Adopsjon

Adoptere niese som bor i utlandet

Publisert: 30.09.2019

Min samboer har en niese på 8 år som bor i utlandet. Hennes far har nedsatt arbeidsevne og mor er hjemmeværende, det er veldig få jobbmuligheter og nesten ikke mulig å få tak i medisiner der. Vi prøver å få henne til Norge da vi ikke har barn og har mulighet til å gi henne et bedre liv her. Vi tenkte at vi kunne adoptere henne, men ble egentlig frarådet dette da samboeren min er tanta hennes. Finnes det noen alternativ?

Les mer

Arverett etter biologisk mor?

Publisert: 02.09.2019

Jeg er adoptert her i Norge. Min biologiske mor døde i 2001, hun var da gift med en mann som ikke er min far. I 2017 sporet jeg opp min biologiske familie, det ble en relativt enkel og meget hyggelig jobb. Da vi var på familietreff i sommer ble det nevnt at mine halvsøskens far var begynt å skrante. Vi kom inn på dette med arv (jeg arvet for noen år siden etter mine adoptivforeldre). Det ble da nevnt at jeg muligens har krav på "morsarv" den dagen nevnte person faller fra. Kan dette stemme?

Les mer

Er det mulig å adoptere en myndig person?

Publisert: 01.04.2019

Er det mulig å adoptere en myndig person? Bakgrunnen her er et ønske fra personen selv om å bryte permanent med den ene av de biologiske foreldrene. Personen ønsker å bli adoptert av samboer til den andre forelderen.

Les mer

Arverett ved adopsjon

Publisert: 05.02.2019

Min bestemor hadde fire barn før hun giftet seg med (kaller han far) far. Far døde og hun sitter i uskiftet bo. Noen av barna er adoptert av far. Min pappa, som er adoptert, er død. Min mamma lever. Hvordan fordeles arven i slike tilfeller? Er det forskjell på adopterte barn og de som ikke er det? Og skal man også arve "farsarven"?

Les mer

Arv til bortadoptert barn

Publisert: 10.12.2018

Vi er flere søsken. En av oss har et sterkt psykisk utviklingshemmet barn som bor på institusjon i en annen kommune. Barnet som er over 18 år, er adoptert av en tante på morssiden. Vi ønsker at forelderen til dette barnet skal testamentere til søsknene eller nevøene/niesene sine for å unngå at pengene blir gitt til institusjonen eller kommunen dette barnet bor i. Hva er reglene for dette? Er dette mulig?

Les mer

Ønsker at niese skal flytte til Norge

Publisert: 29.10.2018

Er gift og har to små barn. Min kones søster i Vietnam har en datter. Vi ønsker, at denne jenta skal bo hos oss i Norge. Hva slags søknad trengs da? Kan vi ta over foreldreansvaret for jenta?

Les mer

Adopsjon fra Nigeria

Publisert: 15.10.2018

Jeg og min kone undersøker muligheten for å adoptere barn fra et familiemedlem i min kones opprinnelige hjemland, Nigeria. Min kone er født og oppvokst i Nigeria, men er nå norsk statsborger og vi har vært gift i snart 10 år. Spørsmålet er hvilke skritt som må tas for å gjennomføre en slik adopsjon? Hvilke regler gjelder for adopsjon fra familie?

Les mer

Søke om stebarnsadopsjon

Publisert: 07.08.2018

Har to barn på 12 og 8 år. De har ikke hatt kontakt med biologisk far siste 4 år pga stadige voldstrusler. Han har per dags dato besøksforbud. Barna ser på min samboer som pappa og kaller han pappa. Vi har bare bodd sammen i 1 år, men kjent hverandre lenger.

Er det mulig på det nåværende tidspunkt å søke stebarnsadopsjon? Har full støtte fra barnevernet i at det er barnas beste å ikke ha kontakt med biologisk far.

Les mer

Arv for bortadoptert barn

Publisert: 29.05.2018

Barnevernet har tatt vår datter. Vi har ikke samvær, kontakt, foreldreansvar eller inforett. De har også skiftet etternavn på henne. Hvordan stiller dette seg på det arvemessige planet?

Les mer

Vil fraskrive seg foreldreansvar til ufødt barn

Publisert: 15.05.2018

Har et spørsmål angående fraskriving av ansvar til et ufødt barn. Det er usikkert hvem som er faren, og moren har lyst til å beholde, men har bemerket at de to "fedrene" ikke trenger å ha noe med dette og gjøre. Er det mulig å skrive en avtale med moren, hvor "fedrene" ikke er involvert på noe som helts måte? En type adopsjon?

Les mer