Skjema for å endre foreldreansvar

Hvilket skjema må underskrives når far skal frasi seg foreldreansvaret i forbindelse med at stefar skal adoptere. Og hvor man kan finne dette skjemaet?

Publisert 24.01.2013 Emner: Barn og foreldre , Foreldreansvar

Svar:

Du finner skjema for å endre foreldreansvaret flere steder på nettet blant annet på folkeregisterets sider. Hva gjelder stebarnsadopsjon er dette en prosess som går gjennom BUFETAT.

Det er mange forutsetninger som skal være på plass, men dette vil dere få nærmere avklart ved å henvende dere dit. Det at biologisk far frasier seg foreldreansvaret er langt fra tilstrekkelig for at stefar skal få adoptere barnet.

Med vennlig hilsen

advokat Torgeir R. Pedersen

Relaterte spørsmål

Jeg ønsker foreldreansvaret alene

Publisert 14.01.2013 Emner: Barn og foreldre , Foreldreansvar

Jeg har ei datter på ett år og tre måneder. Jeg og hennes far er skilt. Far er tidligere dømt til fengsel pga. han knivstakk min bror under vår separasjonen. Han er voldelig og har store psykiske problemer. Han har også vært voldelig mot meg og sønnen fra tidligere ekteskap. Jeg har tidligere anmeldt ham for dette. 

Far har ikke sett dattera på halvannet år. Han sender henne gaver og penger av og til. Jeg får bidrag gjennom staten. Han har tidligere sagt nei til å signere på utstedelse av pass. Jeg vil gjerne ta fra ham foreldreretten. Er det mulig? Vil dette ta lang tid i retten? Trenger jeg mer å gå på for å kunne ta fra ham foreldreretten eventuelt samværsrett?

Les mer

Foreldreansvar

Publisert 29.08.2013 Emner: Barn og foreldre , Foreldreansvar

Den biologiske faren til min sønn fraskrev seg foreldreansvaret for to år siden. Hva skal til for at min nåværende mann kan få det sammen med meg? Det er han og jeg som har hatt den daglige omsorgen fra den dagen barnet ble født. Den biologiske faren har hele tiden hatt samvær med gutten en dag i uken og annenhver helg.

Les mer

Far ønsker å fraskrive seg foreldreansvaret

Publisert 14.01.2013 Emner: Barn og foreldre , Foreldreansvar

Det er nå tre år siden meg og faren til mine barn gikk fra hverandre. Jeg har foreldreansvaret alene. Vi har kommet frem at han vil fraskrive seg samværsretten. Hvordan går vi frem? Hvem skal vi kontakte og hvem kan hjelpe oss med at han fraskriver seg samværsretten sin? På forhånd takk for svar.

Les mer

Kan jeg flytte når jeg har foreldreansvaret?

Publisert 24.01.2013 Emner: Barn og foreldre , Foreldreansvar

Kan jeg flytte når jeg har fødselspermisjon? Barnet bor fast hos meg, jeg har foreldreansvaret alene. far er ukjent. Kan jeg melde flytting, samt ha en c/o adresse en annen plass? Hva skjer dersom det blir stadfestet en far etter at jeg har meldt flytting?

Les mer

Kan jeg søke om å få foreldreansvaret alene?

Publisert 21.01.2013 Emner: Barn og foreldre , Foreldreansvar

Kan jeg søke om å få foreldreansvaret alene? Far til barnet soner en dom på 12 år?

Les mer

Fornyelse av pass ved delt foreldreansvar

Publisert 15.03.2013 Emner: Barn og foreldre , Foreldreansvar

Hva gjør jeg når far ikke tar ansvar for sin ni år gamle sønn. Vi flyttet fra hverandre for seks år siden. De treffes til tider annenhver helg. Han har aldri tatt han med på ferie, bortsett fra toppen fire korte turer til en annen by for å besøke hans families. Reisene har jeg måtte organisere og betale. Har ikke anelse på hvor mange ganger han har laget avtaler med gutten, for ikke dukke opp eller gi beskjed. Og hvor mye energi jeg bruker på å trøste, og få han roet ned igjen.

Han bidrar heller ikke økonomisk. Min sønn har diagnosene Aspergers og ADHD. Dette mener faren er bare tull, og at jeg lager problemer, bare for å gjøre det. Nå er tiden inne for å fornye passet hans. Hva kan jeg gjøre om faren er helt fraværende? Får ikke han det fornyet uten signaturen til faren? Har planlagt en uke i syden, om ikke alt for lang tid.

Les mer

Fraskrive seg foreldreansvar

Publisert 26.09.2013 Emner: Barn og foreldre , Foreldreansvar

Far ønsker å fraskrive seg foreldreansvaret. Hvilket skjema skal brukes da? 

Les mer

Kan jeg få foreldreansvaret alene?

Publisert 12.11.2014 Emner: Barn og foreldre , Foreldreansvar

Jeg har et barn på fire år. Jeg er ikke sammen med far til barnet. Barnet har alltid bodd fast hos meg. Barnet har vært hos far annenhver helg siden barnet var nesten to år. Far fikk ikke ha barnet i tiden før på grunn av hans ustabile psykiske tilstand og handlinger. Han har tidligere blitt anmeldt for å ha trakassert meg, og han ble også straffet med bot og besøksforbud i fire måneder. Nå har han blitt dømt for å ha voldtatt en jente på 13 år og skal sitte i fengsel i tre år. Jeg ønsker full foreldrett. Har jeg grunnlag nok til det? Og hvordan går jeg frem?

Les mer

Automatisk felles foreldreansvar

Publisert 02.03.2015 Emner: Barn og foreldre , Foreldreansvar

Min datter er født i 2005. Barnet far og jeg var registerte samboere da hun ble født. Jeg minnes å ha skrevet under på et papir på sykehuset om at han er far til barnet. Jeg kom rett fra keisersnitt og var helt i tåka, så jeg husker ikke hva skjemaet het. Uansett så har han erkjent farskapet. Vi bodde samme i åtte år og har nå vært fra hverandre i ett år. Har vi da automatisk felles foreldreansvar, eller har jeg foreldreansvaret alene?

Les mer

Treff i Finn advokat

Totalt 1008 advokater innen Barn og foreldre.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet