Vanskelig å få arbeidstillatelse i Norge

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Oppholdstillatelse , Arbeidstillatelse

Statsborgere fra land utenfor EU har til dels store problemer med å få arbeidstillatelse i Norge. Utenlandske studenter kan ha større problemer enn ventet med å få jobb i Norge etter studiene. For statsborgere fra EU-land er arbeidstillatelse i Norge en relativt enkel sak.

Innhold

  1. Må ha jobb på hånden for å få arbeidstillatelse
  2. Ervervstillatelse for å starte ny virksomhet

Statsborgere fra EØS-land får automatisk oppholdstillatelse med adgang til å ta arbeid i Norge i tre måneder. Hvis de søker jobb i Norge, utvides tillatelsen til seks måneder. Fra den dagen de får en jobb, får de etter søknad samtidig oppholdstillatelse med adgang til å ta arbeid i fem år.

Reglene er strengere for statsborgere fra de nye, østeuropeiske EU-medlemslandene.

Statsborgere fra disse landene kan ikke begynne å arbeide før de har fått tillatelse, og denne tillatelsen gis først for maksimalt ett år. Det er et krav at de skal ha arbeidsvilkår som tilsvarer det vanlige for yrket i Norge. Etter et år kan de få en vanlig EØS-oppholdstillatelse for fem år. De nærmeste familiemedlemmene får også lett tillatelse, selv om de ikke selv er EØS-borgere.

Må ha jobb på hånden for å få arbeidstillatelse

For statsborgere fra land utenfor EU er det atskillig vanskeligere å få arbeidstillatelse.

Borgere fra en del land kan reise visumfritt til Norge for å lete etter arbeid. Borgere av visumpliktige land kan på bestemte vilkår få et spesielt jobbsøkervisum. De kan i utgangspunktet ikke begynne å arbeide før søknad er ferdig behandlet og innvilget, men på visse vilkår kan de levere inn søknad om arbeidstillatelse mens de oppholder seg i Norge. For søkere som kan fremme søknad fra Norge har politiet mulighet til, etter anmodning fra søker, å gi en foreløpig arbeidstillatelse hvis de mener at søkeren kan søke fra Norge og det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget.

For å få arbeidstillatelse må søkere kunne dokumentere at de har tilstrekkelig kompetanse til å bli godkjent som "spesialist". Det stilles strenge krav til arbeidskontrakten. Om alle vilkår er oppfylt, kan det bli innvilget en såkalt spesialistarbeidstillatelse.

I tillegg blir det på strenge vilkår gitt egne arbeidstillatelser for blant annet idrettsutøvere på høyt nivå og for kunstnere.

Kravet om å ha en jobb på hånden for å få arbeidstillatelse skaper problemer for en del studenter fra land utenfor EU. Etter endt utdannelse i Norge, kreves det at de har en jobb på hånden samt at en spesialistkompetanse som er nødvendig for arbeidet de skal gjøre godkjennes av utlendingsmyndighetene.

Ervervstillatelse for å starte ny virksomhet

Et alternativ til arbeidstillatelse er å søke om en ervervstillatelse for å starte ny virksomhet i Norge. For å få en ervervstillatelse må søkeren legge frem forretningsplan, budsjett og informasjon om finansiering i etableringsfasen, med mer.

Reglene er såpass kompliserte at mange vil ha behov for advokathjelp. Advokater med erfaring på området kan gi råd om hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent søknader om ervervstillatelse.

Relaterte artikler

Mistet bedriften da ekteskapet sprakk

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Arbeidstillatelse

Omar fikk midlertidig beskyttelse i Norge og startet et firma. Firmaet gikk godt, men ekteskapet sprakk. Da han ble skilt, mistet Omar arbeidstillatelsen. Han fikk heller ikke ervervstillatelse, fordi slike tillatelser bare gjelder ny virksomhet.

Les mer om ekteskap og arbeidstillatelse

Familiegjenforening er komplisert

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Familiegjenforening , Oppholdstillatelse , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Utenlandske statsborgere som har barn fra før og gifter seg med en nordmann, må søke om familiegjenforening for å få med barna til Norge. Reglene for denne type gjenforening er også kompliserte og kan skape uventede problemer.

Les mer om regler for familiegjenforening

Kompliserte regler for familiegjenforening

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Innvandring , Familiegjenforening , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Hvis du skal søke familiegjenforening eller gifte deg med en utenlandsk statsborger, bør du kontakte advokat før du sender søknad til myndighetene. Regelverket for innvandring er komplisert, og fallgruvene er mange.

Les mer om regler for familiegjenforening

Ikke alle ekteskap inngått i utlandet er gyldig

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Proformaekteskap , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Ekteskap inngått i utlandet er ikke alltid gyldige i Norge. Før du gifter deg med en utenlandsk statsborger i hans eller hennes hjemland, bør du sjekke om norske myndigheter vil godkjenne ekteskapet.

Les mer om ekteskap i utlandet

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet