Rett til miljøinformasjon

Rett til miljøinformasjon

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Friluftsliv

Visste du at du har rett til informasjon om utslipp av miljøfarlige stoffer og andre miljøproblemer i nærområdet ditt? Din rett til miljøinformasjon gjelder både overfor bedrifter og offentlige myndigheter.

Innhold

  1. Du kan be om miljøinformasjon 

Hensikten med den relativt nye miljøinformasjonsloven er å gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, verne seg selv mot helse- og miljøskade, og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven regulerer allmennhetens rett til å få utlevert miljøinformasjon både fra offentlige myndigheter og virksomheter som er etablert i Norge.

Du kan be om miljøinformasjon 

Miljøinformasjonsloven gir publikum en viss rett til å delta i og påvirke beslutningsprosser som har betydning for miljøet skal sikre allmennheten. Loven gir deg for eksempel mulighet til å skrive brev til bedrifter i nærområdet og be om miljøinformasjon, og bedriftene er pålagt å svare. Loven gir deg også krav på informasjon om et produkt inneholder komponenter eller har egenskaper som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse.

Miljøverndepartementet har etablert en nemnd som kan pålegge bedriften å legge frem den informasjonen du ber om, hvis du ikke får et godt svar direkte fra bedriften.

Du finner advokater med kompetanse på miljø og friluftsliv på "Finn advokat".

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet