Arbeidsavtale

60 % stilling og røde dager

Publisert: 30.04.2020

Jeg er ansatt i 60 % stilling med faste arbeidsdager, mandag, tirsdag og torsdag. Hvordan forholder jeg meg når mine arbeidsdager faller på røde dager, må jeg da jobbe det inn?

Les mer

Jobbe inn røde dager

Publisert: 27.04.2020

Er det riktig, at på en vaktmesterfirma at man "jobber inn" røde dager, slik at du i teorien ikke er fri uten du "jobber deg fri" gjennom at ta hele torsdagens og fredagens arbeid på torsdag når fredag er rød dag?

Les mer

Mister timer pga endring i åpningstid

Publisert: 24.04.2020

Jeg har 100 % kontrakt og skal jobbe 154 timer i måneden, med fastlønn. For 2 uker siden ble åpningstidene endret på kort varsel (2 dager), og dermed mistet jeg automatisk en del timer. Nå vil arbeidsgiver trekke meg i lønn, fordi jeg ikke oppnår timene mine. Er dette lov?

Les mer

Gjelder fireårsregelen for sesongarbeidere?

Publisert: 24.04.2020

Gjelder fireårsregelen for midlertidig ansatte for sesongarbeidere? "Dersom arbeidstakeren har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år har man krav på fast ansettelse, dersom man utfører arbeid av midlertidig karakter som f.eks. sesongarbeid...". Siden sesongarbeid nevnes, som nettopp er knyttet til sesong og dermed ikke sammenhengende, er det da å regne som fast engasjement å ha jobbet f.eks. 60 dager pr sesong i 20 år (over fire år til sammen), med vern mot usaklig oppsigelse?

Les mer

Blir prøvetid forlenget pga korona?

Publisert: 14.04.2020

Vi har en klausul i arbeidskontrakt at prøvetiden kan forlenges ved fravær. Dersom arbeidsgiver permitterer ansatte pga korona - gir det grunnlag for at prøvetiden utvides?

Les mer

Får ikke se ny midlertidig turnus

Publisert: 14.04.2020

Jeg og noen kollegaer har blitt 40 % permitert pga Corona, så jobben har laget en ny midlertidig turnus, men den får vi ikke lov til å se, vi får kun lov til å se uke for uke, er dette lov? Dette er fordi da kan de sette oss på ekstra uten å spørre først siden vi ikke vet hvilken dager vi egentlig skal jobbe pga permittering.

Les mer

Mistet internship pga korona

Publisert: 14.04.2020

Kontrakt om summer internship (signert i februar) med et stort norsk oljeselskap ble nylig terminert før tiltredelse med covid-19 som begrunnelse. Ingen forhold eller klausuler i avtalen regulerer dette, f.eks. force majeure. Varighet, timeslønn og arbeidstid var skriftlig avtalt. Selskapet opplyser at de vil komme med et nytt tilbud om virtuelt internship, men med kortere varighet som fører til mindre lønn totalt. Hvilke rettigheter har jeg? Kan jeg kreve kompensasjon for "mellomlegget"?

Les mer

Mistet vakter i påsken på kort varsel

Publisert: 14.04.2020

Jeg var satt opp på 4 vakter over påskehelgen, og har hatt de klare siden tidlig januar. Under 48 timer før så var de fjernet fra timelisten min, og fikk beskjed på at dette var på grunn av at de måtte spare penger (fikk beskjed på sms). Jeg skjønner ikke at dette kan være lov? Jeg har rett på lønn på oppsatte vakter hvis de fjerner dem? Er det lovverk på dette?

Les mer

Redd for å bli oppsagt pga sykdom

Publisert: 14.04.2020

Jeg jobber på et hotell som resepsjonist med 100 % fast kontrakt. Hotell sendte meg til et medisinsk senter for en helsekontroll og legesenteret laget en rapport til Arbeidstilsynet og NAV om at helseproblemet mitt, hjertearytmi, kanskje har sammenheng med nattarbeid. Jeg planlegger når jeg er frisk til å gå tilbake på jobb som før, men fordi det er en rar situasjon, er spørsmålet mitt om direktøren kan bruke denne rapporten mot meg.

Les mer

Leverandørklausul i arbeidsavtale

Publisert: 14.04.2020

Jeg har en leverandørklausul i kontrakten min hvor jeg er uberettiget til i 12 måneder etter fratredelse direkte eller indirekte å ha kontakt med noen av selskapets leverandører. Påtas klausulen skal jeg ha rett på kompensasjon tilsvarende 50 % av lønnen. Er dette gyldig etter de nye lovene som kom for noen år siden vedr. klausuler? Finner ingen ting som regulerer klausul mot leverandør. Eventuelt hva med gyldigheten av kontrakten hvis jeg nå blir permittert på grunn av bortfall arbeidsoppgaver?

Les mer
1 2 3 24