Arbeidsavtale

Får ikke utbetalt lønn for plusstimer

Publisert: 18.10.2019

Jeg sluttet i jobben min pga helsemessige årsaker. Jeg hadde ca 40 timer i pluss på tidskonto som de nå ikke betaler ut. Og begrunner dette med: "Det har kommet meg frå høre via noen at du etterlyser flextimer fra din timekonto. Men no vart det ingen sluttavtale signert, men derimot ein oppsgelse frå deg der du sa frå deg både lønsplikt og arbeidsplikt etter 30. september.Derav også flextimer som du kunne i prinsippet brukt (avspasert) under arbeidsplikt" Stemmer det at de slipper å betale?

Les mer

Får ikke overtidsbetalt som prosjektassistent

Publisert: 14.10.2019

Jeg jobber som prosjektassistent. På avtalen står det: "Arbeidstaker er klar over at han skal utføre arbeid av ledende karakter. Arbeidstaker skal, uten ekstra kompensasjon for arbeid ut over ordinær arbeidstid, arbeide så mye som er nødvendig for å fylle kravene til stillingen på en tilfredsstillende måte. Lønn pr. time: 220. Lønnen er fast, dvs. at nødvendig bruk av tid for å få utført arbeid til rett tid er inkludert".

Jeg jobber utover ordinær arbeid og og får ikke kompensajon. Er det lov?

Les mer

Hvor lang oppsigelsestid?

Publisert: 07.10.2019

Har spørsmål om oppsigelse. Jeg har vært ansatt i et firma siden 2012. Da hadde jeg en stilling som hjelpearbeider. Kontrakten følger oppsigelse i forhold til arbeidsmiljøloven 15-3. I 2017 tok jeg fagprøve og ble fagarbeider. Men fikk aldri ny kontrakt. Nå har jeg sagt opp jobben og lurer på om det da er 2 eller 1 måneds oppsigelse siden det ikke ligger noe fornyet kontrakt.

Les mer

Krav på overtid når avtalte timer overskrides

Publisert: 07.10.2019

Søsteren min jobber i en 50 % stilling på restaurant, 18,75 timer i uka. Sjefen hennes har satt hun opp på en ekstra 7,5 timers vakt annenhver uke. Dvs. at hun jobber 90 timer på 4 uker, i stede for 74, som kontrakten tilsier. Har hun krav på overtidsbetaling på de 7,5*2 timene som hun må jobbe ekstra?

Les mer

Jobb med lønnsordning fra NAV

Publisert: 26.09.2019

Jeg har vært ansatt i et AS fra april til september 2019. Jeg fikk idag beskjed om at de ikke kom til å forlenge kontrakten min som går ut den 30.09.2019. For noen dager siden så fikk jeg beskjed om att jeg skulle få nye 3 måneder å jobbe der. Vi har hatt en sånn lønnsordning via NAV der de 3 første månedene etter ansettelse så betalte NAV 60 % av lønnen min av en 80 % stilling, fra juli til september så har jeg jobbet 60 % med samme lønnsordning fra NAV. Hva er det jeg kan gjøre?

Les mer

Redusert stilling etter at firmaet fikk nye eiere

Publisert: 26.09.2019

Jeg jobber i en privat bedrift i 100 % stilling, har jobbet i snart 10 år der. På 1 1/2 uke fikk jeg beskjed om 2 nye medeiere og at min stilling går ned til 50 % og dette inntreffer fra 1. nov. Jeg er alenemor og ufattelig skuffet og fortvilet, er 100 % sykemeldt fra jobben nå. Her er det folk som har begynt etter meg som får fortsette. Har ikke skrevet under noe.

Les mer

Får ikke fornyet kontrakt via vikarbyrå

Publisert: 26.09.2019

Jeg jobber for et firma på kontrakt som varer 1 år om gangen. Her har jeg jobbet i 2 år. Jeg er i foreldrepermisjon akkurat nå og den går ut 3. januar 2020. I sommeren 2019 fikk jeg beskjed fra min kontaktperson i vikarbyrå om at firmaet ville fornye kontakten min. Jeg har ikke fått noen kontrakt å signere, til tross for at jeg har spurt flere ganger. Da jeg spør firmaet om kontrakten nå i september, så sier firmaet at de ikke vil gi meg ny kontrakt likevel. Er det noe jeg kan gjøre her?

Les mer

Butikksjef vil redusere stillingsprosent

Publisert: 25.09.2019

Jeg fikk økt prosentstilling til 80 % tidligere i år. Jeg jobber i butikk. Vi har høyere omsetning i butikken på sommeren enn resten av året. Nå vil sjefen sette meg ned i stilling igjen pga av dårligere omsetning i sommer kontra i fjor. Har han lov til dette?

Les mer

Får betalt mindre enn andre ansatte på hotellet

Publisert: 25.09.2019

5 month contract with a temporary agency and I'm hotel waitress. My contract says: Salary: 161,87 NOK/h+10,2 % vacation (includes evening and weekend compensation). The contract of the waiters who work directly for the hotel says: “Company with a tariff agreement-Riksavtalen.The hotel is following the tarif of NHO Reseliv” We have same working experience and working same time. The ones hired directly by the hotel are paid extra for weekends and evenings and 12 % holiday. Shouldn't I be paid the same?

Les mer

Arbeidsgiver har halvert stilling på kort varsel

Publisert: 24.09.2019

Jeg jobber i en privat bedrift i 100 % stilling. Har jobbet i snart 10 år der. På 1 1/2 uke fikk jeg beskjed om 2 nye medeiere og at min stilling går ned til 50 % og dette inntreffer fra 1. nov. Jeg er alenemor og ufattelig skuffet og fortvilet, er 100 % sykemeldt fra jobben nå. Her er det folk som har begynt etter meg som får fortsette. Har ikke skrevet under noe.

Les mer
1 2 3 23