Arbeidsavtale

Vaktbytter må ordnes privat på jobben

Publisert: 03.07.2018

Jobben har en facebookgruppe der ledige vakter legges ut. En la ut forespørsel om noen kunne ta hennes vakt. Jeg sa ja. Oppdaget i vaktboka at det står internbytte. Jeg er ringevikar og har ingen vakt å bytte. Sa kun ja til å ta en vakt. Forhører meg rundt dette. Svaret er at det er enklest for de som skal registrere i lønnssystemet. Lønn skal gjøres opp privat mellom oss to. Jeg mister feriepenger og pensjon, og hun andre får det for det jeg jobber. Hvilken lovhjemmel gir rett til dette?

Les mer

Tvinges til å ta fri på inneklemte dager

Publisert: 03.07.2018

Jeg befinner meg i en arbeidssituasjon som innkjøper i en teknologibedrift der jeg går på halvårskontrakter. De fast ansatte jobber 15 min. ekstra hver dag slik at de kan ta fri alle inneklemte dager. I år har det vært mange og jeg har tapt mange tusen på dette. Jeg har prøvd å få lov til å jobbe på disse dagene, men bedriften sier nei. Kan bedriften påtvinge på meg dette tapet av inntekt?

Les mer

Regler for kjøregodtgjørelse

Publisert: 25.06.2018

Er kjøregodtgjørelse-satsene staten har lovpålagt og MÅ følges? Dvs. har man krav på 3,5 kr pr km? Og har man også krav på tilleggene på 1 kr som feks utstyr eller ekstra passasjer? Eller er dette noe som må avtales i en privatbilavtale på egenhånd?

Les mer

Arbeidsgivers rett til å endre pensjonsavtale

Publisert: 25.06.2018

Arbeidsavtale med blankofullmakt til arbeidsgiver? Da jeg i sin tid ble ansatt hos min nåværende arbeidsgiver, skrev jeg under på en arbeidsavtale som m.a. inneholdt følgende passus: "Bedriften har frie pensjons- og forsikringsordninger som du vil bli innmeldt i fra ansettelsesdato." Har man ved å skrive under på en slik avtaletekst gitt arbeidsgiver (uavgrenset) fullmakt til (flere år) senere uten videre å innlemme den ansatte i nye forsikringsordninger som ikke allerede var etablert på ansettelsestidspunktet?

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke erstatte skade på bil på jobb

Publisert: 15.06.2018

Jeg arbeider på en arbeidsplass med tidvis utagerende beboere (mindreårige med ulike utviklingsutfordringer) og risiko for skade på person og eiendom. Ifm. skader på bilen til en kollega, utført av en beboer, uttaler ledelsen at de ikke tar noe ansvar i situasjonen, men at alle ansatte selv må ordne og betale for reparasjoner.

Jeg tenker at det er en selvfølge at arbeidsgiver har forsikringer og ordninger mtp. slike situasjoner og at ledelsens håndtering er for dårlig. Hva sier jussen?

Les mer

Får ikke fornyet deltidskontrakt

Publisert: 15.06.2018

Jeg har en deltidsstilling i resepsjonen hos skolen der jeg studerer. Studentene som jobber i resepsjonen blir ansatt med kun halvt års kontrakt. 2 uker før eksamen begynner så tar sjefen meg inn til møte for å fortelle at de i administrasjonen har blitt enige om å ikke fornye min kontrakt. Ingenting negativt å si om meg, kun at jeg må fokusere på skole.

Synes det er dumt at jeg ikke får noen som helst «advarsel» om dette tidligere. Hva har jeg krav på med 6-måneders kontrakt?

Les mer

Lønn eller avspasering for overtid?

Publisert: 05.06.2018

Jeg er ansatt som Vekter og har en prosjektstilling. Overtid som vi jobber i perioden det er jobb blir utbetalt 50%, og resten i avspasering når prosjektet er slutt slik at vi avspaserer dager vi ikke jobber. Er dette lov? Vil jeg få betalt avspaseringsdagene ? Og kan jeg evt kreve lønn istedenfor avspasering ?

Les mer

Ansatt midlertidig uten sluttdato

Publisert: 05.06.2018

Jeg jobber som tillitsvalgt i en bedrift der en av de ansatte har sagt opp sin 100% stilling for å jobbe 50%. Vedkommende har samtidig fått midlertidig ansettelse på 70% med en kontrakt som bare har startdato men ikke sluttdato. Nå har bedriften funnet ut at det er overtallighet på arbeidsplassen og gir den ansatte 50% stilling med en måneds varsel. Kan de gjøre dette med loven i hånd? Har arbeidstaker noen rettighet da det ikke er satt sluttdato i kontrakten?

Les mer

Krav på jobb etter permisjon?

Publisert: 25.05.2018

Jeg jobber deltid i butikk ved siden av studiene, men da jeg skulle på utveksling fikk jeg muntlig permisjon fra sjefen i et halvt år. I e-postkorrespondanse jeg har hatt med hen nå virker det som om jeg ikke er garantert jobb når jeg kommer tilbake da de har ansatt mange nye. Jeg har fortsatt kontrakt som sier at jeg skal jobbe 25 % - da har jeg vel krav på det?

Les mer

Får for lite sykepenger

Publisert: 25.05.2018

På kontrakten står at jeg har 80 % stilling, men jeg jobber 100 %. Jeg er sykmeldt for flere uker, og får betalt bare 80 %, fordi det står på kontrakten sier NAV. Men jeg tror at NAV skulle betale 100 %. Jeg er sykemeldt i 8 uker. Arbeidsgiver har heller ikke betalt 100 %.

Les mer
1 2 3 21