Komplisert beregning av fødselspenger

Komplisert beregning av fødselspenger

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Trygd og stønad , Selvstendig næringsdrivende , Sykepenger

For kvinner som arbeider deltid eller er selvstendig næringsdrivende, gjelder egne regler for fødselspenger. Beregningene av fødselspenger for deltidsarbeidende er kompliserte, og selvstendig næringsdrivende kan tegne tilleggsforsikring.

Hovedkriteriet for å få fødselspenger er at du har vært i arbeid i minst seks av de siste ti månedene før fødselen.  

Beregningene av fødselspenger for deltidsarbeidende er kompliserte og til dels basert på skjønnsmessige vurderinger. Størrelsen på utbetalingen er blant annet basert på vurderinger av antall arbeidstimer og stillingsbrøk.  

Kvinner som er selvstendig næringsdrivende, bør vurdere å tegne en tilleggsforsikring minimum ti måneder før fødselen for å få fødselspenger. Gjør man ikke det, får man maksimalt 65 prosent av lønnen i fødselspenger. Regelen om ti måneder regnes ikke fra termin, men fra barnets fødselsdato.

Relaterte artikler

Mange tvister om stønad til bil

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Trygd og stønad , Sosial stønad

Reglene for stønad til bil gir rom for en rekke fortolkninger og et betydelig skjønn. Advokater med erfaring innen trygderett forteller at det ofte oppstår tvister i forbindelse med søknader om stønad til bil.

Les mer om stønad til bil

Mange får nei til uførepensjon

Oppdatert 02.01.2015 Emner: Trygd og stønad , Uførepensjon , Uføretrygd

Mange nordmenn får avslag på søknad om uføreytelser. Årsaken er gjerne at trygdekontoret mener at kravet til attføring ikke er oppfylt. Det oppstår ofte uenighet om hvorvidt attføringsopplegget som er gjennomført er hensiktsmessig.

Les mer om uførepensjon

Kort frist for tilbakebetaling av trygd

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Trygd og stønad , Tilbakebetaling av trygd , Trygdemisbruk

Trygdekontoret kan kreve tilbakebetaling hvis du har fått utbetalt for mye i trygd. Tidsfristen for betaling er kort, og du må som regel betale tilbake, selv om feilen ligger hos trygdekontoret. Advokatene råder deg til å ta en grundig sjekk av utbetalingen. Du bør kontakte trygdekontoret dersom du mener du har fått en ytelse du ikke har krav på.

Les mer om tilbakebetaling av trygd

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet