Advokatetikk

Vil klage på motpartens advokat

Publisert: 22.11.2017

Jeg ble klaget inn for Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (HTU) av min utleier som ville bli kvitt meg som brysom leieboer. Hans advokat har i 2 omganger kommet med en rekke krenkende og nedlatende personanklager rettet mot meg som person i form av klage og prosesskriv. Disse anklagene har gjort meg kjempesyk i 3 mnd . Er dette et grunnlag til å rette en anklage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Er dette grunnlag for erstatning? Hvordan går jeg i så fall frem?

Les mer

Misfornøyd med advokat i odelssak

Publisert: 19.05.2017

En advokat har representert saksøker i en sak om odelsløsning. Etter at saken er avsluttet og eiendommen er overdratt, fortsetter vedkommende å involvere seg ved å legge til rette for at deler av eiendommen kan skilles ut og selges til en person som er i slekt med advokaten. Er dette brudd på god advokatskikk? Er det lovlig?

Les mer

Forsvare sin bror eller søster

Publisert: 01.10.2015

Hva sier god advokatskikk og loven om at en advokat forsvarer sin egen bror eller søster i Forliksrådet?

Les mer

Prosenter av erstatningsbeløp

Publisert: 08.04.2015

Er det praksis å avtale provisionsavlønning med advokaten sin? At advokaten får betaling i form av en på forhåndsavtalt prosentdel av erstatningsbeløpet, eller et på forhånd avalt beløp - bare i tilfelle av at klienten får erstatning?

Les mer