Adopsjon

Adopsjon av stebarn

Publisert: 08.03.2016

Min ektefelle fikk ett barn mens vi var separert. Vi har to felles barn som er eldre. Vi flyttet sammen igjen samtidig som han overtok daglig omsorg og foreldreansvar alene. Sønnen var da 15 måneder og jeg har fungert som mor for han siden.

Han er nå 10 år og spør om jeg ikke kan adoptere han. Han har hatt lite kontakt med mor, litt samvær. Mor har født fire barn og har ikke omsorg for noen av dem. Barnevernet har vært involvert i alle barna og tre bor i fosterhjem. Siste barn hun fikk ble hentet på sykehuset. Hva er mine muligheter?

Les mer

Adopsjon av stebarn

Publisert: 28.01.2016

Jeg har ett barn på 4 år som aldri har hatt noe med barnefaren å gjøre. Far har selv valgt å holde seg unna og har ikke en gang sett barnet. Jeg har nå samboer og vi har vært sammen siden barnet var 7 mnd. Barnet har automatisk sett på ham som far og han er hennes pappa som hun vet.

Min samboer vil nå gjerne få rettigheter for min datter. Men hvordan kan jeg gå frem for eventuelt å få biologisk far til å fraskrive seg barnet? Og er det mulig at min samboer kan få adoptere min datter ? Dette er noe vi begge ønsker veldig sterkt.

Les mer