Arbeidsavtale

Når har man krav på 100 % stilling?

Publisert: 27.03.2019

Har vært midlertidig/vikar som lærer i snart 6 år. Har jobbet i 100 % stilling. Fikk 60 % fast stilling i 2017. Har til nå hatt 40 % vikariat utover dette. Vikariatet går ut 31.03 og arbeidsgiver vet ikke om jeg får mer jobb. Flere jobber i vikariat for samme periode og 2 ufaglærte. Har jeg noen krav på 100 % fast stilling? Bor på en øy og er alenemor. Kan de si at jeg får jobb ved en annen skole i kommunen når behovet har vært her i så mange år?

Les mer

Kan ansatte med lengre ansiennitet få min jobb?

Publisert: 27.03.2019

Jeg har fast jobb på en kommunal skole. Hatt jobb i kommunen i 9 år, men kun litt over to år på denne arbeidsplassen (en 40 % stilling). Nå er flere sagt opp i en kommunal barnehage grunnet nedgang i barn og ny pedagoglov i kommunen.

De oppsagte i barnehagen har lengre ansiennitet enn meg, og får nå derfor førsterett på stillinger i kommunen, også på skolen. Jeg stiller meg spørsmålet om dette er rett? Jeg har jobbet på denne skolen i over to år, og blitt satt inn i vikariater flere ganger.

Les mer

Flyttet til stilling med lavere lønn

Publisert: 27.03.2019

Jeg jobber som selger i et stort norsk firma. Jeg jobber på provisjon. Jeg er fast ansatt i 100 % stilling. Jeg har en timelønn siste året på 650 - 850 kr timen, litt varierende etter forhold. Jeg har blitt bedt om å gjøre en annen jobb i selskapet i en periode fordi de trenger folk til å gjøre det. De vil gi meg 250 kr/timen for denne jobben. Dette er et ekstremt fall i min økonomi. Er dette engang lov? Må endre hverdagen 24 timer etter beskjeden er mottatt. Og jeg får ikke si noe på det.

Les mer

Fått beskjed om å gå av med pensjon tidlig

Publisert: 27.03.2019

Jeg er 65 år og regionsjef i et privat firma. Nå vil våre eiere avvikle min jobbfunksjon. Min sjef (daglig leder) spør meg om jeg kan gå av med pensjon nå.

Jeg er frisk og har lyst til å stå i jobb fram til minst fylte 67. Hvilke rettigheter og muligheter har jeg? Hva vil være et normalt kompensasjonskrav i forbindelse med en to år for tidlig avgang?

Les mer

Arbeidsgiver vil endre bonusordning

Publisert: 27.03.2019

Jobber i et relativt nyetablert selskap, med fast lønn og bonus der en del av overskuddet blir fordelt på de ansatte. Nå ønskes denne fjernet og erstattet av lønnskompensasjon. I avtalen står det ingen ting om endring av ordning, og den inneholder ikke ordene «til enhver tid gjeldende ...». Det står kun svart på hvitt at de deler 30 % av overskuddet deles mellom alle ansatte. Er dette lov å endre, eller kan jeg stå på mitt om å beholde ordningen?

Les mer

Hva skjer når ny franchisetaker overtar driften?

Publisert: 27.03.2019

Selskapet jeg jobber i har besluttet å endre driftsform for sine kiosker/avdelinger til franchisedrift. Jeg jobber i dag som daglig leder på en av avdelingene. Når det da kommer inn en ny eier/franchisetaker for denne avdelingen, ønsker naturlig nok han/hun og overta daglig leder-rollen.

Kan jeg bli sagt opp i den forbindelse og stå uten jobb, eller har jeg rett til å kunne sitte i stillingen med de lønnsbetingelser jeg har i dag?

Les mer

Usaklig oppsagt og fri i oppsigelsestiden

Publisert: 27.03.2019

Jeg har oppsigelsestid på to måneder. Jeg hadde fire dager på å slutte på jobben, sjefen min ba meg å ta fri de fire dagene, men jeg vil ikke ha fri. Han sparket meg uten grunn. Hvilke rettigheter har jeg angående det?

Les mer

Arbeidsgiver krever mer arbeid enn stillingsprosenten tilsier

Publisert: 27.03.2019

Jeg er ansatt i 100 % stilling, 35,5 timer per uke. Arbeidsgiver sier likevel at jeg skal jobbe 7,5 t per dag og én dag i uka 8 timer. Dette overskrider 35,5 t per uke (altså at jeg da må jobbe 37,5-38 timer per uke).

Skjønner ikke helt hvordan dette henger sammen. Kan dette stemme? Kan det ha noe å gjøre med at jeg ikke har betalt pause, eller at det er en engasjementstilling med noe turnusjobbing?

Les mer

Hvor lang oppsigelsestid etter fem års ansettelse?

Publisert: 21.03.2019

Har vært ansatt siden 2011. Fekk ansettelsesavtale som vart signert sep -15, der det står oppsigelsesfrist 1 måned i henhold til arbeidsmiljøloven. Har no sagt opp min stilling. Er oppsigelsestid då 1 måned, slik det står i ansettelsesavtale eller 2-3 mnd etter 5 års ansettelsestid?

Les mer

Arbeidsgiver trekker ferie fra overtidsbetaling

Publisert: 12.02.2019

Jeg har jobbet en ca 210 timer utover vanlig arbeidstid. Når det kom at arbeidsgiver skulle betale ut overtid for timene, trakk han vekk alt av timer jeg hadde hadde hatt ferie og sykefravær. Så jeg i utgangspunktet har da jobbet inn ferie og sykefraværet. Er dette lovlig?

Les mer