Risikotest

Viktig å vite om tjenesten

Risikotest

Test ditt juridiske risikonivå

Advokatforeningen ønsker å bidra til økt oppmerksomhet rundt juridiske spørsmål og juridisk risiko. Tjenesten RisikoTesten er et bidrag til å bevisstgjøre privatpersoner om deres juridiske risiko og fortelle hva advokater kan hjelpe til med.

Risikoen det gjøres oppmerksom på er noe du kan velge å gjøre noe med eller velge leve med videre. RisikoTesten gjør kun oppmerksom på forhold som kan være av interesse for deg å tenke over.

Mange lever med større juridisk risiko enn de er klar over. Denne risikoen er det ofte ganske enkelt å sikre seg mot. På denne siden kan du teste din juridiske rissiko.

Hvis dine svar på spørsmålene i testen betyr at du  kan løpe en juridisk risiko, får du opp risikomeldinger markert med rødt eller gult flagg. Når du er ferdig med spørsmålene, kan du lagre eller skrive ut de risikomeldingene du har fått underveis.

Obs: Risikotesten er et verktøy du kan bruke for å finne ut mer om hvilken juridisk risiko du har. Det inkluderer ikke spesialtilfeller, og erstatter ikke behovet for juridisk rådgivning. Testen gir heller ikke konkrete råd om hvordan du bør håndtere din risiko.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet