Arbeidsavtale

Ikke fått skriftlig arbeidsavtale fra arbeidsgiver

Publisert: 13.06.2019

Jeg har nettopp begynt i jobb (min første jobb) og har enda ikke fått kontrakt. Har jobba 2 uker og skulle få kontrakt, men arbeidsgiver har utsatt det 3-6 ganger nå. Hadde avtale i dag, men arbeidsgiver tok ferie og dro uten å møte meg og blir borte 1 uke. Har jeg rett på lønn selv om jeg ikke har kontrakt?

Les mer

Kan man kreve samme lønn som de andre på jobben?

Publisert: 12.06.2019

Lurer på hvordan ting er med oppsigelse? Har ikke en skriftlig kontrakt. Har fagbrev innen yrke og går med mindre lønn an andre med samme stilling. Hvis jeg sier opp har jeg oppsigelsestid? Eller kan jeg kreve en skriftlig kontrakt med samme lønn som de i samme stilling som meg, og hvis arbeidsgiver ikke godkjenner det, kan jeg da gå på dagen?

Les mer

Lønn for personalmøte etter arbeidstid

Publisert: 03.06.2019

Arbeidsgiver innkaller til to-timers personalmøte med pliktig oppmøte. Har vi krav på lønn under personalmøte etter arbeidstid?

Les mer

Stilling redusert etter sykemelding

Publisert: 10.05.2019

Er ansatt i 70 %-stilling i butikk - og har fått beskjed at en som er inne som ekstrahjelp nå skal få denne 70 %-stillingen og jeg skal ned til 50 %. Har heller ikke mottatt skriftlig kontrakt på 70 %-stillingen min. Begrunnelsen for at jeg blir nedgradert til 50 % er at jeg har vært syk, hadde ett kort sykehusopphold og var borte noen dager. Er dette lov?

Les mer

Får ikke justert lønn etter prøvetid

Publisert: 23.04.2019

I forhandlinger for jeg aksepterer jobbtilbudet spør jeg: «Er det slik at lønn blir oppjustert etter endt prøvetid?»

Arbeidsgivers svar: « Lønnen blir justert etter prøvetid (6mnd). Vanligvis 1500-3000 kr mnd som blir beregnet ut ifra progresjon og resultater».

Har ikke mottatt justering. Har meld forholdet på hver medarbeidersamtale til dags dato. Tilbudet det referer til er gitt 08.05.2015. Har jeg noe sak her? Kan etterbetaling kreves eller er saken foreldet. Har alt dokumentert skriftlig.

Les mer

Ugyldig oppsagt i prøvetiden

Publisert: 12.04.2019

Jeg har blitt oppsagt fra min stilling som tømrer i prøvetid på 6 måneder. Jeg har vært sykemeldt 3,5 måneder. Var 80 % sykemeldt da jeg fikk oppsigelse. Har pratet med advokat og oppsigelsen er ugyldig. Det står ikke begrunnelse, det står ikke om jeg kan eller hvordan jeg kan bestride oppsigelsen. Advokaten mener jeg bør være fornøyd med tapt inntekt og oppreisning mellom 50 000-100 000 kr. Er det lavt? Kan jeg kreve at vi krever mer?

Les mer

Kan menn nektes å ha langt hår på jobb?

Publisert: 12.04.2019

Jeg jobber i et flyselskap der vi har et uniformsreglement å forholde oss til. Det er nå en diskusjon om hvorvidt arbeidsgiver kan bestemme hva slags hårfrisyre vi skal ha. Noen av guttene har langt hår og arbeidsgiver krever nå at vi skal klippe håret. Når det gjelder kvinnelige medarbeidere i uniform får de ha oppsatt hår, flette eller hestehale med spesifiserte mål. Finnes det noe i lovverket som kan hindre arbeidsgivers krav, spesielt med tanke på at jeg må klippe meg?

Les mer

Går ikke opp i lønn i ny stilling

Publisert: 12.04.2019

Jeg er fast ansatt på en skole siste 18 år. Fra 2009 til 2011 jobbet jeg som SFO-leder. I 2011 kom en annen skole til oss, og jeg var den eneste person som var overtallig! Derfor fikk jeg tilbud om en annen jobb som adm. konsulent, og jeg takket «JA» til den. Jobber ennå på samme plass! Jeg fikk lov å beholde min lønn denne gangen, men jeg fikk ikke lønnstillegg hvert år som alle ledere, så per i dag er differansen mellom min årslønn og SFO leder ca. 100 000kr.

Les mer

Mistet jobben pga sykemelding

Publisert: 12.04.2019

Jeg kjører brød på natt, fra ca 22.30 til 07.30 og har turpris. Ble sykemeldt først på april. Etter 8 dager ringer sjefen og sier jeg mister brødkjøringa fordi at jeg er sykemeldt, og de må ha en som ikke blir sykemeldt i den jobben. Så jeg blir satt på langkjøring når jeg blir friskmeldt. Noe han vet jeg ikke kan pga familieliv. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Fast stilling uten arbeidsoppgaver

Publisert: 10.04.2019

Jeg har en 100% fast stilling i et annlegsfirma, men de har ingen arbeidsoppgaver til meg. Hva kan jeg gjøre med dette? Må jeg skaffe meg en ekstra stilling i et annet firma? Jeg jobber på timelønn, så det vil si at jeg ikke har fått betalt for dagene jeg må være hjemme? Har ikke hatt en eneste time de to siste ukene. Blir jo et problem å skaffe ekstra jobb hvis plutselig begge steder må bruke meg i jobb.

Les mer
1 2 3 18