Alderspensjon

Dagpenger når man får alderspensjon

Publisert: 09.06.2017

Er 62 år og mottar pensjon fra folketrygden (100 % og AFP privat sektor samt en uførepensjon fra Storebrand 60 % ufør). Har jeg rett på dagpenger fra NAV?

Les mer

Ta med alderspensjon til utlandet

Publisert: 12.09.2016

Kona er fra Storbritannia og har uføretrygd fra Norge. Vi tenker å flytte til Storbritannia når jeg blir pensjonist i 2023 fordi vi får for lav inntekt til å leve i Norge. Vil hun ha rett til norsk alderspensjon når hun fyller 67 dersom vi flytter ? Hun vil da ha bodd i Norge i 14 år. Vil det ha betydning om hun blir norsk statsborger ? 

Les mer

Full tilleggspensjon

Publisert: 20.04.2016

Kan en person velge å slutte å jobbe i f.eks. 10 år før pensjonsalder på 67 år? Man er da selv 57 år gammel og ønsker å leve av oppsparte midler. Får man da som normalt full pensjon ved fyllte 67 år? Eller vil dette føre til noen konsekvenser for pensjonsutbetalingene ved fylte 67 år?

Les mer

Gjelder AFP i ny bedrift?

Publisert: 08.04.2016

Jeg er 65 år og er fått videreført jobb i et nytt firma via virksomhetsoverdragelse. Begge firmaene er i privat sektor. Ansienniteten fra det gamle firmaet er overført til det nye. Det nye firmaet har AFP ordning, ikke det gamle. Spørsmålet er: Vil AFP ordningen gjelde for meg?

Les mer