Prøv mekling i nabokonflikter

Prøv mekling i nabokonflikter

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Naboer , Nabokrangel , Mekling ved advokat

Mekling er en anerkjent og ofte effektiv metode for løsning av nabokonflikter og andre konflikter.

En del nabokonflikter havner i retten hvert år, og en del løses i minnelighet. Mange konflikter blir også liggende uløste, blant annet fordi de ikke er store nok til å forsvare utgiftene til en rettssak.

For å unngå at uløste konflikter forsurer et naboforhold, kan mekling være en god løsning. Husk også at mekling i mange tilfeller kan være et raskere og dermed rimeligere alternativ enn rettssak.

Det er flere modeller for mekling. En modell er å benytte en advokat som mekler mellom naboer som ikke kommer til enighet.

En annen vei å gå er konfliktrådene; en gratis meklertjeneste som har som formål å løse tvister mellom private parter eller mellom privatpersoner og samfunnet. Det er 22 konfliktråd over hele landet, med meklere i hver kommune.

Du finner advokater med kompetanse på mekling i nabokonflikter på "Finn advokat".

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet