Hogst av trær hos naboen

Hogst av trær hos naboen

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Naboer , Trær

Hans og Anne gikk til rettssak og krevde erstatning etter at hyttenaboen Erik hadde hugget 12 trær på deres eiendom. Etter to runder i retten ble Erik dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning.

Uten å spørre eller varsle Hans og Anne beskar Erik 11 trær og kuttet et tre ved roten. Hans begrunnelse var at solen forsvant fra eiendommen hans klokken 16.00 om ettermiddagen, og at dette var en urimelig og unødig skade på hans eiendom. Erik hevdet dessuten at trærne ikke var nødvendige for å skjerme Hans og Annes eiendom mot støy, vind eller innsyn, og at beskjæringen av trærne ikke reduserte markedsverdien av Hans og Annes eiendom.

Erik påstod også at han ikke kjente til grannelovas bestemmelser om at naboene skal varsles på forhånd. Dessuten mente han at han uansett hadde rett til å beskjære og fjerne trærne, og at manglende varsling derfor ikke kunne tillegges vekt.

Hans og Anne påpekte at trærne hadde vært avgjørende for plasseringen av deres hytte. Plasseringen var valgt for at trærne skulle stå som en krans rundt hytta. I tillegg var de opptatt av kulturlandskap. Etter Hans og Annes mening hadde trærne stor betydning for fuglelivet og vegetasjonen rundt hytta, og skjermet i tillegg for vind, støy og innsyn. De bestred også at trærne skygget for naboens kveldssol.

Saken var først oppe i tingretten, der Erik ble dømt til å betale Hans og Anne 70.000 kroner i erstatning. Erik anket til lagmannsretten, som økte erstatningsbeløpet til 100.000 kroner.

Lagmannsretten la til grunn at Erik fjernet trærne fordi de skygget for kveldsolen på hans eiendom, og at mangelen på kveldsol var en ulempe for ham. Men retten fastslo også at denne ulempen ikke var tilstrekkelig for å kreve tiltak etter grannelova. Ulempen må i tillegg være "urimelig", og retten mente at det ikke var godt nok dokumentert at ulempen i dette tilfellet var "urimelig". Retten la stor vekt på at Erik, ved å beskjære og hugge trær uten varsel, hadde satt seg i en situasjon der det var vanskelig å dokumentere om et eller flere av trærne var til urimelig ulempe for ham.

Relaterte artikler

Uenighet om trær, gjerder og veirett i nabokonflikter

Oppdatert 28.01.2015 Emner: Naboer , Veirett , Gjerde , Nabokrangel , Tomtegrense , Trær

Uenighet om trær, gjerder og veirett går igjen når nabokonflikter havner i rettssalen.

Les mer om uenighet i nabokonflikter

Vag nabolov skaper konflikter med naboen

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Naboer , Nabokrangel

Lovverket gir få konkrete svar på hva naboer må tåle av hverandre. Fordi loven er generell, avgjøres hver enkelt sak etter en konkret vurdering.

Les mer om nabolov og nabokonflikter

Prøv mekling i nabokonflikter

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Naboer , Nabokrangel , Mekling ved advokat

Mekling er en anerkjent og ofte effektiv metode for løsning av nabokonflikter og andre konflikter.

Les mer om mekling i nabokonflikter

Strenge krav ved utkastelse

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Naboer , Nabokrangel , Nabovarsel , Støy

Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter i norske borettslag og sameier. Styret kan kaste ut beboere som bryter reglene. Utkastelse krever at det er snakk om vesentlig mislighold, og bevisbyrden er streng.

Les mer om krav til utkastelse

Kompromiss om gjerde i strandsonen

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Naboer , Gjerde , Støy

Eva eier en stor strandeiendom i et populært utfartsområde. Hun ble plaget av bråket fra alle som brukte stranden, og satt opp et gjerde. Kommunen krevde gjerdet fjernet, og truet med bøter. Saken endte med at Eva flyttet gjerdet, og kommunen satte opp skilt som forbød telting på Evas strandtomt.

Les mer om gjerde i strandsonen

Treff i Finn advokat

Totalt 821 advokater innen Naboer.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet