Klaget for sent på feil på bolig

Klaget for sent på feil på bolig

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Heve boligkjøp , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Marte kjøpte en bolig med en mangel hun var klar over, og to feil hun først oppdaget etter at hun hadde kjøpt boligen. Hun krevde full erstatning, men da saken endte i retten fikk hun bare erstatning for en av de tre manglene.

Marte kjøpte boligen av Peder. Han solgte huset "med utleieenhet", til tross for at han visste at hybelleiligheten ikke tilfredsstilte forskriftene. Han lot også være å opplyse Marte om at boligen hadde hatt en lekkasje i taket i lengre tid. I tillegg hadde husets svømmebasseng en råteskade, men dette var Peder ikke klar over. Boligen ble solgt "som den er".

Marte jobbet i teknisk avdeling i kommunen, og visste at utleieenheten ikke var godkjent, men hun ville ha boligen allikevel. Noen få dager etter at hun overtok huset, tømte hun svømmebassenget og oppdaget råteskaden. Hun orket ikke forfølge denne saken midt i innflyttingen, og regnet med at hun hadde tid nok, i og med at hun så vidt hun visste har fem års garanti etter avhendingsloven.

Etter å ha bodd i huset i et år og to måneder oppdager Marte lekkasjen i taket. Hun forteller naboen, Kåre, om problemet, og han opplyser at Peder også hadde problemer med lekkasje i taket. Da mister Marte tålmodigheten og skriver brev til Peder der hun reklamerer på tre forhold: Utleieenheten som ikke er i forskriftsmessig stand, lekkasjen i taket og råteskaden i svømmebassenget.

Peder protesterer. Huset er solgt som det er, og da mener han at Marte ikke har krav på erstatning. Peder fremholder også at Marte kjente til at utleieenheten ikke var godkjent. Når det gjelder råteskaden i svømmebassenget mener han at han ikke har noe ansvar fordi han ikke kjente til skaden, og at Marte uansett har reklamert for sent.

Saken havner i retten, og Peder blir dømt til å betale Marte erstatning for lekkasjen i taket, men Marte får ikke gjennomslag for de to andre kravene.

Marte fikk erstatning for lekkasjen i taket fordi Peder visste om feilen og ikke opplyste henne om den. I spørsmålet om erstatning fordi utleieenheten ikke var forskriftsmessig, mente dommeren at dette ikke kan regnes som en vesentlig mangel, fordi Marte visste om problemet og kjøpte boligen allikevel. Når det gjaldt råteskaden i svømmebassenget var Peder i utgangspunktet ansvarlig, selv om han ikke visste om skaden selv. Men fordi Marte ventet over et år med å reklamere tapte hun retten til erstatning.

Relaterte artikler

Uklare regler for mangler ved boligkjøp

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Heve boligkjøp , Reklamere boligkjøp

Hvor store feil og mangler må til for at en misfornøyd boligkjøper skal få erstatning ved boligkjøp? Dette er det største stridsspørsmålet når uenighet mellom kjøpere og selgere havner i rettssalen.

Les mer om mangler ved boligkjøp

Pass på klagefristen ved kjøp av varer eller tjeneste

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Heve boligkjøp , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Reklamasjon , Klagefrist , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Forsikringer , Meldefrist , Forsikringskrav , Erstatning

Hvis du oppdager feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, må du ta mangelen opp med selgeren innen rimelig tid. Mange forbrukere taper sine rettigheter fordi de klager for sent, og advokatenes råd er å klage så snart du oppdager problemet.

Les mer om klagefrist på varekjøp

Høy risiko ved manglende opplysninger ved boligsalg

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Megler og takstmanns ansvar

Boligselgere risikerer omfattende krav om prisavslag eller erstatning hvis de ikke gir kjøperen full informasjon om alle forhold ved boligen. Selgere som holder tilbake informasjon eller gir uriktig informasjon, løper en ekstra stor risiko.

Les mer om opplysningsplikt ved boligsalg

Flere boligsalg havner i retten

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Eierskifteforsikring , Kjøp og salg

Når det oppstår tvister om boligsalg, kan det ofte være lav terskel for å gå til rettssak. Advokatene opplever at stadig flere tvister havner i retten. For mange kjøpere er selgers forsikringsselskap en krevende motpart.

Les mer om tvister ved boligsalg

Flere boligsalg havner i retten

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Eierskifteforsikring , Kjøp og salg , Forsikringer

Når det oppstår tvister om boligsalg, er det ofte lav terskel for å gå til rettssak. Advokatene opplever at flere tvister om boligkjøp havner i retten i dag enn tidligere. For mange kjøpere er selgers forsikringsselskap en krevende motpart.

Les mer om tvister ved boligsalg

Fallgruver ved kjøp av eiendom i utlandet

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp og salg , Kjøpe eiendom i utlandet , Skatteplikt i utlandet

Uklare og kompliserte regler, et villnis av dokumenter, fare for skattesmell og forskjeller i arveregler er bare noen av utfordringene ved kjøp av eiendom i utlandet. Advokatene anbefaler grundige undersøkelser og mener at profesjonell hjelp er en god investering.

Les mer om kjøp av eiendom i utlandet

Treff i Finn advokat

Totalt 1535 advokater innen Bolig og hytte.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet