Flere boligsalg havner i retten

Flere boligsalg havner i retten

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Eierskifteforsikring , Kjøp og salg , Forsikringer

Når det oppstår tvister om boligsalg, er det ofte lav terskel for å gå til rettssak. Advokatene opplever at flere tvister om boligkjøp havner i retten i dag enn tidligere. For mange kjøpere er selgers forsikringsselskap en krevende motpart.

Innhold

  1. Boligsalg - forsikringsselskap som motpart
  2. Kjøper dekkes av hjemforsikringen ved boligsalg

Boligselgeres lovbestemte ansvar for feil og mangler ved boligen har bidratt til at stadig flere boligselgere kjøper en eierskifteforsikring. Hvis de skulle bli saksøkt av misfornøyde boligkjøpere, dekker forsikringsselskapet erstatningsbeløpet og hovedtyngden av advokatomkostningene.

Vilkåret i de aller fleste eierskifteforsikringer er at selgeren har oppfylt sin opplysningsplikt. Hvis selgeren har tilbakeholdt opplysninger om feil og mangler eller gitt uriktig informasjon, gjelder eierskifteforsikringen som regel ikke. Kjøperen får i de aller fleste tilfeller likevel den erstatningen han eller hun har krav på, fordi avhendingsloven gir kjøper rett til erstatning.

Boligsalg - forsikringsselskap som motpart

Når det har oppstått feil eller mangler som dekkes av forsikringen, overtar forsikringsselskapet i praksis selgerens ansvar. Kjøperen må dermed forholde seg til et forsikringsselskap med en faglig tung organisasjon og betydelige økonomiske ressurser. En vanlig boligkjøper har som regel lite å stille opp med mot forsikringsselskapenes apparat. Boligkjøpere som møter selgers forsikringsselskap anbefales å søke hjelp fra advokat, i første omgang for å få vurdert sitt eget krav.

Advokater som har representert boligkjøpere i saker der selgers forsikringsselskap er motpart, har erfart at forsikringsselskapet noen ganger først innrømmer ansvar på selgers vegne etter lange perioder med korrespondanse. Sett fra kjøperens side kan det likevel være en fordel å forholde seg til et forsikringsselskap. Dette gjelder særlig i situasjoner der selger ikke har midler til å betale erstatning eller utbedring.

Kjøper dekkes av hjemforsikringen ved boligsalg

De fleste boligkjøpere har en rettshjelpsforsikring inkludert i sin vanlige innbo- eller villaeierforsikring.

Hvis du kontakter advokat for å få hjelp i forbindelse med et boligkjøp, har advokaten plikt til å undersøke om du har forsikringer som dekker deler av saksomkostningene.

Vær klar over at de fleste forsikringsselskaper ikke dekker motpartens saksomkostninger hvis du taper en rettssak og blir dømt til å betale disse omkostningene.
Les mer om rettshjelpsforsikringer i artikkelen Dine forsikringer.

Relaterte artikler

Flere boligsalg havner i retten

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Eierskifteforsikring , Kjøp og salg

Når det oppstår tvister om boligsalg, kan det ofte være lav terskel for å gå til rettssak. Advokatene opplever at stadig flere tvister havner i retten. For mange kjøpere er selgers forsikringsselskap en krevende motpart.

Les mer om tvister ved boligsalg

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

Oppdatert 04.03.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Heve boligkjøp , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Reklamasjon , Klagefrist , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Forsikringer , Meldefrist , Forsikringskrav , Erstatning

Hvis du oppdager feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, må du ta mangelen opp med selgeren innen rimelig tid. Mange forbrukere taper sine rettigheter fordi de klager for sent, og advokatenes råd er å klage så snart du oppdager problemet.

Les mer om klagefrist på varekjøp

Kan forsikringsselskapet redusere erstatningen?

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Forsikringer , Forsikringsoppgjør , Erstatning , Skadeoppgjør

Nyere rettspraksis viser at det skal mye til før forsikringsselskapet kan redusere eller avslå erstatning fordi forsikringstakeren har vært uaktsom. Det er flere grader av uaktsomhet, og vurderingen vil som regel være basert på skjønn.

Les mer om reduksjon av erstatning

Gratis behandling i Finansklagenemnda

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Forsikringer , Forsikringsoppgjør , Meldefrist

Hvis du mener det er gjort en feil, eller er misfornøyd med forsikringsoppgjøret, kan du klage til Finansklagenemnda. Behandlingen i nemnda er gratis. Avgjørelsene er ikke bindene for partene, men erfaringen viser at de fleste slår seg til ro med nemndas beslutninger.

Les mer om klage på forsikringsoppgjør

Høy risiko ved manglende opplysninger ved boligsalg

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Megler og takstmanns ansvar

Boligselgere risikerer omfattende krav om prisavslag eller erstatning hvis de ikke gir kjøperen full informasjon om alle forhold ved boligen. Selgere som holder tilbake informasjon eller gir uriktig informasjon, løper en ekstra stor risiko.

Les mer om opplysningsplikt ved boligsalg

Fallgruver ved kjøp av eiendom i utlandet

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp og salg , Kjøpe eiendom i utlandet , Skatteplikt i utlandet

Uklare og kompliserte regler, et villnis av dokumenter, fare for skattesmell og forskjeller i arveregler er bare noen av utfordringene ved kjøp av eiendom i utlandet. Advokatene anbefaler grundige undersøkelser og mener at profesjonell hjelp er en god investering.

Les mer om kjøp av eiendom i utlandet

Treff i Finn advokat

Totalt 1536 advokater innen Bolig og hytte.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet