeg som arbeidssøker. I løpet av 5 måneder jeg har vært i kontakt med NAV for å prøve å finne meg en jobb. De lovet å hjelpe meg i begynnelsen, men det går ikke videre. Jeg lurer på om NAV har plikter til å hjelpe meg i min sak. Det gjelder ikke økonomisk støtte.

Les mer

Dagpenger når man får alderspensjon

Publisert: 09.06.2017

Er 62 år og mottar pensjon fra folketrygden (100 % og AFP privat sektor samt en uførepensjon fra Storebrand 60 % ufør). Har jeg rett på dagpenger fra NAV?

Les mer