Arbeidsavtale

Hjelp med amerikansk arbeidsavtale

Publisert: 09.05.2018

Jeg trenger hjelp med utarbeidelsen eller rettelser på en sosiale media manager-kontrakt. Jeg har en kontrakt, men den er rettet mot det amerikanske markedet, jeg vil gjerne ha den rettet mot det norske markedet. Finnes det noe gratis hjelp eller billig hjelp med dette?

Les mer

Hva skjer når midlertidig forfremmelse går ut?

Publisert: 09.05.2018

Samboer min hadde fast jobb. Så fikk hun tilbud om å bli avdelingsleder i et år. Hun takket ja til det og fikk ny kontrakt for et år. Hun har ikke fått noen form for oppsigelse i den faste stillingen. Vil hun da ha krav på å få tilbake den faste stillingen hvis hun ikke får fast jobb som avdelingsleder når et år er gått?

Les mer

Arbeidsgiver gir ikke nok vakter

Publisert: 30.04.2018

Jeg jobber som stuepike deltid 50 % stilling. Det står 10 arbeidsdager i min kontrakt. Men min arbeidsgiver nekter å sette meg opp på vaktlisten for de dagene jeg bør få. Så jeg taper flere av mine arbeidsdager.

PS: Den som har 100 % stilling får jobbe 20 dager per måned (35,5 timer per uke). Hva bør jeg gjøre? Deltid 50 %stilling: Hvor mange dager får jeg jobbe i følge arbeidsmiljøloven? Må min arbeidsgiver betale meg de dagene som jeg taper?

Les mer

Arbeidsgiver setter opp vakter som ikke passer

Publisert: 30.04.2018

Har et tilfelle på min arbeidsplass hvor ledelsen prøver å presse ut oss med 10 % stilling. Vi er i utgangspunktet ansatt for å jobbe annenhver helg, i ferier og ved behov i ukedagene. Dette er muntlig avtalt med tidligere sjef. Nåværende sjef har satt oss opp på vakter i ukedagene fast, noe han vet ingen av oss har mulighet til. Vi vet at dette er gjort for å få oss til å si opp, har vi noen rettigheter her?

Les mer

Arbeidsgiver vil sette ned lønn

Publisert: 30.04.2018

Jeg har en jobb der jeg jobber en uke på og en uke av med en lønn på 40 000 i mnd pluss kost. Arbeidplanen er på 120, men skal ha 160. De resterende timene i døgnet skal jeg være vakt og rykke ut når det trengs hele døgnet. Dette er bakt inn i lønnen.

Ofte er det vanskelig å komme opp i timer pga årstid /oppdrag men er på jobb. Jeg tok opp den regelen med 1/7 del. Da ble de sur og vil nå sette meg ned i lønn og vanlig ukearbeid. Men reisetid er 3 timer.E r det lov å sette ned lønn ? Jobben er jo det samme.

Les mer

Ikke fått kontrakt for ny vikarstilling

Publisert: 30.04.2018

Jeg har jobbet som vikar i en stilling i et mediebyrå og har gått over i en høyere stilling i bedriften. Fortsatt vikariat. I kontrakten vi har skrevet står det at vi skriver ny kontrakt fra jeg går over i ny stilling. Det er nå to måneder siden jeg tok over den nye stillingen, og har bedt om å få ny kontrakt/lønn. Sjefen har utsatt nytt kontraktsmøte pga dårlig tid. Har jeg krav på at når vi skriver ny kontrakt får jeg etterbetalt lønn fra de to mnd i ny stilling?

Les mer

Lønn når arbeidsgiver stenger når man er satt opp på vakt

Publisert: 27.04.2018

Jeg har jobbet på et spisested siden august. For en stund siden stengte arbeidsstedet for ca et par uker, vi fikk ingen skriftlig beskjed, men muntlig beskjed bare noen få dager før det stengte. Det skulle da legges ned, men bare et par uker etterpå så åpnet det igjen da arbeidsgiver var nødt til dette fordi dette brøt med franchisekontrakten. De dagene det var stengt var jeg satt opp på flere vakter. Har jeg krav på lønn for disse vaktene? Har oppsigelsestid på 3 mnd.

Les mer

Må man besvare telefon og e-post i ferien?

Publisert: 27.04.2018

Er jeg pliktig til å besvare telefoner eller e-post på min fritid eller ferie? Står ikke noe i arbeidskontrakten om det.

Les mer

Strenge regler for parkering på jobb

Publisert: 27.04.2018

Vi har nå på jobben fått beskjed om at all parkering skal foregå ved å rygge inn på parkeringsplassene. Gjelder både inne på fabrikkområdet og parkering ved offentlig vei, det er uklart om bedriften eier parkering ved veien. Hvis man ikke parkerer slik som bedriften vil, så er det trusler om at det får konsekvenser for arbeidsforholdet. Har bedriften hjemmel til å bestemme hvordan man parkerer, så lenge man parkerer på normal måte?

Les mer

Arbeidstaker vil ikke signere arbeidsavtale

Publisert: 09.03.2018

Hvordan kan en arbeidsgiver reagere dersom den ansatte ikke vil signere arbeidsavtalen, men fortsetter i jobben som vanlig? Alle har krav på en skriftlig avtale, men det må vel gå begge veier? Kan man sette hardt mot hardt og si at dersom ikke arbeidsavtalen signeres av arbeidstaker kan man utgå at avtalen ikke aksepteres og at man av det "aksepterer" en oppsigelse? Dette er en ansatt som i 2 år ikke vil signere avtalen og hvor man nå er i ferd med å miste tålmodigheten på arbeidsgiversiden.

Les mer