Alderspensjon

Arbeidsgiver har ikke betalt inn pensjon

Publisert: 14.11.2018

Arbeidet for et selskap i ca. fem år. Var 23 år da jeg sluttet. De har ikke spart pensjon til meg. Firmaet er delt opp i ulike samvirkelag. Det jeg var ansatt i fusjonerte med et annet i september 2015. Spurte om dette, og fikk til svar at de "arvet" pensjonsavtalen ved fusjon, og at jeg ikke var med på listen. Ble innmeldt etter fusjon, men sluttet da innen ett år. Hadde kontrakt på tilkallingsvikar (+ sommervikar og noen vikariater), men arbeidet alltid 80-100 %. Er dette riktig?

Les mer

Kan inkassobyrå trekke fra pensjonen?

Publisert: 28.08.2018

Jeg bare lurer på om inkassobyrå kan ta trekk fra min pensjon uten å gå gjennom meg og namsmannen? Jeg har et fast trekk fra namsmannen på 3600 kr som blir trekt og det kom et trekk fra Lindorf på 6300 kr uten at namsmannen har fått kravet.

Les mer

Pensjon til utenlandsk statsborger

Publisert: 06.08.2018

Min mann er 65 år, og har bodd i Norge i fem år. Han har vært hjemmeværende og tatt seg av våre felles barn som er i førskolealder. De siste to årene har han ikke kunnet ha lønnet arbeid pga. sykdom. Vil han ha rett til pensjon fra Norge? Han er fra et Afrikansk land, og venter på innvilgelse av norsk statsborgerskap.

Les mer

Pensjonsrettigheter for utenlandsk kone

Publisert: 31.07.2018

Jeg gifter meg med polsk dame neste år. Hva slags pensjonsrettigheter får hun hvis jeg faller fra? Når får hun disse eventuelle rettigheter og hvor mye? Hun har arbeidet i Norge i 6 år, men har ikke hatt stor lønn. Ca. 100 000 pr. år.

Les mer

Arbeidsgivers rett til å endre pensjonsavtale

Publisert: 25.06.2018

Arbeidsavtale med blankofullmakt til arbeidsgiver? Da jeg i sin tid ble ansatt hos min nåværende arbeidsgiver, skrev jeg under på en arbeidsavtale som m.a. inneholdt følgende passus: "Bedriften har frie pensjons- og forsikringsordninger som du vil bli innmeldt i fra ansettelsesdato." Har man ved å skrive under på en slik avtaletekst gitt arbeidsgiver (uavgrenset) fullmakt til (flere år) senere uten videre å innlemme den ansatte i nye forsikringsordninger som ikke allerede var etablert på ansettelsestidspunktet?

Les mer

Vil flytte til Norge for å få pensjon

Publisert: 05.06.2018

Jeg er norsk statsborger siden fødsel, men har aldri bodd i Norge. Jeg har lest at det kreves 3 års medlemskap i folketrygden for å kunne søke om alderspensjon. Jeg ser to muligheter:

1. Frivillig medlemskap av folketrygden (bare pensjonskapitlene) med bosted i utlandet (Spania).

2. Formelt “Flytte hjem” - opprette en adresse i Norge - i et par år, selv om jeg fremdeles lever i Spania.

Da inntekten min er nesten null (jeg lever kostnadsfritt), hvor mye må jeg betale i skatt og til folketrygden?

Les mer

Problemer med AFP

Publisert: 30.04.2018

Jobbet i et firma siden 1996 ble kjøpt opp. Hadde AFP i gammelt firma, ikke i nytt firma. For å kunne ta ut AFP på 62 år må en ha hatt ordningen de 7 siste år. Ved oppkjøp av firma må AFP være på plass innen 2 år om en har mindre en 7 år før 62 år. Jeg er født 1962. Når jeg sjekket med AFP så hadde ikke gammelt firma innbetalt for meg og to av mine kollegaer. Resten av ansatte var ok. Har jeg en sak her? Har sett frem til å gå av på 62 år.

Les mer

Syk mor vil flytte hjem til Norge

Publisert: 20.06.2017

Min mor flyttet til USA i 1998 for å bo nær meg og min familie. Hun er nå etter sykdom avhengig av andre og har måttet bli tatt hånd om av meg i mitt hjem de siste fem årene da hun er mentalt redusert. Hun betaler ca. $600/måned for helseforsikring her, men denne dekker ikke sykehjemsplass. Pris for å bo på sykehjem her er mellom $4-10 000 per måned, langt mer enn hun har i inntekt.

Hun ønsker selv å flytte hjem til sitt hjemland og jeg selv er utslitt etter fem år med omsorg 24 timer i døgnet. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme hjem? Hun vil ha behov for sykehjemsplass med det samme hun lander. Hun er norsk statsborger og får sin pensjon i fra Norge.

Les mer

Dagpenger når man får alderspensjon

Publisert: 09.06.2017

Er 62 år og mottar pensjon fra folketrygden (100 % og AFP privat sektor samt en uførepensjon fra Storebrand 60 % ufør). Har jeg rett på dagpenger fra NAV?

Les mer

Ta med alderspensjon til utlandet

Publisert: 12.09.2016

Kona er fra Storbritannia og har uføretrygd fra Norge. Vi tenker å flytte til Storbritannia når jeg blir pensjonist i 2023 fordi vi får for lav inntekt til å leve i Norge. Vil hun ha rett til norsk alderspensjon når hun fyller 67 dersom vi flytter ? Hun vil da ha bodd i Norge i 14 år. Vil det ha betydning om hun blir norsk statsborger ? 

Les mer