Rasistiske uttalelser kan straffes

Rasistiske uttalelser kan straffes

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Diskriminering og mobbing , Rasisme

Rasistiske uttalelser er forbudt og kan medføre straff, uavhengig av om uttalelsene kommer i politiske taler, på Internett eller i andre fora. Balansegangen mellom ytringsfrihet og forbudet mot rasistiske uttalelser er vanskelig i praksis.

Innhold

  1. Rasistiske ytringer på Internett 

Av hensyn til ytringsfriheten er det kun såkalt "kvalifisert støtende" uttalelser som kan medføre straff. Det er ingen klare retningslinjer for hvilke uttalelser som regnes som "kvalifisert støtende", dette må vurderes fra sak til sak. Det er likevel på det rene at den som aktivt støtter utryddelsen av jødene under annen verdenskrig, kan straffes. Men også andre uttalelser kan straffes dersom de på en grov måte fremmer rasehat og/eller oppfordrer til rasistisk motivert vold.  

I den såkalte Sjølie-saken ga Høyesterett et temmelig vidt spillerom for høyreekstrem propaganda. Dette har FNs rasediskrimineringskomité uttalt at er i strid med Norges forpliktelser etter rasediskrimineringskonvensjonen. Mange mener derfor at Høyesterett må endre kurs og at påtalemyndigheten igjen må reise tiltale i saker om rasistisk propaganda. Dette vil i så fall gjelde alle former for "kvalifisert støtende" rasehets, ikke bare den som oppfordrer til eller forherliger rasistisk vold.

Rasistiske ytringer på Internett 

De vanligste problemene knyttet til rasistiske uttalelser synes å være rasistisk og nynazistisk propaganda på ulike hjemmesider på Internett og rasistiske uttalelser fra ansatte ved utesteder. 

Dersom du opplever rasistiske ytringer, kan du anmelde den eller de som har kommet med uttalelsene, for brudd på straffeloven. Du kan både anmelde ytringer som er rettet mot deg selv og ytringer som er rettet mot andre. Hvis du blir avvist på et utested og mener årsaken er etnisk bakgrunn eller hudfarge, er det neppe grunnlag for slik anmeldelse, og du bør isteden ta saken opp med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Du finner advokater med kompetanse på diskriminering og jobbing på "Finn advokat".

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet