Retten til å varsle om forhold på jobben

Retten til å varsle om forhold på jobben

Oppdatert 13.08.2015 Emner: Jobb , Varsling

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten dersom fremgangsmåten ved varslingen er forsvarlig.

Arbeidstakere har uansett rett til å varsle i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder ved varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Arbeidsgiver har bevisbyrden dersom arbeidsgiver vil hevde at varsling har skjedd i strid med loven. Det gjelder egne regler om vern mot gjengjeldelse ved varsling. Arbeidsgiver har erstatningsansvar for ikke-økonomisk skade ved ulovlig gjengjeldelse.

Du finner advokater med kompetanse på arbeidsrett på "Finn advokat".

Treff i Finn advokat

Totalt 1014 advokater innen Jobb.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet