Arbeidsavtale

Betaling for helligdager når man er timebetalt

Publisert: 23.01.2020

Får man ikke betalt for helligdager når man har timesbetalt selv om man har faste arbeidstider som er spesifisert med ukedager og tid per dag? Og alle uker er like hele året. Hadde ikke dagene være hellige så ville man altså jobbet disse dagene.

Les mer

Arbeidstid som personlig assistent

Publisert: 22.01.2020

Jeg jobber som brukerstyrt personlig assistent og funksjonsassistent. Kontraktene våre spesifiserer et visst antall timer vi skal jobbe per uke. Om den jeg jobber for drar på ferie en uke, er sykmeldt e.l. mister jeg en del av eller alle timene mine, og dermed en del av inntekten min. Er dette egentlig riktig og lovlig praksis?

Les mer

Oppsigelsestid når man har vært ansatt under ett år

Publisert: 22.01.2020

Jeg har vært ansatt i en bedrift siden 2/8 2019. Vil nå si opp. Prøvetiden var på 6 mnd, så den gikk vel ut 2/1 2020. Det står 3 mnd oppsigelse i kontrakten, men er det andre regler som gjelder når det er under 1 år siden jeg startet?

Les mer

For få timer i forhold til arbeidsavtale

Publisert: 21.01.2020

Jobber idag i en 100 % stilling i en restaurant, men får ikke satt opp nok vakter til å dekke timene som er opplyst i arbeidsavtalen min, 37,5 timer i uka. Hva har jeg krav på når det kommer til lønn, når timeantallet blir lavere enn det arbeidsavtalen min opplyser?

Les mer

Kontrakten sier ikke noe om oppsigelsestid

Publisert: 20.01.2020

Har fast jobb i det private og vil bytte jobb. Vært ansatt i snart 3 år. Kontrakten min sier ingenting om oppsigelsestid. Gjelder da 1 eller 3 mnd? Og jeg har en god del ferie igjen, kan jeg få disse utbetalt i tillegg til feriepengene om jeg ikke får tatt ut ferie før jeg slutter?

Les mer

Hei, kan arbeidsgiver dekke drifstoff og kilometer..

Publisert: 20.01.2020

Kan arbeidsgiver dekke drivstoff og kilometergodtgjørelse? Jeg er daglig leder i et firma som driver i byggebransje, og må jeg kjøre per måned veldig mange kilometer. 3.5kr per kilometer dekker ikke alle utgifter - bilforsikring, bilservice, drivstoff. Har tenkt å snakke med arbeidsgiver om det. Er det mulig å få i tillegg til lønn til dekning av drivstoff hver måned?

Les mer

Arbeidsgiver krever at man skaffer vikar selv

Publisert: 17.01.2020

Jeg har jobbet som bud siden i sommer, uten kontrakt, og jeg og min sjef er de eneste som jobber ruta. Arbeidstid er i utgangspunktet mandag, torsdag og annenhver lørdag, men dette varierer. I forbindelse med studier er jeg invitert på en konferanse i slutten av måneden. Jeg skulle egentlig jobbe 30.01 og 01.02, så jeg spurte om å bytte arbeidsdager og fikk "ja". Dermed ble fly + hotell bestilt. Nå i etterkant sier hun jeg må finne en vikar for å dra, og jeg lurer på om hun kan gjøre det?

Les mer

Mister 50 %-stilling

Publisert: 17.01.2020

Har en nåværende 50 % vikarstilling hvor jeg har hatt denne vikarstillingen siden august i 2019. Jeg fikk 50 % vikar i desember, men ble ikke skrevet noen kontrakt på det. Nå i januar så ble jeg fortalt at en ny ansatt blir hyret inn for å ta over min 50 % vikar stilling. Arbeidsgiver sier at grunnen til at jeg mister 50 % er fordi jeg ikke har planer om å jobbe lengre enn til august, hvor jeg synes dette er urettferdig å hyre inn en ny for å ta over min stilling.

Les mer

Arbeidsgiver kutter i antall timer

Publisert: 15.01.2020

Jeg jobber fulltid i en restaurant med rundt 10 andre servitører. Vi er 5 med fulltidskontrakt. Nå over nyttår har eierne av konsernet vi jobber i bestemt seg for å kutte ned på timer og bemanning, noe som etterlater oss med fulltidsstillinger igjen med rundt 10-15 timer i uken, og deltidsansatte kan bli stående uten vakter i løpet av en arbeidsuke. Vi med fulltidskontrakt blir sittende igjen med 40 timer i måneden, hvordan kan jeg gå frem for å få timene våre betalt?

Les mer

Arbeidsgiver er ikke villig til å gi ammefri

Publisert: 06.01.2020

Jeg har en arbeidsgiver som gjør seg vanskelig mtp ammefri. Min baby er under 1 år, ikke glad i fast føde eller flaske. Jeg ammer 0600, 1400 og 18:30 minimum. Arbeidsgiver er usikker på om jeg kan få ammefri og hvis jeg får må det bli kl 11. Har arbeidsgiver lov til å nekte meg ammefri eller bestemme tidspunkt for dette? Jeg ønsker å ta 5 ukers ulønnet permisjon etter far er ferdig med sin lønnede permisjon. Har fått nei til dette. Kan de det? Jeg jobber i butikk og eneste problem er bemanning.

Les mer
1 2 3 19