Advokat

Advokat krever for høyt salær

Publisert: 23.11.2020

Vi har hatt en advokat som har opptrådt nokså underlig for å si det mildt. Det ble ikke signert noen oppdragsavtale og han har krevd nokså mye mer penger for en sak han førte - som endte med braktap pga advokaten hadde støttet seg på et forvaltningsvedtak som han trodde retten måtte ta til følge. Det gjorde de selvsagt ikke. Men spørsmålet mitt er om manglende signert oppdragsavtale i det hele tatt er gyldig?

Les mer

Advokat med erfaring med tvangssalg

Publisert: 12.11.2020

Jeg trenger en advokat som har erfaring med mulig tvangssalg av eiendom.

Les mer

Hva kan en advokat gjøre i barnefordelingssak?

Publisert: 27.10.2020

Jeg lurer på om det er vanlig at advokat har jevnlige tlf samtaler med motpart sin advokat i en barnefordelingssak? Også lurer jeg på om det er forbudt for min advokat å sette meg inn som blindkopier i epost med motpart, da advokat sjeldent gjør dette, selv om jeg har bedt om det flere ganger. Jeg lurer og på om det er vanlig at advokater skriver ordrett hva klient sier, i mail til motpart? Jeg lurer og på om det er ok at en advokat sender motpart info som kan sette sin klient i fare?

Les mer

Timeliste fra advokat

Publisert: 14.10.2020

Finnes det krav/etiske retningslinjer på hvordan advokaten skal skrive en timeliste? Jeg har fått en selvlaget liste hvor det står "Samtale med klient og lest epost", uten en vedlagt telefonlogg, så hun kan jo ta hva hun vil. Er det OK å fakturere for 3 måneder om gangen - som hun også har gjort? Helt umulig å etter gå det.

Les mer

For høy regning fra advokat

Publisert: 15.09.2020
Emneord: ,

Brukte en advokat i Trondheim. Avtale har vært: 7000 kr. I tillegg har jeg sagt til ham at jeg kan bare betale når skatteoppgjøret mitt kommer. Så kom allerede faktura over 11 250 kr. Og den jeg skulle betale i dag. Jeg har ikke det penger ennå. Jeg skrev til ham og jeg ringte ham. Han svarte, han husker ikke, men når man har lite penger, så husker man bedre, svarte jeg ham. Han har en fullmakt for arv utbetaling. Han ble stille og jeg høre ingenting. Hva skal jeg gjøre nå?

Les mer

Fri rettshjelp til sak mot Statens innkrevingssentral

Publisert: 15.09.2020

En person lider av en alvorlig psykisk invalidiserende lidelse innenfor schizofrenspekteret. Han har en brutto inntekt pr. mnd på 20 637. Han har fått et avslag på ettergivelse av studielån, åpenbart bygd på en misforståelse av de faktiske forhold hos Statens innkrevingssentral, som imidlertid hevder at de ikke tar imot klager på vedtak (med mindre nye saksopplysninger). Kan han ha krav på hjelp fra advokat til å klage i saken?

Les mer

Offentlig forsvarer til tenåring

Publisert: 07.09.2020

Min sønn på 17 år har blitt stevnet i offentlig straffesak. På innkallelsen står det (med store bokstaver): ikke krav på offentlig forsvarer. Jeg trodde at alle mindreårige ville få gratis advokathjelp? Han har i en annen sak fått dette innvilget.

Les mer

Advokat til pasientskadesak

Publisert: 04.09.2020

Min kjære mamma gikk bort i sommer av kreft. Hun var registrert yrkesskadet fra 90-tallet og medlem i LO favør. Jeg betaler for hennes forsikringer, ulykke ++ p.d.d. Sakens kjerne er forsinket diagnostisering, veldig mangelfull oppfølging medisinsk og lege som nektet å registrere henne på Ekspertpanel-kreft for alvorlig syke. Dette grunnet bekymring rundt eget personvern ved bruk av elektronisk signering/bank-id. Kan vi få dekket advokat fra start i en kompleks sak som dette (NPE)?

Les mer

Egen advokat til barn

Publisert: 04.09.2020

Jeg lurer på om barn som vil ha hjelp fra advokat fra de er 15 først kan kontakte advokat og begynne en prosess fra de er fylt 15, eller om de kan forberede seg til en rettssak før fylte 15 som de kan aktualisere ved fylte 15?

Les mer

Fri rettshjelp til sak mot helsevesenet

Publisert: 14.08.2020

Jeg har en labrumruptur i hofta og får ikke hjelp i helsevesenet. Kan jeg få fri rettshjelp?

Les mer