Arbeidsavtale

Politiattest på jobb

Publisert: 28.01.2016

Har arbeidsgiver rett til å kreve politiattest med begrunnelsen:

"Siden dette er en ny lovhjemmel og ny rutine hos oss har vi anledning til å hente inn politiattest også for eksisterende ansatte. Samtlige ansatte må levere attest – om ikke har denne rutinen ingen hensikt."

Det står ingen ting om politiattest i kontrakten min, og jeg har heller ikke endret arbeidsoppgaver eller ansvarsområde siden ansettelsen for fem år siden. Arbeidsplassen er i en IT-bedrift.

Les mer

Trekk i lønn for ferie

Publisert: 28.01.2016

Har et spørsmål omkring ferie og lønnstrekk: En som er ansatt i 20% stilling (fast del) og for øvrig jobber variabelt utover dette, har 1 uke ferie på høsten. Ferie er alt avviklet. Den 20% faste delen av jobben er ikke knyttet til daglig oppmøte, men over en periode på en måned. Altså 33 timer pr. mnd. Vedkommende hevder selvsagt å ha jobbet de 20% uansett, i de ukene ikke på ferie, slik at jobben sånn sett ble ivaretatt. Skal/kan vedkommende trekkes i lønn for å ha vært på ferie den ene uka? Hva er rett jus på arbeidsplassen her?

Les mer

Brudd på kontrakt

Publisert: 28.01.2016

I have a 50% contract which has been breached during the past 3 months (October, November, December). In it it states I work 80 hours a week but my time has been cut down to zero hours in January. I would like to address them in a legal way to prove I am serious about the situation. What laws are being broken here and what is in my power to do about it?

Les mer

Taushetserklæring for umyndige

Publisert: 28.01.2016

Hvordan er det med tausheterklæring og de som er under 18? Hvis en under 18 skriver under på dette, er det da juridisk bindende eller ikke? Er det er kanskje en verge som må skrive under?

Les mer

Endre fra fastlønn til provisjonslønn

Publisert: 28.01.2016

Vi har en sykemelding som har oppstått som følge av konflikt på arbeidsplassen hvor arbeidstaker ble konfrontert med blant annet klager fra kunder og samarbeidspartnere. I arbeidskontrakten hans står det at han har provisjonslønn og at han lønnes etter selskapets provisjonsmodell. Han har hatt en muntlig enighet om fastlønn, under visse vilkår. Disse har ikke blitt oppfylt. Kan vi gi ham provisjonslønn til tross for denne muntlige enigheten?

Les mer
1 16 17 18