Reduser formueskatten

Reduser formueskatten

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Skatter og avgifter , Frynsegoder

For å redusere formueskatten kan det lønne seg å omplassere formuen helt eller delvis. Valgene berører ofte flere regelverk, og det lønner seg å oppsøke en erfaren rådgiver.

Hvis du for eksempel har et bankinnskudd på en million kroner, blir dette formuebeskattet i sin helhet. Dersom du i stedet investerer pengene i fast eiendom, blir grunnlaget for formueskatten betydelig redusert, fordi ligningsverdien av fast eiendom er langt lavere enn markedsverdien.  

Du kan også redusere formueskatten ved å gi forskudd på arv. Tidligere kunne barn, svigerbarn og barnebarn motta 470.000 hver kroner både fra mor og far, uten at de måtte betale arveavgift av beløpene. Arveavgiften ble imidlertid opphevet i desember 2013, med virkning fra 1. januar 2014.

Les mer: Du har rett til fribeløp når du arver 

Relaterte artikler

Sjekk skatten på frynsegoder

Oppdatert 21.08.2014 Emner: Skatter og avgifter , Frynsegoder

Frynsegoder som firmabil, aviser, telefon, barnepass og helsestudio er ofte fristende. Men mange arbeidstakere får en ubehagelig overraskelse når de oppdager hva dette medfører av skatt. Rådet er å sjekke skatten før du sier ja til frynsegoder.

Les mer om skatt på frynsegoder

Skatt - uvitenhet er ingen unnskyldning

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Skatter og avgifter , Skatteplikt , Restskatt og tilleggsskatt , Selvangivelse

Manglende kunnskap om skattereglene er ingen unnskyldning for å gi gale eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene. Du har plikt til å holde deg orientert. Skattereglene endres ofte, og det er vanskelig å følge med.

Les mer om skatt og skattereglene

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet