Arbeidsavklaringspenger

Får ikke AAP pga artrose

Publisert: 14.04.2020

Jeg har polyartrose i begge hender og en skulder. Sykmeldt 5 mnd, renholder. NAV-veileder informerte om at jeg ikke kan få AAP eller noe uføre. Etter endt sykmeldingsperiode må jeg søke dagpenger eller sosialstønad. Stemmer dette? Med artrose har man ikke rett til å bli vurdert opp mot ethvert yrke? Neste spm er: får man advokat med seg på dialogmøter utsendt i min person som kan snakke for meg? Jeg kan ingen regler i NAV og glemmer fort det jeg leser. Har prøvd men det gikk dårlig i går.

Les mer

Flytte når man er på AAP

Publisert: 10.03.2020

Er i 100 % sykmelding fra jobb. Skal opereres forespeilet lang sykmelding og opptrening, havner over på AAP. Så blir det komplisert av at samboer har fått seg jobb i annen kommune, sønnen vår har søkt om videregående der, kommunen er langt unna den nåværende. Vi er gift. Har fått med meg at mannen min og gutten min ikke kan flytte folkeregistrert adresse uten meg. Viktig at sønnen vår får nærskolepoeng på den nye skolen. Hva med meg å mine rettigheter? NAV sa jeg måtte si opp?

Les mer

Flytte når man har søkt AAP

Publisert: 27.02.2020

Jeg har en 100 % stilling i hjemmesykepleien. Har vært gradert sykemeldt i snart ett år nå. Har søkt om AAP. Har fått oppfordring om å finne en lettere jobb. Nå har vi kjøpt nytt hus pga huset vi bor i ble for dyrt for oss. Skal jeg si opp stillingen jeg har? Gå over på AAP og flytte til nytt Nav? Hva skal jeg gjøre med stillingen jeg har? Skal man si opp før den 1. i ny måned? Er det 3 måneders oppsigelse? Kan jeg søke om pleiepenger? Har en sønn på 16 år med to diagnoser. Har søkt Hjelpestønad

Les mer

Uføretrygd etter AAP

Publisert: 21.02.2020

Teller AAP med som opptjenings- grunnlag for beregning av uføretrygd? Dvs dersom man har noen år bak seg med AAP og deltidsjobb, og en periode har klart å arbeide 100 % før det etterhvert viser seg at man faktisk er for syk og blir ufør. Får man da AAP-årene som opptjeningsgrunnlag eller deiser man rett ned på minstesats fordi AAP ikke er reellt arbeid? Jeg vet at uførepensjon fra KLP ikke gir rett til å inngå som opptjeningsgrunnlag for slik beregning.

Les mer

Beholde AAP-ytelser i EU-land

Publisert: 22.01.2020

Jeg lurer på noe i forhold til opphold/flytting utenlands under medisinsk behandling samt ved å beholde AAP ytelse ( AAP eksport ). Er det mulig å beholde adresse i Norge samt ha adresse i Tyskland? Oppholdet er midlertidig og vil være maks 6 mnd. Jeg blir nødt til å folkeregistre meg i Berlin på grunn av jeg blir møtt med vanskeligheter hos det norske helsevern og må oppsøke behandling i Tyskland i stedet. Vil jeg kunne beholde AAP Eksport under registrert opphold i Tyskland?

Les mer

Presset til å gi opp AAP ved utenlandsopphold

Publisert: 08.01.2020

Sak mot NAV . Følte meg presset til å si opp AAP ved opphold i England. Stoppet inntekt i ferie og hvor senere i tid har blitt bedt om å søke studielån som alle andre. Har hatt AAP i mange år og har innvilget alle krav til NAV om 100 % støtte ved flere års aktivitet og behandling. Har pr idag ikke fått tilbake samme beløp i arbeidsavklaringspenger som før og skylder nå masse penger. Har pr idag ikke økonomi til å betale gjeld og ønsker fagkyndig hjelp.

Les mer

Gjeldsordning og AAP

Publisert: 07.01.2020

Jeg er 25 år, har minstesats på AAP (som går ut i mars). Jeg har 250 000 i gjeld og eier ingenting. Jeg sliter masse med revmatologiske og nevrologiske sykdommer, så jeg får ikke jobber. Kan jeg få gjeldsordning på AAP? Kan jeg søke meg personlig konkurs? Hva er best med tanke på at jeg kommer aldri til å forlate NAV-systemet. Den gjelda gjør meg deprimert.

Les mer

Arbeidsgiver vil si opp pga sykemelding

Publisert: 13.12.2019

Jeg er sykemeldt 100 %. Venter på svar fra NAV om AAP. Arbeidsgiver vil at jeg skal si opp jobben. Er det riktig at jeg må gjøre det? Vil jeg ikke da miste retten til min forsikring som jeg har på jobben?

Les mer

AAP og inntekt fra eget AS

Publisert: 11.12.2019

Jeg ble sykmeldt siden juli pga uoppdaget medfødt sykdom etter 42 år. Før jeg ble syk planla jeg å etablere min egen virksomhet og måtte si opp min faste jobb med høy lønn 6 mnd før etablering pga karenstid. Når sykepengeperioden er ferdig kan jeg gå over til AAP og/eller 50 % stilling i mitt AS. Jeg har høy timelønn. Hvordan påvirker lønnen 50 % AAP-penger? Dersom helsen svikter helt og jeg må leve kun av AAP/uføretrygd og utbytte fra AS. Vil jeg få redusert AAP/ uføretrygd?

Les mer

Uføreforsikring når man er på AAP

Publisert: 04.12.2019

Jeg ble sykemeldt for 3 år siden i et år, og så gikk jeg over på AAP. Deretter gikk jeg over i hundre prosent jobb, men måtte etter 8 mnd gjenoppta min AAP, så jobbet jeg 50 prosent i 7 mnd fram til i sommer, og så måtte jeg gå over i hundre prosent AAP. Ingen har fortalt meg om uføreforsikring osv til meg, før nå, og ba meg tegne det gjennom LO favør siden jeg hadde medlemskap der med forsikringer. Nå har jeg tegnet en uføreforsikring, men vet ikke nå om det blir godkjent og er mulig?

Les mer