Advokat

Trenger ny advokat til boligklagesak

Publisert: 31.08.2017

Vi har kjøpt et hus som var fullt av rotter, det er nå sanert, men lukter fortsatt etter 3 år. Saken ble overført fra Help forsikring til en annen advokat, med lovnader om mye hjelp og at han skulle ta ut stevning. Og at saken ikke skulle koste oss annet enn det som Help dekker. Vi har purret på dette i over et halv år, og fått beskjed om at det snart skal skje. Vi trenger ny advokat .

Les mer

Advokatfirmaet som har testament er konkurs

Publisert: 24.08.2017

Min mann og jeg har ektepakt og testament som er tinglyst, vi har begge særkullsbarn. Har leid et advokatfirma som satte opp ektepakten, de skulle også lagre den, samt være ansvarlig for at arvinger fikk gjort opp boet riktig, om vi gikk bort. Nå har dette firmaet begjært seg konkurs og skal avvikles. Er usikker på hva jeg bør foreta meg angående dette. Bør jeg be om å få tilsendt de papirer de har liggende på oss? Hvordan finner jeg et nytt firma som kan passe på dette for oss?

Les mer

Klage på avslag på startlån

Publisert: 11.08.2017

Jeg har søkt startlån til kjøp av bolig i min kommunen. I tilfelle hvis jeg skulle få avslag er det mulig å klage? Finnes det noen advokat som kunne hjelpe? Hvordan kunne jeg finne advokater som jobber med slike saker?

Les mer

Hvordan søke fri rettshjelp

Publisert: 23.06.2017

Har et spørsmål om fri rettshjelp, hvordan søke og hvor lang tid tar det før man får svar.

Les mer

Misfornøyd med advokat i odelssak

Publisert: 19.05.2017

En advokat har representert saksøker i en sak om odelsløsning. Etter at saken er avsluttet og eiendommen er overdratt, fortsetter vedkommende å involvere seg ved å legge til rette for at deler av eiendommen kan skilles ut og selges til en person som er i slekt med advokaten. Er dette brudd på god advokatskikk? Er det lovlig?

Les mer

Beregne grunnlag for fri rettshjelp

Publisert: 09.05.2017

Tas feriepengene med i beregningen når man søker fri rettshjelp? Eller er det bare lønn den mnd som regnes med? Enn barnebidrag og barnetrygd, regnes det med?

Les mer

Advokathjelp til sak mot kommunen

Publisert: 09.05.2017

Jeg leier en kommunal bolig og leieforholdet er sagt opp av kommunen. Jeg har holdt tilbake husleie siden kommunen tillater hundehold hos naboene i de kommunale leilighetene, men ikke tillater det i forhold til meg. Jeg mener at kommunen her bedriver myndighetsmisbruk/trakassering siden jeg har hatt konflikt med kommunen. Jeg lurer på om jeg kan få advokathjelp i forhold til dette.

Les mer

Opplever trusler i borettslag

Publisert: 27.03.2017

Andelseier-styre i borettslag: Jeg opplever at det har blitt uholdbart for meg å bli boende i borettslaget der jeg har bodd i mange år, fordi vi i har fått et styre som har vært bøllete mot meg, og for få dager siden til og med utsatt meg for vold. Volden ble anmeldt til politiet. Jeg er bekymret for at de kommer til å henlegge saken. Men nye voldsepisoder kan skje. Vi bor nært hverandre og jeg er ikke trygg lenger. Kan jeg få gratis bistandsadvokat for å få saken til retten, kreve at de holder seg unna meg og kreve erstatning?

Les mer

Forelegg for doping i posten

Publisert: 27.03.2017

Det er en ukjent som sender dopingmiddel til meg fra utlandet. Jeg vet ikke hvem som har sendt det til meg i posten. Jeg har ikke bestilt det og har ikke kvittering på det.

Så fikk fra jeg forelegg på kr 5000 fra politiet.  Jeg vil ikke vedta forelegget, men jeg er redd for konsekvensene. Hva kan advokaten hjelpe meg med?

Les mer

Rett til fri rettshjelp?

Publisert: 20.03.2017

Jeg kjenner noen som har måttet flytte fra mannen sin. Han nekter å signere under flyttemeldingen for barna og det fordi han ikke vil betale noe barnebidrag. Barna ønsker ikke å være/bo hos han. Hun er for tiden uten jobb og nå nylig ble en av barna hennes alvorlig syk. Hun kan da ikke jobbe. Hun ser seg nødt til å gå til retten for å få krav på barnebidrag. Hva er rettighetene hennes i forhold til fri retthjelp?

Les mer
1 2 3 6