Hvilke rettigheter har jeg som far?

Jeg har en datter med ei som er en del år eldre, men vi har aldri hatt noe forhold. Ungen er et halvt år gammel og bor hos sin mor. Jeg registrerte meg nylig som pappa, og min datter er blitt registrert med både mitt og morens etternavn. Hva slags rettigheter har jeg da som pappa?

Publisert 31.07.2012 Emner: Barn og foreldre , Fars rettigheter , Samværsavtale , Foreldreansvar

Svar:

I utgangspunktet er foreldre likestillt i forhold til rettigheter knyttet til felles barn. Når foreldre ikke bor sammen må man avklare hvem som skal ha bostedsansvaret og hvordan samværsordningen skal være med den andre av foreldrene.

Dersom det blir slik at barnet skal bo fast hos mor, har både du og barnet krav på at det fastsettes en samværsordning som er til det beste for datteren deres. Dette er den viktigste " rettigheten " ved det å være forelder.'Dernest vil du ha krav på opplysninger om datteren din ikke bare fra mor men også fra barnehage, skole, helsestasjon m.v.

Er det slik at dere har felles foreldreansvar skal du også innvolveres i beslutninger som knytter seg til behandling, valg av trossamfunn, type skole m.v. Mor kan heller ikke flytte utenlands med barnet uten ditt samtykke. Hun skal også varsle deg dersom hun flytter innenfor landets grenser. Dette var i korte trekk de viktigste siden ved det å være forelder for et barn der foreldrene bor hver for seg. Lykke til!

Med vennlig hilsen

advokat Torgeir R. Pedersen

Relaterte spørsmål

Fars rettigheter ved flytting og samvær

Publisert 01.12.2014 Emner: Barn og foreldre , Fars rettigheter , Samværsavtale , Barns bosted og samvær

Jeg lurer på fars rettigheter ved flytting og samvær. De har delt foreldrerett, men fordelingen er 65/35 i mors favør, og barna er i skolepliktig alder. Det foreligger en avtale med forslag fra mors side, om at etter ett år skal fordelingen være 50/50. Mor har imidlertid nå bestemt seg for å flytte, noe som medfører at de må bytte skole, og at at nåværende samvær ikke lar seg gjennomføre. Hvilke rettigheter har far? Kan mor bare flytte med barna selv om de må bytte skole? Far er ikke enig i dette.

Les mer

Ansvaret for henting og bringing av barnet

Publisert 23.11.2015 Emner: Barn og foreldre , Fars rettigheter , Samværsavtale , Barns bosted og samvær

Far har barnet ca hver tredje helg 12 mil fra barnets bosted. Han ønsker at mor skal bringe den ene veien. Jeg oppfatter at det er samværsberettiget som må ta ansvar for hente/bringe hvis man ikke blir enige, men at bostedsforelder kan bli pålagt å ta barnet til andre transportmidler (flyplass o.l). Finnes det dommer der bostedsforelder har måttet ta halve reisestrekning ved kortere reiser? Og har det noe å si at faren flyttet? Vi har aldri bodd sammen, men i bodde i samme by første året.

Les mer om henting og bringing av barn

Hvilken samværsordning skal vi ha?

Publisert 05.09.2014 Emner: Barn og foreldre , Samværsavtale , Foreldreansvar , Barns bosted og samvær

Jeg flyttet til Norge fra Danmark i fjor, og jeg ønsker nå å flytte tilbake til Danmark igjen. Mine to tvillinggutter på seks år har bodd her i Oslo med deres mor siden de var to år. Jeg og moren er skilt og har felles foreldrerett. Vi har en norsk samværsavtale fra tiden jeg bodde i Danmark. Når jeg flytter tilbage til Danmark igjen, kan vi da gjenopta den samme avtalen igjen? Jeg frykter at moren ikke vil følge den avtalen, og jeg har ikke råd og energi til å nok en lang og dyr saksbehandling i retten med advokater. Hva gjør jeg?

Les mer

Kan mor nekte meg delt bosted?

Publisert 17.06.2014 Emner: Barn og foreldre , Fars rettigheter , Delt foreldrerett , Samværsavtale , Barns bosted og samvær

Jeg har en datter på to år. Jeg har henne en dag i uken, og anhver helg. Jeg ønsker å ha henne mye mer, men mor nekter. Avtalen med mor er at når hun fyller tre år, så skal vi ha henne 50% hver. Dete har hun imidlertid begynt å angre på. Hvilke rettigheter har jeg da når ungen vår fyller tre år? Mor har vel ingen grunn til å nekte meg samvær, da jeg har fast inntekt å bor i mitt eget hus?

