Arbeidsavtale

Gjelder gammel kontrakt i nytt firma?

Publisert: 12.05.2021

Jeg hadde kontrakt med et firma hvor jeg ble innleid som konsulent, de gikk konkurs. Jeg fortsatte med det nye firmaet. De opprettet i samme stilling uten å få ny kontrakt, gjelder den gamle kontrakten fortsatt?

Les mer

Tjene penger på YouTube ved siden av jobb

Publisert: 10.05.2021

I min arbeidskontrakt står det at jeg ikke kan ta annet lønnet arbeid siden det er enn fulltidsstilling. På fritiden driver jeg litt med YouTube og har begynt å tjene litt penger på dette. Regnes dette som lønnet arbeid da? Eller hvordan er dette?

Les mer

Mister lønn for røde dager

Publisert: 07.05.2021

Jeg jobber som timesansatt, men har faste tidspunkter for arbeid i løpet av en uke. 13. og 24. mai denne måneden er røde dager. Jeg har blitt fratatt mine vakter fordi de har satt opp de som til vanlig jobber søndager. Er dette lov? Og skal jeg ikke ha lønn uansett da? Min bedrift er bundet til tariffavtaler.

Les mer

Får ikke forlenget kontrakt pga graviditet

Publisert: 07.05.2021

Jeg har en arbeidskontrakt som varte til og med 30. april. Jeg er sykemeldt på grunn av et krevende svangerskap. Jeg har fått beskjed om at arbeidskontrakten ikke forlenges på grunn av at jeg er sykemeldt, er dette gyldig grunn til å ikke forlenge en arbeidskontrakt?

Les mer

Sjefen har innført nye arbeidstider

Publisert: 05.05.2021

Jobber som en IT-Servicemedarbeider, og har i min kontrakt arbeidstid med flex mellom 08.00 - 16.00 / 09.00 - 17.00. Men nå ved flytting av arbeidsplassen vår, ber sjefen meg nå om å jobbe fra 06.00-14.00. Er dette lovlig å påtvinge, eller kan jeg forholde meg til hva som står i kontrakten min?

Les mer

Sykemeldt pga trakassering fra sjefen

Publisert: 27.04.2021

Jeg er fortiden 40 % sykemeldt pga trakassering av sjefen. Sjefen forlanger nå at jeg må jobbe ekstra utover de 60 % jeg nå jobber, som er 3 dager i uken. Han mener han har rett til å kreve at jeg sitter utover kveldene etter min normale arbeidstid som er fra 8 - 16 eller jobber ekstra dager. Han mener at det er arbeidskontrakten som gjelder og at om jeg ikke gjør dette er det brudd på arbeidskontrakten. Kontrakten som er på 100 % stilling sier jeg kan bli pålagt overtidsarbeid uten lønn.

Les mer

Rett på ferie i ny jobb?

Publisert: 22.04.2021

Jeg begynte i ny jobb den 15. april i år. I kontrakten står det at jeg er ansatt til 30. juli med mulighet for forlengelse. Har jeg rett på ferie?

Les mer

Arbeidsavtale sier ikke noe om oppsigelsestid

Publisert: 22.04.2021

Jeg har sagt opp jobben min pga ny jobb. I kontrakten min står det ingenting om hvor lang oppsigelsestid jeg har. Men sjefen har sagt muntlig til meg at det er 3 mnd. Er det gyldig da selv om det ikke står i kontrakten? Har jobbet der i ca 3 år.

Les mer

Arbeidsgiver vil si opp midlertidig arbeidsavtale

Publisert: 14.04.2021

Jeg har arbeidskontrakt med nåværende arbeidsgiver til 31/8 som er nylig forlengelse av tidligere kontrakt siden nov 2019. Arbeidsgiver har også gjort avtale med NAV ift lønnstilskudd som de får for å ha meg i nåværende stilling som er 100 %. Denne lønnstilskuddavtalen gjelder for 3 mnd ad gangen. Så avtale med NAV gjelder i 3 mnd fra april. I mail fra arb.giver idag så har jeg blitt opplyst om ønskelig oppsigelse av eksisterende avtale.

Les mer

Trekk i lønn for legebesøk

Publisert: 13.04.2021

Jeg har godkjent yrkesskade. Har arbeidsgiver rett til å trekke meg i lønn når jeg må til lege/fysioterapeut i arbeidstiden?

Les mer
1 2 3 30