Arbeidsavtale

Arbeidstaker vil ikke signere arbeidsavtale

Publisert: 09.03.2018

Hvordan kan en arbeidsgiver reagere dersom den ansatte ikke vil signere arbeidsavtalen, men fortsetter i jobben som vanlig? Alle har krav på en skriftlig avtale, men det må vel gå begge veier? Kan man sette hardt mot hardt og si at dersom ikke arbeidsavtalen signeres av arbeidstaker kan man utgå at avtalen ikke aksepteres og at man av det "aksepterer" en oppsigelse? Dette er en ansatt som i 2 år ikke vil signere avtalen og hvor man nå er i ferd med å miste tålmodigheten på arbeidsgiversiden.

Les mer

Redusert stillingsbrøk etter fem år

Publisert: 09.03.2018

Endringsoppsigelse: Jeg rammes av reduksjon i stillingsbrøk etter mer enn 5 års ansettelse. Arbeidsgiver påstår at stillingsbrøken var midlertidig og reduseres til opprinnelig brøk ved førstegangs ansettelse. Jeg pålegges også 1 mnd oppsigelse. Er dette korrekt iht arbeidsmiljøloven?

Les mer

Lønn når man går på dagen

Publisert: 09.03.2018

Har jeg rett på betaling i 3 måneders oppsigelsestid likevel når jeg gikk på dagen? Informerte styret at jeg ikke ville ha noe med selskapet å gjøre, ei heller assosieres med det pga forhold jeg ble informert om fra en tidligere samarbeidspartner som hevdet vår hovedaksjonær har begått lovbrudd?

Les mer

Innkalt på møte pga festing mellom vakter

Publisert: 09.03.2018

Blir innkalt på møte til personalsjef og avdelingsleder etter å ha blitt observert på en uteplass mellom 2 skiftperioder. Dvs jeg jobbet 12 timer lørdag 07 til 19.00, gikk ut og spiste og drakk noen øl. Var på jobb igjen neste dag søndag 07 til 19.00. Er det vanlig og er det ikke litt drøyt?

Les mer

Venner som vil starte eget firma

Publisert: 06.03.2018

Vi er to venner som vurderer å starte et firma da vi har bred erfaring og stort nettverk/arbeidskapasitet innenfor det vi skal drive med. Firmaet som har tilbudt oss kontrakt har selv ansatte innenfor vårt fagfelt. Vi har hørt at de plukker ut og ansetter dyktige folk fra tidligere firmaer og gir dem oppsigelse. Hva kan vi gjøre for å ikke havne i en slik felle, ettersom vi kan gå på et ordentlig smell om dette skulle skje oss? Hvordan kan vi sikre oss mot dette?

Les mer

Kan permisjon oppheves?

Publisert: 09.02.2018

Jeg er blitt ønsket til et 18 mnd prosjekt innen samme konsern og ønsker derfor permisjon. Spørsmålet er: Kan arbeidsgiver i permisjonsperioden kreve permisjonen opphevet? Mao.: Skulle det vise seg at permisjonen skaper problemer for eksisterende arbeidsgivers drift, kan da permisjonen oppheves for å ivareta bedriften? Jeg har en lederfunksjon i bedriften og således en kontrakt av typen: "Særskilt uavhengig stilling". Jeg ønsker å kunne vise til dette for å skape sikkerhet til bedriften

Les mer

Fast ansatt får ikke vakter

Publisert: 09.02.2018

Jeg har jobbet på et treningssenter som har blitt kjøpt opp av et større kjede. I den nye kontrakten står det at jeg er fast ansatt, men det står ingenting om gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Nå viser det seg at jeg får ingen vakter, heller ikke vikarer da jeg ikke egner meg til den nye stillingen. Har jeg noen krav? Jeg har en antagelse om at de vil si meg opp, men at de ikke kan så jeg står der bare på vent til jeg sier opp?

Les mer

Krav om fast ansettelse etter 3 års-regelen

Publisert: 06.02.2018

Jeg har vært ansatt som vikariat som lærer i 3 år. Et halvt år i 40 % stilling og 2,5 år i 100 %. Vil 3 års-regelen gjelder for meg, slik at jeg kan kreve fast stilling nå?

Les mer

Krav på økt stillingsprosent

Publisert: 06.02.2018

Jeg er helsefagarbeider med over 13 års erfaring innen helse. Jeg flyttet fra en kommune til en annen i 2015. I 2016 april fikk jeg 11 % fast helgejobb på et sykehjem. Har jeg rett å får en øking i stillingen?

Les mer

Venter på ny kontrakt for midlertidig stilling

Publisert: 06.02.2018

Jeg er fulltidsansatt i en midlertidig stilling. Stillingen går ut om to måneder. Venter på ny kontrakt, har etterspurt dette, siden datoen for ny kontrakt nærmer seg. Finnes det regler for hvor lenge arbeidsgiver kan dra dette ut? Kan han i utgangspunktet vente helt til siste dag med å gi meg ny kontrakt?

Les mer
1 2 3 18