Sikre arv til barn, ektefelle eller samboer

Sikre arv til barn, ektefelle eller samboer

Oppdatert 18.02.2015 Emner: Arv , Uskifte , Særeie

Et av de store problemene ved arv er å sikre både barn fra første ekteskap og en ny ektefelle eller samboer. Å sørge for enten barna eller ny mann eller kone er enkelt rent juridisk, men kan reise vanskelige problemstillinger knyttet til rettferdighet.

Innhold

  1. Når skal arv fordeles?
  2. Slik sikrer du arv til ektefellen
  3. Slik sikrer du arv til barna

En av hovedreglene i arveloven er at en enke eller enkemann har rett til å sitte i uskifte. Det betyr i praksis at arv ikke fordeles før den siste ektefellen dør, eller eventuelt gifter seg igjen. Men hvis den ektefellen som dør har barn fra tidligere forhold, gjelder ikke hovedregelen om uskifte. Da kan en enke eller enkemann bare sitte i uskifte hvis ektefellens barn fra tidligere forhold aksepterer det.

Når skal arv fordeles?

Barn fra tidligere forhold har ingen forpliktelse til å gå med på at mors eller fars nye ektefelle sitter i uskifte. Det kan være mange grunner til å kreve at arven fordeles med en gang mor eller far dør.   Det kan også være gode grunner til å sikre en ny ektefelle eller samboer, for eksempel for å unngå at hun eller han må flytte fra felles bolig, fordi barn fra tidligere forhold skal ha sin del av mors- eller farsarven.   Å sikre en av partene er ikke vanskelig, men advokatene erfarer at det er utfordrende å sikre både barn fra tidligere forhold og ny ektefelle.

Slik sikrer du arv til ektefellen

Den som først og fremst vil sikre sin nye ektefelle, kan overføre bolig, eventuell hytte og andre verdier til ektefellen. I praksis betyr dette at man registrerer (tinglyser) bolig og andre verdier som den nye ektefellens særeie mens man selv fortsatt er i live. Da sikrer man sin nye mann eller kone. Barn fra tidligere forhold får ingenting av den nye ektefellens særeie.  

Hvis man for eksempel har registrert alt man har av verdier som den nye ektefellens særeie, får barna ingen arv i det hele tatt. Denne metoden kan skape problemer ved skilsmisse, men en advokat vil ha råd om hvordan disse problemene kan håndteres.

Les mer om konsekvensene ved skjevdeling

Slik sikrer du arv til barna

Den som først og fremst vil sikre barn fra tidligere forhold, kan oppnå dette ved å beholde bolig, eventuell hytte og andre verdier som sitt eget særeie. Da sikrer man barna mest mulig; de får ¾ på deling.

Arveloven har to bestemmelser om hva gjenlevende ektefelle har rett til å få i arv. En ektefelle har rett til en fjerdedel av boet dersom den som dør har livsarvinger. Ektefellen skal likevel ha minimum fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette betyr at ektefellen kan ha rett til mer enn en fjerdedel av boet. Ektefellen skal altså ha fire ganger folketrygdens grunnbeløp, selv om det utgjør mer enn en fjerdedel av boet. Dette forutsetter at det er midler i boet etter at all gjeld er gjort opp. Kreditorene går foran arvingene.

En samboer har rett til arv tilsvarende 4 ganger folketrygdens grunnbeløp hvis samboerene har felles barn. Denne retten til arv kan fratas samboer ved testament som han eller hun har fått kunnskap om før dødsfallet.

Du finner advokater med kompetanse arv og uskifte på "Finn advokat"

Relaterte artikler

Kampen om hytta

Oppdatert 24.02.2015 Emner: Arv , Forskudd på arv , Bruksrett , Uskifte , Særeie , Skilsmissesæreie , Tinglyse

Even og Petter Jensen mistet alle rettigheter til familiehytta på fjellet, fordi de uten å stille betingelser aksepterte at arven etter faren ikke ble gjort opp da han døde. Uten å kunne gjøre noe må de se på at farens nye kone, Sissel, selger hytta der de har feriert fra de var små. Tapet av hytta kunne vært unngått.

Les mer om arv, uskifte og særeie

Arveloven gir ingen oppskrift i arveoppgjør

Oppdatert 24.02.2015 Emner: Arv , Uskifte , Arveoppgjør , Særeie , Felleseie , Skilsmissesæreie

Arveloven gir ingen klar oppskrift for den som vil tilgodese både barn fra tidligere ekteskap og til ny ektefelle eller samboer. Men arveloven og ekteskapsloven gir endel verktøy man kan bruke. I tillegg spiller valg av forsikringer en rolle.

Les mer om arveoppgjør

Skjevdeling har store konsekvenser i arveoppgjør

Oppdatert 18.02.2015 Emner: Arv , Arveoppgjør , Skilsmisse , Særeie , Felleseie , Skilsmissesæreie , Skjevdeling

Den som vil sikre sin nye ektefelle mest mulig arv, løper en risiko ved skilsmisse. Denne risikoen kan håndteres ved å avtale såkalt skilsmissesæreie. Velger du samtidig å skjevdele verdiene du hadde med inn i ekteskapet, har dette store konsekvenser for hvordan arven fordeles mellom den nye ektefellen og dine barn fra tidligere forhold.

Les mer om skjevdeling og arveoppgjør

Skilsmisse skaper problemer i arveoppgjør

Oppdatert 18.02.2015 Emner: Arv , Uskifte , Arveoppgjør , Privat skifte , Dødsbo , Arvemelding , Skilsmisse

Hvem skal få boligen eller hytta, barna fra første ekteskap eller ektefelle nummer to? Nye familieformer og økningen i antall skilsmisser skaper stadig større problemer i forbindelse med arveoppgjør. For å unngå konflikter må du planlegge for din død mens du fortsatt er i live.

Les mer om skilsmisse og arveoppgjør

Ingen dokumentavgift ved arv

Oppdatert 21.08.2014 Emner: Arv , Dokumentavgift

Hvis du arver bolig eller annen eiendom, skal du ikke betale dokumentavgift når eiendommen skjøtes over på deg.

Les mer om dokumentavgift ved arv

Den vanskelige odelsretten

Oppdatert 27.01.2015 Emner: Arv , Odel

Odelsretten har lange og sterke tradisjoner i Norge. Reglene er imidlertid kompliserte, og fallgruvene er mange. I tillegg til lovreglene finnes det en omfattende rettspraksis som er retningsgivende.

Les mer om odel og odelsretten

Treff i Finn advokat

Totalt 1569 advokater innen Arv.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet