Komplisert beregning av fødselspenger

Komplisert beregning av fødselspenger

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Trygd og stønad , Selvstendig næringsdrivende , Sykepenger

For kvinner som arbeider deltid eller er selvstendig næringsdrivende, gjelder egne regler for fødselspenger. Beregningene av fødselspenger for deltidsarbeidende er kompliserte, og selvstendig næringsdrivende kan tegne tilleggsforsikring.

Hovedkriteriet for å få fødselspenger er at du har vært i arbeid i minst seks av de siste ti månedene før fødselen.  

Beregningene av fødselspenger for deltidsarbeidende er kompliserte og til dels basert på skjønnsmessige vurderinger. Størrelsen på utbetalingen er blant annet basert på vurderinger av antall arbeidstimer og stillingsbrøk.  

Kvinner som er selvstendig næringsdrivende, bør vurdere å tegne en tilleggsforsikring minimum ti måneder før fødselen for å få fødselspenger. Gjør man ikke det, får man maksimalt 65 prosent av lønnen i fødselspenger. Regelen om ti måneder regnes ikke fra termin, men fra barnets fødselsdato.

Du finner advokater med kompetanse på trygd og stønad på "Finn advokat".

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet