Arbeidsavtale

Rettigheter når sommerjobben forsvinner pga korona

Publisert: 07.04.2020

Har fått indikasjoner fra bedriften hvor jeg skal ha sommerjobb at kontrakten mulig blir terminert pga. Covid-19. Har jeg noen rettigheter hvis dette kommer til å skje? Tenker i første omgang på økonomisk støtte.

Les mer

Må man ha originalkopi av kontrakt?

Publisert: 07.04.2020

Må jeg ha orginalkopi av kontrakten min? Jeg har fått en kopi på mail som er signert, så sent over med scanning. Er denne gyldig eller må jeg ha orginal med signatur?

Les mer

Endret turnus pga korona

Publisert: 31.03.2020

Jeg har fast 80 prosent stilling på sykehjem. Pga corona har ledelsen bestemt å endre turnus med å jobbe 4 dager langvakter, for så 8 dager fri pga smitterisiko inn på hjemmet. Jeg fikk beskjed av min leder at jeg da vil skylde 18 timer på 12 uker som jeg enten må ta ut i ferie eller jeg må jobbe inn igjen etter endt periode. Er dette lovlig? Må jeg bare godta dette?

Les mer

Får ikke lønn fordi skolen er stengt

Publisert: 30.03.2020

Eg er ansatt som vikar på skole fra 20.01.2020 til 30.07.2020. Vikariatet dekker en 80 % stilling. Nå når skolen er stengt sier arbeidsgiver at eg kun får lønn for timer arbeidet, dvs ingen lønn nå når skolene er stengt. Eg har ikke mottatt permitteringsvarsel. Stemmer dette?

Les mer

Mister vakter pga korona

Publisert: 30.03.2020

Jobber som ekstrahjelp i butikk (ca. 30-40 timer i mnd.) på kjøpesenter. Grunnet Covid-19 har senteret nå reduserte åpningstider. Dette har ført til at arbeidsgiver har fjernet meg fra en rekke vakter, og satt meg opp på både færre og kortere arbeidsdager. Jeg har derfor mistet over 50 % av timeantallet jeg egentlig skulle ha jobbet. Til info er jeg fulltidsstudent, og har i følge NAV ikke krav på dagpenger. Studielånet dekker kun husleie. Hva gjør jeg?

Les mer

Terminering av arbeidsavtale

Publisert: 30.03.2020

Hvor er smutthullet i lovverket vedrørende terminering av signert arbeidskontrakt av alle parter - i en permittering ( Covid-19 grunn ). Arbeidsgiver tilbyr i stedet 5 % fast stilling.

Les mer

Rett til fri på røde dager i ny stilling?

Publisert: 23.03.2020

Jeg er fast ansatt i kommunen, jobber dagtid. Dermed fri røde dager osv. Pga korona er jeg for en periode omplassert i en bolig og jobber turnus. Helt ok såklart! Har jeg fortsatt rett på fri ved røde dager? Og hvis jeg jobber, får jeg bare tilleggene eller som om jeg jobber en ekstra dag?

Les mer

Mister vakter i påsken

Publisert: 23.03.2020

Jeg jobber i en bolig innenfor helsetjenesten. Har en fast stilling på 30 %, med jobb hver annen helg. I påsken var jeg tidligere satt opp til 3 nattevakter en helg pluss vanlig dag kveld dag en annen helg. Ser nå at arbeidsgiver har fjernet nattevaktene mine, og har kun 2 dagvakter og 1 kveldsvakt hele mnd. Er dette lov, får jeg fortsatt betalt min faste lønn? Fikk bare beskjed av arbeidsgiver at «det er lite vakter i april.». Kan vaktene mine bare fjernes? Er avhengig av disse pengene.

Les mer

Redusert arbeidstid pga korona

Publisert: 18.03.2020

Har fått redusert timetallet mitt pr. uke pga korona-virus. Kan jeg søke NAV om kompensasjon for de timene jeg mister?

Les mer

Permittering og bindingsavtale

Publisert: 18.03.2020

Jeg har en bindingsavtale med jobben frem til november 2020. Om jeg nå skulle bli permittert, vil avtalen fortsatt være gyldig, eller vil jeg ha mulighet til å avslutte arbeidsforholdet slik man ellers har under permittering? Blir jeg bundet til å sitte hjemme på dagpenger? Avtalen sier ingenting om slike hendelser, kun hva som skal tilbakebetales om jeg sier opp.

Les mer
1 2 3 23