Arbeidsavtale

Får ikke betalt for røde og inneklemte dager

Publisert: 25.10.2018

Jeg har en avtale på 100 % heltid, men med timelønn. Jeg ble ikke informert om at jeg ikke får betalt under røde dager og heller ikke hvis butikken holder stengt på inneklemte dager.

Er det riktig at jeg kan miste så mye penger når butikken velger å holde stengt på vanlig arbeidsdag, eller har jeg krav på betaling de dagene? Har vært fulltid timelønn tidligere, men var ikke obs på at man ikke hadde krav på betalte helligdager da jeg alltid har hatt det. Trodde 100 % er 100 %?

Les mer

Får ikke lønn for avtalte jobbvakter

Publisert: 23.10.2018

Jeg har på kort tid blitt fratatt flere vakter jeg har fått tildelt som ekstravakt. Får nå på etterkant vite av andre at jeg hadde hatt krav på betaling av disse vaktene. Er dette noe jeg kan kreve nå eller skulle jeg sagt noe før vaktens dato? Og har jeg krav på nattillegget også, eller bare grunnlønn?

Les mer

Kontrakt for journalister som jobber gratis

Publisert: 22.10.2018

Vi er en bedrift som gjerne vil engasjere unge skribenter som er journaliststudenter eller lignende til å bidra med artikler. Siden vi dessverre foreløpig ikke har økonomi til å lønne dem, vil vi tilby dem muligheten til å skrive for oss mot publisering, egen byline, god erfaring osv. mot at de leverer saker når de ønsker, går når de vil, osv. Hvordan går vi fram i denne prosessen? Kreves det kontrakt i slike forhold?

Les mer

Oppsigelsestid når kontrakt mangler

Publisert: 22.10.2018

Har eg oppsigelsestid når eg ikkje har noke kontrakter med sjefen? Har våre mye konflikter mellom oss!

Les mer

Kompensasjon for manglende attest

Publisert: 01.10.2018

Hvor alvorlig er det å ikke leverer attest etter endt arbeidsoppdrag? Hva kan man kreve som en kompensasjon? Trenger jeg å bevise at jeg har hatt økonomisk tap/ mistet jobbmuligheter grunnet dette? Kan man kreve noe i forhold til stress på grunn av arbeidskonflikt og urettferdig/ulovlig behandling? Kan jeg kreve erstatning på grunn av sjefens ledelsesfeil og ressursmangel som forhindret meg i å fullføre oppgaven min i kontraktperiode?

Les mer

Rettigheter når man er ansatt på 0 %-stilling

Publisert: 01.10.2018

Eg har i snart 4 år gått på 0 % avtale ved eit sjukehus. Eg har i snitt jobba 60 %, periodevis 100 %. Eg har no vorte gjort oppmerksam på at eg ikkje kjem inn under rett til fast stilling, då eg ikkje er midlertidig ansatt, men ansatt på 0 % avtale. Har eg som ansatt på 0 % avtale ingen rettighetar? Kan sjukehuset nytta seg av 0 % avtale så lenge dei vil, utan at eg opparbeidar meg rett til fast stilling? Kjem ikkje 0 % avtalar inn undder arbeidsmiljøloven §14.9?

Les mer

Plutselig oppsigelse

Publisert: 01.10.2018

Min kone jobber i et skianlegg. Hun har arbeidskontrakt som sier at hun har fastlønn fra 1. november til 1. mai. Resten av året er hun vikar. Hun spurte sin nærmeste leder for 3 dager siden om hun skulle begynne fast igjen 1. november. Hun fikk beskjed at arbeidsavtalen var sagt opp. I kontrakten har hun 3 måneders oppsigelsestid. Har hun rett til å gå på dagen nå siden arbeidsavtalen er sagt opp? Kan arbeidsgiver si opp arbeidsavtalen uten å gi beskjed til arbeidstaker? Hva sier loven?

Les mer

Arbeidsgiver endrer kraftig på arbeidstiden

Publisert: 14.09.2018

Jeg jobber i 100 % fast lederstilling. Jeg har jobbet mest på dagen, men ved behov tar jeg også kveldsøkter og jobber helg. Nå vil arbeidsgiveren endre arbeidstiden slik at jeg har fast arbeidstid tirsdag - lørdag 14.00 - 21.30. Hvis jeg ikke godtar det, så blir jeg sagt opp. Har de lov til å kreve at jeg jobber sånn, mens det betyr ingen familieliv i ubegrenset tid?

Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

Publisert: 14.09.2018

Jeg er midlertidig ansatt med 6 mnd kontrakt. Søkt ny jobb for fast, men hva er min oppsigelsestid? 14 dager fra 1 i måneden eller fra da jeg leverer oppsigelsen?

Les mer

Hvilken lønn gjelder?

Publisert: 06.09.2018

Har signert kontrakt med en bedrift i april, hvor står at min års bruttolønn er 880 000 kr. Jeg er innleid til en annen bedrift, og begynte å jobbe 13-08.18. På min side hos første bedrift står en avtale mellom de to hvor det står at jeg er betalt 451,28 kr per time (det signerte jeg ikke og har ikke sett før jeg begynte å jobbe ). Eks per uke: 37,5 x 451,28 = 16 923 kr. Jeg har avtalt (og signert i kontrakt) årslønn som er 880 000 kr. Kan jeg kreve den hvis de utbetaler meg lavere lønn?

Les mer