Advokat

Hvordan søke fri rettshjelp

Publisert: 23.06.2017

Har et spørsmål om fri rettshjelp, hvordan søke og hvor lang tid tar det før man får svar.

Les mer

Misfornøyd med advokat i odelssak

Publisert: 19.05.2017

En advokat har representert saksøker i en sak om odelsløsning. Etter at saken er avsluttet og eiendommen er overdratt, fortsetter vedkommende å involvere seg ved å legge til rette for at deler av eiendommen kan skilles ut og selges til en person som er i slekt med advokaten. Er dette brudd på god advokatskikk? Er det lovlig?

Les mer

Beregne grunnlag for fri rettshjelp

Publisert: 09.05.2017

Tas feriepengene med i beregningen når man søker fri rettshjelp? Eller er det bare lønn den mnd som regnes med? Enn barnebidrag og barnetrygd, regnes det med?

Les mer

Advokathjelp til sak mot kommunen

Publisert: 09.05.2017

Jeg leier en kommunal bolig og leieforholdet er sagt opp av kommunen. Jeg har holdt tilbake husleie siden kommunen tillater hundehold hos naboene i de kommunale leilighetene, men ikke tillater det i forhold til meg. Jeg mener at kommunen her bedriver myndighetsmisbruk/trakassering siden jeg har hatt konflikt med kommunen. Jeg lurer på om jeg kan få advokathjelp i forhold til dette.

Les mer

Opplever trusler i borettslag

Publisert: 27.03.2017

Andelseier-styre i borettslag: Jeg opplever at det har blitt uholdbart for meg å bli boende i borettslaget der jeg har bodd i mange år, fordi vi i har fått et styre som har vært bøllete mot meg, og for få dager siden til og med utsatt meg for vold. Volden ble anmeldt til politiet. Jeg er bekymret for at de kommer til å henlegge saken. Men nye voldsepisoder kan skje. Vi bor nært hverandre og jeg er ikke trygg lenger. Kan jeg få gratis bistandsadvokat for å få saken til retten, kreve at de holder seg unna meg og kreve erstatning?

Les mer

Forelegg for doping i posten

Publisert: 27.03.2017

Det er en ukjent som sender dopingmiddel til meg fra utlandet. Jeg vet ikke hvem som har sendt det til meg i posten. Jeg har ikke bestilt det og har ikke kvittering på det.

Så fikk fra jeg forelegg på kr 5000 fra politiet.  Jeg vil ikke vedta forelegget, men jeg er redd for konsekvensene. Hva kan advokaten hjelpe meg med?

Les mer

Rett til fri rettshjelp?

Publisert: 20.03.2017

Jeg kjenner noen som har måttet flytte fra mannen sin. Han nekter å signere under flyttemeldingen for barna og det fordi han ikke vil betale noe barnebidrag. Barna ønsker ikke å være/bo hos han. Hun er for tiden uten jobb og nå nylig ble en av barna hennes alvorlig syk. Hun kan da ikke jobbe. Hun ser seg nødt til å gå til retten for å få krav på barnebidrag. Hva er rettighetene hennes i forhold til fri retthjelp?

Les mer

Trenger hjelp til skilsmisseoppgjør

Publisert: 27.02.2017

Oppsøkte en advokat angående skilsmissesakoppgjør. Tok kontakt i februar 2016 og enda har han ikke gjort noe med saken min. Er ikke kvalifisert for rettshjelp da jeg tjente over grensen.

Jeg har dårlig råd og tid dersom jeg skal skifte advokat for å starte på nytt da jeg brukte en del pengesum for ham. Ønsker råd og tips hva jeg skal gjøre. Det begynner å haste for min del og sliter økonomisk slik at skilsmisseoppgjør er den eneste muligheten jeg har for å kunne komme videre. 

Les mer

Advokat krever legejournal

Publisert: 09.11.2016

Jeg sendte et henvendelse til en advokatfirma angående et søksmål som jeg vil gå med mot min hjemkommune på grunn av mangelfull opplæring fra grunnskole. Jeg må søke fri rettshjelp siden jeg ikke har inntekt til å dekke utgifter, og fikk svar fra dem at jeg måtte legge fram "legejournal under vurdering" på at jeg har personskade for å få fri retthjelp! Stemmer dette at jeg må legge fram det?

Les mer

Mulighet for gratis advokatbistand?

Publisert: 30.08.2016

Er det mulig å få gratis advokathjelp i Stavanger? Jeg får AAP og har 180 000 kr i årlig inntekt. Jeg trenger hjelp i forbindelse med to sak. Jeg prøvde å søke om voldoffererstatning og fikk et avslag. Jeg ønsker å klage på dette. 

Les mer
1 2 3 6