Advokatregler

Advokat holder tilbake dokumenter

Publisert: 18.10.2017

Min advokat i Kongsberg har hatt et oppdrag for meg som nå er avsluttet (festeavgift hytte). Jeg ble fakturert 3000,- for oppdraget, noe som er OK. Betaling er lagt til forfall på forfallsdato. Sammen med faktura kom ikke originaldokumentene mine i retur. Trodde dette var en misforståelse, men advokaten nekter å gi meg papirene tilbake før pengene er på konto. Jeg har aldri vært i kontakt med ham tidligere, har intet uavklart og til sist- aldri hatt betalingsanmerkninger. Er dette lovlig?

Les mer

Prosenter av erstatningsbeløp

Publisert: 08.04.2015

Er det praksis å avtale provisionsavlønning med advokaten sin? At advokaten får betaling i form av en på forhåndsavtalt prosentdel av erstatningsbeløpet, eller et på forhånd avalt beløp - bare i tilfelle av at klienten får erstatning?

Les mer