Rett til miljøinformasjon

Rett til miljøinformasjon

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv

Visste du at du har rett til informasjon om utslipp av miljøfarlige stoffer og andre miljøproblemer i nærområdet ditt? Din rett til miljøinformasjon gjelder både overfor bedrifter og offentlige myndigheter.

Innhold

  1. Du kan be om miljøinformasjon 

Hensikten med den relativt nye miljøinformasjonsloven er å gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, verne seg selv mot helse- og miljøskade, og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven regulerer allmennhetens rett til å få utlevert miljøinformasjon både fra offentlige myndigheter og virksomheter som er etablert i Norge.

Du kan be om miljøinformasjon 

Miljøinformasjonsloven gir publikum en viss rett til å delta i og påvirke beslutningsprosser som har betydning for miljøet skal sikre allmennheten. Loven gir deg for eksempel mulighet til å skrive brev til bedrifter i nærområdet og be om miljøinformasjon, og bedriftene er pålagt å svare. Loven gir deg også krav på informasjon om et produkt inneholder komponenter eller har egenskaper som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse.

Miljøverndepartementet har etablert en nemnd som kan pålegge bedriften å legge frem den informasjonen du ber om, hvis du ikke får et godt svar direkte fra bedriften.

Relaterte artikler

Stengsler skaper konflikter i strandsonen

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Ulovlige gjerder og skilt med "Privat eiendom, ingen adgang" i strandsonen og annen utmark skaper konflikter mellom grunneiere og norske kommuner, og mellom grunneiere og turgåere.

Les mer om stengsler i strandsonen

Allemannsretten ved telting og bærplukking

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel , Motorisert ferdsel i naturen

Du har hørt om et skogsbæreldorado, men lurer på om det er mulig å ta seg dit fordi du må passere privat eiendom og gå på privat vei? Allemannsretten gir deg lov til dette så lenge du f. eks. går langs kanten av et jorde eller på opptrådte stier. Når veien går gjennom utmark, kan du ferdes der både på sykkel og til fots.

Les mer om telting og bærplukking

Dette er allemannsretten

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Utviklingen går i retning av stadig sterkere vern av allemannsretten, spesielt i strandsonen. Det er som oftest i strandsonen at det oppstår interessekonflikter mellom grunneiers og allmennhetens rettigheter.

Les mer om allemannsretten

Allemannsretten - hvor går grensene for fri ferdsel?

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Allemannsretten står sterkt i Norge, og de fleste søndagsturer og badeutflukter gjennomføres uten konflikt av noe slag. Når konflikter likevel oppstår, handler det ofte om uklare grenser mellom innmark og utmark.

Les mer om allemannsretten og fri ferdsel

Allemannsretten - strenge regler for biler og snøscootere

Oppdatert 28.01.2015 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel , Motorisert ferdsel i naturen

Allemannsretten har en begrensning som ikke alle ser ut til å være klar over: Det er ikke adgang til fri ferdsel med snøscootere, motorsykler eller biler i utmark. For bruk av motorkjøretøy gjelder det egne, strenge regler.

Les mer om motorisert ferdsel i naturen

Allemannsretten ved ferdsel i strandsonen

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Du har funnet drømmesvaberget for soling og bading, men lurer på om du har lov til å slå deg ned, fordi det ligger på privat eiendom? Allemannsretten gir deg lov til dette så lenge det er i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte og det skjer uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

Les mer om ferdsel i strandsonen

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet