Advokat

For høy regning fra advokat

Publisert: 15.09.2020
Emneord: ,

Brukte en advokat i Trondheim. Avtale har vært: 7000 kr. I tillegg har jeg sagt til ham at jeg kan bare betale når skatteoppgjøret mitt kommer. Så kom allerede faktura over 11 250 kr. Og den jeg skulle betale i dag. Jeg har ikke det penger ennå. Jeg skrev til ham og jeg ringte ham. Han svarte, han husker ikke, men når man har lite penger, så husker man bedre, svarte jeg ham. Han har en fullmakt for arv utbetaling. Han ble stille og jeg høre ingenting. Hva skal jeg gjøre nå?

Les mer

Fri rettshjelp til sak mot Statens innkrevingssentral

Publisert: 15.09.2020

En person lider av en alvorlig psykisk invalidiserende lidelse innenfor schizofrenspekteret. Han har en brutto inntekt pr. mnd på 20 637. Han har fått et avslag på ettergivelse av studielån, åpenbart bygd på en misforståelse av de faktiske forhold hos Statens innkrevingssentral, som imidlertid hevder at de ikke tar imot klager på vedtak (med mindre nye saksopplysninger). Kan han ha krav på hjelp fra advokat til å klage i saken?

Les mer

Offentlig forsvarer til tenåring

Publisert: 07.09.2020

Min sønn på 17 år har blitt stevnet i offentlig straffesak. På innkallelsen står det (med store bokstaver): ikke krav på offentlig forsvarer. Jeg trodde at alle mindreårige ville få gratis advokathjelp? Han har i en annen sak fått dette innvilget.

Les mer

Advokat til pasientskadesak

Publisert: 04.09.2020

Min kjære mamma gikk bort i sommer av kreft. Hun var registrert yrkesskadet fra 90-tallet og medlem i LO favør. Jeg betaler for hennes forsikringer, ulykke ++ p.d.d. Sakens kjerne er forsinket diagnostisering, veldig mangelfull oppfølging medisinsk og lege som nektet å registrere henne på Ekspertpanel-kreft for alvorlig syke. Dette grunnet bekymring rundt eget personvern ved bruk av elektronisk signering/bank-id. Kan vi få dekket advokat fra start i en kompleks sak som dette (NPE)?

Les mer

Egen advokat til barn

Publisert: 04.09.2020

Jeg lurer på om barn som vil ha hjelp fra advokat fra de er 15 først kan kontakte advokat og begynne en prosess fra de er fylt 15, eller om de kan forberede seg til en rettssak før fylte 15 som de kan aktualisere ved fylte 15?

Les mer

Fri rettshjelp til sak mot helsevesenet

Publisert: 14.08.2020

Jeg har en labrumruptur i hofta og får ikke hjelp i helsevesenet. Kan jeg få fri rettshjelp?

Les mer

Dyr advokatverge

Publisert: 04.08.2020

Jeg er 47 år og bor på en langtidsavdeling ved Lillesand eldresenter. Jeg har blitt tilbudt av husets lege en advokatverge. Nå viser det seg at jeg hadde over 50 tusen kr i banken, og jeg må dekke noe over 60 tusen kr selv. Jeg har ikke fått noe informasjon om at dette ville koste meg noe. Er dette en lovlig praksis? Dette sliter på min psykiske helse. De trekker fra før såpass mye at jeg får kun lommepenger. Og er dette lovlig mht at jeg er sengeliggende pasient som er lam fra livet/ned

Les mer

Misfornøyd med rettshjelp gjennom boligforsikring

Publisert: 05.06.2020

Jeg har rettshjelp gjennom min boligforsikring og er ikke fornøyd med rettshjelpen jeg får. Hvordan vet jeg om vedkommende jeg får hjelp av er advokat?

Les mer

Trenger fri rettshjelp til samværssak

Publisert: 25.05.2020

Jeg trenger hjelp for å se barnet mitt igjen, men han bor med ekskona. Jeg er arbeidsledig og jeg trenger fri rettshjelp. Hvor eller hvordan kan jeg få hjelp?

Les mer

Fri rettshjelp til sak om samvær

Publisert: 25.05.2020

Jeg har et problem med en eks som nekter meg å ha samvær med min sønn. Jeg er innlagt ved et behandlingssenter. Jeg har rene prøver, hatt det en stund nå, men allikevel får jeg ikke lov å treffe han. Jeg trenger sårt hjelp til å få dette i orden, en avtale hun ikke kan rive i stykker som hun selv ønsker som hun har gjort tidligere. Jeg er i dag uføretrygd. Og lurer på om jeg har krav på fri rettshjelp?

Les mer
1 2 3 8