Rasistiske uttalelser kan straffes

Rasistiske uttalelser kan straffes

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Diskriminering og mobbing , Rasisme

Rasistiske uttalelser er forbudt og kan medføre straff, uavhengig av om uttalelsene kommer i politiske taler, på Internett eller i andre fora. Balansegangen mellom ytringsfrihet og forbudet mot rasistiske uttalelser er vanskelig i praksis.

Innhold

  1. Rasistiske ytringer på Internett 

Av hensyn til ytringsfriheten er det kun såkalt "kvalifisert støtende" uttalelser som kan medføre straff. Det er ingen klare retningslinjer for hvilke uttalelser som regnes som "kvalifisert støtende", dette må vurderes fra sak til sak. Det er likevel på det rene at den som aktivt støtter utryddelsen av jødene under annen verdenskrig, kan straffes. Men også andre uttalelser kan straffes dersom de på en grov måte fremmer rasehat og/eller oppfordrer til rasistisk motivert vold.  

I den såkalte Sjølie-saken ga Høyesterett et temmelig vidt spillerom for høyreekstrem propaganda. Dette har FNs rasediskrimineringskomité uttalt at er i strid med Norges forpliktelser etter rasediskrimineringskonvensjonen. Mange mener derfor at Høyesterett må endre kurs og at påtalemyndigheten igjen må reise tiltale i saker om rasistisk propaganda. Dette vil i så fall gjelde alle former for "kvalifisert støtende" rasehets, ikke bare den som oppfordrer til eller forherliger rasistisk vold.

Rasistiske ytringer på Internett 

De vanligste problemene knyttet til rasistiske uttalelser synes å være rasistisk og nynazistisk propaganda på ulike hjemmesider på Internett og rasistiske uttalelser fra ansatte ved utesteder. 

Dersom du opplever rasistiske ytringer, kan du anmelde den eller de som har kommet med uttalelsene, for brudd på straffeloven. Du kan både anmelde ytringer som er rettet mot deg selv og ytringer som er rettet mot andre. Hvis du blir avvist på et utested og mener årsaken er etnisk bakgrunn eller hudfarge, er det neppe grunnlag for slik anmeldelse, og du bør isteden ta saken opp med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Relaterte artikler

Strenge krav til arbeidsgiver ved diskriminering

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Diskriminering og mobbing , Rasisme

Tidligere var det vanskelig for personer som ble diskriminert i arbeidslivet å bevise at de ble utsatt for ulovlig diskriminering. Nye regler har snudd bevisbyrden, slik at arbeidsgivere må dokumentere at det ikke har foregått forskjellsbehandling.

Les mer krav til arbeidsgiver ved diskriminering

Skjerpet forbud mot diskriminering

Oppdatert 26.11.2014 Emner: Diskriminering og mobbing

1. januar 2006 ble det innført to nye lover mot diskriminering. Vi fikk et nytt likestillings- og diskrimineringsombud og en ny nemnd.

Les mer om forbud mot diskriminering

FN-skepsis til norsk praksis

Oppdatert 21.08.2014 Emner: Diskriminering og mobbing , Diskriminering

FNs Menneskerettskomité har uttrykt bekymring for at det norske politiets praksis fører til diskriminering. Vurderingen ble gitt i mars 2006, og ligger i komiteens merknader til Norges rapport om sivile og politiske rettigheter.

Les mer om diskriminering

Mobbing kan gi rett til erstatning

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Jobb , Sykemelding , Mobbing , Arbeidsmiljø , Rasisme

Trakassering og annen form for mobbing er forbudt. Som arbeidstaker har du vern mot slik behandling. Mobbing på arbeidsplassen kan gi rett til erstatning.  

Les mer om mobbing på arbeidsplassen

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet