Advokat

Tjener for mye for fri rettshjelp

Publisert: 22.12.2017

Jeg er ufør med 5 mindreårige barn og en eks som det siste året har nektet meg samvær. Barnevernet sier det er en sak under barneloven. Mor til barna våre vil aldri la meg se barna igjen - hevn mot meg. Min nåværende advokat sier at vi må ta dette til tingretten. Og det vil jeg gjøre! Problemet er at "barnetilleggene" jeg mottar som trekkes rett over til min x og barna - gjør at min "skattepliktige inntekt" som da blir 26 000 kr mnd er for høy til å få "fri rettshjelp". Hva gjør jeg da?

Les mer

Vil klage på motpartens advokat

Publisert: 22.11.2017

Jeg ble klaget inn for Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (HTU) av min utleier som ville bli kvitt meg som brysom leieboer. Hans advokat har i 2 omganger kommet med en rekke krenkende og nedlatende personanklager rettet mot meg som person i form av klage og prosesskriv. Disse anklagene har gjort meg kjempesyk i 3 mnd . Er dette et grunnlag til å rette en anklage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Er dette grunnlag for erstatning? Hvordan går jeg i så fall frem?

Les mer

Forsikring som dekker advokatutgifter i tvistesak

Publisert: 09.11.2017

Er det noen forsikring man kan tegne som dekker advokatutgifter i en tvistesak med arbeidsgiver?

Les mer

Klage på advokat

Publisert: 02.11.2017

Jeg ønsker erstatning fra min tidligere advokat i forbindelse med en sak hvor han representerte meg. Hvordan går jeg frem for å få erstatning for en tapt sak? Er forsikringsselskap hans den som vil dekke en eventuell erstatning? Jeg ønsker å klage han inn til disiplinærutvalget for grove brudd på god advokatskikk, samt feilinformasjon til både klient og retten. Han er direkte årsak til at det sivile søksmålet og anken deretter er blitt avvist og har forfalsket og manipulert dokumenter som ble brukt som bevis.

Les mer

Krav på fri rettshjelp i farskapssak

Publisert: 23.10.2017

Et avdød familiemedlem er sannsynligvis far til barn i utlandet. Barnemoren prøvde via ambassaden å få tatt blodprøve av barnefar, men barnefar nektet. Han mener han ikke opphold seg i landet på tidspunktet, da visum i hans pass viser at han kom 2 måneder senere. Svar fra Norske myndigheter er at "saken vil være vanskelig å vinne" og at han er en "etablert familiefar". Tvillingene er nå 50 år gammel og ønsker å få avklart farskapet. Mulige halvsøsken nekter å gi DNA. Har disse rett til fri rettshjelp?

Les mer

Advokat holder tilbake dokumenter

Publisert: 18.10.2017

Min advokat i Kongsberg har hatt et oppdrag for meg som nå er avsluttet (festeavgift hytte). Jeg ble fakturert 3000,- for oppdraget, noe som er OK. Betaling er lagt til forfall på forfallsdato. Sammen med faktura kom ikke originaldokumentene mine i retur. Trodde dette var en misforståelse, men advokaten nekter å gi meg papirene tilbake før pengene er på konto. Jeg har aldri vært i kontakt med ham tidligere, har intet uavklart og til sist- aldri hatt betalingsanmerkninger. Er dette lovlig?

Les mer

Samlivsbrudd der ektefelle er økonomisk avhengig av den andre

Publisert: 25.09.2017

My husband of 3 years wants to divorce. I am Spanish and I haven't worked in Norway since I came here. I have been economically dependant of him. Now I found myself with no means to support myself and no place to live. What are my rights? This is an emergency. Thanks for your help.

Les mer

Trenger ny advokat til boligklagesak

Publisert: 31.08.2017

Vi har kjøpt et hus som var fullt av rotter, det er nå sanert, men lukter fortsatt etter 3 år. Saken ble overført fra Help forsikring til en annen advokat, med lovnader om mye hjelp og at han skulle ta ut stevning. Og at saken ikke skulle koste oss annet enn det som Help dekker. Vi har purret på dette i over et halv år, og fått beskjed om at det snart skal skje. Vi trenger ny advokat .

Les mer

Advokatfirmaet som har testament er konkurs

Publisert: 24.08.2017

Min mann og jeg har ektepakt og testament som er tinglyst, vi har begge særkullsbarn. Har leid et advokatfirma som satte opp ektepakten, de skulle også lagre den, samt være ansvarlig for at arvinger fikk gjort opp boet riktig, om vi gikk bort. Nå har dette firmaet begjært seg konkurs og skal avvikles. Er usikker på hva jeg bør foreta meg angående dette. Bør jeg be om å få tilsendt de papirer de har liggende på oss? Hvordan finner jeg et nytt firma som kan passe på dette for oss?

Les mer

Klage på avslag på startlån

Publisert: 11.08.2017

Jeg har søkt startlån til kjøp av bolig i min kommunen. I tilfelle hvis jeg skulle få avslag er det mulig å klage? Finnes det noen advokat som kunne hjelpe? Hvordan kunne jeg finne advokater som jobber med slike saker?

Les mer
1 2 3 6