Arbeidsavtale

Får ikke lønn på riktig dato

Publisert: 28.10.2020

I arbeidskontrakten står det at jeg skal få lønn den første i hver måned. Om den første lander på en fredag-søndag så får jeg ikke lønningen før mandag. Er ikke det brudd på arbeidskontrakt? Hva kan jeg gjøre? Pga jeg får provisjon av det jeg selger, vil arbeidsgiver gjøre det slik. Mitt problem er at om den første lander på en fredag så får jeg ikke lønn før mandagen etter. Jeg vil ikke lage problemer i min nye jobb, men jeg vil ha lønningen når jeg har blitt lovet den!

Les mer

Får ikke betalt for alle timer arbeidet

Publisert: 28.10.2020

Det har seg sånn at jeg har 26,6 % stilling, som tilsvarer ca 10 timer i uka. Det står i kontrakten: «Arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes, ref. arbeidsmiljøloven 10-5 (1). Avtalen er løpende og hver beregningsperiode 1 måned». Har jobbet mye ekstra, men nå har jeg bare fått 22 timer de tre neste månedene. Sjefen sier at skjer en gjennomsnittsberegning i løpet av året. Kan han bare kutte vekk timer den ene måneden pga mye jobb forrige måned sånn?

Les mer

Føre timer i særlig uavhengig stilling

Publisert: 16.10.2020

Har en stilling som særlig uavhengig, men nå har jobben min bedt meg om å begynne å føre timer. Sånn jeg tolker lovteksten så kan ikke de kreve dette. Samt at min leder prøver å prioritere mine oppgaver. Jeg har ingen myndighet i min stilling, det vil si at jeg ikke kan gjøre noe innkjøp eller noe uten godkjenning. Har jeg rett i dette?

Les mer

Muntlig avtale om høyere stillingsprosent

Publisert: 16.10.2020

Jeg har nå jobbet på en arbeidsplass i snart 3 år som deltidsansatt. Under denne perioden har jeg og min leder inngått en muntlig avtale 3 ganger om at jeg skal få en 100 % stilling. De to første gangene har ikke dette blitt overholdt. For noen uker siden inngikk vi en ny muntlig avtale om 100 %. Da var det helt klart at jeg skulle få denne. Ikke før det sto i kontrakten fikk jeg vite at stillingen kun varte i 4 måneder, så gjør de meg om til deltidsansatt igjen. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Plutselig fjernet fra turnusliste

Publisert: 15.09.2020

Min datter jobber turnus. Hun har hatt faste vakter 2 søndager i mnd som oppvaskhjelp/servitør. Nå er hun plutselig blitt fjernet fra turnuslista,fordi det ikke var arbeid for henne. Kan arbeidsgiver bare fjerne navnet fra turnuslista uten å gi beskjed? Hun er 17 år og ser selvfølgelig frem til de vaktene som hun har. Hun har vært ansatt der snart i 2 år.

Les mer

Hvilken arbeidsavtale er gyldig?

Publisert: 10.09.2020

Jeg har en kontrakt med arbeidsgiver som binder meg til at betale tilbake et beløp for studie/kurs som de betalt for meg for et par år siden hvis jeg sier opp før dato xx-xx-xxxx. Denne har blitt endret og dato forlenget, jeg har da signert en ny avtale. Ser nå at begge avtalene har samme dato/sted satt opp for signeringen, sikkert en feil fra arbeidsgiver. Hvilken av avtalene er da gyldig nå?

Les mer

Timelisten endret, men ikke kontrakt

Publisert: 10.09.2020

Har kontrakt fra ifjor der det står at det er normallønn under kjøring. Dette vart tatt bort på vår timeliste i jan/feb, men kontrakten er ikkje endret. Fekk ingen endringskontrakt. Er da kontrakten gyldig?

Les mer

Må gå ned i stilling eller bli oppsagt

Publisert: 24.08.2020

Jeg er permittert fra min 100 % stilling som butikkmedarbeider. Jeg har fått beskjed om at jeg enten kan komme tilbake i en 50 % stilling, eller bli sagt opp, da de ikke lenger har behov for en 100 % stilling. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Oppsagt pga vaktbytte

Publisert: 24.08.2020

Jeg er vikar på ett omsorgsenter, like før ferien fikk jeg beskjed om at jeg skulle jobbe 100 %, så derfor takket jeg nei til annet arbeid. Men så slutten sjefen og en ny sjef startet, og dermed fikk jeg ikke jobbet 100 % allikevel. Jeg fikk tilbud om 100 % i to uker hos en annen arbeidsgiver og dermed byttet jeg vekk de 6 vaktene jeg hadde de to vekene hos sykehjemmet (vi har lov og bytte vakter). Såg brukeren min var deaktivert, og spurte sjefen om hvorfor, så sa hun jeg har sparken pga dette.

Les mer

Ønsker å avspasere hele dager

Publisert: 24.08.2020

På min arbeidsplass er det helgevakter, hel arbeidsdag på lørdag og 3-timers på søndag. Det er to helge-dager i måneden per ansatt og akkurat den delen er uproblematisk, men alle helge-timene som jobbes inn kompenseres med at man kutter av en time her og der på hverdagsvaktene, i stedet for at man kan ta ut dette i en fridag eller lignende. Problemer er at det oppleves totalt som om jeg får mindre fri, da de timene jeg kan gå tidlig enkelte dager ikke gagner meg, er det mulig å gjøre med dette?

Les mer