Les mer

Fars rettigheter

Publisert 21.08.2013 Emner: Barn og foreldre , Fars rettigheter , Foreldreansvar

Jeg venter barn i september og lurer på farens rettigheter. Vi har ikke delt omsorg, så jeg blir aleneforsørger. Det var ingen planlagt graviditet, men jeg bestemte meg for å beholde barnet. Faren har ikke brydd seg en døyt under hele svangerskapet, men forlanger å være med på alle beslutninger. Kan jeg bestemme navnet uten hans samtykke siden vi ikke er sammen?

Les mer

Far krever mer samvær

Publisert 26.10.2011 Emner: Barn og foreldre , Fars rettigheter , Foreldreansvar , Samværsrett

Jeg er en alenemor som bor i Aust-Agder. Sønnen min blir 3 år i desember. Barnefaren bor i Hordaland, og vi har aldri bodd sammen. Jeg har det fulle foreldreansvar. Barnefaren har hatt gjevn kontakt med barnet siden fødsel, det siste året har det vært 1 helg i mnd. Barnefaren vil nå kreve å ha han 1 uke i mnd. Kan han kreve dette?

Les mer

Frata far foreldreansvaret

Publisert 14.05.2012 Emner: Barn og foreldre , Fars rettigheter , Foreldreansvar

Jeg har en sønn på 11 år som for tiden kun har sporadisk kontakt med far. Han sender godnatt-sms til far innimellom, og får svar noen ganger. Sender ikke sønnen min sms først, får han heller ikke noe fra far. Far spør aldri om sønnen vil komme på besøk, eller tar kontakt på annen måte. Sønnen min er hos far når han selv vil, noe som er svært sjeldent. Han har nå vært der for andre gang siden nyttår.

Når han er hos far kommer han utslitt hjem hver gang. Idag kom han hjem blek og med hodepine. Han fortalte meg at natt til lørdag la han seg kl 02:15, og natt til idag kl 03:00, og han sover ikke noe lenger om morgenen, maks til ca kl 09:00. Han har en funksjonshemning som gjør at han trenger litt mer hvile enn andre på hans alder, så han blir rett og slett syk av dette.

Vi har en rettskjennelse ang samvær, fra 10/3-09, som aldri har blitt fulgt fra fars side. Sommeren 2010 dukket ikke far opp for å hente sønnen til sommerferiesamvær. Han hadde blitt syk, og det tok litt over 1 år før vi hørte noe fra han. Jeg er nå ikke interessert i at han skal ha foreldreansvar sammen med meg, da jeg overhodet ikke vil at min sønn automatisk skal overlates til han om jeg skulle bli borte. Er det noen mulighet for at jeg kan få ansvaret alene?

Les mer

Kreve foreldreansvaret tilbake

Publisert 03.07.2013 Emner: Barn og foreldre , Flytte til utlandet med barn , Fars rettigheter , Foreldreansvar

En far som har frivillig sagt fra all foreldreansvar. Hva kan han gjøre når han ikke vil at datteren skal bo i utlandet med mor (som har giftet seg på ny med en voldelig mann)? Kan han få tilbake foreldreansvar på en kjapp måte? Eller tar dette lang tid?

Saken er at moren har giftet seg på nytt med en utenlandsk mann og skal flytte ned til han om noen få måneder. Moren har to barn med to forskjellige fedre. Det eldste barnet er 15 år (denne faren har delt ansvar med mor) og den yngste er 9 år (far har sagt fra seg foreldrerett). Den utenlandske mannen har kommet med drapstrusler både mot mor og et annet familiemedlem, men mor vil likevel fortsette ekteskapet og flytte til han. Begge ferdrene frykter for døtrene sine, og aner ikke hva de kan gjøre ettersom den eldste selv kan velge hvem hun vil bo hos, og faren til den yngste ikke har foreldreansvar.

Les mer

Foreldreansvar

Publisert 21.08.2013 Emner: Barn og foreldre , Fars rettigheter , Foreldreansvar , Foreldres rettigheter og plikter

Jeg er gravid med en som ikke vil ha noe med meg eller barnet å gjøre. Dette er noe jeg respekterer, men jeg tenker på hvilke rettigheter han har hvis han skulle ombestemme seg i fremtiden. Hva kan han gjøre krav på?

Les mer

Treff i Finn advokat

Totalt 1011 advokater innen Barn og foreldre.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Trude Hafslund
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet