Arbeidsavtale

Ny bedriftseier ordner ikke opp i økonomisk rot

Publisert: 30.06.2021

Var eier av en bedrift med en del aksjer, og garantist for ett lån i bedriften. Solgte mine aksjer for nå 2 år siden. Ny eier har enda ikke ordnet nytt lån slik at han er garantist for bedriften selv. Jeg er enda ansatt, men trues stadig med oppsigelse og blir bedd om å si opp. Vil jo ikke det så lenge jeg enda er garantist. Bedriften betaler heller ikke ut feriepengene mine for de to siste årene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arbeidsgiver har trukket tilbake jobbtilbud

Publisert: 30.06.2021

Jeg er utdannet adjunkt, var fast ansatt, men i vår var jeg på utkikk etter ny jobb i en annen kommune Jeg søkte ved en skole, her ble jeg innstilt nr 2, jeg ringte derfor aktivt opp de andre skolene i kommunen i håp om å nå ut før ansettelsesprosessen var sluttført. Jeg fikk tilsagn om 100 % vikariat fra 1.8. I ettertid er tilsagnet som jeg fikk pr SMS trukket tilbake. Jeg hadde før tilbaketrekkelsen sagt opp min nåværende jobb, for å gi min plass der til nye søkere. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Får ikke fast stilling i kommunen

Publisert: 30.06.2021

Etter lang tid i midlertidige kontrakter i kommunen søkte jeg på en fast stilling. Det har vært en pågående sak om krav til fast stilling og mitt navn er nok svartelistet innad i kommunen. Jeg fikk avslag på min søknad før ansettelse er gjort - uten begrunnelse, og lurer i den forbindelse på hva reglene rundt dette er. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Arbeidsgiver har ikke justert lønn som avtalt

Publisert: 21.06.2021

Jeg er usikker på tolkningen av en paragraf i arbeidsavtalen. Arbeidsavtale fra 2019: "Lønnen og underliggende variable kompensasjons- og bonusmodeller vurderes årlig, normalt innen andre kvartal. Fastlønn blir ikke regulert før kalenderår 2020." I 2020 fikk vi ingen lønnsregulering, og i år spurte jeg om ikke vi skulle ha økning i lønn i fjor. Da henviser de til den paragrafen og sier at vi ikke skulle ha noen lønnsregulering før i år. Jeg tolker derimot det som at vi skulle hatt det.

Les mer

Når kan arbeidsavtalen sies opp?

Publisert: 21.06.2021

Jeg jobber i et privat selskap, og jeg har i arbeidsavtalen en "lock-in" en periode som sier (kontrakt på engelsk): if the employement agreement is terminated before 30.03.2022....", er mitt økonomiske insentiv tapt. Jeg vil gjerne vite hva "terminated before 30.03.2022" betyr. Er 30.03.2022 den siste dagen i selskapet (etter 3-måneders oppsigelsestid) eller oppsigelsesdagen (før 3-måneders oppsigelsestid).

Les mer

Mister rollen som daglig leder

Publisert: 15.06.2021

Vi har fått nye eiere i bedriften jeg er daglig leder i. Jeg har fått nyss i at en av de nye eierne selv ønsker seg min tittel. Vedkommende skal egentlig ha en helt annen rolle. Det vil i tilfellet være bare være tittelen vedkommende overtar, ikke oppgavene. Jeg vil ha samme ansvar og arbeidsoppgaver. I følge ryktene har de muligens tenkt en koordinator-tittel til meg. Dette synes jeg selvsagt ikke er ok og det vil selvsagt se mindre bra ut på min CV. Kan de gjøre dette?

Les mer

Ikke fått kontrakt fra kommunal jobb

Publisert: 15.06.2021

Jeg jobber som sekretær for en norsk kommune og har ikke fått arbeidskontrakt. Mine 2 andre kollegaer i samme stilling som meg som også begynte på samme dagen som meg i samme kohort fikk kontrakt med rett lønn og stillingskode. Etter gjentatte purringer til avdelingsleder fikk jeg et kontrakt med en stilling som ikke er riktig og er den laveste betalt samt ble jeg innplassert i laveste lønnstrinn når jeg har levert dokumentasjon på 14 år arbeidserfaring. De skylder Koronakrisen.

Les mer

Får ikke overtid eller pensjon

Publisert: 08.06.2021

Har jobbet flere år prosjektbasert i et firma. Tidvis jobber jeg langt over tillatte arbeidstimer. Dette har ikke blitt kompensert i form av overtid. Vi startet med en muntlig avtale. Men ennå ikke fått kontrakt. Enda jeg har maset. Har jobbet over 20 %, men i ligningen min er heller ikke pensjon innbetalt. Er det noe jeg har rett på av overtid eller pensjon, eller tar jeg feil?

Les mer

For lite tid til å fullføre arbeid

Publisert: 02.06.2021

Jeg jobber som renholder i en bedrift og har nå fått to steder å vaske fast. Jeg får et og halv time på hver sted og synes at den ene stedet er alt for stort for å vaskes ferdig på en og en halv time. Kan jeg kreve mer tid? I tillegg til det står ikke stillingsprosent på arbeidsavtalen. Hva kan jeg gjøre om det?

Les mer

Lønn for prøvejobbing

Publisert: 31.05.2021

Jeg lurer på dette med prøvejobbing. Jeg har vært permittert en stund. Og har dermed søkt andre jobber. Var på intervju hos en bedrift og prøvejobbet hos dem i 10,5 timer? Har jeg krav på lønn? Og hva kan jeg vise til dersom de ikke ønsker å utbetale meg lønn? Det ble dessverre ikke avtalt noe på forhånd.

Les mer
1 2 3 32