Arbeidsledighet

Gjeldsordning som arbeidsledig

Publisert: 30.10.2019

Jeg er alenemor med to barn en som er syk. Har gjeld fra før som jeg ikke kan betale nå pga at jeg er uten jobb. Er er det mulig å søke en gjeldsordning som arbeidsledig? Hvis ikke, hva er alternativet?

Les mer

NAV hjelper ikke arbeidssøker

Publisert: 08.11.2017

Jeg leter etter informasjon om hvilke rettigheter har jeg som arbeidssøker. I løpet av 5 måneder jeg har vært i kontakt med NAV for å prøve å finne meg en jobb. De lovet å hjelpe meg i begynnelsen, men det går ikke videre. Jeg lurer på om NAV har plikter til å hjelpe meg i min sak. Det gjelder ikke økonomisk støtte.

Les mer

Dagpenger når man får alderspensjon

Publisert: 09.06.2017

Er 62 år og mottar pensjon fra folketrygden (100 % og AFP privat sektor samt en uførepensjon fra Storebrand 60 % ufør). Har jeg rett på dagpenger fra NAV?

Les mer