Adopsjon

Er det mulig å adoptere en myndig person?

Publisert: 01.04.2019

Er det mulig å adoptere en myndig person? Bakgrunnen her er et ønske fra personen selv om å bryte permanent med den ene av de biologiske foreldrene. Personen ønsker å bli adoptert av samboer til den andre forelderen.

Les mer

Arverett ved adopsjon

Publisert: 05.02.2019

Min bestemor hadde fire barn før hun giftet seg med (kaller han far) far. Far døde og hun sitter i uskiftet bo. Noen av barna er adoptert av far. Min pappa, som er adoptert, er død. Min mamma lever. Hvordan fordeles arven i slike tilfeller? Er det forskjell på adopterte barn og de som ikke er det? Og skal man også arve "farsarven"?

Les mer

Arv til bortadoptert barn

Publisert: 10.12.2018

Vi er flere søsken. En av oss har et sterkt psykisk utviklingshemmet barn som bor på institusjon i en annen kommune. Barnet som er over 18 år, er adoptert av en tante på morssiden. Vi ønsker at forelderen til dette barnet skal testamentere til søsknene eller nevøene/niesene sine for å unngå at pengene blir gitt til institusjonen eller kommunen dette barnet bor i. Hva er reglene for dette? Er dette mulig?

Les mer

Ønsker at niese skal flytte til Norge

Publisert: 29.10.2018

Er gift og har to små barn. Min kones søster i Vietnam har en datter. Vi ønsker, at denne jenta skal bo hos oss i Norge. Hva slags søknad trengs da? Kan vi ta over foreldreansvaret for jenta?

Les mer

Adopsjon fra Nigeria

Publisert: 15.10.2018

Jeg og min kone undersøker muligheten for å adoptere barn fra et familiemedlem i min kones opprinnelige hjemland, Nigeria. Min kone er født og oppvokst i Nigeria, men er nå norsk statsborger og vi har vært gift i snart 10 år. Spørsmålet er hvilke skritt som må tas for å gjennomføre en slik adopsjon? Hvilke regler gjelder for adopsjon fra familie?

Les mer

Søke om stebarnsadopsjon

Publisert: 07.08.2018

Har to barn på 12 og 8 år. De har ikke hatt kontakt med biologisk far siste 4 år pga stadige voldstrusler. Han har per dags dato besøksforbud. Barna ser på min samboer som pappa og kaller han pappa. Vi har bare bodd sammen i 1 år, men kjent hverandre lenger.

Er det mulig på det nåværende tidspunkt å søke stebarnsadopsjon? Har full støtte fra barnevernet i at det er barnas beste å ikke ha kontakt med biologisk far.

Les mer

Arv for bortadoptert barn

Publisert: 29.05.2018

Barnevernet har tatt vår datter. Vi har ikke samvær, kontakt, foreldreansvar eller inforett. De har også skiftet etternavn på henne. Hvordan stiller dette seg på det arvemessige planet?

Les mer

Vil fraskrive seg foreldreansvar til ufødt barn

Publisert: 15.05.2018

Har et spørsmål angående fraskriving av ansvar til et ufødt barn. Det er usikkert hvem som er faren, og moren har lyst til å beholde, men har bemerket at de to "fedrene" ikke trenger å ha noe med dette og gjøre. Er det mulig å skrive en avtale med moren, hvor "fedrene" ikke er involvert på noe som helts måte? En type adopsjon?

Les mer

Adopsjon av stebarn

Publisert: 08.03.2016

Min ektefelle fikk ett barn mens vi var separert. Vi har to felles barn som er eldre. Vi flyttet sammen igjen samtidig som han overtok daglig omsorg og foreldreansvar alene. Sønnen var da 15 måneder og jeg har fungert som mor for han siden.

Han er nå 10 år og spør om jeg ikke kan adoptere han. Han har hatt lite kontakt med mor, litt samvær. Mor har født fire barn og har ikke omsorg for noen av dem. Barnevernet har vært involvert i alle barna og tre bor i fosterhjem. Siste barn hun fikk ble hentet på sykehuset. Hva er mine muligheter?

Les mer

Adopsjon av stebarn

Publisert: 28.01.2016

Jeg har ett barn på 4 år som aldri har hatt noe med barnefaren å gjøre. Far har selv valgt å holde seg unna og har ikke en gang sett barnet. Jeg har nå samboer og vi har vært sammen siden barnet var 7 mnd. Barnet har automatisk sett på ham som far og han er hennes pappa som hun vet.

Min samboer vil nå gjerne få rettigheter for min datter. Men hvordan kan jeg gå frem for eventuelt å få biologisk far til å fraskrive seg barnet? Og er det mulig at min samboer kan få adoptere min datter ? Dette er noe vi begge ønsker veldig sterkt.

Les mer