Advokatregler

Forskjellige advokater på forskjellige saker?

Publisert: 05.11.2018

Kan jeg ha forskjellige advokater på forskjellige saker? F.eks en sak om uføre i NAV, og en annen advokat på sak på forsikring erstatning?

Les mer

Kan advokaten ta betaling uten å ta saken?

Publisert: 03.05.2018

Jeg var innom en av deres advokater for en stund siden, og forhørte meg vedrørende en sak og det samme gjentok seg igjen med enkelte advokater: Etter å ha snakket med advokaten i ca. 30 minutter, og fremvist mine dokumenter, fikk jeg meddelt at advokaten skulle "vurdere" saken og gi meg et svar i løpet av noen dager. Da disse "noen dager" var gått fikk jeg en giro pålydende kr. 3500,- og beskjed om at han ikke tar saken. Hvorfor er dette tillatt?

Les mer

Leietaker dømt for å ikke betale husleie, vil anke

Publisert: 07.03.2018

Leietaker betaler ikke husleien som han skal og tatt seg til rette med arbeider på eiendommen. Leietaker tapte saken i tingretten, må betale omkostninger og truer nå sammen med sin advokat om anke, dersom vi ikke betaler en stor sum til leietaker, såkalt forlik. Er det lovlig? Er det god advokatskikk å føre saken videre, da han skriver at hans klient ikke har penger eller lyst til å betale saksomkostninger, ikke eier noe og vil ikke eie noe med et første? Vi vil få store utgifter.

Les mer

Kan advokat snakke direkte med motpart?

Publisert: 02.03.2018

Kona mi ønsket å hente tingene sine fra vår leilighet. Leilighet kjøpte vi sammen, men hun flyttet ut til foreldrene sine. Den dagen hun kom for å hente tingene sine, så ville hun ha nøkkel til leiligheten. Da jeg nektet det så ringte hun til en advokat og da snakket advokaten med meg på hennes mobil. Er det lov for advokater å snakke med motparten direkte? Til info so hadde jeg ikke en advokat på den tiden.

Les mer

Klage på bindende avtale fra advokat

Publisert: 08.02.2018

Jeg har snakket med en advokat i 11 minutter på telefon og har sendt til han 2 e-poster med informasjon angående en tvist med sameiet hvor det er snakk om vedlikehold av bolig. Vi hadde avtale at han blir med meg på et møte og at jeg undersøker med forsikringsselskapet om å dekke utgifter til advokat. Dagen etter får jeg en bindende avtale fra advokaten hvor det står at det påløper masse utgifter fra dagen før. Det står ingenting hva oppdraget består av og ikke muligheten til å si den opp.

Les mer

Advokat holder tilbake dokumenter

Publisert: 18.10.2017

Min advokat i Kongsberg har hatt et oppdrag for meg som nå er avsluttet (festeavgift hytte). Jeg ble fakturert 3000,- for oppdraget, noe som er OK. Betaling er lagt til forfall på forfallsdato. Sammen med faktura kom ikke originaldokumentene mine i retur. Trodde dette var en misforståelse, men advokaten nekter å gi meg papirene tilbake før pengene er på konto. Jeg har aldri vært i kontakt med ham tidligere, har intet uavklart og til sist- aldri hatt betalingsanmerkninger. Er dette lovlig?

Les mer

Prosenter av erstatningsbeløp

Publisert: 08.04.2015

Er det praksis å avtale provisionsavlønning med advokaten sin? At advokaten får betaling i form av en på forhåndsavtalt prosentdel av erstatningsbeløpet, eller et på forhånd avalt beløp - bare i tilfelle av at klienten får erstatning?

Les mer