Arbeidsavtale

Fått jobbtilbud etter å ha signert med en annen bedrift

Publisert: 30.11.2018

Har takket ja og skrevet under arbeidskontrakt. Fast stilling. Så har plutselig fått et mye bedre jobbtilbud i en annen bedrift. Kan jeg gjøre noe for å ta jobbtilbud?

Les mer

Kan man gå ned i stilling uten oppsigelse?

Publisert: 29.11.2018

Kan man gå ned i stilling uten oppsigelse?

Les mer

Synes oppsigelsestiden er for lang

Publisert: 29.11.2018

Jeg har jobbet i kiosk (deltidsansatt selger) i ca 6 måneder nå, og ønsker å si opp. Har derimot et problem, da en gjensidig oppisgelsesfrist på 3 måneder gjelder. Jeg føler dette er en svært lang oppsigelsestid med tanke på stillingens art, og lurer på om det finnes noen mulighet for å korte ned oppsigelsestiden?

Les mer

Mistet feriedager pga fridager

Publisert: 16.11.2018

Min bedrift har turnusordning, og elektronisk ferieoversikt. Vi kan ikke søke om ferie i en bestemt periode, men søker om individuelle feriedager basert på når vi jobber. Etter en nylig endring i vaktplanen, har jeg nå fått to arbeidsdager inne i en ferie, ettersom jeg ikke spesifikt har søkt om ferie de dagene. De dagene jeg har søkt om, og fått innvilget, er nå fridager, og feriedagene er dermed sporløst forsvunnet. Virker underlig?

Les mer

Får ikke betalt for avtalt arbeidstid

Publisert: 15.11.2018

Jeg jobber som ringevikar i kommune. Arbeidstid er 08.00 - 15.30 mandag-fredag, men vanligvis er vi ferdig før fordi det ikke er nok arbeid. De som er fast ansatt får betalt 08.00 - 15.30 uavhengig om de er der til 15.30 eller de går hjem kl 13.00. Vi som er tilkallingsvikar får kun betalt for den tiden vi er på jobb (selv om arbeidstiden er frem til 15.30 og vi er vikar for en fast ansatt som får betalt full dag). Det står ingenting om dette i Hovedtariffavtalen(som kommunen følger). Er dette lov?

Les mer

Har ikke arbeidsavtale med ny stillingsbrøk

Publisert: 15.11.2018

Da jeg flyttet til en annen by, fikk jeg en ny, midlertidig kontrakt på redusert stilling hos arbeidsgiver. Dette godtok jeg ettersom jeg endret arbeidssted til hjemmekontor, men i realiteten fortsatte jeg i samme stillingsbrøk som før. Denne kontrakten gikk ut for noen måneder siden, uten at jeg har fått ny kontrakt - og jeg har fortsatt i gammel stillingsbrøk siden. Har jeg nå noen rettigheter i forhold til ansettelse/stillingsbrøk?

Les mer

Søknad om fleksibel arbeidstid

Publisert: 15.11.2018

Arbeidsgiver søkte om fleksibel arbeidstid på permanent basis etter arbeidsmiljøloven. Fleksibelt arbeidstid blitt bevilget i 5 år på råd nå. Dokumentert i medarbeidersamtalereferat. Ingen ulemper for arbeidsgiver. Får ikke svar. Venter 2 mnd. nå. Hvor lenge skal man vente på svar? Hvordan kan man purre på svar?

Les mer

Hva er egentlig arbeidstiden?

Publisert: 15.11.2018

Jeg har en kontrakt hvor det står at jeg skal jobbe 15 timer i uken, men dette om forbehold om endring ved roligere/mer hektiske perioder. Vil det si at dette like så godt kunne vært en null timers kontrakt, og at jeg ikke har krav på 15 timer? Fant også nettopp ut at jeg ikke jobber 15 timer i uken, men 15 1/2 og 14 timer. Er dette evt kontraktbrudd?

Les mer

Hvor lang oppsigelsestid?

Publisert: 14.11.2018

Jeg har jobbet i selskapet siden sept 2014. Har signert på tilbudet jeg fikk. Ble forelagt en arbeidsavtale med 6 mnd oppsigelsesfrist. Den fikk jeg endret til 3 mnd gjensidig. Jeg har aldri signert avtalen pga 2 vedlegg som ikke var med, taushetsplikt og datadisiplinerklæring. Så var det et punkt til vedr. 12 mnd karantene som jeg ikke var enig i. Nå har jeg sagt opp, så mitt spørsmål er har jeg 1 eller 3 mnd oppsigelse? Loven sier 1mnd, arbeidsrett.no sier 3 mnd siden jeg har sett avtalen

Les mer

Må ordne vaktskifte privat

Publisert: 14.11.2018

En assistent som har 100 % stilling fikk avslag på søknad om en dags permisjon på et kommunalt sykehjem. En student som har 10 % stilling kunne ta vakta, men da må assistenten betale ut lønn til studenten av egen lomme. Det blir ikke dokumentert av arbeidsgiver at studenten er på arbeid denne dagen. Er studenten likevel forsikret mot yrkesskade denne dagen?

Les mer
1 2 3 24