Tinglyst veirett

Vi har hatt adkomst over en kommunal vei i 100 år. Bruksretten har aldri vært tinglyst, men etablert som tilkomst i byggesaker. Grunnen adkomstveien ligger på ble for få år siden solgt til en annen for utvikling av boliger.

Nå har den nye eieren etablert et veilag, og krever 1.000 ,- pr år for å vedlikeholde veien. I veilaget har vi fire stemmer, mot 16 som er del i sameiet. Vi vil aldri få flertall for å ikke betale. Kommunen tinglyste veirett til oss før salget fant sted. Jeg mener å ha hørt at man ikke skal bli stilt dårligere etter en tinglysning enn hva en var tidligere. Stemmer dette?

Publisert 03.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett , Bruksrett

Svar:

Det er korrekt at deres veirett er den samme for den nye eieren slik dette var opp i mot kommunen.Samtidig har en grunneier, som kommunen tidligere, anledning til å fastsette avgift for nødvendig vedlikehold.

Om dere har aldri betalt dette tidligere, så må dere hevde at deres adkomstrett er inkludert vedlikehold fra grunneier, overfor den nye grunneieren. Men det er ikke sikkert dere kan bli hørt med dette.

Med vennlig hilsen

advokat Stig R. Østgaard

Relaterte spørsmål

Tinglyst bruksrett til vei

Publisert 28.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett , Nabokrangel , Bruksrett

Vi skal bygge garasje med leilighet over. Eiendommen vår har tinglyst bruksrett til vei som nabo eier samt rett til å koble oss på vann og kloakk. Nå nekter nabo oss å bruke veien pga økt belastning - kun for å være vanskelig. Det er kun 1-2 mål som blir brukt. I tinglyst skjøte står det at vår eiendom har rett til bruksrett, men det står ingenting om antall boenheter. Kommunens jurist støtter oss, men kan ikke avgjøre saken da det er snakk om privat vei.

Les mer

Fjerne bruksrett på hytta

Publisert 06.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Kjøp og salg , Bruksrett

Vi har tenkt og kjøpe hytte av en eier der eierens mor har bruksrett til hytta. Hvilke konsekvenser har det for oss som kjøper hytta, og hva må vi eventuelt passe på?

Les mer

Tinglyst veirett for adkomst til eiendom

Publisert 08.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett

Jeg har en nabo som må kjøre over min eiendom for å komme til sin. Dette er tinglyst som veirett for adkomst over min eiendom til naboens eiendom. Problemet er at denne veiretten brukes som parkeringsplass av nabo. Er dette lov? Har han rett til å ha flere biler parkert på min eiendom når det er tinglyst som veirett for adkomst til dens eiendom.

Les mer

Tvinge seg til veirett

Publisert 25.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett

Jeg og min samboer eier en tomt innerst i en blindvei. Denne blindveien er en privat vei. For at jeg og min samboer skal få lov til å søke om å bygge en enebolig der må vi ha tinglyst en veirett. I veien er det fra før 19 boenheter. Av disse 19 er det 18 som har signert avtalen (som kommunen har laget) som vil gi oss veirett. Den ene personen som ikke vil signere påstår at det ikke finnes ledige tomter i veien og at den veien som går forbi der hun bor er hennes for den har hun betalt ekstra for. Hvilke muligheter har vi for å "tvinge" oss til veirett?

Les mer

Tinglyst veirett

Publisert 21.08.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett

Jeg har en nabo som må kjøre over vår eiendom og en annen nabos eiendom. Både vi og naboen eier vår del av ekstisterende vei. Retten ble tinglyst av respektive foreldre i 1963. Naboen er død og fire arvinger ønsker å selge eiendommen til utbygger. Tomten er på ca. tre mål og det kan lett bygges fire boliger i tillegg til den ekstisterende. Blir en tinglyst veirett foreldet etter 30 år? Kan man gjøre noe for å oppheve veiretten.

Les mer

Redusert av adkomstrett

Publisert 21.10.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett , Nabokrangel

Vi har tinglyst skjøte på rett til bruk av vei og plikter til å betale en viss prosent av vedlikehold og kostnader på veien som tilhører nabo. I skjøte står det at vi har bruksrett på felles vei. Nå vil nabo oppføre en støttemur som vil stenge av vår innkjøring til huset. Har han rett til det?

Les mer

Tinglyst avtale om veirett

Publisert 15.08.2014 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett

Hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp til utfylling av en tilleggsavtale som skal knyttes til en tinglyst avtale knyttet til en veirett på en fritidseiendom?

Les mer

Veirett som ikke er tinglyst

Publisert 04.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Veirett

Jeg har ei hytte hvor eiendommen ble delt en gang på midten av nittitallet etter en dom i forliksrådet. Dommen sa at vi hadde veirett over tomta til naboen som vi hadde hatt felles tomt med. At forliksrådet dømte til vår fordel når det gjaldt veiretten er en torn i øyet på naboen, da hele saken kom opp fordi han ville dele tomta og bli kvitt oss for godt. Denne veiretten er ikke tinglyst.

Vi får ikke får lov til å utføre vedlikehold på veien av naboen. Naboen mener også at vi har misligholdt veiretten ved vår bruk av veien. Han krever også at vi skal dekke halvparten av kostnadene med veien, men vi vil ikke dette før naboen har ordnet opp med en bekk som vasker vekk veien hvert eneste år.

I mellomtiden så er ingenting blitt gjort på veien og den er nå snart ikke kjørbar lenger. Hvert år mottar vi flere brev fra naboen om dette med det samme oppgulpet, og dette nærmer seg nesten trakassering, og det er mange år siden vi sluttet å sende brev til ham eller svare på noen av hans, med mindre vi er helt nødt. Kan vi ved å gå til sak få tilbake den delen av eiendommen som veien ligger på, da det er vår hytte som opprinnelig var hovedbøle. Eventuelt, kunne dette vært et rimelig motkrav hvis han går til sak mot oss?

Les mer

Fradeling av en tomt

Publisert 30.08.2013 Emner: Bolig og hytte , Bruksrett , Tomtefeste

Min kones søster eier et feriested på Sørlandet. Min kone har nå drøftet med sin søster muligheten av å bygge et hus for sin familie på tomten, som er på flere mål. Søsteren er positiv til dette. De gamle bygningene er vernet og man ønsker minst mulig inngrep der. Derfor har vi blitt enige om at «vår» bolig skal inneholde et felles bad/wc, noe som vi mangler i dag. Hvordan vi bør sette opp en avtale som regulerer bruk/eierform for oss og våre barn? Min svigerinne (65) er ugift og barnløs. Vi har tre barn som sannsynligvis vil arve dette en gang.

Les mer

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet