Arbeidsavklaringspenger

Beholde AAP-ytelser i EU-land

Publisert: 22.01.2020

Jeg lurer på noe i forhold til opphold/flytting utenlands under medisinsk behandling samt ved å beholde AAP ytelse ( AAP eksport ). Er det mulig å beholde adresse i Norge samt ha adresse i Tyskland? Oppholdet er midlertidig og vil være maks 6 mnd. Jeg blir nødt til å folkeregistre meg i Berlin på grunn av jeg blir møtt med vanskeligheter hos det norske helsevern og må oppsøke behandling i Tyskland i stedet. Vil jeg kunne beholde AAP Eksport under registrert opphold i Tyskland?

Les mer

Presset til å gi opp AAP ved utenlandsopphold

Publisert: 08.01.2020

Sak mot NAV . Følte meg presset til å si opp AAP ved opphold i England. Stoppet inntekt i ferie og hvor senere i tid har blitt bedt om å søke studielån som alle andre. Har hatt AAP i mange år og har innvilget alle krav til NAV om 100 % støtte ved flere års aktivitet og behandling. Har pr idag ikke fått tilbake samme beløp i arbeidsavklaringspenger som før og skylder nå masse penger. Har pr idag ikke økonomi til å betale gjeld og ønsker fagkyndig hjelp.

Les mer

Gjeldsordning og AAP

Publisert: 07.01.2020

Jeg er 25 år, har minstesats på AAP (som går ut i mars). Jeg har 250 000 i gjeld og eier ingenting. Jeg sliter masse med revmatologiske og nevrologiske sykdommer, så jeg får ikke jobber. Kan jeg få gjeldsordning på AAP? Kan jeg søke meg personlig konkurs? Hva er best med tanke på at jeg kommer aldri til å forlate NAV-systemet. Den gjelda gjør meg deprimert.

Les mer

Arbeidsgiver vil si opp pga sykemelding

Publisert: 13.12.2019

Jeg er sykemeldt 100 %. Venter på svar fra NAV om AAP. Arbeidsgiver vil at jeg skal si opp jobben. Er det riktig at jeg må gjøre det? Vil jeg ikke da miste retten til min forsikring som jeg har på jobben?

Les mer

AAP og inntekt fra eget AS

Publisert: 11.12.2019

Jeg ble sykmeldt siden juli pga uoppdaget medfødt sykdom etter 42 år. Før jeg ble syk planla jeg å etablere min egen virksomhet og måtte si opp min faste jobb med høy lønn 6 mnd før etablering pga karenstid. Når sykepengeperioden er ferdig kan jeg gå over til AAP og/eller 50 % stilling i mitt AS. Jeg har høy timelønn. Hvordan påvirker lønnen 50 % AAP-penger? Dersom helsen svikter helt og jeg må leve kun av AAP/uføretrygd og utbytte fra AS. Vil jeg få redusert AAP/ uføretrygd?

Les mer

Uføreforsikring når man er på AAP

Publisert: 04.12.2019

Jeg ble sykemeldt for 3 år siden i et år, og så gikk jeg over på AAP. Deretter gikk jeg over i hundre prosent jobb, men måtte etter 8 mnd gjenoppta min AAP, så jobbet jeg 50 prosent i 7 mnd fram til i sommer, og så måtte jeg gå over i hundre prosent AAP. Ingen har fortalt meg om uføreforsikring osv til meg, før nå, og ba meg tegne det gjennom LO favør siden jeg hadde medlemskap der med forsikringer. Nå har jeg tegnet en uføreforsikring, men vet ikke nå om det blir godkjent og er mulig?

Les mer

Må si opp jobben for å søke uføretrygd

Publisert: 04.11.2019

Jeg er en lærer som går på AAP. Men, min 100 %-stilling er ikke oppsagt. Nå sier min NAV-veileder at jeg må si opp stillingen min før jeg kan søke ufør. Dette vil få konsekvenser for forsikringer gjennom Utdanningsforbundet, og muligens SPK. Jeg lurer derfor på om det er riktig at jeg må si opp stillingen min før jeg kan søke ufør. Og evt, hvilken lov eller bestemmelse er dette?

Les mer

Midlertidig oppholdstillatelse og uføretrygd

Publisert: 07.10.2019

Jeg har midlertidig oppholdstillatelse i siste 7 år. Jeg har mottatt AAP i siste tre år, har jeg rett å søke og å få uføretrygd?

Les mer

Egenmelding når man er på AAP

Publisert: 26.09.2019

Jeg har en 100 % fast stilling. Har vært sykemeldt 1 år, så jeg har gått over på arbeidsavklaringspenger. Fra 21. november 2018 jobber jeg 50 %, har 50 % permisjon. Så får 50 % lønn fra arbeidsgiver og 50 % arbeidsavklaringspenger fra NAV. Vet jeg ikke kan sykemelde meg, men etter 26 uker er jeg fortsatt 50 % arbeid og 50 % permisjon. Kan jeg bruke egenmelding i min 50 %-stilling jeg jobber i uten å bli trukket i lønn? Har jobbet i 26 uker.

Les mer

Gjeldsordning når man er på AAP

Publisert: 09.09.2019

Dersom man har arbeidet i full stilling, blir sykemeldt og ender opp med AAP og er i gjeldsordning. Hvordan blir situasjonen da? Reduseres avdragene i gjeldsordningen, kan man søke ekstra sosial stønad, bostøtte?

Les mer