Arbeidsavtale

Arbeidsgiver endrer stillingsoppgaver

Publisert: 16.08.2019

I et møte på skulen vart eg orientert om at eg skal over i ny type arbeid. Eg har undervist i 10 år med godt resultat. Leiinga vil ikkje snakke om og drøfte bakgrunnen for vedtaket. Det er tilsett vikar for meg i undervisninga. Eg fekk tilbod om denne jobb på merkantil avdeling i vår og takka då nei. Det vart på dette møtet og vedteke at eg skulle observerast i undervisninga og få rettleiing av ein person utanfor huset. No har dei gått bort frå dette. Kva rettar har eg?

Les mer

Får ikke utbetalt lønn fra tidligere arbeidsgiver

Publisert: 15.08.2019

De tre første månedene i ny jobb har jeg vært uten lønn og kontrakt. Siden jeg kjente arbeidsgiver fra før var jeg veldig tålmodig. Når jeg har sagt opp jobben fikk de frist for å betale det de skylder meg, men de har sviktet, og de svarer ikke meg nå! Har alt skriftlig fra dem. Hva kan jeg gjøre nå? Det er snakk om 3 mnd lønn + en god del penger de skulle betale til meg pga markedsføringen jeg har gjort til businessen.

Les mer

Får færre timer på jobb

Publisert: 14.08.2019

Jeg jobber 100 % på et pizzasted, med dager fra 10-17. Arbeidsgiver har nå bestemt seg for at vi skal åpne 12:00, i stedet for 10, men at vakten min fortsatt er ferdig 17:00. For min del betyr det da å miste 10 timer i uka, 40 timer i mnd, som blir ca 7000 kr mindre i mnd. Har jeg noen krav på å få utbetalt for timene jeg mister?

Les mer

Overtid slettes ved oppsigelse

Publisert: 14.08.2019

På jobb blir det sagt opp masse pga for få brukere. Mange har jobbet mange overtidstimer, opp til 300 t. De sier nå pga nedbemanning at de sletter avspaseringene. Vi kan da kreve penger for arbeidet?

Les mer

Får ikke lønn

Publisert: 30.07.2019

Jeg gikk på arbeidsavklaringspenger og hadde en jobb som jeg fortsatt har idag, på 6 timer, 2 dager i uken! Jeg ble tilslutt 100 % uføretrygdet! Fikk beholde jobben, men jeg har aldri fått noe lønn. Har jeg ikke rett til lønn? Har hørt at det ikke er lov å jobbe gratis i Norge, og at ufør ikke blir ansett som lønn, da det er noe jeg skulle hatt uansett!

Les mer

Usaklig oppsigelse

Publisert: 26.06.2019

Jeg ble oppsagt på jobb i slutten av april (ganske sikker på en usaklig oppsigelse), og har ikke mottatt oppsigelsen skriftlig ennå. Jeg har purret på dem en gang for ca. 2 uker siden, ikke fått tilbakemelding på det ennå. Da jeg trenger hjelp med saken min framover (lønnskrav, bestride den e.l.) vil jeg prøve å få hjelp av Jurk, med de har bedre tid etter sommerferien. Lurer på, kan jeg avvente lønnskrav ev. også bestride oppsigelsen til etter sommerferien eller går det for lang tid?

Les mer

Fjernet fra vaktliste uten forvarsel

Publisert: 21.06.2019

Jeg jobber som ekstrahjelp i en butikk. En kollega var langtidssykemeldt før påske, og min sjef spurte meg om jeg ønsket ekstra vakter til sommeren. Jeg takket ja til det. Nå har plutselig sykemeldt kollega kommet tilbake på jobb, og sjefen har uten forvarsel fjernet meg fra vaktlista. Det er snakk om mange vakter. Er dette egentlig lov?

Les mer

Trukket for mye av feriepenger

Publisert: 21.06.2019

Jeg har 1 arbeidsplass hvor jeg har avtale på en ca 20 %-stilling, to dager annenhver uke. Deretter plukker jeg opp så mange ekstravakter jeg kan slik at jeg likevel arbeider rundt 100 %. Alle feriepengene utbetales i juni. Jeg blir trukket i feriepenger for den "femte" ferieuka. Grunnlaget for trekket er alle timene jeg har jobbet året i forveien, og ikke i forhold til 20 %-stilling. Jeg blir trukket 7000 av 42000, og får kun utbetalt lønn fra fast vakt, 1 dag, den uken jeg blir trukket i ferie.

Les mer

Sagt opp etter sykemelding for å dra på ferie

Publisert: 20.06.2019

Blitt avskjediget og lurer på lovlighet. Søkt ferie (for sent i følge fristen), booket tur (grunnet helse), svar uken før avreise om avslag på ferie, fikk sykemelding av spesialist og dro. Jobb bestrider sykemelding (forståelig nok), kalt inn til møte der de sa konsekvens ble enten oppsigelse eller avskjed (dette er brudd på møteregel), avskjediget før neste arbeidsdag. Er ikke interessert i å jobbe der noe mer, men vurderer å søke erstatning.

Les mer

Oppsigelse med forbehold

Publisert: 17.06.2019

Kan man i en statlig stilling levere oppsigelse med vilkår, slik at oppsigelse ikke blir nødvendig om vilkåret innvilges? F.eks. oppsigelse med forbehold om bytte av arbeidssted innen oppsigelsestiden.

Les mer
1 2 3 19